Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 70 seconden

image001Maandag 3 november jl.  heeft het EO televisieprogramma ‘Dit is de Dag Onderzoek’ het bericht naar buiten gebracht dat cv-ketels de grootste veroorzakers zijn van ongelukken met koolmonoxide. De Onderzoekraad voor Veiligheid heeft, bij monde van de voorzitter de heer Tjibbe Joustra, aangegeven dat er behoorlijk wat slachtoffers vallen door het installatiewerk uitgevoerd door personen zonder papieren.  Hij onderstreept het belang dat installaties door vakbekwame mensen moeten worden onderhouden.

KvINL (Kwaliteit voor Installaties Nederland), opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de installatiesector, ziet in de berichtgeving een bevestiging van de noodzaak om werkzaamheden aan installaties door een erkende of een daartoe gecertificeerde installateur te laten uitvoeren.
Dick Tommel, voorzitter van KvINL, geeft aan dat: ‘KvINL voorstander is van het verplicht invoeren van vakbekwaamheidseisen.  KvINL heeft om de kwaliteitseisen te borgen zowel een erkenningsregeling als een beoordelingsrichtlijn (BRL) ontwikkeld. De erkenningsregeling vormt sinds kort de basis van het keurmerk OK-CV . Een keurmerk dat een halt moet toeroepen aan de geconstateerde gebreken bij service en onderhoud aan cv-toestellen en nadrukkelijk bijdraagt aan  een veilige situatie in de woonomgeving’.

OK-CV biedt consumenten en andere opdrachtgevers (zoals woningbouwcorporaties) de garantie dat het onderhoud volgens de voorschriften wordt verricht. De onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd door een Energie Service Specialist. Deze Energie Service Specialist moet voldoen aan kwaliteitseisen en wordt hierop gecontroleerd.

Alle informatie over de te verkrijgen kwaliteitslabels (erkennings- en certificatieregelingen) zijn te vinden op www.kvinl.nl