Tag Archives: bodem

Waarom kiezen voor bodemenergie?

Gepubliceerd op

Wat beweegt ‘het begin van de keten’ om voor bodemenergie te kiezen? Hoe zien de verschillende spelers elkaars rollen om tot een besluit te komen en welke overwegingen spelen daarbij een rol? Wat zijn drijfveren, wat zijn belemmeringen? BodemenergieNL, een branchevereniging voor bedrijven en instanties die bodemenergiesystemen (zowel open als gesloten systemen) realiseren en exploiteren, organiseert hierover een themabijeenkomst op 12 april a.s. in het Van der Valk hotel te Houten. De bijeenkomst begint om 12.30 uur en is voor de leden van BodemenergieNL gratis. Daarnaast mogen leden gratis één introducé meenemen. Voor niet leden geldt een toegangsprijs van € 195,00 exclusief btw.

Op 25 november organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie een bijeenkomst voor eindgebruikers van WKO-systemen. Diverse sprekers gaan daar in op uiteenlopende aspecten die voor een eigenaar of beheerder van een dergelijk systeem van groot belang zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de mogelijkheden om risico’s die kunnen ontstaan bij het toepassen van WKO-installaties via prestatiecontracten, niet alleen bij de eindgebruiker te leggen. Ook gaan enkele eindgebruikers in op het flexibel ontwerpen van de WKO-installatie. Gebouwen kunnen namelijk een andere functie of een ander gebruik krijgen.