Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 81 seconden

Eneco en Stroomversnelling (een samenwerkingsverband van vier bouwers en zes woningcorporaties die de komende jaren 11.000 huurwoningen duurzaam gaan renoveren) gaan samenwerken. Hiervoor is een overeenkomst getekend. Belangrijkste reden voor deze samenwerking is om de voorschotnota’s van de desbetreffende klanten aan te passen aan de nieuwe situatie na de overgang van hun huizen naar zogeheten Nul-op-de-Meter woningen.

De duurzame renovatie-inspanningen van Stroomversnelling leiden ertoe dat huishoudens in toenemende mate zelf stroom gaan opwekken. ‘Daarnaast,’ zegt Leen van Dijke, woordvoerder van Stroomversnelling, ‘zullen de bewoners, dankzij hoogwaardige isolatie van hun woningen en eigen opwek, vrijwel geen stroom van energieleveranciers meer afnemen. Bij dit initiatief nemen de nul-op-de-meterwoningen van Stroomversnelling afscheid van het gebruik van gas.’

Eneco loopt bij deze duurzame ontwikkelingen voorop en faciliteert klanten in hun transitie naar Nul-op-de-Meter woningen. Hans Valk, directeur Consumenten bij Eneco: “De transitie van woningen naar nul-op-de-meter woningen vraagt ook om een aanpassing van zaken als de voorschotnota. Deze is erop gebaseerd dat je als klant vooraf betaalt voor de afname van stroom en gas. Bij Nul-op-de-Meter woningen is er daar in het beste geval geen sprake meer van. Hoe we die overgang zo soepel mogelijk kunnen laten plaatsvinden, gaan we nu gezamenlijk oppakken. De klant moet er geen omkijken naar hebben.”

Bij een Nul-op-de-Meter woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor gebouw gebonden energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur (inclusief verlichting) op jaarbasis per saldo nul, onder standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten onderbouwd door Nederlands normen.

Voor meer informatie:  www.eneco.nl