Tag Archives: koolmonoxide

Waarom dubbel certificeren voor K25000?

Gepubliceerd op

Hans van der Vlist van InstalVista uit Houten is sinds februari 2016 als éénpitter gecertificeerd voor de BRL K14015 ‘Veiligheidsbeoordeling van installaties’ en al jarenlang als keurmeester actief. “Het certificeren kost serieus geld, jaarlijks zo’n €3000,- als je alle kalibratiekosten meerekent. Voor deze certificering doe ik voor het gasgedeelte exact hetzelfde als wat ik voor de nieuwe CO-regeling heb moeten doen. Toch moet ik als bedrijf nog een keer gecertificeerd worden voor de K25000. Waarom?” KIWA reageert.

Van der Vlist somt op: “Ik heb al een handboek, wordt jaarlijks ge-audit en ga zo maar door. Uiteraard begrijp ik heel goed dat het gebruik van een app voor het afmelden van het onderhoud geld kost – en dat is ook prima én door te belasten aan de klant – maar op dubbel certificeren zit niemand te wachten. Het kan super simpel worden opgelost met wat kleine aanvullingen in het handboek. Klaar is Kees. Niet dus. Ik heb meermaals contact gezocht met KIWA en e.e.a. uitgelegd, maar blijkbaar is ‘out of the box’ denken erg moeilijk want ik val buiten het standaard plaatje omdat ik de enige éénpitter ben tussen alle grote jongens die een BRL K14015 certificering hebben.”

Reactie van KIWA
Volgens KIWA zit het zo: ‘In het kader van de Gasketelwet heeft de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) drie certificatieschema’s aangewezen. Installatiebedrijven kunnen hieruit het best passende schema kiezen om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan verbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen. De door de TloKB aangewezen schema’s zijn de BRL K25000 en BRL 6000-25 en het conformiteitsbeoordelingsschema NHK CBS. De BRL K14015 zit daar niet bij. Het behalen van een certificaat conform één van de drie aangewezen schema’s is dus echt noodzakelijk om werkzaamheden te mogen uitvoeren die onder de Gasketelwet vallen. Kiwa kan niet anders dan een audit afnemen voor één van deze drie schema’s. Natuurlijk kan door een klant zelf e.e.a. verwerkt worden in het huidige handboek en kunnen wij audits combineren, maar het is voor Kiwa onmogelijk om een vrijstelling te verlenen. Dat laten de aanwijzing door de TloKB en Kiwa’s accreditatie vanuit de RvA niet toe.’

Eerste deelcertificaten voor warmtepompmonteurs

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft vandaag de eerste deelcertificaten ‘Installeren en in bedrijf stellen van ...

Nieuwe versie BRL 6000-25 over gas

De nieuwe versie BRL6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’ van ...

Mbo-certificaat voor 2D tekenen installaties

De basis van een elektro- of installatietechnisch ontwerp binnen de utiliteit is een principeschema of tekening. Het is van belang ...

NTA 8800 certificering voor Samsung lucht/water-warmtepompen

De Samsung EHS ClimateHub Split lucht/water-warmtepomp met geïntegreerde boilertank is gecertificeerd volgens de NTA 8800 testwijze. De kwaliteitscertificaten voor de ...

Gasketelwet: “Jaarlijkse kosten buiten proporties voor klein bedrijf!”

Gepubliceerd op

In onze oktober-editie van ons praktijkblad InstallateursZaken deden wij een oproep aan installateurs om hun ervaring met de Gasketelwet te delen. Wij verzamelen deze inzendingen voor een latere uitgave maar plaatsen in deze nieuwsbrief alvast de veelzeggende reactie van Kees Leijnse van Leijnse Installatietechniek. “Ik heb geen moeite met de gasketelwet indien wij als CO-keur installateur de k25000 erkenning krijgen zonder dat we daar nog meer energie in hoeven te stoppen”, begint hij zijn betoog. Om te vervolgen dat “de jaarlijkse onderhoudskosten buiten proporties zijn voor een klein bedrijf!”

“Mijn zoon en ik zijn CO-gecertificeerd en hebben beiden een servicekoffer. Ieder jaar keuren kost 800 euro per koffer! Het maakt niet uit of je 70 of 1.000 metingen verricht per jaar. Dit betekent per ketel al een kostenpost van 12 euro. Daar komt het CO-keurmerk lidmaatschap nog bij. Logisch dat een heleboel collega’s vinden dat ze dit niet door kunnen berekenen. Ze stoppen er dan maar mee. Weg is alle jaren opgebouwde ervaring.”

Groot probleem
Dit gaat een heel groot probleem worden. Alleen bij mij in de buurt op een afstand van nog geen 5 km zijn er nu al twee installateurs helemaal gestopt vanwege onder andere de gasketelwet en alle regelgeving. Slechts één installateur gaat direct met pensioen; de andere, veel jongere installateur is gewoon helemaal iets anders gaan doen (bedrijf gesloten). De derde installateur doet nu geen onderhoud meer. Die heb ik kunnen overhalen om nog wel nieuwe ketels te plaatsen, die ik dan voor hem inbedrijf stel.

Kosten keuren meetkoffer zijn lager
Navraag bij Euro-Index, waar de koffer vandaan komt, leert overigens dat de jaarlijkse kosten van €800,- voor het keuren van een meetkoffer geen juiste voorstelling van zaken is. De betreffende rookgasanalyser en de drukmeter waren in 2020 aangeschaft en vervolgens niet meer onderhouden. Als de rookgasanalyser jaarlijks was opgestuurd, dan was er 7 jaar volledige garantie van toepassing geweest en waren de onderhoudskosten €174,- per jaar geweest. Het onderhoud van de drukmeter was dan €74,- per jaar geweest, wat neerkomt op €248,- totaal per jaar. Doordat de set pas in 2023 is opgestuurd was de garantie vervallen en is, doordat er onderdelen en sensoren zijn vervangen, een eenmalige rekening geweest van circa € 800,-.

Vertel ons, net als Kees Leijnse, jouw ervaring met de Gasketelwet. Loop je ergens tegenaan (onnodige handelingen, extra papierwerk) of was het even wennen maar maakt het je allemaal niet zo veel uit? Mail je reactie naar: redactie@merlijnplus.nl o.v.v. Ervaringen Gasketelwet.
Nog even kort: Werk je met gasverbrandingsinstallaties zoals cv-ketels? Dan ben je vanaf 1 april 2023 verplicht om een BRL 6000-25 bedrijfscertificering (of K25000 voor kleine bedrijven) op zak te hebben. Deze certificering moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen door koolmonoxide omlaag gaat.

Dit bericht is aangepast nadat Euro-Index ons wees op de lagere kosten voor het keuren van de meetkoffer dan genoemd in het oorspronkelijke artikel

 

“Uitstel Gasketelwet is niet meer uit te leggen”

De Gasketelwet wordt niet op 1 januari 2023 volledig ingevoerd, maar pas op 1 april. Dat liet minister De Jonge ...

Voldoen aan Gasketelwet nu mogelijk via CO-keur

CO-keur heeft het InstallQ Procescertificaat NC-6025-003 van Normec Certification ontvangen. Toelatingsonderzoek heeft aangetoond dat de CO-keur app werkt en dat ...

Techniek Nederland wil dat minister werk maakt van Gasketelwet

In 2015 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een alarmerend rapport uit over koolmonoxide-risico’s bij cv-ketels. Bijna zeven jaar later zijn ...

Gasketelwet treedt per 1 oktober in werking

Op 1 oktober 2020 treedt het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers, dan eindelijk in ...

Veilig werken aan installaties voor gasverbranding

Gepubliceerd op

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 2022 alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. Deze maatregel is hard nodig en moet samen met ‘het nieuwe beugelen’ de bakkers en slagers in de markt weren. TIAB BV Onderhoud en Beheer Vastgoed laat in dit artikel zien hoe je goed beslagen ten ijs kan komen.

KIWA heeft speciaal voor het certificeringstraject de richtlijn BRL6000-25 KIWA richtlijn ‘Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide’ ontwikkeld. De Certificaathouder [lees installateur] kan zich in de deelgebieden 1 t/m 3 bekwamen en gecertificeerd worden. Aangezien het om een samenhangend geheel gaat, is het raadzaam om je alle deelgebieden eigen te maken.

Deelgebieden
1. Vanaf het moment van opleveren dient de installateur te hebben voldaan aan een juiste installatie van een gasverbrandingstoestel, zowel voor de verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en/of de rookgasafvoervoorzieningen. Dit impliceert ook dat de installateur op de juiste wijze moet beugelen op de betreffende mof van de rookgasbuis.
2. Voor het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan bestaande gasverbrandings- toestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en/of rookgasafvoer voorzieningen dient de installateur of technicus gecertificeerd te zijn. Ook in dit geval dient de installateur te voldoen aan de voorschriften voor het nieuwe beugelen.
3. De installateur of technicus dient eveneens gecertificeerd te zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen. Daarnaast moet hij het nieuwe beugelen onder de knie hebben en het samenhangend geheel van een gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen kennen.

Het nieuwe beugelen
Wat is nu dan de beste manier om een rookgasafvoersysteem te installeren? Het is verstandig om daarvoor bij Rogafa je licht op te steken. Dankzij de gezamenlijke basisvoorschriften van de Vereniging van Nederlandse Fabrieken van Gasafvoerleidingssystemen kan de installateur met behulp van checklists controleren of er wordt voldaan aan de gestelde eisen.

Basisvoorschriften
1. Beugel op de mof van het rookgasmateriaal.
2. Monteer de leiding op afschat naar de ketel toe.
3. Maak en borg gasdichte verbindingen.
4. Zorg voor trekontlasting bij dakdoorvoeren.

Hoe moet je nu precies beugelen? Pas de daarvoor bestemde beugels toe en teken jouw leidingaanleg goed af. Houd ook rekening met de uitzetting van toegepaste materialen. Monteer alles dus spanningsvrij op de juiste lengte en gebruik daarvoor passend gereedschap. Overigens is het geen goed idee om een waterpomptang te gebruiken om beugels in de muur te draaien of moertjes van een beugel aan te draaien. Gebruik in plaats daarvan een baco of passende steeksleutels. Ontbraam het materiaal wat je hebt afgezaagd, anders zou je de rubberinlage en afdichtringen van de toe te passen materialen kunnen beschadigen en hiermee ongemerkt lekkages kunnen veroorzaken. Gebruik een zeepsopmiddel dat circa 1% zeepoplossing bevat om de nieuwe stugge materialen gemakkelijk in elkaar te krijgen. Benut de maximale ruimte die bijvoorbeeld in een mof aanwezig is voor een goede verbinding in de leiding. Tot slot: je kan geen Kit, PUR, vaseline, olie, Parkers, schroeven of Tie-wrap gebruiken om werkzaamheden te fixeren of te vergemakkelijken.

Materiaalkeuze
Houd er verder rekening mee dat voor elke materiaalkeuze een checklist voorhanden is. Dan kan je denken aan:
1. enkelwandige kunststof verbindingsleidingen voor de afvoer van rookgassen;
2. enkelwandige metalen verbindingsleidingen voor de afvoer van rookgassen;
3. concentrische verbindingen voor de afvoer van rookgassen en de toevoer van verbrandingslucht (van toepassing op materialisatie bij 1 of 2);
4. verbindingsleidingen voor de toevoer van verbrandingslucht (van toepassing op materialisatie bij 1 of 2);
5. enkelwandige metalen kanalen in de schacht voor de afvoer van rookgassen en/of de toevoer van verbrandingslucht.

Aandachtspunten
Bij het werken aan gasverbrandingstoestellen en toebehoren dient de installateur ook te letten op:
1. de visuele uitstraling van een gasverbrandingstoestel, zowel wat betreft de verbrandingsluchttoevoervoorzieningen als/en of rookgas afvoervoorzieningen;
2. de aansluiting op het toestel, appendages en dakdoorvoeren;
3. de afdichting van alle verbindingen;
4. de voorschriften van de fabrikant van de gastoestellen;
5. de voorschriften van de fabrikant van de rookgasbuizen en luchttoevoerbuizen;
6. de voorschriften van de fabrikant van de rookgasdoorvoer.

Project case
Recentelijk werd in Den Bosch een nieuwbouwproject opgeleverd. Bij de eindcontrole constateerde de inspecteur een groot aantal fouten. Hij lette daarbij op de aandachtspunten, zoals die eerder in dit artikel zijn omschreven. De installatie voldoet niet aan de richtlijnen van het nieuwe beugelen:
1. Er waren diverse soorten materiaal door elkaar gebruikt.
2. Zowel voor de verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en/of rookgas-afvoervoorzieningen had de installateur verschillende fabricaten toegepast.
3. Er waren verschillende soorten beugels en merken door elkaar gebruikt.
4. Het afschot naar de ketel was te marginaal.
5. De rookgasdakdoorvoer kon gelift worden waardoor verbindingen los konden raken.
6. De afdekmanchet aan het dakvlak was niet luchtdicht en kierde.

Wetgeving en normen
De woning was gebouwd zonder een bouwkundig bestek, waarin een adviesbureau normaliter alles laat verankeren, zodat de installatie voldoet aan de NPR en andere relevante normen. Kan een aannemer dan zomaar alle defecten aan de installatie ter kennisgeving aannemen en het er vervolgens bij laten? Nee. Sowieso moet hij te allen tijde voldoen aan de NPR 3378-46, de Leidraad bij de NEN 2757-1. De NEN 2757 is namelijk geborgd in het Bouwbesluit 2012. Verder dient de installateur altijd de installatievoorschriften van de rookgasafvoer- en de toestelfabrikant op te volgen.
Ook de per 1 juli 2020 aangenomen Gasketelwet moet nagevolgd worden. Nadat deze wet definitief in werking treedt, geldt er een overgangsperiode van 18 maanden voor iedereen die aan gasverbrandingsinstallaties gaat werken tot 100 kW.

Niet mixen
Verder is het niet toegestaan om in de aansluitleiding componenten van verschillende materialen of fabricaten te mixen, behalve daar waar de fabrikant van het systeem dit toelaat. Let dus altijd op de installatievoorschriften van de rookgasafvoer- en de toestelfabrikant.

Rechtszaak
Als er een ongeval plaats vindt en een installatie wijkt af van een NPR, dan zal een rechter wel degelijk een van toepassing zijnde NPR-en bij zijn oordeel betrekken, omdat dit documenten zijn die belanghebbenden (lees: branche gerelateerde bedrijven) in de branche hebben opgesteld. Dus ook hier weer geldt het motto: ‘schoenmaker blijf bij je leest’.

Het hele artikel lezen en nog meer tips ontvangen? Houd dan de nieuwe IZ in de gaten! Onze oktober-editie verschijnt op 6 oktober en is daarna ook digitaal te raadplegen via: www.installateurszaken.nl

Update CO-certificering: “Doe het goed of doe het niet”

Gepubliceerd op

Op 28 mei 2019 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen om het werken aan gasverbrandingsinstallaties te reguleren, de wettelijke certificeringsregeling. En op 25 juni heeft de Eerste Kamer ook met dit wetsvoorstel ingestemd. In deze wettelijke certificeringsregeling voor bedrijven is vastgelegd dat de wettelijke certificeringsregeling ingaat na de zomer van 2020. Dat betekent dat vanaf begin 2022 alleen nog vakbekwame installatiemonteurs werkzaamheden aan (gas)verbrandingsinstallaties mogen uitvoeren. Er geldt weliswaar een overgangstermijn van 1,5 jaar, maar verkijk je daar niet op. In die 1,5 jaar moeten alle installatiemonteurs in Nederland hun Vakmanschap aantonen door middel van een theorietoets en een praktijkexamen, en moeten bedrijven een officieel geaccrediteerd BRL 6000-25 of KIWA certificaat behalen. 

De invoering van de verplichte certificering heeft nogal wat beroering teweeggebracht, zoals wij ook konden merken op onze Social Mediakanalen. Een deel van installateurs staat vierkant achter het plan en was dan ook erg teleurgesteld toen de ingangsdatum herhaaldelijk werd verschoven. Zo noemde Wilmen Kanis het een “slechte zaak”. Theo Brouwers ging nog een stapje verder en klonk ook sceptisch over het hele initiatief: “Typisch Nederlands! Iets willen invoeren en het vervolgens steeds uitstellen. Het brengt ook nog eens hoge kosten met zich mee en je zal zien als het dan na jaren wordt ingevoerd, er niet of bijna niet wordt gehandhaafd. Doe het goed of doe het niet.” Een deel van de installateurs liet ook al gelijk blijken helemaal geen heil te zien in de verplichte certificering. Zoals Klaus Petersohn, die na het laatste uitstel reageerde met: “Wie gaat het sowieso controleren? Ik ben blij dat ik [voorlopig] van deze geldklopperij af ben.”

Techniek Nederland wil installateurs de helpende hand bieden en heeft daarvoor een Handboek CO-certificering opgesteld. Voor meer informatie: https://www.technieknederland.nl/nieuwsberichten/het-model-kwaliteitshandboek-co-certificering-nu-beschikbaar.

 

Honderd Feenstra monteurs hebben inmiddels certificaat CO-preventie

Gepubliceerd op

Gisteren mocht de 100e Feenstra-monteur het erkende certificaat CO-preventie in ontvangst nemen. Sinds juni 2019 voeren de Feenstra-opleidingscentra in Amsterdam en Capelle a/d IJssel ‘het InstallQ-keurmerk geaccrediteerd’. Sindsdien zijn de eerste monteurs gestart met de diagnostische en de theorietoets behorende bij het certificaat CO-preventie. Wanneer beide toetsen met goed gevolg zijn afgelegd, kunnen de vakmannen zich aanmelden voor het praktijkexamen in een van de twee opleidingscentra. Binnenkort worden ook de opleidingscentra in Eindhoven, Apeldoorn en Drachten geaccrediteerd. Feenstra vertrouwt erop dat hiermee haar monteurs ruim op tijd  gecertificeerd zijn.

Het honderdste certificaat  werd uitgereikt aan Rainaldo Visbeen: “Als monteur vind ik het belangrijk dat ik zelf mijn werk goed en veilig kan uitvoeren. Maar ik vind het even belangrijk – zo niet belangrijker – dat wanneer ik weg ga bij een klant, ik zeker weet dat de installatie veilig werkt. Ik vind het goed dat Feenstra ons de kans biedt de benodigde diploma’s te halen,  de vakinformatie bij te houden en veilig te werken conform de wettelijke voorschriften. Ondanks dat ik soms het idee heb dat ik sommige dingen na zoveel jaar werkervaring best wel weet, weet ik ook dat het niet verkeerd is zaken met regelmaat te herhalen en verder bespreekbaar te maken”.

Certificaat CO-preventie
Met de wettelijke certificeringsregeling voor bedrijven die cv-installaties aanleggen kunnen installateurs aantonen dat zij deskundig zijn op het gebied van CO-preventie. Het certificaat wordt verplicht voor alle bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen, de luchttoevoer en de rookgasafvoer.

Eind aan onveilige praktijken door beunhazen
Directeur HRM van Feenstra, Maud Provily, laat weten dat Feenstra de wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven van harte heeft omarmt. Vakmanschap en Veiligheid zijn twee van de pijlers waar Feenstra haar bedrijfsvoering al jarenlang op richt. “Het is goed dat de overheid de stap heeft gezet deze uniforme erkenningsregeling in te voeren. De certificeringsregeling heeft een positief effect op de kwaliteit en levert veiligere cv-installaties op. Ik vertrouw erop, dat landelijk gezien, het aantal koolmonoxide-ongevallen drastisch zal dalen en dat er een eind komt aan onveilige praktijken door beunhazen.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Misverstand over plaatsen CO-melder hardnekkig

Gepubliceerd op

Uit een recente online steekproef door de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat 72% van de mensen niet weet waar je een CO-melder moet plaatsen. Ook blijkt dat slechts 25% van de huishoudens in Nederland een CO-melder heeft. Jet Vroege, Dossierhouder Koolmonoxide bij Brandweer Nederland: “Dit gaat mis. Het is van levensbelang dat je snel wordt gewaarschuwd als er koolmonoxide vrijkomt in je huis. En dat kan alleen door een goed geplaatste CO-melder. De afgelopen drie maanden telden we al 56 slachtoffers van een CO-vergiftiging.”

Volgens Vroege is het zelfs onder professionals een hardnekkig misverstand dat koolmonoxide zwaarder zou zijn dan lucht. “CO is een fractie lichter dan lucht en heeft de eigenschap dat het heel goed mengt met lucht. In de ruimte van het verwarmingstoestel zoals een cv-ketel, haard, kachel of geiser, zal CO met de warme lucht zeker opstijgen. Om je op tijd te waarschuwen, moet de CO-melder in die ruimte dus aan het plafond, of in ieder geval zo hoog mogelijk hangen. Dit is ook het officiële advies van de Brandweeracademie die hier onderzoek naar heeft gedaan.” Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting richten zich vanaf vandaag op het juist plaatsen van CO-melders in de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’.

In februari voeren Brandweer Nederland, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de 25 Veiligheidsregio’s campagne om CO-vergiftiging te voorkomen. Met als belangrijke boodschap: ventileer – controleer - alarmeer. Ventileer: laat 24/7 een rooster of raam op een kier open staan - Controleer: laat uw verwarmingstoestel jaarlijks controleren door een gecertificeerd vakman – Alarmeer: plaats een CO-melder in de ruimte van het verwarmingstoestel aan het plafond.

De online steekproef is uitgevoerd onder 1.000 respondenten en gehouden in januari 2020. Het onderzoek is uitgevoerd door de Nederlandse Brandwonden Stichting op de database van WoonOnderzoek Nederland.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Techniek Nederland organiseert webinar over CO certificering

Gepubliceerd op

Techniek Nederland organiseert op dinsdag 21 januari het webinar ‘Alles wat u moet weten over de CO-certificering’. Tijdens de interactieve presentatie komen alle belangrijke aspecten aan de orde van de wettelijke certificering voor verwarmingsinstallateurs, die op 1 juli van dit jaar ingaat. Sprekers zijn experts Remco van der Linden en Fred Vos van Techniek Nederland en ondernemer Mariëlle Koenen van Scholtes Installatietechniek. Het webinar vindt plaats van 15 tot 16 uur en is te volgen via pc, laptop, tablet en telefoon.

Het webinar behandelt veel praktische aspecten van de wettelijke certificering. Zo komen de certificeringscriteria voor bedrijven aan de orde en de vakbekwaamheidseisen voor monteurs. De sprekers vertellen ook hoe Techniek Nederland leden ondersteunt om aan de wettelijke certificering te voldoen.

Interactief webinar
Het webinar is interactief. Kijkers kunnen online vragen stellen en de sprekers geven zoveel mogelijk al tijdens de uitzending antwoord. Lukt dat niet, dan ontvangen vragenstellers kort na afloop een antwoord via een persoonlijke e-mail.

Terugkijken
Het webinar staat zowel open voor leden van Techniek Nederland als voor niet-leden. Het is ook mogelijk om het webinar terug te kijken via de website van Techniek Nederland. De uitzending is daar te zien vanaf 22 januari om 12 uur.

Certificering wordt in 2022 verplicht
De wettelijke certificering voor verwarmingsinstallateurs is niet vrijblijvend. Nadat de regeling op 1 juli van dit jaar ingaat, geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2022. Daarna moeten verwarmingsinstallateurs een wettelijk certificaat hebben om cv-ketels te mogen plaatsen of onderhouden. Bedrijven die vanaf dat moment zonder certificaat werkzaamheden uitvoeren zijn in overtreding en riskeren een boete.

Koolmonoxide
Aanleiding voor de wettelijke certificeringsregeling is het koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015. Die concludeerde dat bestaande kwaliteitsregelingen onvoldoende waarborg waren voor veilige cv-installaties. De belangrijkste aanbeveling was de introductie van een wettelijke regeling. Techniek Nederland is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de wettelijke regeling die ervoor zorgt dat bedrijven zonder deskundigheid en certificaat zich niet langer verwarmingsinstallateur mogen noemen.

Aanmelden
Aanmelden voor het webinar kan hier.

Op onze nieuwsbrief abonneren

“Schrikbarend weinig mensen hebben een CO-melder”

Gepubliceerd op

Uit onderzoek1 van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat bijna 75% van de Nederlanders nog geen CO-melder heeft. Een schrikbarend percentage, aldus de onderzoekers, want alleen 2019 telt al 13 incidenten met koolmonoxide terwijl het stookseizoen nog aar net is begonnen. Hierbij is 1 persoon overleden en zijn 28 personen verder onderzocht op koolmonoxidevergiftiging in de ambulance of hiervoor behandeld in het ziekenhuis.

Het valt op dat 50% van de Nederlanders gelooft geen risico te lopen op CO-vergiftiging. Nog vaak wordt gedacht dat alleen oude cv-ketels, geisers en gaskachels de boosdoener zijn. Jet Vroege, dossierhouder koolmonoxide bij Brandweer Nederland: "We zien ook veel incidenten met nieuwe ketels die worden aangesloten op bestaande afvoerkanalen. Hier kan dan koolmonoxide vrijkomen doordat de aansluiting niet deugt. Een verkeerde installatie of het niet laten onderhouden van een gloednieuwe ketel kan dus ook de oorzaak zijn van koolmonoxidevergiftiging."

CO-incidenten vooral in eigen woning
Vroege benadrukt: "Echt iedereen kan getroffen worden door CO-vergiftiging. Want koolmonoxide ruik, zie en proef je niet. Dat maakt het levensgevaarlijk." Koolmonoxide ontstaat vooral in de eigen woonomgeving van mensen. Jaarlijks overlijden in Nederland vijf tot tien personen door koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast worden elk jaar circa 200 ziekenhuisopnamen en honderden gewonden op de spoedeisende hulp geregistreerd als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. En mogelijk ligt het aantal doden en gewonden veel hoger, omdat de symptomen van een koolmonoxidevergiftiging niet altijd worden herkend.

Brandweer start campagne
Verder geeft een kwart van de mensen aan niet te weten hoe te handelen bij koolmonoxidevergiftiging. Daarom start 5 november de campagne ‘Stop CO-vergiftiging.’ Deze campagne is een samenwerking tussen Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Onder het motto ‘ventileer, controleer en alarmeer’ wordt aandacht gegeven aan wat kan worden gedaan om CO-vergiftiging te voorkomen. Belangrijk onderdeel van de publiekscampagne is de online test: Herken jij CO-vergiftiging? Vroege: "Door bewustwording en kennisoverdracht willen we met deze campagne nieuwe incidenten voorkomen."

Op onze nieuwsbrief abonneren

Veilige afvoer van rookgas in flats en appartementen: 7 tips

Gepubliceerd op

Fred Vos, expert van Techniek Nederland op het gebied van klimaat, cv-installaties en koolmonoxiderisico’s, was onlangs te horen op Radio1 in de uitzending van Radar Radio. Het betrof de mogelijke risico’s bij het vervangen van cv-ketels in flats of appartementencomplexen. Hij gaf zeven tips voor een veilige afvoer van rookgas in flats en appartementengebouwen. Zijn tips vindt u in dit artikel.

Zijn er plannen om in uw flat of appartementencomplex de cv-ketel te vervangen? Dat brengt risico’s met zich mee. Wordt de rookgasafvoer niet goed geïnstalleerd, dan kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Klimaatexpert Fred Vos van Techniek Nederland geeft zeven adviezen om onder meer koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Handig voor de Vereniging voor Eigenaren (VvE), maar óók voor individuele bewoners.
1. Een rookgasafvoerkanaal voor vr-ketels is niet geschikt voor hr-ketels. Bij het installeren van hr-ketels moet het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal daarom altijd worden aangepast óf meteen worden vervangen door een rookgasafvoerkanaal dat geschikt is voor hr-ketels. Als dit niet gebeurt levert dat gevaarlijke situaties op, die bijvoorbeeld kunnen leiden tot koolmonoxidevergiftiging.
2. Maak als Vereniging van Eigenaren (VvE’s) van de eventuele aanpassing of vervanging van het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal geen sluitpost. Kostenoverwegingen mogen nóóit een reden zijn om geen budget te reserveren. Neem dus aanpassing/vervanging van het rookgasafvoerkanaal standaard op in het meerjarenonderhoudsplan en reserveer er jaarlijks geld voor. Zo worden de leden van de VVE nooit geconfronteerd met een eenmalige grote uitgave, maar worden de kosten gespreid in de tijd.
3. Ook bij vervanging van een hr-ketel door een nieuwe hr-ketel moet het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal worden geïnspecteerd. Net als een cv-ketel heeft ook een rookgasafvoerkanaal een beperkte technische levensduur. Niet iederéén weet dat, maar een goede, bij Techniek Nederland aangesloten installateur weet het zeker wél.
4. Ga voordat de keuze voor een nieuwe cv-ketel wordt gemaakt na welk type gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal aanwezig is en welke typen cv-ketels hierop kunnen worden aangesloten. Vervang als individuele bewoner nóóít een cv-ketel zonder dat de VvE hiervan op de hoogte is.
5. Zorg als VvE voor duidelijke communicatie met de bewoners. Individuele bewoners die besluiten een vr-ketel door een hr-ketel te vervangen zijn er vaak niet van op de hoogte dat tegelijkertijd ook het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal moet worden aangepast of vervangen. Het komt ook voor dat individuele bewoners een hr-ketel laten plaatsen zonder dat de VvE hiervan op de hoogte is. Niet doen!
6. De VvE zou altijd op de hoogte moeten zijn van de belangrijkste aandachtspunten en regels rond cv-ketelvervanging en een veilig gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal. Nuttige informatie hierover vindt u in de publicaties Handreiking en het Infoblad gemeenschappelijke rookgasafvoeren van de Rijksoverheid.
7. Een goede installateur, aangesloten bij Techniek Nederland, zal in de regel adviseren om bij vervanging van een  vr- door een hr-ketel meteen het gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal aan te pakken.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Kwaliteitsregeling preventie koolmonoxide gereed

Gepubliceerd op

Stichting InstallQ heeft in concept een kwaliteitsregeling gereed die voldoet aan de certificeringsregeling koolmonoxidepreventie. Deze nieuwe regeling in het Bouwbesluit is vanaf 2020 wettelijk verplicht. Tot 21 oktober 2019 kon de markt reageren op dit concept en naar verwachting is definitieve versie gereed in het vierde kwartaal van 2019. Het gaat om BRL6000, deel 25. Vanaf 2020 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs nog werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen.

De installatie- en onderhoudsmonteurs moeten aantoonbaar voldoen aan specifieke vakbekwaamheidseisen. Die eisen staan in Bouwbesluit 2012. Paragraaf 1.8 in het Bouwbesluit is vertaald naar BRL6000-25. Deze technische vertaling van de wet naar de praktijk, heeft als titel: ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’. De BRL bestaat uit een kwaliteitsregeling en de daarbij behorende vakbekwaamheidseisen. Tot 21 oktober kon de markt reageren op het concept met een kritiekformulier. De definitieve versie wordt vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Naar verwachting is definitieve versie gereed in het vierde kwartaal van 2019.

Certificaat voor BRL6000-25
De nieuwe BRL6000-25 bevat de voorwaarden waarmee bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste certificaat. Het is voor bedrijven mogelijk om zich uitsluitend te laten certificeren voor BRL6000-25. De nieuwe BRL6000-25 maakt onderdeel uit van de bestaande BRL6000 met de delen 1 t/m 8, 10, 16, 21 en 22. BRL6000-25 is opgesteld onder begeleiding van de Technische Commissie Gasverbrandingstoestellen van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Stichting InstallQ – ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL – bewaakt via kwaliteitsregelingen de kwaliteit van installaties in Nederland.

Bron: BrandVeilig.com

Op onze nieuwsbrief abonneren

Kwaliteitsregeling preventie koolmonoxide in concept gereed

Gepubliceerd op

Stichting InstallQ heeft in concept een kwaliteitsregeling gereed die voldoet aan de certificeringsregeling koolmonoxidepreventie. Deze nieuwe regeling in het Bouwbesluit is vanaf 2020 wettelijk verplicht. Tot maandag 21 oktober 2019 kan de markt reageren op dit concept. Het gaat om BRL6000, deel 25.

Vanaf 2020 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs nog werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen. De installatie- en onderhoudsmonteurs moeten aantoonbaar voldoen aan specifieke vakbekwaamheidseisen. Die eisen staan in paragraaf 1.8 van Bouwbesluit 2012.

Kritiekperiode
Paragraaf 1.8 in het Bouwbesluit is vertaald naar BRL6000-25. Deze technische vertaling van de wet naar de praktijk, heeft als titel: ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’. De BRL bestaat uit een kwaliteitsregeling en de daarbij behorende vakbekwaamheidseisen. Tot maandag 21 oktober kan de markt reageren op het concept met een kritiekformulier. Dit formulier en het concept van de BRL staan op InstallQ.nl. De definitieve versie wordt vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Naar verwachting is definitieve versie gereed in het vierde kwartaal van 2019.
Certificaat voor BRL6000-25
De nieuwe BRL6000-25 bevat de voorwaarden waarmee bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste certificaat. Het is voor bedrijven mogelijk om zich uitsluitend te laten certificeren voor BRL6000-25. De nieuwe BRL6000-25 maakt onderdeel uit van de bestaande BRL6000 met de delen 1 t/m 8, 10, 16, 21 en 22.
Makers BRL6000-25
BRL6000-25 is opgesteld onder begeleiding van de Technische Commissie Gasverbrandingstoestellen van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Stichting InstallQ - ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL – bewaakt via kwaliteitsregelingen de kwaliteit van installaties in Nederland.

‘Vooral collectieve rookgasafvoer vraagt om extra aandacht’

Gepubliceerd op

De Gezondheidsraad waarschuwde er vandaag in de Volkskrant voor dat koolstofmonoxide al schadelijk is bij veel lagere concentraties dan tot nu toe werd aangenomen. In duizenden woningen in Nederland zou de concentratie te hoog zijn. ‘Als ook langdurige blootstelling aan lage concentraties koolmonoxide van 9 of zelfs 6 ppm schadelijk is, moet dit vanzelfsprekend worden voorkomen’, laat Techniek Nederland hierop aan Installatienet weten. ‘Koolmonoxidemelders die ook lage concentraties koolmonoxide – onder de 10 ppm – detecteren kunnen daarbij helpen. Laat daarom altijd een koolmonoxidemelder plaatsen als extra beveiliging (naast regulier onderhoud).’

‘De wettelijke certificering is overigens toereikend om de risico’s van blootstelling aan lage concentraties koolmonoxide te voorkomen, benadrukt de ondernemersorganisatie. ‘Als de cv-ketel door een vakbekwame monteur wordt geplaatst en volgens de fabrikantenvoorschriften wordt onderhouden, zal er geen koolmonoxide – ook geen lage concentratie – in de ruimte vrijkomen. Bij onderhoud van de cv-ketel controleert de monteur onder meer of de rookgasvoer nog optimaal is bevestigd en of er sprake is van koolmonoxide. Als dat laatste het geval is, neemt de monteur onmiddellijk maatregelen.’

Ook rookgasafvoer vervangen
‘Vrijkomen van koolmonoxide in de opstellingsruimte wordt ook voorkomen door bij vervanging van de cv-ketel óók de rookgasafvoer te vervangen’, vervolgt Techniek Nederland. ‘Dit wordt vaak ten onrechte achterwege gelaten. Zowel de cv-ketel als de rookgasafvoer kennen een technische levensduur van 12 tot 15 jaar.’
Techniek Nederland benadrukt dat vooral cv-ketels met een collectieve rookgasafvoer om extra aandacht vragen. De ondernemersorganisatie roept VvE’s op hun verantwoordelijkheid te nemen voor beheer en onderhoud van het collectieve rookgasafvoersysteem. Het opnemen hiervan in een meerjarig onderhoudsplan voorkomt gevaarlijke situaties. Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de technische staat van de collectieve rookgasafvoer en op basis daarvan eventuele maatregelen te nemen. VvE’s kunnen hierbij gebruikmaken van een handreiking van de overheid.

De ondernemersorganisatie benadrukt verder dat ook het versneld vervangen van afvoerloze geisers door afvoergebonden toestellen helpt om het vrijkomen van –lage- concentraties koolmonoxide in de opstellingsruimte te voorkomen. Dit geldt ook voor het vervangen van open verbrandingstoestellen door energiezuinige, gesloten toestellen.

Nog steeds veel slachtoffers van koolmonoxide vergiftiging

Gepubliceerd op

Sinds afgelopen najaar zijn zeker 74 mensen naar het ziekenhuis afgevoerd als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Twee slachtoffers zijn overleden. Dat blijkt uit een inventarisatie, uitgevoerd door BNR op basis van berichtgeving in de media. Het gaat om gevallen waarbij slachtoffers per ambulance naar het ziekenhuis werden afgevoerd in de periode september 2018 tot nu. Gevallen waarbij slachtoffers ter plekke behandeld konden worden door ambulancepersoneel zijn niet meegerekend.

De bevindingen van BNR sluiten aan bij de cijfers van Geas Energiewacht. Deze installateur houdt al jarenlang cijfers bij over het aantal slachtoffers van koolmonoxide. Omdat niet elke koolmonoxidevergiftiging de publiciteit haalt, is het overigens aannemelijk dat het daadwerkelijke aantal slachtoffers hoger ligt dan de 74 die BNR noemt.

Nieuwe 'gasketelwet'
Morgen debatteert de Tweede Kamer over een nieuwe 'gasketelwet', die het aantal slachtoffers ten gevolge van koolmonoxidevergiftiging drastisch moet terugdringen. Als de wet er komt, is het vanaf 2021 verboden om een cv-ketel te laten installeren door een installateur zonder diploma. Nu mag iedereen een cv-ketel aansluiten. Installatiebedrijven zullen op basis van de nieuwe wetgeving hun bedrijfsvoering zo nodig moeten aanpassen en personeel eventueel laten bijscholen om te voldoen aan de eisen. Naar schatting van de installatiesector zelf, hebben tussen de 1.400 en 2.300 monteurs aanvullende scholing nodig.

Regeling te duur?
De roep om een wettelijke basis voor werk aan gasinstallaties komt voort uit het Koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015. Die concludeerde dat bestaande kwaliteitsregelingen de veiligheid van woningbezitters niet kon borgen. Belangrijkste struikelblokken zullen de kosten en handhaving zijn, meldde Techniek Nederland eerder al. Zo is de angst dat de regeling te duur gaat worden voor installatiebedrijven. Ook zoeken de instanties nog naar de juiste wijze om effectief te kunnen handhaven.

Inwoner Den Haag mogelijk door CO-vergiftiging overleden

Gepubliceerd op

In Den Haag is waarschijnlijk een bewoner overleden als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. In totaal zijn ook nog twaalf personen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze onwel werden. Hieronder vier politiemensen die onderzoek deden nadat de dode was gevonden. Allen bevonden zich rond het huis waar de dode werd ontdekt.

De gemeten CO-waarden ter plaatse bleken hoog. Inmiddels zijn de woningen gelucht en is het CO-gevaar geweken, laat de politie weten. De brandweer onderzoekt onder andere de omgeving van een kapsalon. De straat is afgezet.

Dagelijks meerdere meldingen van koolmonoxide

Gepubliceerd op

Uit een enquête van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat 85% van de mensen denkt géén risico te lopen op een koolmonoxidevergiftiging. Ook komt naar voren dat een derde niet weet hoe hij een koolmonoxidevergiftiging voorkomt. “Alleen al in de regio Rotterdam-Rijnmond komen dagelijks meerdere meldingen binnen over een mogelijke koolmonoxidevergiftiging”, zegt Peter Schuurmans, Officier van Dienst bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “In bijna de helft van de gevallen blijkt het daadwerkelijk te gaan om een koolmonoxidevergiftiging.”
“Het feit dat er dagelijks meerdere meldingen van koolmonoxide bij de brandweer binnenkomen is zorgelijk. Wij brengen nu in kaart hoeveel incidenten er in alle 25 veiligheidsregio’s plaatsvinden”, vult Jet Vroege aan, Dossierhouder Koolmonoxide bij Brandweer Nederland. “Een koolmonoxidevergiftiging kan echt iedereen overkomen. Het maakt je ziek en leidt in het ernstigste geval tot de dood. Het is van levensbelang dat mensen zich wél bewust zijn van het risico op een vergiftiging én hoe je deze kunt voorkomen. Daarom starten we vandaag, samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting, de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’.”

Koolmonoxidemelder redt levens
Koolmonoxide ontstaat bij een onvolledige ontbranding. Het is zeer giftig en je ruikt, ziet en proeft het niet. Het is daarom zo belangrijk dat iedereen een koolmonoxidemelder ophangt, op de juiste plaats. Niet alleen bij geisers en gaskachels, maar ook bij (moderne) cv-ketels. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan geen koolmonoxidemelder in huis te hebben. Vroege: “Dat is zorgwekkend. Alleen een koolmonoxidemelder waarschuwt bij een te hoge hoeveelheid koolmonoxide. Een hardnekkig misverstand is dat koolmonoxide zwaarder is dan lucht. Dit klopt niet: koolmonoxide is iets lichter dan lucht en uit onderzoek blijkt dat koolmonoxide met de warme lucht uit het verbrandingstoestel stijgt. Plaats de koolmonoxidemelder daarom in de ruimte van het verbrandingstoestel hoog aan het plafond. In de overige ruimtes op ademhoogte. Naast het plaatsen van een koolmonoxidemelder is het verstandig om het verbrandingstoestel in huis jaarlijks te laten controleren door een erkend installateur en je huis 24 uur per dag en 7 dagen per week te ventileren.

TNO: ‘Geen verhoogd risico bij Nefit Topline cv-ketels’

Gepubliceerd op

Bij cv-ketels van het type Nefit Topline die zijn voorzien van een nieuwe brander is geen sprake van een verhoogd koolmonoxiderisico. Ook is er geen verhoogd risico op brand. Dit zijn de belangrijkste conclusies van TNO na maandenlang onderzoek op tientallen gebruikte Topline cv-ketels. Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat de veiligheid van de Topline toestellen uit 2006 tot en met 2009 in twijfel werd getrokken. Bij de bewuste serie zou een doorgebogen warmtewisselaar kunnen leiden tot brand of het vrijkomen van koolmonoxide (CO).  

Het TNO-onderzoek toont aan dat er geen verhoogd risico is ten aanzien van koolmonoxide. Ook is de brandveiligheid niet in het geding, mits de originele brander van het toestel is vervangen en het toestel periodiek wordt onderhouden.

‘’Wij zijn blij dat het onderzoek van TNO duidelijkheid biedt. Als de brander is vervangen hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken over de veiligheid van hun toestel,’’ zegt Jan Rijnen, commercieel directeur Nefit. ’’We hopen dat hiermee de ontstane onrust wordt weggenomen.’’ De terugroepactie voor de originele brander zal naar verwachting eind dit jaar zijn afgerond.

Over de terugroepactie van 128.000 toestellen vat Nefit nog het volgende samen: ‘We weten niet waar ze allemaal hangen. Zo’n 30.000 toestellen moeten nog achterhaald worden. Het is ook onduidelijk in hoeverre branders al zijn vervangen. Tussen 2006 en nu zijn er 17 gevallen van brandschade bekend, die allemaal zijn terug te voeren op originele brander. Er zijn ons geen gevallen bekend van CO-vergiftiging. In geen enkel geval zijn er slachtoffer gevallen.’

Wat Nefit betreft is het nu case closed. ‘We staan voor veel grotere uitdagingen om Nederland te verduurzamen. We blijven extra inspanningen doen om ketels waarvan de brander niet is vervangen nog te achterhalen, door installateurs en geregistreerde gebruikers aan te schrijven.’

Door dit debacle zegt Nefit dit jaar tot nu toe 6.000 ketels minder te hebben verkocht ten opzichte van vorig jaar (90.000 ketels). Er is naar schatting 1,5% marktaandeel verloren gegaan.

Direct na het ontstaan van twijfels over de veiligheid van de gemodificeerde Topline-toestellen uit de bewuste serie heeft Nefit TNO benaderd voor waarheidsvinding en uitsluitsel. Het onderzoek is tussen eind februari en begin november 2018 onafhankelijk door TNO uitgevoerd.

Lees hier de samenvatting van het TNO rapport

Lees hier het hele TNO rapport

Lees ook:

 

Veel openbare toiletten zijn niet schoon

Gepubliceerd op

Onderzoekers van vakmagazine Service Management en groothandel in hygiëne Facility Trade Group hebben steekproeven genomen bij 150 toiletten in openbare gelegenheden, zoals winkels, ziekenhuizen en horecazaken. De grootste kans op schoon toilet heeft men in de horeca. Bijna vijftig procent van de twee wc’s is op orde. Ziekenhuizen volgen op plek twee met 42 procent. Daarna komt de categorie ‘openbare gebouwen’ (o.a. stadhuis, bioscopen en bibliotheken) met 36 procent. Ook winkels en warenhuizen eindigen op dat percentage.

In totaliteit is iets meer dan 40 procent van de bezochte toiletten schoon. Dat is dat het hoogste percentage in vijf jaar tijd. In 2013 waren nog geen 3 op de 10 toiletten schoon en twee jaar terug was dit 38 procent.

 

“We willen CO-vergiftiging door cv-ketels uitbannen”

Gepubliceerd op

In de afgelopen zes weken zijn in totaal 40 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege koolmonoxidevergiftiging, meldde Installatienet gisteren. Meestal zijn slecht werkende geisers, cv-installaties of kachels, verstopte rookkanalen of onvoldoende ventilatie de oorzaak van zulke ongelukken. Uneto-VNI-voorzitter Doekle Terpstra reageert vandaag als volgt: “Koolmonoxidevergiftiging als gevolg van cv-ketels willen we uitbannen. Bedrijven moeten straks gecertificeerd zijn en monteurs die aan een cv-ketel werken, moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn. Zo’n bedrijf wordt herkenbaar aan een keurmerk én is te vinden in een online-register.”

Al voor stookseizoen veel slachtoffers CO-vergiftiging

Gepubliceerd op

In de afgelopen zes weken waren er 18 incidenten met een koolmonoxidevergiftiging. Er werden in totaal 40 mensen in het ziekenhuis opgenomen.  Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting slaan alarm. “De kou heeft in Nederland nog niet eens ingezet en nu zien we al zoveel ongevallen. En dat terwijl de piekperiode met CO-ongevallen de komende maanden nog plaats gaat vinden”, aldus Jet Vroege, dossierhouder Koolmonoxide Brandweer Nederland.

Kosten gascertificeringsregeling installateurs bron van zorg voor Uneto-VNI

Gepubliceerd op

Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoekraad voor Veiligheid (OvV) naar koolmonoxide bij cv-ketels heeft het kabinet besloten om een wettelijke certificeringsregeling in te voeren. Dat betekent dat uitsluitend bedrijven die gecertificeerd zijn straks nog werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen, de luchttoevoer en de rookgasafvoer. Binnen deze procescertificering moet ook de vakbekwaamheid van individuele monteurs worden geborgd. Bedrijven die niet gecertificeerd zijn en tóch werkzaamheden aan cv-installaties uitvoeren zijn straks in overtreding.

Schilders plakken afvoer cv-ketel af

Gepubliceerd op

De bewoners van twee huurhuizen in Vlijmen zijn woensdagavond ontsnapt aan koolmonoxidevergiftiging, meldt Omroep Brabant. Schilders hadden de afvoer van de cv-ketel afgeplakt. In de avond ging het koolmonoxide-alarm af in een van de huizen, waarna de brandweer langskwam. Die konden in eerste instantie geen probleem ontdekken. Het was uiteindelijk bij een verdere controle dat duidelijk werd dat de afvoer was afgeplakt. Het reukloze gas was toen nog niet in de woning verspreid.

Koolmonoxide in meerdere Rotterdamse woningen

Gepubliceerd op

In meerdere Rotterdamse woningen zijn gistermorgen in totaal dertien personen onwel geworden door koolmonoxide. In één woning trof de brandweer drie kinderen en een volwassene aan die dringend medische hulp nodig hadden. In de omliggende woningen werd vervolgens ook koolmonoxide gemeten. De bewoners werden direct geëvacueerd. In totaal zijn er zes woningen zijn ontruimd. De oorzaak is waarschijnlijk een defecte cv-installatie. De koolmonoxide is in ieder geval vrijgekomen uit een ruimte waar de cv-ketel hangt. Verder onderzoek wordt nog verricht.

Installateur mogelijk vrijuit in zaak CO-dode

Gepubliceerd op

Het meisje kon ternauwernood gered worden, de moeder niet. Toen Stephane Tolebecq (38) op Kerstavond 2010 thuiskwam, hoorde hij zijn dochter Iris wenen. Hij trok gelijk een sprintje naar de voordeur en zag Iris liggen. Ze maakte vreemde bewegingen. Zijn vrouw Patricia (36) reageerde niet meer toen hij haar riep. Ze was overleden. Moeder en dochter bleken een CO-vergiftiging te hebben opgelopen.

Geisers in flat Leiden zorgen voor koolmonoxidegevaar

Gepubliceerd op

In Leiden is een flat met 42 woningen zondagnacht vanwege koolmonoxidegevaar. Een aantal bewoners was onwel geworden na koolmonoxide te hebben ingeademd. Nadat bleek dat ook in andere woningen de geiser niet goed functioneerde, heeft de brandweer het hele complex ontruimt. Het ging daarbij om zeker honderd mensen. Inmiddels zijn alle geisers gecontroleerd. Van tien niet goed functionerende apparaten, is de gastoevoer naar de geiser afgesloten. De komende dagen gaat de brandweer ook in andere vergelijkbare flats de geisers controleren.

Ruim helft onderzochte koolmonoxide-melders voldoet niet aan de veiligheidseisen

Gepubliceerd op

Ruim de helft van de 29 onderzochte koolmonoxide-melders voldoet niet aan de veiligheidseisen. Bij 8 van de onderzochte CO-melders treedt het alarm niet in werking als er sprake is van koolmonoxide. 6 van de onderzochte CO-melders geven geen storingssignaal als de sensor defect is, waardoor de consument geen waarschuwing krijgt als er een te hoge concentratie koolmonoxide aanwezig is. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit onderzoek dat zij in 2016 hebben gedaan. De verkoop van de betreffende onveilige CO-melders is verboden.

Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt nu voor gevaarlijke koolmonoxidemelders

Gepubliceerd op

Vorige week meldde leverancier Elbes Control Systems al een terugroepactie te zijn gestart voor haar koolmonoxidemelders die in de periode van 2014 tot en met 2016 zijn verkocht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vandaag voor deze mogelijk gevaarlijke koolmonoxidemelders. De kans bestaat dat deze koolmonoxidemelders niet of niet tijdig alarm geven bij (dodelijke) hoeveelheden koolmonoxide waardoor het gevaar dreigt van een koolmonoxidevergiftiging. De koolmonoxidemelders zijn verkocht door met name installatiebedrijven en online.

Van parallelle naar concentrische rookgasafvoer; wat komt daar bij kijken?

Gepubliceerd op

Groothandel Rensa organiseert op 11 mei a.s. samen met rookgasafvoerfabrikant Ubbink een gratis webinar over concentrische rookgasafvoer. Het webinar is bedoeld om installateurs te helpen bij het overstappen van een parallelle naar concentrische rookgasafvoer voor gasinstallaties. De volgende vragen zullen aan de orde komen: Welke gevolgen heeft deze wijze van aansluiten, hoe werken de systemen? Hoe kunt u de veiligheid rondom uw cv-ketel vergroten voor uw klanten? In het webinar worden ervaringen van installateurs gedeeld en beantwoorden technisch specialisten kijkersvragen.

Koolmonoxidevergiftiging in Alphen aan den Rijn

Gepubliceerd op

In Alphen aan den Rijn zijn gisteravond twee personen vermoedelijk aan een koolmonoxidevergiftiging overleden. Ze werden aangetroffen na een melding van waterschade eerder op de avond. Agenten troffen de overledenen aan in de woning waar de lekkage was ontstaan. In het complex waar de woning deel van uit maakt werd vervolgens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. De agenten zijn uit voorzorg naar een ziekenhuis overgebracht, nadat zij zich onwel voelde. Een andere bewoner van het complex werd in een ambulance nagekeken. De straat was langere tijd afgesloten omdat de overige woningen in het complex, het portiek en de kelderboxen werden geventileerd. De politie doet nog onderzoek, maar de meest voor de hand liggende oorzaak is een lekkende geiser.

Weer koolmonoxide vergiftiging, nu door werk aan centraal afvoerkanaal

Gepubliceerd op

Vijftien mensen zijn gisteren in het ziekenhuis opgenomen, omdat ze in een appartementengebouw in Amsterdam-Noord koolmonoxide hadden ingeademd. De koolmonoxidevergiftiging werd veroorzaakt door werkzaamheden aan het centrale afvoerkanaal in het gebouw, aldus de brandweer. Een bewoonster waarschuwde de hulpdiensten omdat ze zich niet lekker voelde. De brandweer trof daarop in meerdere woningen een hoge concentratie koolmonoxide aan. De problemen zijn aan het einde van de avond verholpen, waarna alle bewoners konden terugkeren naar hun woningen.

Koolmonoxide in Rotterdamse woningen door defecte cv-ketel

Gepubliceerd op

In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond zestien personen naar ziekenhuizen in de buurt gebracht nadat er koolmonoxide was vrijgekomen in hun woning. De oorzaak was een defecte cv-installatie. Nadat bij de brandweer een melding binnenkwam zijn de woningen direct ontruimd. Na een controle kon de brandweer de woningen weer vrijgegeven. De eigenaar van de woning met de defecte cv-ketel heeft een stookverbod opgelegd gekregen.

Lekker plakken

Gepubliceerd op

Vorige week kwam een foto van Karel langs waarop zijn inventieve gootverwarming was te bewonderen. De aansluiting daarvan werd, zoals altijd, in de voor Karel kenmerkende stijl uitgevoerd. Wij dachten dat dit genoegzaam bekend zou zijn, maar toch vroegen diverse van zijn collega’s ons nog naar het vakwerk dat Karel binnen in de kelder had uitgevoerd. En aangezien wij iedereen graag te vriend houden, deze keer dan maar een foto van Karels keldergeklus.

Iets meer dan 60 procent cv-ketels wordt door een erkende monteur geïnstalleerd

Gepubliceerd op

Slechts 61% van de cv-ketels in ons land is geïnstalleerd door een erkende monteur. 25% heeft het door de verhuurder laten doen. De handige buurman is goed voor 3% van de installaties en 1% heeft het zelf gedaan. 61% van de Nederlanders denkt in eerste instantie niet aan koolmonoxide bij een slecht werkende cv-ketel. Wel weet 99% dat koolmonoxide gevaarlijk is. Een en ander blijkt uit een landelijk onderzoek naar het risico op koolmonoxidevergiftiging. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van installateur Feenstra. Er deden ruim 750 bewoners mee.

Installateur krijgt 140 uur werkstraf voor dood door koolmonoxidevergiftiging

Gepubliceerd op

Een 45-jarige man uit Raalte is veroordeeld tot een taakstraf van 140 uur omdat hij een badgeiser verkeerd installeerde in een appartement in Deventer. Hierdoor overleed een bewoner op 17 februari 2014 door koolmonoxidevergiftiging. De man was jarenlang onderhoudsmonteur en bekend met diverse soorten ketels en geisers. Hij had daarom de geiser zorgvuldig moeten installeren en volgens de richtlijnen daarna de rookgasafvoer moeten controleren. De verhuurder is vrijgesproken.

Installateur hoort werkstraf eisen voor dood door koolmonoxide-vergiftiging

Gepubliceerd op

Tegen de installateur die verantwoordelijk wordt gehouden voor koolmonoxidevergiftiging van twee bewoners van een appartement in Deventer, is een werkstraf van 180 uur geëist. Een van de bewoners kwam te overlijden. De officier van Justitie vindt dat de dood van bewoner een rechtstreeks gevolg is van het handelen van de monteur. Het officier van justitie eiste vrijspraak voor verhuurder. Dat deed ze ‘met pijn in het hart’, omdat de verhuurder alle verantwoordelijkheid van zich af leek te schuiven, terwijl de verhuurder volgens justitie verantwoordelijk is. 

Koolmonoxide: Eisen aan installateurs of installaties?

Gepubliceerd op

Vorige week jubelde Uneto-VNI dat haar pleidooi voor een wettelijke erkenning van cv-installateurs door Minister Blok is meegenomen in zijn maatregelen om het koolmonoxidegevaar terug te dringen. Vanaf 2019 mogen alleen erkende installatiebedrijven en cv-monteurs aanleg en onderhoud van cv-installaties uitvoeren.

KvINL en Sterkin zullen gezamenlijk één erkenningsregeling gaan hanteren

Gepubliceerd op

Ook KvINL en Sterkin melden verheugd te zijn over de komst van een wettelijk verplichte erkenningsregeling voor installateurs voor het aanleggen en onderhouden van cv-installaties. De beide stichtingen, verantwoordelijk voor kwaliteitsregelingen en -verbetering in de installatiebranche, zijn van mening dat zij met een wettelijke verplichting en een aanscherping van de bestaande regelingen de kwaliteit en de veiligheid van cv-installaties aanzienlijk beter kunnen borgen. Hoewel de minister zich heeft uitgesproken voor het opzetten van één uniform wettelijk kader, waaronder meerdere regelingen vallen, zullen Sterkin en KvINL gezamenlijk één erkenningsregeling hanteren.

Alleen erkende installatiebedrijven en cv-monteurs mogen straks nog cv-installaties aanleggen en onderhouden

Gepubliceerd op

Vanaf 2019 mogen alleen erkende installatiebedrijven en cv-monteurs aanleg en onderhoud van cv-installaties uitvoeren. De verplichte erkenning is één van de maatregelen die minister Blok vandaag bekendmaakte. De minister reageert met het besluit op een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels. Uneto-VNI heeft direct verklaard blij te zijn met de maatregel die de minister heeft genomen. Ook andere maatregelen die minister Blok aankondigde kunnen op goedkeuring van de vereniging rekenen, zoals het initiatief om cv-ketelfabrikanten ertoe te bewegen CO-sensors in hun toestellen op te nemen en een lobby voor het verplicht stellen van CO-sensoren op Europees niveau.

‘Overheid maak haast met maatregelen tegen koolmonoxide’

Gepubliceerd op

Vandaag is het precies een jaar geleden dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid over dit onderwerp een kritisch rapport publiceerde de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. De coalitie Stop de sluipmoordenaar roept de overheid nu op zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Ondanks de urgentie van het rapport is de belangrijkste aanbeveling van de Raad – een wettelijk verplichte erkenningsregeling voor installateurs – nog niet ingevoerd. Juist zo’n verplichte erkenningsregeling kan volgens de coalitie het aantal koolmonoxide-ongevallen terugdringen. Jaarlijks vallen er 5 tot 10 doden en honderden gewonden als gevolg van te hoge concentraties koolmonoxide bij cv-ketels. De coalitie Stop de Sluipmoordenaar bestaat uit Installateurskoepel Uneto-VNI, Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, Brandweer Nederland, Netbeheer Nederland, VeiligheidNL, VACPuntWonen en CoGDEM NL.

Verouderde cv-ketel oorzaak vrijkomen koolmonoxide in appartementen complex

Gepubliceerd op

Negen bewoners van een appartementencomplex in Amsterdam-Oost zijn afgelopen nacht met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht nadat koolmonoxide was vrijgekomen. In totaal zijn veertien mensen uit de woningen gehaald. De oorzaak zou een verouderde cv-ketel zijn, die niet meer goed werkte. De brandweer heeft het pand geventileerd. In de loop van de nacht konden bewoners weer terugkeren naar hun woningen.

Vaillant brengt cv-ketel met ingebouwde CO-sensor op de markt

Gepubliceerd op

Bijna de helft van de ongevallen gebeurt met een moderne en goed onderhouden cv-installatie. Dat bleek vorig jaar uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De raad riep daarom fabrikanten van cv-ketels op om hun producten veiliger te maken. Met de introductie van de ecoTEC exclusive met ingebouwde CO-sensor, geeft Vaillant gehoor aan dit advies. De ecoTEC exclusive van Vaillant is een doorontwikkeling van de huidige, moderne cv-ketel en focust zich op de veiligheid in huis.

Flat tijdig ontruimd na afgaan koolmonoxidemelder

Gepubliceerd op

Een flat in Hoogvliet is dinsdagmiddag compleet ontruimd wegens een te hoge hoeveelheid koolstofmonoxide. In eerste instantie werd gedacht dat één van de cv-ketels in de flat de boosdoener moest zijn geweest. Daar bleek echter vooralsnog geen aanwijzing voor te vinden. Ten minste een persoon is naar het ziekenhuis afgevoerd. Tien bewoners moesten de flat verlaten en werden onder meer in een naburig restaurant opgevangen. Erger is waarschijnlijk voorkomen doordat een koolmonoxidemelder afging.

Nog even terugblikken op reacties koolmonoxide problematiek in Tweede Kamer en daarbuiten

Gepubliceerd op

Gisteren heeft minister Blok in een commissievergadering in de Tweede Kamer laten weten het belang van een wettelijke erkenningsregeling voor cv-installateurs in te zien. Wel wil hij zekerheid dat handhaving goed uitvoerbaar is. “Regulering vanuit de overheid is ingrijpend, maar ik sluit het niet uit”, stelde de VVD-minister, die zich erg teleurgesteld toonde in het feit dat het de installatiebranche niet gelukt is om zélf de kwaliteit van gasinstallaties te kunnen borgen. Blok en zijn ambtenaren nemen tot eind dit jaar om met een uitgewerkt voorstel te komen. Áls er een wettelijke erkenningsregeling komt, dan kan de overheid gebruikmaken van een zwaardere erkenningsregeling die Uneto-VNI de afgelopen maanden in overleg met consumentenorganisaties en andere belanghebbenden heeft uitgewerkt. Wat betreft de brancheorganisatie kunnen de eerste installateurs zich vanaf begin volgend jaar op basis van de nieuwe regeling kwalificeren.

Installateur voor rechter om koolmonoxide vergiftiging in woning Deventer

Gepubliceerd op

In februari 2014 raakten twee bewoners van een appartement in Deventer onwel. Eén van hen overleed twee dagen later, volgens het Openbaar Ministerie aan de gevolgen van een koolmonoxidevergiftiging. De verhuurder van het appartement en de installateur van de geiser stonden gistermiddag voor de rechter in Zwolle. Ze worden dood door schuld ten laste gelegd. De raadslieden van de twee vroegen zich af hoe goed de controles van de gemeente Deventer waren bij de appartementen aan de Julianastraat? De bewuste geiser was meerdere keren gecontroleerd. Het Openbaar Ministerie stelt dat de geiser ondeugdelijk is geïnstalleerd. De verhuurder wordt dood door schuld verweten omdat hij aanhoudende klachten van bewoners negeerde over een vreemde lucht in het pand. De ongeveer 15 jaar oude geiser zou zonder het lezen van de installatievoorschriften zijn geïnstalleerd. Zo werd niet gecontroleerd of de geiser een deugdelijke gasafvoer had.

Feenstra juicht wettelijke certificering van cv-installateurs toe

Gepubliceerd op

Installateur Feenstra juicht het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid toe dat installatiebedrijven wettelijk gecertificeerd moeten zijn. In de Tweede Kamer werd vandaag gesproken over het rapport van de Onderzoeksraad naar de gevaren van koolmonoxidevergiftiging. Dit naar aanleiding van het schrikbarend aantal doden en honderden gewonden door slecht geïnstalleerde of defecte cv-ketels. De minister van Wonen en de minister van Volksgezondheid hebben inmiddels maatregelen genomen. Maar tot een wettelijke erkenning van installateurs, die cv-installaties aanleggen, heeft dat nog niet geleid. “Het invoeren van deze wettelijke certificering kan levens redden. Dagelijks maken mijn monteurs levensgevaarlijke situaties mee als slecht opgeleide installateurs of handige buurmannen een ketel hebben geïnstalleerd”, stelt Henjo Groenewegen, algemeen directeur van Feenstra.

Teleurgestelde reacties op commissievergadering koolmonoxideproblematiek Tweede Kamer

Gepubliceerd op

Uneto-VNI Voorzitter Titia Siertsema reageerde op Twitter kort en krachtig op de vanmiddag gehouden commissievergadering van de Tweede Kamer over de koolmonoxideproblematiek. “Kamer wil vaart, minister Blok neemt tijd voor gewogen oordeel voor overheidsingrijpen.” De minister heeft toegezegd eind december met bevindingen te komen over al of niet invoeren van wettelijke kwaliteitsborging. Vanmorgen pleitte Siertsema in het AD nog voor het invoeren van niet vrijblijvende regels. “Wij nemen als branche sowieso maatregelen,” legde ze uit, “maar kunnen dit niet alleen. Als ze niet verplicht zijn, hoeven andere bedrijven die geen lid zijn zich daar niet aan te houden.” Programma-adviseur Risicobeheersing, Brandweer Midden en West Brabant Charles twitterde sarcastisch: “Slechts twee kamerleden aanwezig bij commissiebehandeling van koolmonoxide en brandveiligheid van ouderen. Is er iets belangrijkers te doen?”

Amper 1 op de 3 huishoudens heeft een koolmonoxidemelder

Gepubliceerd op

Uit onderzoek van de Consumentenbond onder duizenden consumenten blijkt dat amper 1 op de 3 huishoudens een koolmonoxidemelder heeft. Het blijkt dat consumenten koolmonoxide (CO) vaak alleen associëren met gashaarden en ouderwetse keukengeisers zonder rookafvoer naar buiten. Het besef dat ook met een moderne, goed onderhouden, cv-ketel kan er koolmonoxide in huis komen, vanwege bijvoorbeeld een ‘lekkende’ ophanging, is er vaak niet. Monteurs zouden daarom bij installatie en onderhoud van een ketel niet alleen naar het apparaat zelf moeten kijken, maar naar het hele systeem, zodat dergelijke euvels worden opgemerkt, zo meldt de consumentenbond. De bond pleit in hetzelfde bericht voor een wettelijk verplichte erkenningsregeling voor monteurs van gastoestellen, waardoor beunhazen geen kans hebben.

Terughaalactie koolmonoxidemelder

Gepubliceerd op

Bezitters van de koolmonoxidemelder JLP-01 van  van het merk Pentagon worden mogelijk niet op tijd gewaarschuwd voor een dodelijke concentratie koolmonoxide. Dat concludeert de Consumentenbond. De leverancier roept consumenten op de melders terug te brengen.

Ouderen sneller geholpen bij brand

Gepubliceerd op

Wist u dat u bij brand slechts 3 minuten heeft om uw woning te verlaten? Het is daarom erg belangrijk dat u snel gewaarschuwd wordt en daarnaast in staat bent tijdig uw woning te verlaten. Voor ouderen en mensen met een beperking kan dit een groot probleem zijn. In het huidige zorgstelsel laten we juist deze kwetsbare groep langer thuis wonen met alle gevolgen van dien.

High five voor de Ubbink 5-serie!

Gepubliceerd op


De Ubbink 5-serie is een complete lijn dakdoorvoeren, die design combineert met topprestaties! Deze nieuwste generatie slimme dakdoorvoeren biedt oplossingen voor rookgasafvoer van de HR ketel, mechanische ventilatie, rioolbeluchting of combinaties daarvan. De dakdoorvoeren kenmerken zich niet alleen door een uitstekende werking, veiligheid en duurzaamheid, maar ook door installatiegemak. Bovendien zijn ze ook als onderdaks verlengde versies verkrijgbaar. Kies met de 5-serie voor een beter resultaat én uiterlijk!