Uit een recente online steekproef door de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat 72% van de mensen niet weet waar je een CO-melder moet plaatsen. Ook blijkt dat slechts 25% van de huishoudens in Nederland een CO-melder heeft. Jet Vroege, Dossierhouder Koolmonoxide bij Brandweer Nederland: “Dit gaat mis. Het is van levensbelang dat je snel wordt gewaarschuwd als er koolmonoxide vrijkomt in je huis. En dat kan alleen door een goed geplaatste CO-melder. De afgelopen drie maanden telden we al 56 slachtoffers van een CO-vergiftiging.”

Volgens Vroege is het zelfs onder professionals een hardnekkig misverstand dat koolmonoxide zwaarder zou zijn dan lucht. “CO is een fractie lichter dan lucht en heeft de eigenschap dat het heel goed mengt met lucht. In de ruimte van het verwarmingstoestel zoals een cv-ketel, haard, kachel of geiser, zal CO met de warme lucht zeker opstijgen. Om je op tijd te waarschuwen, moet de CO-melder in die ruimte dus aan het plafond, of in ieder geval zo hoog mogelijk hangen. Dit is ook het officiële advies van de Brandweeracademie die hier onderzoek naar heeft gedaan.” Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting richten zich vanaf vandaag op het juist plaatsen van CO-melders in de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’.

In februari voeren Brandweer Nederland, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de 25 Veiligheidsregio’s campagne om CO-vergiftiging te voorkomen. Met als belangrijke boodschap: ventileer – controleer - alarmeer. Ventileer: laat 24/7 een rooster of raam op een kier open staan - Controleer: laat uw verwarmingstoestel jaarlijks controleren door een gecertificeerd vakman – Alarmeer: plaats een CO-melder in de ruimte van het verwarmingstoestel aan het plafond.

De online steekproef is uitgevoerd onder 1.000 respondenten en gehouden in januari 2020. Het onderzoek is uitgevoerd door de Nederlandse Brandwonden Stichting op de database van WoonOnderzoek Nederland.

Op onze nieuwsbrief abonneren