Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 145 seconden

De Duitse armaturenspecialist Schell heeft een uitbreiding geïntroduceerd voor zijn bekroonde watermanagementbeheersysteem SWS, dat elektronische Schell-armaturen met elkaar verbindt en centraal beheert. De nieuwe Schell SMART.SWS-clouddienst is een slimme gebruikersinterface waarmee alle gegevens van Schell SWS overzichtelijk worden weergegeven. De nieuwe interface maakt het gebouwbeheerders mogelijk elektrische sanitaire armaturen ook op afstand te beheren.

De nieuwe SMART.SWS-clouddienst is een toekomstgerichte gebruikersinterface voor het waterbeheersysteem SWS. Hiermee kan een gebouwbeheerder binnen enkele seconden een grafische evaluatie van alle belangrijke informatie over operationele parameters van de drinkwaterinstallatie oproepen. Met SMART.SWS kun je in detail – voor elke waterbeheerserver, alle gebouwen en afdelingen – de status en de werking van installaties nu ook op afstand oproepen en optimaliseren. Dat kan vanaf elk eindapparaat met een internetverbinding. De gegevensoverdracht wordt versleuteld. Met deze handige, overzichtelijke en snelle evaluatie biedt Schell gebouwbeheerders, investeerders en facility managers de grootst mogelijke flexibiliteit, tijd- en kostenbesparing bij het bewaken en bedienen van de drinkwaterinstallatie.

Effectieve controle van belangrijke operationele parameters

Met SMART.SWS speelt Schell in op de vraagstukken van deze tijd zoals hoge beveiligingseisen voor legionellapreventie en de wens om op afstand te kunnen werken. Verschillende analysegegevens en belangrijke statusweergaven en evaluaties zijn met SMART.SWS wereldwijd toegankelijk. Op verschillende menuniveaus kunnen hygiënespoelingen van de genetwerkte Schell-armaturen, temperatuurprofielen en het  (berekende) waterverbruik worden weergegeven. Een eenvoudige online configuratie van stagnatiespoelingen en thermische desinfecties is mogelijk, zelfs voor individuele armaturen. In de praktijk betekent dit dat gebouwbeheerders of facility managers te allen tijde hun panden online kunnen monitoren, het systeem op afstand kunnen aansturen en zo nodig maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen bijvoorbeeld batterijwisselingen van de elektronische armaturen van tevoren worden gepland om op een efficiënte manier te kunnen werken. Dat helpt de efficiëntie en duurzaamheid zowel in de omgang met water als ook personeel te verhogen.

De gebruikersinterface zelf kan intuïtief worden bediend. Veel informatie is  gemakkelijk af te lezen door de verschillende grafische displays. Parameters zoals temperatuur; stagnatiespoelingen; het berekende waterverbruik per gebouw en per vastgoedcomplex; de toegankelijkheid van de server en de batterijstatus van de armaturen kunnen continu op afstand worden gecontroleerd. Ook de vijf minst gebruikte armaturen worden regelmatig geëvalueerd, zodat het systeem hierop kan worden geoptimaliseerd. Schell SMART.SWS-gebruikers ontvangen ook regelmatig rapporten voor hun langetermijnevaluatie. De bewaking en het loggen van een groot deel van de operationele parameters is altijd en moeiteloos gegarandeerd met SMART.SWS.

Met Schell SMART.SWS heeft Schell een innovatieve oplossing ontwikkeld, waarmee een gebouwbeheerder de sanitaire installaties van meerdere panden locatie-onafhankelijk en betrouwbaar kan beheren. Met de clouddienst kunnen de verantwoordelijke personen de drinkwaterinstallatie eenvoudig en snel monitoren met betrekking tot drinkwaterhygiëne en economisch gebruik.

Schell SMART.SWS is de toekomstgerichte gebruikersinterface van het SWS-waterbeheersysteem en stelt vastgoedexploitanten, investeerders en gebouwbeheerders in staat om op afstand toegang te krijgen tot alle relevante informatie en de programmering van het SWS-systeem met alle elektronische armaturen.