De Gasketelwet wordt niet op 1 januari 2023 volledig ingevoerd, maar pas op 1 april. Dat liet minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening afgelopen week weten in een brief aan de Tweede Kamer. Techniek Nederland is buitengewoon ontstemd over het besluit. Voorzitter Doekle Terpstra: “De Gasketelwet vraagt een enorme inspanning van onze leden. Zij hebben alles op alles gezet om er op tijd klaar voor te zijn. Dat de invoering nu wéér wordt uitgesteld, is niet meer uit te leggen.”

Al in 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een verontrustend rapport over de koolmonoxide-risico’s van cv-ketels. Techniek Nederland zet zich sindsdien in voor de invoering van de Gasketelwet. De ‘harde’ invoering van de wet is de afgelopen jaren keer op keer uitgesteld. Op dit moment geldt nog steeds een overgangsperiode zonder verplichtingen voor klanten en installateurs.

Verkeerd signaal
Veel leden van Techniek Nederland hebben al geïnvesteerd in bijscholing van monteurs, nieuwe meetinstrumenten en certificering van hun bedrijf. Doekle Terpstra: “Uitstel van de volledige invoering van de Gasketelwet is niet nodig en niet wenselijk. Er zijn op 1 januari 2023 al veel bedrijven gecertificeerd.” Dat nog niet meer installateurs het proces hebben afgerond, komt onder meer doordat de overheid de regelgeving uitermate complex heeft gemaakt. Daardoor zijn pas vorige maand de eerste certificerende instellingen aangewezen. Door het uitstellen van de Gasketelwet geeft de overheid volgens Techniek Nederland een verkeerd signaal af naar bedrijven die nog geen actie hebben ondernomen om te voldoen aan de CO-certificering.

Grote opgave voor kleinbedrijf en zzp’ers
Voor kleinere bedrijven en zzp’ers kan CO-certificering een forse opgave zijn, aldus Techniek Nederland. Voor deze groep ondernemers kan het CO-Keur uitkomst bieden. Bij deze vorm van CO-certificering neemt een externe partij het volledige certificeringstraject over. De overheid heeft hier inmiddels positief op gereageerd. Techniek Nederland verwacht dat veel kleine bedrijven en zzp’ers met CO-Keur relatief eenvoudig en op korte termijn aan de certificering kunnen voldoen.

Publiekscampagne
In de brief aan de Tweede Kamer laat minister De Jonge weten dat een publiekscampagne zo spoedig mogelijk van start zal gaan. De campagne is een essentieel onderdeel van de invoering van de Gasketelwet. Zo’n campagne moet consumenten en bedrijven wijzen op de verplichting om een gecertificeerde installateur in te schakelen. Techniek Nederland benadrukt dat de publiekscampagne uiterlijk in januari 2023 van start moet gaan. De brancheorganisatie vindt het ook belangrijk dat nog dit jaar voorlichtingsmateriaal van de overheid beschikbaar is dat gecertificeerde bedrijven aan hun klanten kunnen overhandigen.