Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 181 seconden

De Vereniging De BredeStroomversnelling (op 11 maart opgericht), biedt ruimte aan een breed scala van veel spelers (bouwbedrijven, toeleverende industrie, corporaties, overheden, netwerkbedrijven) die inzien dat het realiseren van energieneutrale, toekomstbestendige en comfortabele nul-op-de-meterwoningen alleen in nauwe onderlinge samenwerking gerealiseerd kunnen worden. De BredeStroomversnelling bundelt kennis- en innovatiekracht om via een geïndustrialiseerde aanpak te komen tot nul-op-de-meter-woningen die als vanzelfsprekend zijn voor corporaties en woningeigenaren; te beginnen met 111.000 woningen in 2020 tot uiteindelijk 4,5 miljoen naoorlogse (hoog- en laagbouw)woningen in 2050.

“Onder het dak van de BredeStroomversnelling kunnen alle partijen samenwerken, mits ze actief bijdragen aan de ontwikkeling en afname van Stroomversnelling-concepten en voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld”, zegt Leen van Dijke, woordvoerder van de BredeStroomversnelling.

De vereniging gaat een keurmerk ontwikkelen voor bouwers die dit label gebruiken om hun kwaliteit te laten zien en te waarborgen. Dit keurmerk wordt door de vereniging bewaakt zodat iedereen erop kan vertrouwen dat elke woning die het keurmerk draagt, voldoet aan de gegarandeerde prestatie-eisen. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij hun ideeën en kennis delen en hun innovatie- én daadkracht inzetten om de doelstelling van de Stroomversnelling te bereiken.

De BredeStroomversnelling streeft ernaar de leden te faciliteren en te verbinden zodat er hoogwaardige renovatie- en nieuwbouwconcepten worden ontwikkeld en gerealiseerd en de afname ervan wordt gestimuleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van duurzame energie, opgewekt door niet-fossiele brandstoffen. Leden van de vereniging werken samen aan het creëren van de goede condities, zoals overheidsbeleid, vergunningen en financiering. Iets waar alle deelnemers individueel nooit in zouden kunnen slagen.

De BredeStroomversnelling is opgericht door NetwerkbeheerNederland en de vereniging Stroomversnelling. Van Dijke: “Hierdoor is er al veel ervaring beschikbaar. Dankzij de verbreding van de zeer succesvolle Stroomversnelling ontstaat er nu een uitdagend platform van gemotiveerde partijen én een krachtige impuls voor verregaande innovaties in de bouwsector.”

De Vereniging De BredeStroomversnelling (op 11 maart opgericht), biedt ruimte aan een breed scala van veel spelers (bouwbedrijven, toeleverende industrie, corporaties, overheden, netwerkbedrijven) die inzien dat het realiseren van energieneutrale, toekomstbestendige en comfortabele nul-op-de-meterwoningen alleen in nauwe onderlinge samenwerking gerealiseerd kunnen worden. De BredeStroomversnelling bundelt kennis- en innovatiekracht om via een geïndustrialiseerde aanpak te komen tot nul-op-de-meter-woningen die als vanzelfsprekend zijn voor corporaties en woningeigenaren; te beginnen met 111.000 woningen in 2020 tot uiteindelijk 4,5 miljoen naoorlogse (hoog- en laagbouw)woningen in 2050.

“Onder het dak van de BredeStroomversnelling kunnen alle partijen samenwerken, mits ze actief bijdragen aan de ontwikkeling en afname van Stroomversnelling-concepten en voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld”, zegt Leen van Dijke, woordvoerder van de BredeStroomversnelling.

De vereniging gaat een keurmerk ontwikkelen voor bouwers die dit label gebruiken om hun kwaliteit te laten zien en te waarborgen. Dit keurmerk wordt door de vereniging bewaakt zodat iedereen erop kan vertrouwen dat elke woning die het keurmerk draagt, voldoet aan de gegarandeerde prestatie-eisen. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij hun ideeën en kennis delen en hun innovatie- én daadkracht inzetten om de doelstelling van de Stroomversnelling te bereiken.

De BredeStroomversnelling streeft ernaar de leden te faciliteren en te verbinden zodat er hoogwaardige renovatie- en nieuwbouwconcepten worden ontwikkeld en gerealiseerd en de afname ervan wordt gestimuleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van duurzame energie, opgewekt door niet-fossiele brandstoffen. Leden van de vereniging werken samen aan het creëren van de goede condities, zoals overheidsbeleid, vergunningen en financiering. Iets waar alle deelnemers individueel nooit in zouden kunnen slagen.

De BredeStroomversnelling is opgericht door NetwerkbeheerNederland en de vereniging Stroomversnelling. Van Dijke: “Hierdoor is er al veel ervaring beschikbaar. Dankzij de verbreding van de zeer succesvolle Stroomversnelling ontstaat er nu een uitdagend platform van gemotiveerde partijen én een krachtige impuls voor verregaande innovaties in de bouwsector.”