Bij cv-ketels van het type Nefit Topline die zijn voorzien van een nieuwe brander is geen sprake van een verhoogd koolmonoxiderisico. Ook is er geen verhoogd risico op brand. Dit zijn de belangrijkste conclusies van TNO na maandenlang onderzoek op tientallen gebruikte Topline cv-ketels. Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat de veiligheid van de Topline toestellen uit 2006 tot en met 2009 in twijfel werd getrokken. Bij de bewuste serie zou een doorgebogen warmtewisselaar kunnen leiden tot brand of het vrijkomen van koolmonoxide (CO).  

Het TNO-onderzoek toont aan dat er geen verhoogd risico is ten aanzien van koolmonoxide. Ook is de brandveiligheid niet in het geding, mits de originele brander van het toestel is vervangen en het toestel periodiek wordt onderhouden.

‘’Wij zijn blij dat het onderzoek van TNO duidelijkheid biedt. Als de brander is vervangen hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken over de veiligheid van hun toestel,’’ zegt Jan Rijnen, commercieel directeur Nefit. ’’We hopen dat hiermee de ontstane onrust wordt weggenomen.’’ De terugroepactie voor de originele brander zal naar verwachting eind dit jaar zijn afgerond.

Over de terugroepactie van 128.000 toestellen vat Nefit nog het volgende samen: ‘We weten niet waar ze allemaal hangen. Zo’n 30.000 toestellen moeten nog achterhaald worden. Het is ook onduidelijk in hoeverre branders al zijn vervangen. Tussen 2006 en nu zijn er 17 gevallen van brandschade bekend, die allemaal zijn terug te voeren op originele brander. Er zijn ons geen gevallen bekend van CO-vergiftiging. In geen enkel geval zijn er slachtoffer gevallen.’

Wat Nefit betreft is het nu case closed. ‘We staan voor veel grotere uitdagingen om Nederland te verduurzamen. We blijven extra inspanningen doen om ketels waarvan de brander niet is vervangen nog te achterhalen, door installateurs en geregistreerde gebruikers aan te schrijven.’

Door dit debacle zegt Nefit dit jaar tot nu toe 6.000 ketels minder te hebben verkocht ten opzichte van vorig jaar (90.000 ketels). Er is naar schatting 1,5% marktaandeel verloren gegaan.

Direct na het ontstaan van twijfels over de veiligheid van de gemodificeerde Topline-toestellen uit de bewuste serie heeft Nefit TNO benaderd voor waarheidsvinding en uitsluitsel. Het onderzoek is tussen eind februari en begin november 2018 onafhankelijk door TNO uitgevoerd.

Lees hier de samenvatting van het TNO rapport

Lees hier het hele TNO rapport

Lees ook: