Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 118 seconden

Het rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is kritisch over de installatiesector. Met de kritiek gaan diverse organisaties binnen de installatiesector aan de slag. Het rapport onderstreept het grote belang van vakmanschap.

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), gepubliceerd op 18 november 2015, stelt dat 46% van de (bijna-) ongevallen wordt veroorzaakt door cv-installaties en niet alleen door verouderde geisers of gebrek aan onderhoud, zoals vaak wordt verondersteld. De helft van de cv-installaties die problemen veroorzaken is minder dan tien jaar oud en daarvan heeft twee derde een onderhoudscontract.

Waarom geven gasinstallaties zoveel ongevallen? Het rapport beschrijft een aantal vaak voorkomende factoren, waaronder:

  • foutieve montage
  • onjuiste uitmonding rookgasafvoer
  • lekken in de rookgasafvoer
  • winddruk en ventilatie
  • foutieve instellingen in de cv-ketel.

Vaak is sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ook wordt in veel gevallen bij onderhoud alleen naar de cv-ketel gekeken terwijl het totale systeem aandacht verlangt.

Behalve naar installatiefouten kijkt het rapport ook naar fabrikanten. Zij behoren toestellen te maken die storingsbestendig en ‘failsafe’ zijn. Daarbij moeten de fabriekshandleidingen duidelijker worden, aldus de OvV. De invloed van de consument wordt eveneens genoemd in het rapport. Twee derde van de installateurs ervaart een spanningsveld tussen veiligheid enerzijds en dienstverlening anderzijds. Consumenten zoeken naar de goedkoopste aanbieder wat ten koste gaat van kwaliteit. Niet alle consumenten hebben er bijvoorbeeld begrip voor als bij ketelvervanging ook de rookgasafvoer moet worden geïnspecteerd en zo nodig vervangen. Met de kritiek van het OvV gaan diverse organisaties binnen de installatiesector aan de slag, waaronder brancheorganisatie Uneto-VNI en Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) .

Alle kennis die nodig is voor veilige installatie en voor het onderhoud is beschikbaar in wet- en regelgeving. Die kennis moet in de regel vertaald worden naar praktijkgerichte documenten, de taak van ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector. OvV stelt in haar rapport dat het ISSO-kleintje ‘Gas, richtlijnen voor veilige en zuinige gasinstallaties tot 130 kw’, de meest relevante informatie bevat voor vaak voorkomende situaties. Naleving van de regelgeving, uitgelegd in ISSO-kleintje ‘Gas’ en de bijbehorende instructiebijeenkomst, kunnen fouten en daarmee ongevallen voorkomen. In het compacte zakboekje wordt per hoofdstuk verwezen naar de wet- en regelgeving. Zo heeft de gebruiker zo nodig direct de achterliggende documenten bij de hand. Over gasinstallaties is een gratis informatief en praktijkgericht webinar terug te zien op het YouTube-kanaal van ISSO.

Voor meer informatie: www.isso.nl