Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 98 seconden

Bernard Wientjes, voorzitter van ‘De Bouwagenda’ heeft opdrachtgevers en opdrachtnemers opgeroepen toekomstbestendig bouwen daadkrachtig op te pakken. “De Bouwagenda bevat ambitieuze plannen voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen en het gezond maken van scholen heeft topprioriteit. Er is een revolutie in de bouw nodig; als we nu niet anders gaan bouwen zijn we te laat.”

“Zo moeten er zeven miljoen huizen van het gas gekoppeld worden,” vervolgt de voorzitter, “vier- tot zevenduizend scholen hebben lokalen met een volstrekt ongezond binnenklimaat. Steden kunnen hun regenwater niet kwijt en de komende jaren is 100.000 kilometer riolering aan vervanging toe. Als je dat effectief wilt gaan aanpakken, dan moeten overheid, bedrijfsleven en wetenschap met elkaar om tafel. Er is in Nederland geld genoeg voor verduurzaming. Laat pensioenfondsen investeren in duurzame scholen. Voor het opknappen van huurhuizen moet de overheid de woningcorporaties in staat stellen om de zo gehate verhuurdersheffing in te zetten om hun huizen duurzaam te maken. ‘De Bouwagenda’ is de Haarlemmerolie die zaken in beweging brengt.”

“Bouwwereld is conservatief”
Wientjes vindt het onverstandig om nu nog zo veel huizen aan te sluiten op aardgas. Hij noemt de bouwwereld te conservatief. “Wij willen maar één ding: dat we zo snel mogelijk huizen bouwen die ‘nul op de meter’ hebben, die geen gasaansluiting meer hebben, en we vinden het natuurlijk doodzonde dat er nu huizen gebouwd worden die later uiteindelijk weer gestript en duurzaam gemaakt moeten worden.

Sociale innovatie
Met betrekking tot het thema zorg en wonen: ‘’In 2040 telt Nederland 4,7 miljoen 65-plussers, waarvan 2 miljoen 80-plussers. Het  aantal huizen dat geschikt is voor thuis wonen blijft achter bij de groei van 65-plussers. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort aan geschikte woningen van 86.000 op tot 750.000 huizen. De bouw moet inzetten op technische en sociale innovatie. Het ontwikkelen van technologische vernieuwingen zoals slimme duurzame diensten moet gecombineerd worden met het vergroten van sociale cohesie op wijk- en straatniveau.”