Hans van der Vlist van InstalVista uit Houten is sinds februari 2016 als éénpitter gecertificeerd voor de BRL K14015 ‘Veiligheidsbeoordeling van installaties’ en al jarenlang als keurmeester actief. “Het certificeren kost serieus geld, jaarlijks zo’n €3000,- als je alle kalibratiekosten meerekent. Voor deze certificering doe ik voor het gasgedeelte exact hetzelfde als wat ik voor de nieuwe CO-regeling heb moeten doen. Toch moet ik als bedrijf nog een keer gecertificeerd worden voor de K25000. Waarom?” KIWA reageert.

Van der Vlist somt op: “Ik heb al een handboek, wordt jaarlijks ge-audit en ga zo maar door. Uiteraard begrijp ik heel goed dat het gebruik van een app voor het afmelden van het onderhoud geld kost – en dat is ook prima én door te belasten aan de klant – maar op dubbel certificeren zit niemand te wachten. Het kan super simpel worden opgelost met wat kleine aanvullingen in het handboek. Klaar is Kees. Niet dus. Ik heb meermaals contact gezocht met KIWA en e.e.a. uitgelegd, maar blijkbaar is ‘out of the box’ denken erg moeilijk want ik val buiten het standaard plaatje omdat ik de enige éénpitter ben tussen alle grote jongens die een BRL K14015 certificering hebben.”

Reactie van KIWA
Volgens KIWA zit het zo: ‘In het kader van de Gasketelwet heeft de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) drie certificatieschema’s aangewezen. Installatiebedrijven kunnen hieruit het best passende schema kiezen om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan verbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen. De door de TloKB aangewezen schema’s zijn de BRL K25000 en BRL 6000-25 en het conformiteitsbeoordelingsschema NHK CBS. De BRL K14015 zit daar niet bij. Het behalen van een certificaat conform één van de drie aangewezen schema’s is dus echt noodzakelijk om werkzaamheden te mogen uitvoeren die onder de Gasketelwet vallen. Kiwa kan niet anders dan een audit afnemen voor één van deze drie schema’s. Natuurlijk kan door een klant zelf e.e.a. verwerkt worden in het huidige handboek en kunnen wij audits combineren, maar het is voor Kiwa onmogelijk om een vrijstelling te verlenen. Dat laten de aanwijzing door de TloKB en Kiwa’s accreditatie vanuit de RvA niet toe.’

Eerste deelcertificaten voor warmtepompmonteurs

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft vandaag de eerste deelcertificaten ‘Installeren en in bedrijf stellen van ...

Nieuwe versie BRL 6000-25 over gas

De nieuwe versie BRL6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’ van ...

Mbo-certificaat voor 2D tekenen installaties

De basis van een elektro- of installatietechnisch ontwerp binnen de utiliteit is een principeschema of tekening. Het is van belang ...

NTA 8800 certificering voor Samsung lucht/water-warmtepompen

De Samsung EHS ClimateHub Split lucht/water-warmtepomp met geïntegreerde boilertank is gecertificeerd volgens de NTA 8800 testwijze. De kwaliteitscertificaten voor de ...