Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 147 seconden

In juni liet de Stichting Register Montage Expert Brandveiligheid voor het eerst van zich horen. Na vele oriënterende en afstemmende gesprekken opent de stichting nu haar eerste register, dat voor monteurs van brandwerende doorvoeringen.

De stichting is opgericht om met registers bij te dragen aan een betere kwaliteit van montage van met name bouwkundige brandpreventie. Uit de periode na introductie blijkt dat het initiatief voldoet aan een behoefte van zowel aanbieders als afnemers. De stichting is tot een curriculum voor opleidingen en gewenste toelatingscriteria voor deelname aan het register gekomen. Voorafgaand hieraan zijn er gesprekken gevoerd met fabrikanten, installatiebedrijven, monteurs, opleidingsorganisaties, (semi) overheden, gebouwconsumenten en brandveiligheidsadviseurs en – inspecteurs. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat de toelatingseisen voor het register nu zijn vastgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan is de opleiding. Een aantal opleiders voldoen inmiddels aan de eisen. Een actuele lijst is opvraagbaar bij de stichting.

De opleiding die een monteur gevolgd moet hebben om zich aan te sluiten bij het MEB register valt uiteen in een theoretisch- en praktisch deel. In het theoretische deel is nu sprake van generieke en specifieke onderwerpen. Bij generieke (algemene) onderwerpen moet u denken aan onderwerpen als wetgeving, normering, het kunnen lezen van bouwtekeningen, de verschillende soorten afdichtingen en de wijze waarop dat moet gebeuren, hoe om te gaan met verschillende isolatietypen, het kunnen maken van een logboek etc.

Het specifieke deel van de theoretische opleiding is productgebonden theorie. Het werken met product X is immers anders dan het werken met product Y. Hoe dik moet een coating of verf bijvoorbeeld zijn, wat is de afwerklengte, mag een manchet groter zijn dan de leidingdiameter en is deze u/u of u/c getest? Allemaal product specifieke kennis dus. Dit gaat ook op voor het praktijkdeel. Ook deze is product gebonden en dit deel van de opleiding zal dus gegeven moeten worden door een producent al of niet in samenwerking met een opleidingsinstituut.

De stichting wil niet alleen de kwaliteit van montage verbeteren, maar ook stimuleren dat haar deelnemers (monteurs) melden dat er afwijkingen zijn. MEB-geregistreerde monteurs zullen namelijk niet meer onbewust onbekwaam zijn, maar voortaan bewust bekwaam. Dit brengt consequenties met zich mee. Een opdrachtgever mag nu immers van de monteur verwachten dat hij, (op een subtiele manier) melding doet van afwijkingen die de brandwerendheid in gevaar brengen. De stichting is er van overtuigd dat hiermee ook ‘van onder naar boven’ een constructieve beweging op gang komt.

Nu vaststaat wat de opleidings- en toelatingseisen zijn, zoals bijvoorbeeld het feit dat een monteur structureel werkzaam moet zijn als monteur brandwerende afdichtingen, opent de stichting nu formeel haar eerste register : ‘monteur brandwerende doorvoeringen’. Monteurs die zich aan willen sluiten, worden uitgenodigd te kijken op de website van de stichting: www.meb-register.nl. Daarop is een aanmeldingsformulier te vinden. De Stichting zal mede gezien de reacties uit de markt per omgaande doorpakken met een tweede register. Kijk op de website welk register dit zou kunnen worden.