Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 130 seconden

Ruim de helft van de 29 onderzochte koolmonoxide-melders voldoet niet aan de veiligheidseisen. Bij 8 van de onderzochte CO-melders treedt het alarm niet in werking als er sprake is van koolmonoxide. 6 van de onderzochte CO-melders geven geen storingssignaal als de sensor defect is, waardoor de consument geen waarschuwing krijgt als er een te hoge concentratie koolmonoxide aanwezig is. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit onderzoek dat zij in 2016 hebben gedaan. De verkoop van de betreffende onveilige CO-melders is verboden.

Op de website van de NVWA staat een overzicht met foto’s van de onderzochte CO-melders op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen. Consumenten kunnen op deze lijst nagaan of door hen aangeschafte en geïnstalleerde CO-melders veilig zijn bevonden of zijn teruggeroepen door de producent. Als dat laatste het geval is, moet de koolmonoxidemelder niet meer worden gebruikt.

Onderzoeksresultaten
Bij 8 van de onderzochte CO-melders ging het alarm niet af als er sprake is van koolmonoxide. 6 van de onderzochte CO-melders gaven geen storingssignaal als de sensor defect is, waardoor de consument geen waarschuwing krijgt als er een te hoge concentratie koolmonoxide aanwezig is. Bij 4 van de onderzochte CO-melders stopte het alarm niet binnen een bepaalde tijd wanneer schone lucht werd aangevoerd. Bij 13 van de onderzochte CO-melders voldeden de opschriften op de CO-melder niet aan de eisen en bij 5 CO-melders was de inhoud van de meegeleverde gebruiksaanwijzing niet volledig.

Aanleiding
In het voorjaar van 2016 bemonsterde de NVWA 29 verschillende CO-melders met een batterijvoeding. De NVWA onderzocht de CO-melders op een juiste werking en toetste de instructies, opschriften en gebruiksaanwijzing aan de gestelde eisen. De monsters waren gekocht bij bouwmarkten (21) en via internet (8). Dit waren nagenoeg alle CO-melders die op dat moment op de Nederlandse markt beschikbaar waren. De geteste CO-melders konden koolmonoxide ontdekken, soms ook in combinatie met rook.

Aanleiding voor het NVWA-onderzoek waren meldingen en signalen van onveilige CO-melders van consumenten en een eerder onderzoek van Prosafe (een samenwerkingsverband van verschillende Europese toezichthouders) naar verschillende CO-meters in heel Europa. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat 4 CO-melders op de Nederlandse markt onvoldoende bescherming boden tegen een koolmonoxidevergiftiging en niet voldeden aan de veiligheidseisen. Reden genoeg voor de NVWA om de CO-melders op de Nederlandse markt aan een uitgebreider onderzoek te onderwerpen.

Risico’s
Het gevaar van koolmonoxidevergiftiging bij niet goed werkende CO-melders is groot. De symptomen – hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid – worden vaak niet (op tijd) herkend; daardoor is het vaak te laat om in te grijpen. Als mensen langere tijd of aan zeer hoge concentraties koolmonoxide zijn blootgesteld, treedt bewusteloosheid op; het ontstane zuurstofgebrek in de hersenen kan de dood tot gevolg hebben.