Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 100 seconden

Uneto-VNI wil dat de Europese Commissie de importheffing op zonnepanelen uiterlijk op 3 september beëindigt. Daarmee wil ze de groei van het aantal zonnepanelen op de Europese daken verder stimuleren. De importheffing op zonnepanelen uit onder meer China levert de Europese solar-industrie volgens Uneto-VNI niets op. Ondanks de maatregel is de productie van zonnepanelen in Europa de afgelopen vijf jaar afgenomen.

Vijf jaar geleden stelde de Europese Unie (EU) een importheffing in op zonnepanelen en zonnecellen uit China en een aantal andere landen. De maatregel werkt fraude in de hand en blijkt eenvoudig te omzeilen; fabrikanten verplaatsen de productie naar Aziatische landen die niet onder de importheffing vallen. De EU is er dan ook niet in geslaagd met de maatregel de Europese productie van zonnepanelen te laten toenemen. 

Groei zonnepanelen had hoger kunnen zijn

Nederlandse installateurs hebben de afgelopen jaren steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd, maar de importheffing vormde daarbij wel een belemmering. Voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI: “De groei had nog veel hoger kunnen uitvallen. Onderzoek van het Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST) van de Europese Unie laat zien dat het schrappen van de importheffing 20 tot 30 procent extra afzet zal opleveren. Die groei hebben we hard nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te halen.”

Duidelijkheid gewenst

De markt voor zonnepanelen kan ook profiteren van duidelijkheid over de salderingsregeling, aldus de brancheorganisatie. Die regeling houdt in dat huishoudens de stroom die zij opwekken met hun zonnepanelen mogen wegstrepen tegen de stroom die ze verbruiken. Het kabinet wil die regeling vervangen, maar het is nog niet bekend wat er voor in de plaats komt. Doekle Terpstra: “Het is hoog tijd dat minister Wiebes duidelijk maakt hoe de toekomst van de salderingsregeling eruit gaat zien. Onduidelijkheid is slecht voor het vertrouwen van consumenten. Investeringen in zonne-energie moet je stimuleren door zekerheid te bieden voor de toekomst.”

Uneto-VNI doet de oproep om de importheffing op zonnepanelen op te heffen samen met ruim honderd Europese organisaties en bedrijven in een brief aan EU-voorzitter Juncker.