Tag Archives: bijeenkomst

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid

Gepubliceerd op

Tijdens de landelijke Dag van de Duurzaamheid, op maandag 10 oktober, vinden door heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaats. Op initiatief van duurzaamheidsorganisatie Urgenda laten bedrijven, burgers, overheden, scholen en maatschappelijke organisaties samen zien dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook inspirerend, innovatief en winstgevend.

Energie management systemen zijn besparingspotentieel voor de utiliteit

Gepubliceerd op

Energiemanagementsystemen (EMS) zijn een voorbeeld van ICT-systemen die bijdragen aan de energietransitie. Ze vormen een tool om energiebesparingsopties in de gebouwde omgeving te identificeren en te realiseren. Toch worden EMS-systemen weinig in gebruik genomen en is de energieadviseur te weinig bekend met de diverse systemen, vindt de beroepsvereniging van energieadviseurs FedEc. Reden voor deze organisatie om het congres ‘Energiemanagementsystemen, besparingspotentieel voor utiliteit’ te organiseren tijdens de vakbeurs Energie in Den Bosch. Het congres wil gebouwbeheerders en gebouweigenaren inzicht geven in het project Energie & ICT, waarin FedEc, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, een bijdrage heeft geleverd. Aan bod komen ook het besparingspotentieel van het inzetten van EMS systemen, het financieren van EMS-systemen en diverse praktijkcases die de meerwaarde van deze systemen voor utiliteitsgebouwen laten zien.

Platform Warmtepompen organiseert congres warmtepompen

Gepubliceerd op

Woningbouw wordt steeds meer gestuurd door duurzaamheidseisen en de vraag naar energiezuinige oplossingen. Zowel van partijen in de bouwkolom als van opdrachtgevers wordt verwacht dat ze voor duurzame klimaatinstallaties kiezen, zoals warmtepompen. Maar hoe zit het met de financiering van zulke installaties? Aan welke eisen moet worden voldaan? En hoe krijg je alle partijen op één lijn, als het om duurzame woningbouw en warmtepompen gaat? Tijdens het Nederlands Warmtepompen Congres 2016 geven experts antwoord op deze – en tal van andere – vragen, aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het programma is opgezet voor architecten, installatie- en energieadviseurs, installateurs & enigineers, gebouweigenaren, projectontwikkelaars en alle betrokkenen namens

Waarom kiezen voor bodemenergie?

Gepubliceerd op

Wat beweegt ‘het begin van de keten’ om voor bodemenergie te kiezen? Hoe zien de verschillende spelers elkaars rollen om tot een besluit te komen en welke overwegingen spelen daarbij een rol? Wat zijn drijfveren, wat zijn belemmeringen? BodemenergieNL, een branchevereniging voor bedrijven en instanties die bodemenergiesystemen (zowel open als gesloten systemen) realiseren en exploiteren, organiseert hierover een themabijeenkomst op 12 april a.s. in het Van der Valk hotel te Houten. De bijeenkomst begint om 12.30 uur en is voor de leden van BodemenergieNL gratis. Daarnaast mogen leden gratis één introducé meenemen. Voor niet leden geldt een toegangsprijs van € 195,00 exclusief btw.

Op 21 en 22 april 2016 vindt in de Onderzeebootloods op RDM Rotterdam de derde editie van het nationaal techniekfestival Nederland innoveert plaats. Twee dagen lang maken jongeren, studenten, young professionals en docenten kennis met een breed scala aan innovaties van Nederlandse bodem en krijgen tegelijk inzicht in de maatschappelijke impact van al die ontwikkelingen. Door de bezoekers in een dynamische festivalsfeer actief te betrekken bij al die baanbrekende technologische vindingen, wil de organisatie het publiek enthousiast maken voor een opleiding of carrière in de techniek en daarmee het groeiend tekort aan bèta’s in Nederland terugdringen. Onderdeel van het festival is de nationale testdag van Shell Eco-marathon.

Op 25 november organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie een bijeenkomst voor eindgebruikers van WKO-systemen. Diverse sprekers gaan daar in op uiteenlopende aspecten die voor een eigenaar of beheerder van een dergelijk systeem van groot belang zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de mogelijkheden om risico’s die kunnen ontstaan bij het toepassen van WKO-installaties via prestatiecontracten, niet alleen bij de eindgebruiker te leggen. Ook gaan enkele eindgebruikers in op het flexibel ontwerpen van de WKO-installatie. Gebouwen kunnen namelijk een andere functie of een ander gebruik krijgen.

Veel Nederlandse elektrotechnische installateurs en inspecteurs hebben in hun dagelijkse beroepsuitoefening te maken met NEN 1010. Vanwege het brede toepassingsgebied en een ingewikkelde structuur is NEN 1010 geen eenvoudige norm. Om ervaringen met deze norm te koppelen aan de nationale en internationale normontwikkeling, wordt door NEN en de verantwoordelijke normcommissie ‘Installatievoorschriften, lage spanning’ (NEC 64) het ‘Platform NEN 1010’ opgericht.

Over enkele weken start de tweede editie van de Green Tech Week. Een week vol activiteiten in Oost-Nederland voor en door professionals en geïnteresseerden in de energie- en milieutechnologie. Het programma-aanbod is zeer divers: van congressen, excursies, lunchsessies, inspiratiebijeenkomsten tot workshops of bedrijfsbezoeken, voor ieder wat wils. Elke dag staat in het teken van een thema zoals Biobased Economy, Circulaire economie, Cleantech of duurzame energie en energiebesparing.

Stichting KIEN en de NSVV hebben in 2012 de handen ineen geslagen en besloten te gaan samenwerken om de installateur van permanente kennis over licht en (led)verlichting te voorzien. Tijdens deze innovatiereis, die gezien moet worden als een langjarig samenwerkingsverband, zullen de medereizigers regelmatig worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Inmiddels is ook Uneto-VNI aangehaakt bij deze reis en gezamenlijk nodigen wij u uit voor de bijeenkomst:   Op weg naar Ledkwaliteit – donderdag 17 september 2015