Tag Archives: brandveilig

Warmtewand voor verwarmen en koelen

Gepubliceerd op

WTH brengt een warmtewand op de markt, bestemd voor de renovatie- en transformatiemarkt. De wand is gemaakt van bio-based materiaal, brandwerend, geluidwerend en thermisch isolerend. Hiermee kan een ruimte comfortabel verwarmd en gekoeld worden, aldus de leverancier. De wand wordt geplaatst op een plintgoot, waarin de watervoerende transportleidingen kunnen worden ondergebracht en de kunststof buizen in de wanddelen kunnen worden doorgekoppeld. De WTH Warmtewand is in staat het energiegebruik in bestaande of om te bouwen woningen te verlagen en heeft hierdoor en gunstig effect op het energielabel. Een woonkamer voorzien van deze wand kan, naast dat er een betere thermische en akoestische scheiding tussen de woningen onderling wordt verkregen, gedurende een groot deel van het stookseizoen met lage watertemperatuur worden verwarmd. Hierdoor wordt het maximale rendement uit de duurzame warmte-opwekker gehaald. Tevens kan er boven het dauwpunt gekoeld worden, waardoor regeneratie van een bodembron mogelijk is. Download hier het productblad

Joric Witlox, voorzitter van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is benoemd tot voorzitter van de European Association for Passive Fire Protection (EAPFP). EAPFP kan beschouwd worden als de Europese koepelorganisatie van BBN. Leden zijn BBN-achtige verenigingen uit België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Slovakije, Cyprus, Turkije.

Onder de naam Zwaluw FireProtect® introduceert Den Braven een compleet assortiment passieve brandwerende oplossingen. De toepassing van deze nieuwe kitten en PU-schuimen voor voegen vergroot de brandveiligheid van een gebouw. Ze beperken de uitbreiding van vlammen, rook en de overslag van brand tussen compartimenten. Coatings, brandmanchetten en brandhulzen om openingen en doorvoeringen tussen brandcompartimenten af te dichten, maken het productaanbod voor passieve brandpreventie compleet. Alle producten zijn getest volgens de laatste Europese Normen NEN EN 1366-3 en NEN EN 1366-4.

Monteurs, eindgebruikers, installatiebedrijven, en producenten worden regelmatig geconfronteerd met ondeugdelijke toepassing van materialen en systemen. Hierdoor ontstaat een schijnveiligheid waarvan de opdrachtgever in letterlijk en figuurlijke zin de rekening gepresenteerd krijgt. Brandveiligheid is alleen dán effectief als met kennis van zaken wordt gewerkt en betrokkenen verantwoording nemen voor wat ze doen. Monteurs met vakkennis zijn tot nu toe onherkenbaar. Producenten investeren veel in de ontwikkeling van producten, maar als deze onjuist worden gemonteerd zijn ze waardeloos. Installatiebedrijven met deelnemende monteurs en deskundige zelfstandige monteurs kunnen zich onderscheiden van partijen die ondeugdelijke afdichtingen monteren.

Brandveilige en geluidsisolerende voorwandtechniek

Gepubliceerd op

Bij een test door het keuringsinstituut MPA te Braunschweig (Duitsland) is gebleken dat met het TECEprofil voorwandsysteem van de Duitse fabrikant TECE, een goede beveiliging tegen brand, eenvoudig en voordelig is te realiseren. Scheidings- en voorwanden met ingebouwd sanitair, opgebouwd met componenten van TECEprofil, zijn statisch gekeurd en kunnen afhankelijk van het type opbouw voldoen aan brandweerstandsklasse F30 tot F120. De wanden dienen conform de eisen op eenvoudige wijze te worden opgevuld met brandwerende wol.

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) heeft aan Bert Veurink van het Verbond van Verzekeraars de BBN-gedragscode uitgereikt. Met deze door alle leden van BBN ondertekende gedragscode leveren BBN en haar leden een verdere bijdrage aan brandveiliger gebouwen.

Unica Automatic Sprinkler heeft een goed jaar achter de rug. De integrale dienstverlener in brandveiligheid wist haar positie verder uit te bouwen. Lagedruk watermistinstallaties werden toegevoegd, vier CCV-certificaten werden behaald en het bedrijf ging samenwerken met de TU Eindhoven en Saxion Hogeschool in Enschede.

De bouwcombinatie Combinatie Crommeliijn bouwt in opdracht van ProRail een spoortunnel met een lengte van 2,3 kilometer. De tunnel bestaat uit twee tunnelbuizen die elk afzonderlijk ruimte bieden aan twee sporen. Een spoor voor het reguliere treinverkeer en een tweede spoor dat vrijgehouden wordt voor hulpdiensten. Om in geval van nood de veiligheid van de passagiers te garanderen. De eerste tunnelbuis is eind februari operationeel, terwijl de tweede buis in ruwbouw aangelegd is om op termijn vier sporen te kunnen gebruiken. Het bestaande station is vervangen door een nieuw ondergronds station. Colt International heeft het basisontwerp voor de brandventilatie van Grontmij verder uitgewerkt met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) techniek en het volledige systeem geïnstalleerd.

Unica Automatic Sprinkler heeft vier CCV-certificaten uitgereikt gekregen uit handen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Hiermee voldoet Unica aan de nieuwe, wettelijke voorschriften die vanaf 1 januari 2015 gelden voor het leveren en onderhouden van brandbeveiligingsinstallaties. “We zijn blij met deze toekenning, al was het voor ons een logische stap”, zegt Tom Verschoor, directeur Unica Automatic Sprinkler. “Unica heeft als een van de eerste voor alle installaties een certificaat voor de levering en het onderhouden van brandveiligheidsinstallaties, inclusief kleine blusmiddelen.”

Persoonlijke veiligheid bij R290

Gepubliceerd op

R290 is een wereldwijd erkend milieuvriendelijk koudemiddel dat steeds vaker toegepast wordt. R290 bestaat uit 100% propaangas, waardoor er in het geval van lekkages brandgevaarlijke en/of explosiegevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Om onderhoudstechnici veilig te laten werken bij installaties die gevuld zijn met R290, kan gebruik worden gemaakt van een Scott Protégé multigasdetector. Propaan is kleurloos, reukloos en zwaarder dan lucht.

Brandwerende systemen selecteren met app

Gepubliceerd op

Het is zover, de eerste app van Walraven is live: de BIS Brandwerende Systemen Selector. Deze app biedt een praktische tool om gemakkelijk tot een brandwerende oplossing te komen voor buis- en kabeldoorvoeringen door wanden en plafonds. Met de app heeft u altijd de oplossing bij de hand.

Regelmatig worden Lukaleden betrokken bij het uitvoeren van brand – en rookwerende doorvoeringen van luchtkanalen. Mede in dat kader heeft de Luka ook haar bijdrage geleverd aan een herziening van de publicatie ‘Brandveilige doorvoeringen’ van de ISSO, die dit jaar is verschenen.

Tijdens de Brandveilig Bouwen Nederland (BBN)-studiedag ‘Aantoonbare brandveiligheid’ is traditiegetrouw de nieuwste editie gepresenteerd van de ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’. Brandweer Nederland, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland en BBN hebben samen deze editie tot stand gebracht. Sinds de eerste editie in 2005 vindt er jaarlijks een update plaats waarin voortschrijdende inzichten en terugkoppeling uit de praktijk en wetgeving zijn verwerkt.