Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 102 seconden

bodemenergieWat beweegt ‘het begin van de keten’ om voor bodemenergie te kiezen? Hoe zien de verschillende spelers elkaars rollen om tot een besluit te komen en welke overwegingen spelen daarbij een rol? Wat zijn drijfveren, wat zijn belemmeringen? BodemenergieNL, een branchevereniging voor bedrijven en instanties die bodemenergiesystemen (zowel open als gesloten systemen) realiseren en exploiteren, organiseert hierover een themabijeenkomst op 12 april a.s. in het Van der Valk hotel te Houten. De bijeenkomst begint om 12.30 uur en is voor de leden van BodemenergieNL gratis. Daarnaast mogen leden gratis één introducé meenemen. Voor niet leden geldt een toegangsprijs van € 195,00 exclusief btw.

Of er voor duurzame energie wordt gekozen en zo ja welke techniek, wordt veelal in de beginfase van een project besloten. Veel partijen zijn betrokken bij de realisatie dus wie besluit hier eigenlijk over? Wie betaalt? Wie geniet uiteindelijk de voordelen? Meestal is dat niet één en dezelfde partij. Er is dus sprake van een ‘split incentive’ en dat heeft grote consequenties voor de systeemkeuze en het delen van lusten en lasten. Zeker bij bodemenergie waarbij de overall winst groot is, maar de benodigde investering dat relatief ook is.

In het begin van het traject zijn de opdrachtgever, projectontwikkelaar, architect en adviseur de meest bepalende partijen. Daarna volgen aannemer, ontwerper en installateur. Na oplevering spelen eigenaar en gebruiker een rol. De investering moet ‘van begin tot eind de keten door’, de gebruiker ziet (pas) de besparing in de – verlaagde – energierekening.

Deze themabijeenkomst laat verschillende spelers aan het woord. De onderliggende vraagstelling hierbij is: wat zijn de overwegingen om bodemenergie wel of niet toe te passen in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten?

Het programma:

Dagvoorzitter Frank Agterberg, voorzitter BodemenergieNL

Visie vanuit Duurzame Projectontwikkeling, door: Willem Bosman, senior adviseur bij Deerns

Visie vanuit de Architect, door: Willem Jan Landman, architect bij Paul de Ruiter Architects

Visie vanuit Ontwikkelaar/Financierder, door: Bas van der Griendt, manager MVO en Duurzame Ontwikkeling bij BPD Ontwikkeling BV

Visie vanuit DGBC (Dutch Green Building Council), door: Lambert den Dekker, adviseur bij DWA Installatie- en energieadvies (namens DGBC)