Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 110 seconden

Beeldbron: Zaanstreek.nl

Beeldbron: Zaanstreek.nl

Met een speciale verordening wil het college van B&W in Zaanstad 100 Nul-op-de-Meterwoningen realiseren. Met de combinatie van een stimuleringslening en een subsidieregeling wordt het voor veel particulieren aantrekkelijk om hun woning energieneutraal te maken. Deze klimaatvriendelijke investering leidt uiteindelijk tot lagere woonlasten, verbeterd comfort en een huis met een hogere marktwaarde. Mede door intensieve samenwerking met duurzaamheidsorganisatie Urgenda is deze verordening tot stand gekomen. Het voorstel wordt begin volgend jaar voor akkoord voorgelegd aan de gemeenteraad.

Zaanstad heeft de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken dient de komende jaren onder andere te worden gezocht naar manieren om het energiezuiniger maken van woningen te versnellen. Een Nul-op-de-Meterwoning (NOM-woning) is een van de mogelijkheden om die versnelling te realiseren. Dat vraagt wel om een aanzienlijke investering. Afhankelijk van het type woning beginnen de goedkoopste oplossingen momenteel bij €30.000 tot €35.000, maar op de markt zijn veel verschillende oplossingen beschikbaar.

Zaanstad heeft een financiële regeling ontwikkeld, waarmee woningeigenaren in Zaanstad onder aantrekkelijke voorwaarden hun woning kunnen ombouwen tot een NOM-woning. De regeling bestaat uit een aantrekkelijke hypothecaire lening (rentepercentage 2%), in combinatie met een subsidie van maximaal € 2.900. Voor de lening wordt samengewerkt met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Het plafond van de subsidieregeling is € 300.000. De financiering hiervan is afkomstig uit het Duurzaamheidsfonds van Zaanstad.

Met de subsidie, in combinatie met de lening, kunnen ongeveer 100 woningen NOM worden gemaakt. Omdat een deel van de huidige kosten om te komen tot een NOM-woning nog bestaat uit ontwikkelkosten, kunnen volgende initiatieven mogelijk goedkoper worden gerealiseerd. Daarmee komt een bedrijfseconomisch haalbare NOM-woning in zicht en kan massa en snelheid worden gemaakt met het verduurzamen van woningen.

De gemeente is benaderd door Urgenda, een van de aanbieders die woningen energieneutraal kunnen maken. Deze duurzame en innovatieve organisatie heeft op Texel haar concept voor Nul-op-de-Meterwoningen succesvol toegepast. Urgenda heeft de gemeente Zaanstad gevraagd of zij particulieren kan ondersteunen met een financieel arrangement, zodat een NOM-woning financieel bereikbaar wordt zonder dat particulieren eigen middelen hoeven aan te spreken. Diverse gesprekken hebben geresulteerd in deze regeling. Overigens staat het inwoners vrij met andere aanbieders in zee te gaan in plaats van met Urgenda.