Tag Archives: keurmerk

Er komt één keurmerk voor NOM

Gepubliceerd op

Stroomversnelling en Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (SECB) willen komen tot één borgingssysteem. Nu bestaat de NOM Keur van Stroomversnelling en het Predicaat Excellent Concept met NOM-label. Beide borgen de prestatie van een concept, in het bijzonder op nul-op-de-meter. Eén keurmerk moet meer duidelijkheid geven en zekerheid over NOM- en andere prestaties.

Nieuw Europees keurmerk voor HVAC-R producten

Gepubliceerd op

Eurovent Certita Certification (ECC), de Europese certificatie-instelling voor binnenklimaat, ventilatie, luchtkwaliteit, proceskoeling en koude, heeft op de vakbeurs ISH de lancering van een nieuw keurmerk aangekondigd: ‘NEx Nature of Excellence’. Het keurmerk zal een kwalificatie worden voor hoogwaardig geproduceerde producten bestemd voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling (HVAC-R). Gelet zal vooral worden op criteria zoals energieprestatie, duurzaamheid en recyclevermogen. Het certificaat kan uitsluitend worden toegekend aan productseries die al een Eurovent Certified Performance erkenning hebben gekregen en gefabriceerd zijn door fabrikanten met een ISO 9001 en ISO 14001 erkenning.

Gevaarlijk als bouwsector eigen kwaliteit en veiligheid controleert

Gepubliceerd op

Uit een proef van de gemeente Den Haag blijkt dat er gevaarlijke situaties ontstaan als de bouwsector zelf de kwaliteit en veiligheid in de bouw gaat controleren, zoals minister Blok (wonen) wil. Dit meldt Dagblad Trouw. Blok wil de verantwoordelijkheid weghalen bij de gemeenten en neerleggen bij de sector zelf. Medio april stuurde hij hiertoe het voorstel voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen naar de Tweede Kamer. De proef startte eind 2014 en loopt nog steeds door.

Vraag om verplichte erkenningsregeling wordt breed gedragen

Gepubliceerd op

Uit recent onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de installateurs voorstander is van een verplichte en mogelijk zelfs strengere erkenningsregeling. Uneto-VNI en andere branchepartijen sluiten zich hier bij aan. Ook het onafhankelijk nationaal kwaliteitsregister van de (duurzame) bouw- en installatietechniek, QBISnl, maakt zich inmiddels sterk voor erkende of gecertificeerde installatiebedrijven. QBISnl heeft tot taak consumenten bewust te maken van het belang van kwaliteit en vakbekwame installatiebedrijven vindbaar te maken. Het kabinet moet overigens nog een beslissing nemen over zo’n verplichte erkenningsregeling.

Als eigenaar of gebruiker van een airconditioningsysteem ben je sinds 1 december 2013 verplicht om één keer in de vijf jaar een aircokeuring uit te laten voeren. Dit geldt voor alle systemen met een koelvermogen van meer dan 12 kW (op gebouwniveau). De overheid is dit najaar gestart met handhaving hierop.

Het rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is kritisch over de installatiesector. Met de kritiek gaan diverse organisaties binnen de installatiesector aan de slag. Het rapport onderstreept het grote belang van vakmanschap.

Het zal u niet ontgaan zijn, er hebben zich nare ongevallen met koolmonoxide voorgedaan. De cv-ketel is in opspraak. Of eigenlijk: de installateur. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxideongevallen blijkt dat 46% van de ongevallen gebeurt met een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden. Dit wijkt af van het beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden toestellen te veel koolmonoxide zouden produceren. Verder constateert de Onderzoeksraad in het op 18 november gepubliceerde rapport dat periodiek onderhoud aan installaties geen afdoende bescherming vormt tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. Ook koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos.

In juni liet de Stichting Register Montage Expert Brandveiligheid voor het eerst van zich horen. Na vele oriënterende en afstemmende gesprekken opent de stichting nu haar eerste register, dat voor monteurs van brandwerende doorvoeringen.

Monteurs, eindgebruikers, installatiebedrijven, en producenten worden regelmatig geconfronteerd met ondeugdelijke toepassing van materialen en systemen. Hierdoor ontstaat een schijnveiligheid waarvan de opdrachtgever in letterlijk en figuurlijke zin de rekening gepresenteerd krijgt. Brandveiligheid is alleen dán effectief als met kennis van zaken wordt gewerkt en betrokkenen verantwoording nemen voor wat ze doen. Monteurs met vakkennis zijn tot nu toe onherkenbaar. Producenten investeren veel in de ontwikkeling van producten, maar als deze onjuist worden gemonteerd zijn ze waardeloos. Installatiebedrijven met deelnemende monteurs en deskundige zelfstandige monteurs kunnen zich onderscheiden van partijen die ondeugdelijke afdichtingen monteren.

Eerste OK CV-accreditatie een feit

Gepubliceerd op

Installatieleverancier Vaillant Group Netherlands is de eerste partij in de installatiesector met een opleidings- en examenaccreditatie voor Energie Service Specialist. Hiermee zijn de opleiding en het examen van Vaillant voor OK CV-installateur officieel erkend.
Om de kwaliteit van Vaillant-installaties te borgen, ondersteunt Vaillant installatiebedrijven met diverse opleidingen en begeleiding in de praktijk. Sinds 28 april 2015 is het Vaillant-scholingsprogramma aangevuld met een opleiding en een examen voor Energie Service Specialist. De opleiding is gebaseerd op ISSO-kleintje ‘Gas, richtlijnen voor veilige en energiezuinige gasinstallaties’. De accreditaties voor de opleiding en het examen zijn toegekend door de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL), de officiële accreditatieinstelling voor onderwijsinstituten in duurzame energie.
Bedrijven met Energie Service Specialisten in dienst en met de juiste erkenning (SEI of Sterkin), mogen het OK CV-keurmerk voeren. Het keurmerk staat voor een veilige en zuinige werking van cv-installaties. De installateur werkt volgens de voorschriften van de fabrikant, in dit geval Vaillant. De opleiding en het examen van Vaillant zijn onder meer te vinden op www.Qbisnl.nl, kwaliteitsregister van de bouw.
Voor meer informatie: www.KvINL.nl

Installateur Frans van Och neemt in de maart uitgave van InstallateursZaken geen blad voor de mond. De ervaren vakman is razend. “Als je geen erkend installateur bent, moet je met je fikken van de ketel afblijven!” En zijn statement wordt niet alleen door hem gedragen. Zo belde Eimie Rook direct na het verschijnen van de maartuitgave naar de redactie. “Van Och is een man naar mijn hart”, zo meldde hij. “Het moet eens afgelopen zijn met al die beunhazen. In een overzicht van de consumentengids, staan er zelfs monteurs die voor 23€ per uur op komen draven. Als ik dat zou doen ben ik eind december failliet.”

Technisch dienstverlener Unica heeft deze maand als één van de eerste bedrijven in Nederland het nieuwe kwaliteitslabel OK CV behaald. Dit keurmerk voor veilig en zuinig stoken werd begin 2015 ingevoerd. OK CV moet het aantal storingen terugbrengen en  bedrijven en particulieren helpen om veiliger te stoken en zuiniger om te gaan met energie.

Op woensdag 25  februari plakt minister Stef Blok in Den Haag voor het eerst de sticker OK CV op een verwarmingsketel. Hij doet dat samen met Rob Trouwborst, directeur van het eerste installatiebedrijf in Nederland dat het nieuwe kwaliteitslabel mag voeren. OK CV moet het aantal ongevallen met verwarmingsketels verminderen en cv-installaties tegelijkertijd zuiniger maken. Installatiebedrijven mogen het label alléén voeren als ze aan strenge eisen voldoen. Zo moeten zij de cv-ketels van hun klanten laten inspecteren en onderhouden door een gediplomeerd Energie Service Specialist.

Dekra is met ingang van 8 januari 2015 geaccrediteerd voor het uitvoeren van certificeringen voor de CO2 Prestatieladder. Dekra is de eerste certificerende instelling die de ladderbeoordelingen onder accreditatie kan uitvoeren in combinatie met een volledige KAM-audit (ISO 9001 voor Kwaliteit, OHSAS 18001 voor Arbo en ISO 14001 voor Milieu). Ook andere combinaties zijn mogelijk, die bij DEKRA door één auditor onder accreditatie uitgevoerd kunnen worden.

Specificaties warmtepompsysteem bevestigd door Eurovent

Gepubliceerd op

Eind 2013 lanceerde LG haar nieuwe Multi V IV systeem in de Benelux. Na uitgebreide tests door onafhankelijke laboratoria zijn de specificaties nu officieel bevestigd door Eurovent. Hieruit blijkt wederom dat de prestaties van de LG Multi V IV VRF-Systemen bij de top van de markt behoren.

Ubbink streeft ernaar alle bedrijfsprocessen te optimaliseren, zodat de ecologische footprint zoveel mogelijk wordt beperkt. Ubbink heeft de certificering van de MVO Prestatieladder op niveau 4 bereikt. Op 3 december 2014 ontving Henk-Jan Wegman, algemeen directeur Ubbink, officieel het certificaat van Ton Wessels, Business Development & Sales van certificeerder Lloyds. Met deze certificering maakt Ubbink haar MVO-beleid en -prestaties transparant.

Maandag 3 november jl.  heeft het EO televisieprogramma ‘Dit is de Dag Onderzoek’ het bericht naar buiten gebracht dat cv-ketels de grootste veroorzakers zijn van ongelukken met koolmonoxide. De Onderzoekraad voor Veiligheid heeft, bij monde van de voorzitter de heer Tjibbe Joustra, aangegeven dat er behoorlijk wat slachtoffers vallen door het installatiewerk uitgevoerd door personen zonder papieren.  Hij onderstreept het belang dat installaties door vakbekwame mensen moeten worden onderhouden.

Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, wil dat de overheid vakbekwaamheidseisen gaat stellen aan installatiebedrijven. Ook pleit de installateurskoepel voor de invoering van een verplichte APK voor cv-ketels. Uneto-VNI reageert hiermee op berichtgeving die het EO-televisieprogramma ‘Dit is de Dag Onderzoek’ gisteren naar buiten bracht.
Sinds het afschaffen van de Vestigingswetgeving in 2007 stelt de overheid geen vakbekwaamheidseisen meer aan installateurs en kan iedereen een installatiebedrijf beginnen. Dat is de installatiebranche een doorn in het oog. Voorzitter Titia Siertsema: “Wij vinden dat alleen vakbekwame, gediplomeerde installateurs cv-ketels mogen plaatsen en onderhouden. Helaas komen onze leden in de praktijk maar al te vaak de gevolgen van ondeskundig installatiewerk tegen. Dat levert gevaar op voor bewoners én voor omwonenden. Uit de cijfers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid blijkt hoe alarmerend de situatie is.”
Uneto-VNI roept de overheid op om de vestigingseisen opnieuw in te voeren. Siertsema: “Laten we een voorbeeld nemen aan België en Duitsland. Daar worden wél vakbekwaamheidseisen gesteld aan installateurs. Het is onbegrijpelijk dat de overheid dit laat gebeuren. De veiligheid van burgers is in het geding.”
Sinds de afschaffing van de Vestigingswet stelt Uneto-VNI zelf wel vakbekwaamheidseisen aan de aangesloten leden. Siertsema: “Helaas kunnen wij niet voorkomen dat niet-leden van Uneto-VNI die niet beschikken over de juiste vakkennis, in de installatiebranche actief zijn. Hier ligt een taak voor de overheid.”
Uneto-VNI pleit ook voor de invoering van een verplichte APK voor cv-ketels, uitgevoerd door erkende installateurs. Siertsema: “Bijna de helft van de huizenbezitters laat de cv-ketel niet regelmatig controleren. De kans op ongelukken, bijvoorbeeld als gevolg van koolmonoxidevergiftiging, is dan groot. Onze leden komen stokoude cv-ketels tegen die nooit zijn onderhouden. Dat zou niet mogelijk moeten zijn.”

‘De afgelopen jaren zijn er steeds meer slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging als gevolg van problemen met cv-ketels’, zo meldt Ditisdedag op haar website. Een en ander blijkt uit onderzoek dat dit radioprogramma liet uitvoeren. De site meldt: ‘In 2013 waren er voor het eerst beduidend meer slachtoffers als gevolg van koolmonoxidevergiftiging met cv-ketels dan met geisers. Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, stelt in Dit is de Dag Onderzoek dat er behoorlijk wat slachtoffers vallen door het installatiewerk van installateurs zonder papieren.