Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 110 seconden

“Nederland kan niet zonder de aanleg van grootschalige zonneparken als we de toekomstige energiedoelstellingen willen realiseren”, zegt Mark Straver, business development manager bij Lightsource Renewable Energy Nederland. “Als we conform de doelstellingen in 2050 zo’n 20 procent van de totale energiebehoefte uit zonne-energie wil halen, moet er zo’n 200 GW aan zonnepanelen worden geplaatst. Op dit moment ligt er in ons land zo’n 3 GW aan zonnepanelen. Op de totale, voor zonnepanelen geschikte dakoppervlakte in ons land kan zo’n 80 GW worden geïnstalleerd.”

“De Nederlandse markt voor zonne-energie biedt interessante mogelijkheden voor verdere groei”, licht Mark Straver toe. “Nederland heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling om in het jaar 2020 veertien procent van zijn energievoorziening uit duurzame energiebronnen zoals zonne-energie te halen. Tot 2050 moet het aandeel van zonne-energie nog veel sneller toenemen.”

Ook landelijk gebied
Mark Straver: “Behalve naar de beschikbare dakoppervlakte kijken we in Nederland naar niet benutte grondstroken langs wegen en spoorwegen, bij vliegvelden en bij industrieterreinen. Maar zelfs al zou je daar overal zonnepanelen kunnen en willen plaatsen, dan nog kom je niet aan die 200 GW. Op termijn zullen we dus toch een deel van het landelijke gebied moeten gebruiken. Daar ligt land dat door de bodemeigenschappen of de ligging niet of nauwelijks gebruikt wordt. En in de veeteelt krijgen we waarschijnlijk te maken met een inkrimping van de veestapel, waardoor er ook weideland beschikbaar komt.”

Drijvende zonneparken
Een interessante optie voor ons land zijn volgens Straver drijvende zonneparken, waarvoor de belangstelling momenteel snel toeneemt. Er liggen enkele kleinere velden, die vooral bedoeld zijn om ervaring op te doen. In Groot-Brittanniё heeft Lightsource in maart vorig jaar een van de grootste drijvende zonneparken ter wereld in gebruik genomen. Op het Queen Elizabeth II waterreservoir in Londen, dat een oppervlakte heeft van 57.000 vierkante meter liggen ruim 23.000 zonnepanelen met een totaal vermogen van 6,3 MW.

Inpassing
“Zonne-energieprojecten kunnen snel en zonder veel impact voor de omgeving en het landschap worden aangelegd”, licht Mark Straver toe. “Op de locaties waar we een zonne-energiepark bouwen, werken we intensief samen met de lokale overheden, omwonenden en andere betrokkenen. We houden rekening met hun wensen en we doen alles om de projecten zo optimaal mogelijk in de bestaande omgeving in te passen.”