Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 31 seconden

Sportaccommodaties kunnen nog altijd subsidie krijgen voor het toepassen van duurzame energie. Half november was er nog 75.000 euro beschikbaar. De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op de uitrol van onder meer zonnepanelen en led bij sportclubs. Afgelopen juni kwam hiervoor onverwachts 350.000 euro extra budget beschikbaar.

Tot nu toe heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland alle aanvragen uit 2017 die voldeden aan de voorwaarden geheel of gedeeltelijk kunnen toekennen. Er is nu dus toch nog een beperkt budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen. De subsidieregeling loopt van 2016 tot en met 2020. Vanaf 2 januari volgend jaar kunnen ook in het nieuwe kalenderjaar aanvragen worden ingediend.