Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 88 seconden

Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoekraad voor Veiligheid (OvV) naar koolmonoxide bij cv-ketels heeft het kabinet besloten om een wettelijke certificeringsregeling in te voeren. Dat betekent dat uitsluitend bedrijven die gecertificeerd zijn straks nog werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen, de luchttoevoer en de rookgasafvoer. Binnen deze procescertificering moet ook de vakbekwaamheid van individuele monteurs worden geborgd. Bedrijven die niet gecertificeerd zijn en tóch werkzaamheden aan cv-installaties uitvoeren zijn straks in overtreding.

De overheid heeft niet gekozen voor een erkenning, maar voor een certificeringsregeling. Dit betekent dat een onafhankelijke partij, een certificerende instelling, straks controleert of een installatiebedrijf voldoet aan de wettelijke eisen. De certificerende instelling zal ook periodieke controles uitvoeren op de werkzaamheden van het installatiebedrijf. Bij een erkenningsregeling verklaart het installatiebedrijf zelf dat het aan de eisen voldoet.

Begin dit jaar heeft de overheid de concept-regeling voor de certificering gepubliceerd. “Uneto-VNI heeft positief op de concept-regeling gereageerd, maar benadrukt wel dat de regeling aan een aantal randvoorwaarden moet voldoen. De kosten zijn voor ons een belangrijk punt van zorg”, vertelt persvoorlichter Dick Reijman. “Uneto-VNI wil dat de kosten van de regeling zo laag mogelijk blijven, zodat certificering voor alle leden haalbaar is en het draagvlak voor de wettelijke regeling zo groot mogelijk. Hierover is Uneto-VNI momenteel in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. “

De wetswijziging die nodig is om de wettelijke certificeringsregeling in te voeren, is door het kabinet voor advies ingediend bij de Raad van State. De verwachting is dat de wetswijziging in het najaar bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Daar volgt eerst behandeling in de commissie voor Binnenlandse Zaken en daarna de plenaire behandeling. In dit traject kunnen nog wijzigingen worden aangebracht in de wetstekst. Naar verwachting zal de wettelijke certificeringsregeling medio 2019 in werking treden.