Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 116 seconden

Ook KvINL en Sterkin melden verheugd te zijn over de komst van een wettelijk verplichte erkenningsregeling voor installateurs voor het aanleggen en onderhouden van cv-installaties. De beide stichtingen, verantwoordelijk voor kwaliteitsregelingen en -verbetering in de installatiebranche, zijn van mening dat zij met een wettelijke verplichting en een aanscherping van de bestaande regelingen de kwaliteit en de veiligheid van cv-installaties aanzienlijk beter kunnen borgen. Hoewel de minister zich heeft uitgesproken voor het opzetten van één uniform wettelijk kader, waaronder meerdere regelingen vallen, zullen Sterkin en KvINL gezamenlijk één erkenningsregeling hanteren.

Een dergelijke uniforme aanpak vergroot volgens beide organisaties de transparantie in de markt. Eén erkenningsregeling schept duidelijkheid richting opdrachtgevers en komt meer tegemoet aan het verwachtingspatroon dat opdrachtgevers van de installatiebranche mogen verwachten.

Het eindrapport van de Onderzoeksraad, dat de komst van een erkenningsregeling heeft ingeleid, bevestigt het standpunt van Sterkin en KvINL dat de branche voor de benodigde kwaliteit en veiligheid van installaties niet meer kan volstaan met uitsluitend het stellen van eisen aan een ’technisch beheerder’. Met de minister zijn beide organisaties van mening dat een deel van de kwaliteitsverbetering moet worden gezocht in aanvullende eisen aan de uitvoerend monteur(s). Ook vinden ze dat er controle nodig is op de uitgevoerde werkzaamheden, inclusief een adequaat sanctiesysteem.

Een andere vereiste is een goede herkenbaarheid van de vakbekwame bedrijven door middel van een openbaar register in de vorm van een website. Zo’n register zal ook bijdragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit binnen de installatiebranche. Het hanteren van een door de minister genoemd, eenduidig beeldmerk vergroot eveneens de herkenbaarheid in de markt, aldus de beide organisaties.

KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en is opgericht voor de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector. Installatiebedrijven kunnen bij KvINL terecht voor het voldoen aan erkenningen en certificeringsregelingen.

De doelstelling van Stichting Sterkin is het bevorderen van de aanleg van veilige installaties. Hiertoe voert Sterkin een aantal erkenningsregelingen voor de installatiebranche uit en verzorgt ze voorlichting aan installateurs. Het voeren van erkenningsregelingen was een taak die vroeger bij de energiebedrijven was ondergebracht. In 2003 hebben deze bedrijven dit overgedragen aan de onafhankelijke stichting Sterkin.

[related_post themes=”text”]