Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 113 seconden

Vanaf 2019 mogen alleen erkende installatiebedrijven en cv-monteurs aanleg en onderhoud van cv-installaties uitvoeren. De verplichte erkenning is één van de maatregelen die minister Blok vandaag bekendmaakte. De minister reageert met het besluit op een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels. Uneto-VNI heeft direct verklaard blij te zijn met de maatregel die de minister heeft genomen. Ook andere maatregelen die minister Blok aankondigde kunnen op goedkeuring van de vereniging rekenen, zoals het initiatief om cv-ketelfabrikanten ertoe te bewegen CO-sensors in hun toestellen op te nemen en een lobby voor het verplicht stellen van CO-sensoren op Europees niveau.

Voorzitter Titia Siertsema: “Met dit besluit geeft het kabinet gehoor aan de oproep van Uneto-VNI om het koolmonoxiderisico bij cv-ketels nu écht aan te pakken. Met een wettelijk verplichte erkenning kunnen vanaf 1 januari 2019 alleen nog erkende installatiebedrijven en vakbekwame cv-monteurs werkzaamheden verrichten aan cv-installaties. Het kabinet onderstreept daarmee dat bewezen vakbekwaamheid nodig is om het vak van cv-monteur uit te oefenen.”

Na het verschijnen van het OvV-rapport heeft Uneto-VNI niet gewacht op maatregelen van het kabinet. De vereniging heeft inmiddels een uitgebreide erkenningsregeling met zwaardere eisen voor  installatiebedrijven en individuele cv-monteurs uitgewerkt. Ook de aangescherpte vakbewaamheids- en scholingseisen voor cv-monteurs zijn in deze regeling opgenomen. Siertsema: “Onze regeling voldoet aan de eisen die de overheid stelt. Uneto-VNI gaat er zo snel mogelijk over in gesprek met minister Blok.”

De brancheorganisatie is blij dat de minister van plan is illegale cv-werkzaamheden te bestrijden door de nieuwe erkenningseisen actief te handhaven. Het is daarnaast de bedoeling van de minister de markt transparant te maken; erkende bedrijven moeten herkenbaar worden via een website en een eenduidig beeldmerk. Ook dat voornemen valt bij de installatiekoepel in goede aarde.

Uneto-VNI kan zich vinden in de overgangsperiode tot 1 januari 2019 die de minister aankondigt. De vereniging staat ook achter andere maatregelen die minister Blok vandaag aankondigde, zoals het initiatief om cv-ketelfabrikanten ertoe te bewegen CO-sensors in hun toestellen op te nemen en een lobby voor het verplicht stellen van CO-sensoren op Europees niveau.

In februari volgend jaar start een publiekscampagne om meer bewustzijn te creëren rond de gevaren van koolmonoxide en de aandacht te vestigen op veilige CO-melders op de Nederlandse markt.

[related_post themes=”text”]