Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 74 seconden

Op 25 november organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie een bijeenkomst voor eindgebruikers van WKO-systemen. Diverse sprekers gaan daar in op uiteenlopende aspecten die voor een eigenaar of beheerder van een dergelijk systeem van groot belang zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de mogelijkheden om risico’s die kunnen ontstaan bij het toepassen van WKO-installaties via prestatiecontracten, niet alleen bij de eindgebruiker te leggen. Ook gaan enkele eindgebruikers in op het flexibel ontwerpen van de WKO-installatie. Gebouwen kunnen namelijk een andere functie of een ander gebruik krijgen.

Sprekers op het congres zijn Albert Hulshof van AHB Consultancy, die over prestatiecontracten aan het woord komt. Ook aanwezig is Wim van Houdt, beheerder en eindgebruiker van het Tergooi ziekenhuis. Hij legt uit hoe hij de koude- en warmtebehoefte van zijn gebouw beter in kaart heeft gebracht. Verder gaan Jan Mimpen van het Rijksvastgoedbedrijf en Liesbeth van Hilten van IF Technology in op de flexibele inzet van een WKO-systeem bij een extreme gebruikswijziging van een gebouw. Vervolgens komt Anjo Travaille aan het woord, die dieper ingaat op het managen van verwachtingen bij eindgebruikers rondom comfort en energiegebruik. Tot slot licht Dick Westgeest, projectmanager van het Gebruikersplatform, de plannen toe die het Gebruikersplatform Bodemenergie heeft voor 2016.

Het symposium begint om 13.00 uur en vindt plaats bij ASR aan de Archimedeslaan 10 in Utrecht. De ontvangst is vanaf 12.30 uur. Om 16.30 uur sluit het af met een drankje. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan door uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens te mailen naar Dick Westgeest, info@gebruikersplatformbodemenergie.nl.