Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 113 seconden

Stroomversnelling en Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (SECB) willen komen tot één borgingssysteem. Nu bestaat de NOM Keur van Stroomversnelling en het Predicaat Excellent Concept met NOM-label. Beide borgen de prestatie van een concept, in het bijzonder op nul-op-de-meter. Eén keurmerk moet meer duidelijkheid geven en zekerheid over NOM- en andere prestaties.

Sinds 2014 toetst de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen aanbieders van concepten jaarlijks of zij hun concepten en beloften waarmaken. Bij voldoende resultaat krijgen ze het Predicaat Excellent Concept. Sinds 2016 is het Predicaat uitgebreid met een NOM-label. Alleen wie het predicaat Excellent heeft kan ook het NOM-label ontvangen. De Stichting wil haar NOM-toets meer diepgang geven en zoekt die expertise bij Stroomversnelling.

NOM Keur voor nul-op-de-meterproposities
Het NOM Keur is een initiatief van Stroomversnelling. Het werd in februari 2016 gelanceerd en garandeert kwaliteit in nul-op-de-meterrenovaties. Het keurt naast de energieprestaties, ook op onder andere woongenot en binnenklimaat. Het NOM Keur bestaat uit drie delen; een toets van de propositie, op de toepassing ervan en tijdens de levensduur. Pas wanneer alle drie de onderdelen goed zijn, ontvangt de bouwer een NOM Keur. Stroomversnelling wil haar toets van de renovatieconcepten meer diepgang geven en uitbreiden naar nieuwbouw. Ze zoekt die expertise bij het SECB.

Belangrijke stap
Door gebruik te maken van elkaars expertise en door ieders aanpak op elkaar af te stemmen wordt de herkenbaarheid groter, gaat de kwaliteit omhoog en kunnen de kosten omlaag. Pieter Huijbregts, secretaris SECB zegt hierover: “Dit is een belangrijke stap naar voortdurende verbetering van het aanbod van concepten en van NOM.” Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling voegt daar aan toe: “Leden van Stroomversnelling drongen eertijds sterk aan op realisatie van de NOM Keur, zodat er eenduidigheid in de markt zou ontstaan over wat nul-op-de-meter nu precies is en bouwers zich kwalitatief zouden kunnen onderscheiden. Deze stap draagt daar aan bij. Eenduidigheid over NOM en één Keurmerk.”

Samen één loket
Vanaf 1 oktober 2017 hoeven aanbieders niet meer bij twee aparte organisaties aan te kloppen. Achter één loket wordt de concepttoets door SECB gedaan en de NOM-toets door de Stroomversnelling. Apart het Predicaat Excellent Concept of het NOM Keur krijgen blijft mogelijk. Wie beide toetsen wenst, bespaart significant op de kosten. Als blijkt dat deze samenwerking een succes is, wordt een volgende stap in de integratie gemaakt.