Tag Archives: stroomversnelling

Itho Daalderop was een van de weinigen in de klimaatbranche die heeft mee ondertekend aan de deal ‘Stroomversnelling Koop’, en nu, ruim een jaar later werd op woensdag 14 oktober 2015 om 16.00 uur de eerste particuliere nul-op-de-Meter woning door Stef Blok, minister voor Wonen, officieel geopend aan de Graaf Janstraat 219 te Zoetermeer. Deze woning is binnen tien werkdagen voorzien van een nieuwe goed geïsoleerde gevel, nieuwe installaties en een dak met zonnepanelen, en dat allemaal terwijl de huiseigenaar gewoon thuis kon blijven wonen. Itho Daalderop heeft de klimaatinstallatie voor deze woning geleverd. Deze installatie bestaat uit een grondgebonden water/water warmtepomp, monitoring, PV-panelen en een QualityFlow vraaggestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Dat de woningen in Nederland all electric worden, lijkt inmiddels wel duidelijk. Maar hoe snel gaat de transitie zich voltrekken? Hoewel er al een aantal all electric woningen is gerealiseerd – met name de Stroomversnelling heeft het proces naar gasloos enigszins versneld – van echt grote aantallen kun je nog niet spreken.

De Vereniging De BredeStroomversnelling (op 11 maart opgericht), biedt ruimte aan een breed scala van veel spelers (bouwbedrijven, toeleverende industrie, corporaties, overheden, netwerkbedrijven) die inzien dat het realiseren van energieneutrale, toekomstbestendige en comfortabele nul-op-de-meterwoningen alleen in nauwe onderlinge samenwerking gerealiseerd kunnen worden. De BredeStroomversnelling bundelt kennis- en innovatiekracht om via een geïndustrialiseerde aanpak te komen tot nul-op-de-meter-woningen die als vanzelfsprekend zijn voor corporaties en woningeigenaren; te beginnen met 111.000 woningen in 2020 tot uiteindelijk 4,5 miljoen naoorlogse (hoog- en laagbouw)woningen in 2050.

Gerieflijk wonen en tegelijkertijd enorm op energie besparen; in huizen met gegarandeerd nul-op-de(energie)-meter, dankzij een degelijke woningschil en bijvoorbeeld zonnepanelen. Dát is de ambitie van de Stroomversnelling. In 2050 wil de vereniging Stroomversnelling 4,5 miljoen naoorlogse woningen energieneutraal hebben gemaakt. Om dat te bereiken, is de medewerking van gemeenten en vergunningverleners hard nodig. Op donderdag 26 februari kreeg Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, hiertoe een boekwerkje van de Taskforce Vergunningen uitgereikt, dat gemeenten kort en krachtig duidelijk maakt hoe zij eenvoudig kunnen bijdragen aan deze Stroomversnelling in Nederland. “Een even prachtig als ambitieus initiatief”, aldus minister Blok.

Eneco en Stroomversnelling (een samenwerkingsverband van vier bouwers en zes woningcorporaties die de komende jaren 11.000 huurwoningen duurzaam gaan renoveren) gaan samenwerken. Hiervoor is een overeenkomst getekend. Belangrijkste reden voor deze samenwerking is om de voorschotnota’s van de desbetreffende klanten aan te passen aan de nieuwe situatie na de overgang van hun huizen naar zogeheten Nul-op-de-Meter woningen.