De Vaillant Group heeft een klimaatstrategie voor de lange termijn ontwikkeld om volledig klimaatneutraal te worden. De groep wil de eigen CO2-uitstoot tegen 2030 met 50 procent verminderen in vergelijking tot 2018. Dit moet worden gerealiseerd door energie uit hernieuwbare bronnen te putten, het energiegebruik binnen productieprocessen en eigen gebouwen te reduceren en te investeren in een milieuvriendelijk wagenpark. Op dit moment is zo’n negentig procent van de uitstoot afkomstig van productielocaties en uitstoot van bedrijfswagens.

Sinds vorig jaar compenseert het bedrijf zijn resterende emissies al volledig door te investeren in bestaande bebossingsprojecten in Midden- en Zuid-Amerika. Daarnaast wil de Vaillant Group op lange termijn eigen bebossingsprojecten opzetten in de opkomende economieën. Het doel is om in 2030 genoeg nieuwe bosgebieden gecreëerd te hebben, om de noodzakelijke uitstoot van het bedrijf volledig te kunnen compenseren.

Volledig hernieuwbare energiebronnen
Norbert Schiedeck, CEO van de Vaillant Group, legt uit: “Met de nieuwe klimaatstrategie zal de Vaillant Group vanaf dit jaar de CO2-emissies die we genereren tijdens productieprocessen en bedrijfsactiviteiten volledig compenseren. We halveren de CO2-uitstoot tegen 2030, we schakelen over op energie uit hernieuwbare bronnen en zullen bebossingsprojecten ondersteunen en ontwikkelen. Om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn, is het absoluut noodzakelijk dat het gas- en elektriciteitsnet na 2030 geleidelijk wordt omgeschakeld op volledig hernieuwbare energiebronnen.”

Op weg naar waterstof: ketels voor wisselende gasmengsels

Met het oog op de enorme reductie van CO2-uitstoot die nodig is om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, is ...

Duurzame waterkrachtprojecten profiteren van verkochte afscheiders

Flamco doneert voor elke XStream afscheider die het bedrijf in het eerste kwartaal van 2021 verkoopt, een bedrag aan twee ...

De energietransitie: waterstof

De energietransitie gaat niet over één oplossing. Waterstof is één van de oplossingen. Jan Wijbenga van het bedrijf Feenstra is ...

Nederlanders springen zuinig om met hun verwarming

Uit onderzoek van Jaga en Markteffect blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders eerst warme kleding aantrekt als ze ...