Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 258 seconden

coGisteren heeft minister Blok in een commissievergadering in de Tweede Kamer laten weten het belang van een wettelijke erkenningsregeling voor cv-installateurs in te zien. Wel wil hij zekerheid dat handhaving goed uitvoerbaar is. “Regulering vanuit de overheid is ingrijpend, maar ik sluit het niet uit”, stelde de VVD-minister, die zich erg teleurgesteld toonde in het feit dat het de installatiebranche niet gelukt is om zélf de kwaliteit van gasinstallaties te kunnen borgen. Blok en zijn ambtenaren nemen tot eind dit jaar om met een uitgewerkt voorstel te komen. Áls er een wettelijke erkenningsregeling komt, dan kan de overheid gebruikmaken van een zwaardere erkenningsregeling die Uneto-VNI de afgelopen maanden in overleg met consumentenorganisaties en andere belanghebbenden heeft uitgewerkt. Wat betreft de brancheorganisatie kunnen de eerste installateurs zich vanaf begin volgend jaar op basis van de nieuwe regeling kwalificeren.

Uneto-VNI drong voorafgaand aan de vergadering in een artikel in het Algemeen Dagblad nog eens aan op de noodzaak van wettelijke eisen. Voorzitter Titia Siertsema: “Wij nemen als branche sowieso maatregelen, maar wij kunnen dit niet alleen. Als de maatregelen niet verplicht zijn, hoeven andere bedrijven die geen lid zijn van Uneto-VNI zich daar niet aan te houden. Dan blijven er onveilige toestanden.”

Na afloop van de commissievergadering waren de reacties op Twitter niet onverdeeld enthousiast. Uneto-VNI voorzitter Titia Siertsema reageerde kort en krachtig: “Kamer wil vaart, minister Blok neemt tijd voor gewogen oordeel voor overheidsingrijpen.” Programma-adviseur Risicobeheersing, Brandweer Midden en West Brabant Charles twitterde sarcastisch: “Slechts twee kamerleden aanwezig bij commissiebehandeling van koolmonoxide en brandveiligheid van ouderen. Is er iets belangrijkers te doen?” Een installateur meldde: “Ik wordt een beetje moe van het gelul en niets gebeuren…”

Installateur Feenstra kwam juist snel met een persbericht waarin het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid werd toegejuicht dat installatiebedrijven wettelijk gecertificeerd moeten zijn. “Het invoeren van deze wettelijke certificering kan levens redden. Dagelijks maken mijn monteurs levensgevaarlijke situaties mee als slecht opgeleide installateurs of handige buurmannen een ketel hebben geïnstalleerd”, stelt Henjo Groenewegen, algemeen directeur van Feenstra.

De branchevereniging bracht het belang van een wettelijke regeling eerder al naar voren in brieven aan de ministers Blok (Binnenlandse Zaken) en Schippers (Volksgezondheid) en aan de Tweede Kamercommissie voor Wonen. Daarbij kreeg Uneto-VNI bijval van de Consumentenbond, Brandweer Nederland, Netbeheer Nederland, Veiligheid NL en VACpunt Wonen.

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid die vorig jaar een rapport publiceerde over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels onderstreepte gisteren nogmaals de noodzaak van wettelijke, zwaardere eisen. Hoewel het kabinet heeft aangekondigd drie varianten van zowel verplichte als (verbeterde) vrijwillige erkenningsregelingen nader te onderzoeken, benadrukt de Onderzoeksraad dat hij bewust heeft gepleit voor een wettelijk verplichte, uniforme erkenningsregeling, omdat vrijwillige regelingen geen garantie bieden voor verbetering van de veiligheid en het terugdringen van het aantal omgevallen. De Raad is verder verheugd dat enkele fabrikanten van gastoestellen zelf het initiatief hebben genomen om CO-sensors in toestellen op te nemen.

Ook een fabrikant reageerde snel. ‘Terwijl de overheid gaat afstemmen, hebben wij al de oplossing’, liet een rookgasafvoerspecialist weten. ‘Maatregelen tegen koolmonoxide-ongevallen zullen nog enige tijd op zich laten wachten. Over de opvolging van één aanbeveling moet namelijk nog worden besloten en voor de opvolging van enkele andere aanbevelingen is afstemming op Europees niveau noodzakelijk. Maar u hoeft niet te wachten op Europese afstemming. U kunt nu al veilig installeren met ons rookgasafvoerprogramma.’

Toevalligerwijs verscheen gisteren in Zwolle ook nog eens een installateur voor de rechter vanwege een koolmonoxidevergiftiging in een woning in Deventer. Twee bewoners van een appartement raakten onwel. Eén van hen overleed twee dagen later, volgens het Openbaar Ministerie aan de gevolgen van een koolmonoxidevergiftiging. De verhuurder van het appartement en de installateur van de geiser stonden terecht. Ze worden dood door schuld ten laste gelegd. De raadslieden van de twee vroegen zich af hoe goed de controles van de gemeente Deventer waren bij de appartementen aan de Julianastraat? De bewuste geiser was meerdere keren gecontroleerd. Het Openbaar Ministerie stelt dat de geiser ondeugdelijk is geïnstalleerd. De verhuurder wordt dood door schuld verweten omdat hij aanhoudende klachten van bewoners negeerde over een vreemde lucht in het pand. De ongeveer 15 jaar oude geiser zou zonder het lezen van de installatievoorschriften zijn geïnstalleerd. Zo werd niet gecontroleerd of de geiser een deugdelijke gasafvoer had.

De advocaat van de verhuurder wil dat de controleur van de gemeente nader bevraagd wordt, zo meldt het regionale dagblad De Stentor. De gemeente controleerde het pand voor de verhuurvergunning meerdere keren. Zijn er tekortkomingen aan de geiser geconstateerd en wat is er vervolgens mee gedaan? Volgens zijn cliënt was de geiser niet pas in 2012 geplaatst maar al jaren eerder. Als de installatie ondeugdelijk was, waarom is er dan niet eerder over geklaagd is. De installateur zou gezegd hebben dat hij maar één keer een klacht kreeg, van de vorige bewoner van het appartement.

De advocaat van de verhuurder voerde aan dat zijn cliënt de hele zaak betreurt maar onschuldig is. Hij had geen verstand van geisers en ging er vanuit dat alles in orde was.

De rechtbank hield de zaak aan zodat de laatste verhoren nog plaats kunnen vinden. Op 12 januari wordt de strafzaak inhoudelijk behandeld.

[related_post themes=”text”]