Category Archives: Projecten

Gebouw provincie verduurzaamd

Gepubliceerd op

Het hoofdgebouw van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag wordt de komende jaren gerenoveerd en verduurzaamd. De verduurzaming en renovatie van techniek en bouw, inclusief 15 jaar onderhoud, is gegund aan hoofdaannemer Kuijpers, die met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis een team heeft gevormd. Vandaag tekenden gedeputeerde Jeannette Baljeu en Aukje Kuypers (algemeen directeur Kuijpers) hiervoor de benodigde contracten.

“Vandaag hebben we samen met de hoofdaannemer Kuijpers de gunning van de renovatie en verduurzaming van ons hoofdgebouw officieel ondertekend. Als provincie staan we voor het behoud van dingen die goed zijn en geven we met deze renovatie het goede voorbeeld. Ik heb het vertrouwen dat we na de renovatie een mooi gebouw voor Provinciale Staten en medewerkers terug krijgen, waar we onze inwoners en partners weer mogen ontvangen”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Duurzaam en energieneutraal gebouw
Het gebouw vraagt om modernisering en de renovatie moet leiden tot een energieneutraal gebouw. Daarmee geeft het project invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken. Het nieuwe ontwerp beoogt een meer logische indeling van het gebouw en een visuele verbinding van de Statenzaal met de stad Den Haag, middels een glazen gevel richting het Malieveld.

Breed pakket aan maatregelen
De duurzame renovatie van het provinciehuis sluit aan bij bestaande beleidsdoelen rondom klimaat, zoals de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. Zo wordt de derde verdieping vervangen door een duurzame dakopbouw, welke natuurlijk licht het gebouw in filtert, maar direct zonlicht buiten houdt. Isolatie van de bestaande gevels en drievoudige beglazing helpen opwarming tegen te gaan en dragen bij aan vermindering van de koellast. Daarnaast zorgen zonnepanelen op het dak, in combinatie met energieopslag in de bodem (WKO) ervoor dat de gebouwgebonden energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Verder worden materialen zo veel als mogelijk hergebruikt en eventuele nieuwe materialen hebben een verantwoorde (circulaire) herkomst.

Planning
Het casco ontwerp wordt het komende jaar uitgewerkt, waarbij ook het interieurontwerp wordt geïntegreerd. De renovatie zal na de zomer 2019 starten en wordt begin 2022 afgerond. Naast het ontwerp voor het hoofdgebouw van het provinciehuis stelt Kuijpers de komende periode ook een Masterplan voor de verduurzaming van de overige vier panden van het complex op en voert zij minimaal vier jaar lang het onderhoud aan deze panden uit.

Integrale aanpak verduurzamen vastgoed
Ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de sterke behoefte vanuit de markt om te verduurzamen, vragen om een integrale aanpak. Met zijn technische kennis en kunde speelt Kuijpers vandaag al een grote rol bij het bieden van een oplossing voor deze verduurzamingsvraagstukken. Door het in huis halen van bouwkundige kennis en het integraal ontwikkelen van zijn duurzaamheidspropositie, maakt Kuijpers zijn dienstverlening compleet. Het bedrijf zet hiermee actief in op het integraal verduurzamen van bestaand vastgoed door techniek en ook bouw voortaan integraal aan te bieden. Hierbij is Kuijpers als contractpartner het aanspreekpunt voor de totale verduurzaming. Deze keuze is een logische stap voor opdrachtgevers om vanuit de energieprestatie en omgevingsbeleving, de benodigde versnelling in de energietransitie mogelijk te maken.

Duurzaam wellness resort in Oosterse sferen

Gepubliceerd op

In mei dit jaar opende de nieuwe Wellness Thermen Berendonck de deuren voor het publiek. Dit luxe spacomplex behoort tot het meest duurzame en innovatieve wellness resort van Europa en is volledig geïnspireerd op de sprookjesachtige sfeer van duizend-en-een-nacht. Het resort met een oppervlakte van 9300 vierkante meter, kan jaarlijks aan 200.000 gasten een luxe Oosterse beleving bieden. Het gebouw bestaat uit een binnen- en buitenzwembad, sauna’s, stoombaden, schoonheidssalons, restaurants en lounges.  Strategie Architecten uit Oosterbeek ontwierp het gebouw. Omdat een aantal gebouwdelen sterk vochtwerende gevelelementen nodig heeft, zijn ze voorzien van de Powerpanel H2O-platen van Fermacell.

Ron van der Giessen van architectenbureau Strategie Architecten uit Oosterbeek, is als architect betrokken bij de bouw van het nieuwe Wellness Thermen Berendonck, dat in opdracht van eigenaar Quality Wellness Resort is gebouwd. Van der Giessen vertelt dat dit architectonisch authentieke en specifieke gebouw slechts in drie maanden tijd is gerealiseerd. “Dit luxe resort moet de nieuwe standaard van de saunawereld worden, dat 365 dagen per dag open is van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat,” zegt Van der Giessen.

Isolatie en warmtepomp
Het casco van het wellness resort is volledig in prefabbeton uitgevoerd. Het gebouw is gasloos, waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame energievoorzieningen zoals warmtepompen, zonnepanelen en windturbines. “Het resort is buitengewoon goed geïsoleerd, zonder dat het afbreuk doet aan de architectuur”, geeft Van der Giessen aan. Door het toepassen van hoogwaardige isolatie voor de gehele schil is een isolatiewaarde van Rc 6 gehaald. De kozijnen zijn voorzien van triple beglazing. “Thermen Berendonck is uniek in wellnessland vanwege de slimme manier waarop wordt omgegaan met restwarmte van de douches, zwembaden, sauna’s en koelvriestechniek. Deze restwarmte wordt namelijk opgevangen en hergebruikt via de #TT68 warmtepomp”, zegt Van der Giessen.

PV-panelen
Op de daken van het complex zijn circa 600 zonnepanelen geplaatst om de sauna’s van het resort op de juiste temperatuur te krijgen. Een belangrijk aspect van de binnen- en buitenkant van het wellness resort is dat de wanden en de plafonds in hoge mate vochtbestendig moeten zijn. Om dit voor elkaar te krijgen zijn fermacell powerpanelen H2O platen in het ketelhuis waarin de installaties zijn ondergebracht toegepast. In deze extreem vochtige L-vormige ruimte op het dak van het complex bevinden zich de WTW-installaties.

Brandwerendheid
Wouter van de Velde is technical engineer bij Fermacell. Hij legt uit dat de Powerpanel H2O-plaat geschikt is voor zowel binnen- als buitengevels voor toepassingen die bestand moeten zijn tegen extreme vochtigheid. Het voordeel van deze platen is dat ze nauwelijks uitzetten of krimpen bij extreme klimatologische omstandigheden. “De H2O-platen zijn onbrandbaar en voldoen aan de eisen van brandklasse A1”, zegt Van der Velde. “Prettig aan deze plaat is dat bij een eventuele brandsituatie de vlammen langdurig worden tegengehouden en dat de plaat intact blijft. Recente brandtesten met de powerpanel H2O plaat aan de buitenzijde en de fermacell gipsvezelplaat met een hoog temperatuur remmend vermogen aan de binnenzijde laten zien dat de brandwerendheid van zo’n gevelelement extreem hoog is. Met name de samenstelling van de cementgebonden plaat met het glasweefsel zorgt ervoor dat de plaat niet breekt. Bij de laatste test die we hebben uitgevoerd, bleef het gevelelement ruim 3,5 uur stabiel. Dat is een knappe prestatie, geeft Van der Velde aan.

Aantal platen
Tegen de buitenwanden van het saunaplein en het ketelhuis zijn in totaal 150 Powerpanel H2O-platen met afmetingen van 1200 x 3010 x 12,5mm gemonteerd, die worden afgewerkt met een stucsysteem op EPS. “Bij Wellness Berendonck is er vooral voor deze H2O-platen gekozen om er snel en licht mee te kunnen opbouwen”, zegt Van der Velde. “Deze platen zijn licht, namelijk 12,5 kilo per vierkante meter, ze hebben rechte kanten en zijn niet zo dik”, slechts 12,5 mm. Hierdoor zijn de platen makkelijk door de monteur te hanteren en in het bouwsysteem toe te passen”, geeft Van der Velde aan.

WKO en PV-panelen voor stadskantoor

Gepubliceerd op

BAM Bouw en Techniek start medio 2018 met de transformatie van stadskantoor 1 in opdracht van de gemeente Tilburg. Het ontwerp van Dedrie architecten voorziet in een toegankelijk, transparant en duurzaam stadskantoor dat het nieuwe werken faciliteert. In de plint van het gebouw komen de stadswinkel en commerciële ruimtes. Het monumentale karakter van het uit 1972 stammende gebouw – een ontwerp van Kraaijvanger Architects – blijft behouden. De verbouwing neemt dertien maanden in beslag. De aanneemsom bedraagt € 39 miljoen.

Pilotproject in Gieten moet opmaat zijn voor energieneutraal Drenthe

Gepubliceerd op

Woningstichting De Volmacht in Gieten gaat bijna 300 woningen levensloopbestendig én energieneutraal maken. Het betreft een pilotproject, waarvoor de woonstichting een subsidie van €149.000 heeft gekregen van de provincie Drenthe. Gekeken zal worden hoe dit initiatief breder uitgerold kan worden voor alle Drentse woningen. Het gaat nu nog om een gebied bij het centrum van Gieten met 140 huurwoningen en appartementencomplexen en ongeveer honderd particuliere woningen. In het gebied staan nu nog niet-levensloop-bestendige en matig geïsoleerde woningen.

70% geprefabriceerd leidingwerk bij nieuwbouw European Patent Office

Gepubliceerd op

In Rijswijk (ZH) bouwen J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros als bouwcombinatie New Main aan de nieuwbouw van het European Patent Office. Hierbij wordt op grote schaal gebruik gemaakt van Viega leidingsystemen. Zo wordt het Megapress-buisleidingsysteem ingezet voor het verbinden van de klimaatleidingen in de maten DN 32, DN 40 en DN 50. De hoofdleiding van de klimaatinstallatie heeft -alleen al voor verwarming, ventilatie en airconditioning- op iedere verdieping een lengte van 400 meter. De klimaatleidingen in de kelder van het gebouw en in de schachten voorzien het primaire deel van de installatie van water. Van het leidingwerk dat normaal gesproken op locatie wordt gedaan, wordt in dit project 70% geprefabriceerd. De prefab-delen worden op locatie gekoppeld met behulp van het Megapress-systeem.

Voormalige startbaan als warmtecollector voor energieneutrale woonwijken

Gepubliceerd op

De startbaan van de voormalige vliegbasis Soesterberg bestaande uit 45 meter breed en 3200 meter lang zwart asfalt, wordt als warmtecollector ingezet voor de opwekking van duurzame energie. De warmte in het asfalt wordt verzameld door waterleidingen en opgeslagen in grondwaterlagen op een diepte van circa 180 meter. Twee toekomstige woonwijken in Soesterberg zullen aardgasloos en energieneutraal op dit systeem worden aangesloten, zo meldt de plaatselijke wethouder. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de baan voldoende warmte genereert voor 5000 huishoudens binnen een straal van 5 kilometer.

Utrechts startersproject krijgt duurzame certificering

Gepubliceerd op

Ontwikkelaar en beheerder Jebber heeft een Breeam-oplevercertificaat met drie van de vijf sterren ontvangen voor ‘de Trip’ in Utrecht, een nieuwbouwproject voor starters. De duurzaamheidsprestatie van de Trip is daarmee als ‘Very Good’ beoordeeld. Breeam is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Monique van Loon, directeur van Jebber: “Bij de Trip zijn bouwkundige- en installatietechnische componenten integraal op elkaar afgestemd, waardoor elke woning en commerciële ruimte voor het leveren van warmte lokaal weinig energie hoeft op te wekken.”

André Kuipers opent futuristisch OK-centrum UMC Utrecht

Gepubliceerd op

Afgelopen vrijdag 20 januari is het nieuwe, futuristische OK-centrum van het UMC Utrecht geopend door ruimtevaarder André Kuipers. De combinatie HoMeGa – bestaande uit VolkerWessels ondernemingen Homij Technische Installaties en MedicomZes (handelsnaam van Visser & Smit Bouw) in samenwerking met Van Galen Klimaattechniek – heeft sinds eind 2013 gefaseerd aan de bouw van het complex in het ziekenhuis gewerkt.

Nieuw soort vluchtelingentent moet regenwater én zonne-energie gaan opslaan

Gepubliceerd op

De Jordaanse architecte Abeer Seikaly werkt aan een vluchtelingentent die regenwater én zonne-energie kan opslaan. Bewoners kunnen er dus in douchen of elektriciteit gebruiken. De tent is gemaakt van natuurlijke materialen, makkelijk vervoerbaar, flexibel en bestand tegen extreme weersomstandigheden. De architecte legt uit dat ze er een veilige plek van wil maken, voorzien van alle gemakken: van warmte tot stromend water, van elektriciteit tot opslag.

Grootschalige renovatie klimaatsysteem Kröller Müller museum afgerond

Gepubliceerd op

Vandaag is de vernieuwde klimaatinstallatie van het Kröller Müller museum opgeleverd. De installatie zorgt ervoor dat de kunstcollectie aan de juiste klimaatomstandigheden wordt blootgesteld en de museumbezoeker met een behaaglijk gevoel kan rondlopen. De operatie om met nieuwe systemen 20 procent aan energie te besparen, duurde anderhalf jaar. Het museum bleef al die tijd gewoon open. Het Kröller-Müller Museum is de thuisbasis van de op een na grootste Van Goghverzameling ter wereld (bijna 90 schilderijen en ruim 180 tekeningen). Daarnaast zijn er talrijke topstukken te zien van moderne meesters als Claude Monet, Pablo Picasso en Piet Mondriaan.

Eerste energieneutrale woontoren van Nederland bereikt hoogste punt

Gepubliceerd op

Op 17 januari jl. is het hoogste punt bereikt van @Home Amstelkwartier. Het is de eerste woontoren in Nederland met een energieprestatie-coëfficiënt (EPC) van nul. Dit wordt onder meer bereikt door de toepassing van circa 2.500 m2 PV-panelen. Om elektriciteit op te wekken voor de woningen zijn zowel op het dak als op een deel van de gevels panelen in het gevelontwerp geïntegreerd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming en heeft de woontoren een hoogwaardig geïsoleerde gebouwschil van prefab sandwich gevelelementen.

Energieneutraal wonen krijgt flinke impuls in Arnhem

Gepubliceerd op

Eind januari worden de projectovereenkomsten ondertekend voor 77 energieneutrale woningen in de nieuwe ecowijk De Kiem in het Arnhemse Schuytgraaf. In 3 maanden tijd hebben 10 bouwteams op initiatief van vereniging DNA in de Bouw levensvatbare duurzame woningen ontworpen. Zes van de tien woningtypes worden in 2018 gebouwd. De Kiem betekent een flinke impuls voor energieneutraal wonen in Arnhem.

Duurzaam gerenoveerd pand wordt nieuwe locatie biofarmaceutisch bedrijf

Gepubliceerd op

Biofarmaceutisch bedrijf uniQure verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie in Amsterdam. Het bestaande gebouw van een voormalig bankkantoor is de afgelopen maanden van binnen volledig gesloopt en opnieuw opgebouwd. In korte tijd zijn circa 7.000 vierkante meter kantoorruimte en 3.000 vierkante meter laboratoria en cleanrooms gerealiseerd. Technisch dienstverlener Unica verzorgde het complete installatiewerk: van luchtbehandeling, ledverlichting en ICT-bekabeling tot regeltechniek, brand- en toegangsbeveiliging.

Duurzame ventilatie en WKO voor het nieuwe Naturalis

Gepubliceerd op

J.P. van Eesteren is gestart met de realisatie van het nieuwe Naturalis Biodiversity Center. Het nieuwe gebouw huisvest straks het museum, alle laboratoria- en onderzoeksfaciliteiten, de kantoorruimte en de natuurhistorische collectie van 42 miljoen objecten onder één dak. Duurzaamheid staat centraal in de gebruikte installaties. Zo realiseert installatiecombinatie ULC-Kuijpers, de partij die de complete gebouwinstallatie zal uitvoeren, in de tentoonstellingszalen de nieuwste vormen van duurzame ventilatie en krijgt het complex een eigen warmte/koude-opslag. De werkzaamheden nemen naar verwachting tot eind 2018 in beslag.

Alle Nederlanders Naar Energieneutraal

Gepubliceerd op

Tussen de Jaarbeurs en Utrecht Centraal Station wordt een leeg gebouw omgebouwd tot een ontmoetings- en belevingsplaats voor duurzaam wonen, genaamd ANNE. ANNE staat voor Alle Nederlanders Naar Energieneutraal. Op 16 januari gaat de eerste verdieping van het gebouw open en zal het ondersteunende team van Stroomversnelling hier gaan proefdraaien. tijdens de Bouwbeurs van 6 tot 10 februari a.s. is er open huis.

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft het integrale onderhoud van haar 22 hectare grote themapark in opdracht gegeven aan Homij Technische Installaties. Het contract hiervoor is op 8 december jl. ondertekend door Frankwin van Beers namens Wildlands en Antonio Navarrete Gelde namens Homij. De overeenkomst is met terugwerkende kracht ingegaan op 20 februari 2016 met een looptijd van 15 jaar.

Trappistenabdij heeft geen riool meer nodig voor afvalwater

Gepubliceerd op

De abdij van Koningshoeven zal haar afvalwater niet meer via het riool afvoeren. Het afvalwater van de trappistenabdij wordt voortaan via een kas met micro-organismen en siergewassen biologisch gezuiverd, zodat het weer hergebruikt kan worden. “Er gaat geen druppel water en geen gram grondstof meer het terrein af, tenzij verwerkt in een duurzaam product”, aldus prior broeder Isaac. Op het terrein van de abdij zal de eerste Biomakerij van Nederland worden gerealiseerd.

Driesterren medisch centrum op het gebied van duurzaamheid

Gepubliceerd op

Het Zaans Medisch Centrum heeft het Breeam-NL Very Good certificaat (3 sterren) behaald met een percentage van 61,9%. Breeam is een instrument om de totale duurzaamheid van gebouwen te meten en te beoordelen en Breaam-NL is hiervan de Nederlandse variant. In negen categorieën wordt de duurzaamheid van een gebouw getoetst. Het Zaans Medisch Centrum is het eerste ziekenhuis in Nederland dat vanuit de LEAN-management filosofie is ontwikkeld. Uitgangspunten bij het ontwerp waren: goede oriëntatie, healing environment, energiezuinige installaties voor klimatiseren en verlichting, hergebruik van afvalwater door middel van een pharmafilter en bijzondere aandacht voor flora en fauna op en om het gebouw.

Google kiest voor datacenters op duurzame energie

Gepubliceerd op

Google zal in de toekomst alleen nog maar gebruik maken van datacenters die op duurzame energie werken. Zo was niet de stroomprijs maar de lage gemiddelde temperatuur van 2°C en de directe nabijheid van de zee doorslaggevend bij de keuze van de vestigingsplaats van het meest recente Europese datacenter in het Finse Hamina. De koeling van de servers wordt hier door koud zeewater gewaarborgd. Ook de geïnstalleerde pompen leveren een belangrijke duurzaamheidsbijdrage aan het nieuwe hoofdknooppunt van de wereldwijde datasnelweg.

J.P. van Eesteren gaat ook tweede fase renovatie paleis Huis ten Bosch uitvoeren

Gepubliceerd op

TBI-onderneming J.P. van Eesteren gaat ook de tweede fase van de renovatie van paleis Huis ten Bosch uitvoeren. Het bedrijf had al de opdracht gekregen voor de eerste fase: sloop- en demontagewerk, zoals het weghalen van oude leidingen, plafonds en sanitair, en herstelwerk aan daken en gevel. De tweede fase betreft de bouwkundige restauratie van het paleis, het aanleggen van nieuwe installaties (elektra, water, klimaat), liften en een keuken. De renovatie van paleis Huis ten Bosch kost maximaal 59 miljoen euro. Daarmee kan de renovatie van het hele paleis in één keer gedaan worden. Het werk duurt naar verwachting tot eind 2018.

WTC Utrecht wordt eerste kantorengebouw in Nederland met WELL Building Standard

Gepubliceerd op

CBRE Global Investors en BAM Bouw en Techniek gaan gezamenlijk het WTC Utrecht voorzien van een WELL Building Standard™ certificaat. Dit certificaat maakt inzichtelijk dat het gebouw voldoet aan hoogste normeringen voor de gezondheid en welzijn van de toekomstige gebruikers. WTC Utrecht wordt hiermee het eerste kantorengebouw in Nederland waaraan het certificaat zal worden toegekend. De WELL Building Standard is een systeem dat zich richt op het meten, certificeren en het bewaken van de gebouwkenmerken die van invloed zijn op de gezondheid en welzijn van de gebruikers van een gebouw.

Studenten renoveren eigen ROC Campus via een BIM-protocol

Gepubliceerd op

Een groep studenten van het Tech College in Amersfoort is gestart met een speciaal BIM-programma: ze gaan aan de slag met de renovatie van hun eigen locatie. Dit doen ze vanuit hun eigen ontworpen kantoor binnen de ROC Campus. BIM is een methodiek waarbij in een ‘3D Bouw Informatie Model’ (BIM) wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. Het gebruik van BIM-software vraagt om nieuwe kennis, vaardigheden en houding. Iets wat deze studenten via dit programma leren. Deskundigen uit het bedrijfsleven hebben actief meegedacht om het BIM-programma optimaal af te stemmen op de wensen uit de markt.

Alkmaar krijgt energie neutrale Audi Experience

Gepubliceerd op

Op het bedrijventerrein De Boekelermeer in Alkmaar bouwt de automotive bedrijf Martin Schilder Groep een nagenoeg energie neutrale vestiging. Deze Audi Experience krijgt o.a. warmte- en koudeopslag, ruim 1000 zonnepanelen en voldoet aan strenge milieueisen. De CO2-uitstoot gaat met 60 procent omlaag. De opening van de Audi Experience is op 9 februari 2017.

Drijvend gebouw met 380 energieneutrale woningen in ontwikkeling

Gepubliceerd op

Bij IJburg in Amsterdam worden 380 energieneutrale woningen gerealiseerd. Dit drijvende ‘Sluishuis’ met een oppervlakte van 4.000 vierkante meter moet de buurt IJburg verbinden met het centrum van Amsterdam. Het gebouw moet zoveel mogelijk gebruikmaken van duurzame energie en daar efficiënt mee omgaan. Voor het ontwerp zijn het Deense architectenbureau Bjarke Ingels Group en het Rotterdamse Barcode Architects verantwoordelijk. In het ontwerp hebben de architecten schuin aflopende gevels met groene terrassen verwerkt. De opgetilde hoek van het gebouw dient als poort voor binnenvarende schepen.

‘Ultra circulair gebouw laat andere manier van gebouwtechniek zien’

Gepubliceerd op

Bij Brainport Eindhoven komt in 2020 het ultra circulaire gebouw The Dutch Mountains te staan. Een slim ‘service-ecosysteem’ wordt momenteel ontwikkeld om hier de ideale woon-, werk- en verblijfsomgeving te creëren. Het gebouw moet in staat zijn met de tijd te veranderen en beter te worden, door updates en upgrades en misschien zelfs af en toe een downgrade. Licht, warmte, voedsel, meubilair, installaties, gevels en grond: in het systeem van The Dutch Mountains zijn het allemaal diensten.

Chrysantenkwekerijen starten ‘nieuwe telen’ met speciale klimaatinstallatie

Gepubliceerd op

De chrysantenkwekerijen Arcadia en Van Uffelen gaan beide Het Nieuwe Telen toepassen op hun kwekerijen in De Lier en Maasland. Technokas is gevraagd om de bedrijven daarvoor uit te rusten met de benodigde klimaatinstallatie. De kas van Van Uffelen is twee jaar geleden door Technokas ontworpen en gebouwd. Daarbij is de chrysantenkwekerij tot op zekere hoogte al voorbereid op de komst van de klimaatinstallatie die voor Het Nieuwe Telen noodzakelijk is. De installatie zal droge buitenlucht aanzuigen via de kopgevels, eventueel vermengen met kaslucht en indien nodig ter plekke aanvullend verwarmen tot de binnentemperatuur, om deze vervolgens via transparante slangen over de teeltafdelingen te verdelen.

Provincie Groningen zoekt vijf dorpen of wijken die energieneutraal willen worden

Gepubliceerd op

De provincie Groningen is op zoek naar vijf lokale initiatieven die zich bezighouden met energiebesparing of -opwekking. Deze moeten de komende jaren als voorbeeld dienen voor andere initiatieven, die dorpen of wijken in de provincie helpen energieneutraal te maken. Om een goed beeld te krijgen van wat er nu al gebeurt rondom duurzame energie op lokaal niveau, en om de vijf energie-initiatieven te kiezen, organiseert de provincie op maandag 28 november in het provinciehuis een speciale netwerkbijeenkomst.

Samenwerking aan nieuwe, klimaatneutraal wijk valt in de prijzen

Gepubliceerd op

Het samenwerkings- en duurzaamheidsconcept Co-Green van woningcorporatie Eigen Haard, TBI-onderneming ERA Contour, KOW en Oranje, heeft de Nyenrode Supply Chain Award 2016 gewonnen. De ketensamenwerking is volgens de jury een inspirerend voorbeeld met een brede en aansprekende visie op duurzaamheid. Leren en verbeteren staat centraal, met mooie instrumenten als BIM, legolisering, KPI’s en een ‘code of conduct’. Het concept wordt momenteel toegepast op een grootschalige duurzame wijkvernieuwing in Amsterdam.

Geen gasaansluiting meer voor nieuwbouw in Amsterdam

Gepubliceerd op

Nieuwbouw krijgt in Amsterdam voortaan geen aansluiting meer op het gasnet, meldt de Volkskrant vanmorgen. Ook wil de gemeente in 2017 van 10 duizend sociale huurwoningen de gasleiding afsluiten. Dit laatste ziet wethouder Choho als een experiment om te kijken wat er nodig is voor de ‘energietransitie’ die in het energieakkoord staat omschreven. ‘Het best betaalbare alternatief voor gas in bestaande woningen is een warmtenet,’ zo schrijft de krant, ‘waarbij huizen worden verwarmd met restwarmte uit de industrie.’

Groot zonnepark bij Lelystad in voorbereiding

Gepubliceerd op

BAM Bouw, Techniek bv en businesspark Lelystad Airport bv hebben een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling en realisatie van een groot zonnepark in Lelystad. Het project draagt de werknaam Solarcity Lelystad en is gesitueerd tussen de A6 en het vliegveld Lelystad. Het beoogde zonnepark omvat circa 115.000 panelen op een oppervlakte van minimaal 50 ha, met een geïnstalleerd vermogen van ten minste 30 MW. De jaarlijkse duurzame energieproductie bedraagt circa 31 GWh. Dit komt overeen met het gebruik van ongeveer 9.000 huishoudens.

Duurzaamste drijvende woonwijk van Europa komt in Amsterdam

Gepubliceerd op

Vorige week meldden we nog dat er een ‘duurzaamste’ autobedrijf in de maak is. Na alle duurzame kantoorgebouwen, scholen en woningen die al de revue passeerden weer eens wat nieuws. Nu kunnen we ook melden dat de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa aanstaande is. Deze Amsterdamse drijvende woonwijk is samen met een CO2-neutraal wooncomplex in Keulen onderdeel van een onderzoeksproject. Doel van dit project is het zetten van een nieuwe standaard voor duurzame stedelijke vernieuwing. Om deze ambitie waar te maken, wordt medio 2017 een smartgrid geïmplementeerd in de lokale woongemeenschappen. Zo kunnen bewoners energie zelf flexibel opwekken, opslaan en delen.

Aardbevingsbestendige scholen in Groningen worden ‘Frisse scholen’  

Gepubliceerd op

Als gevolg van de gaswinning hebben veel scholen in Noordoost Groningen te kampen met aardbevingsschade. Het kabinet heeft besloten ruim 290 miljoen Euro uit te trekken voor de versterking en nieuwbouw van die scholen. De leerlingen krijgen soms voor een aantal jaren les in een ‘tijdelijke’ school. Inmiddels zijn er al schoolgebouwen in Bedum en Zuidwolde opgeleverd en is een school in Middelstum in uitvoering. In deze scholen zijn door Huisman Warmtetechniek ontwikkelde ventilatie-units toegepast, die de luchthoeveelheid en -kwaliteit in de leslokalen waarborgt. Dit gebeurt volgens de eisen van het Frisse Scholen Besluit, klasse B. Met deze unit worden op basis van de afwijking tussen de gemeten en de gewenste luchtkwaliteit en ruimtetemperatuur, de hoeveelheid buitenlucht en de verwarming en vrije koeling in volgorde geregeld. RE3COM Coneco ontwikkelde de software voor dit systeem.

Gemeente Leeuwarden zoekt partijen die vastgoedvoorraad gaan verduurzamen

Gepubliceerd op

De gemeente Leeuwarden is op zoek naar één partij of een consortium van partijen om het FUMO-gebouw in Grou te verduurzamen. Op maandag 14 november a.s. wordt daartoe marktontmoeting georganiseerd. Het gebouw met een vloeroppervlak van circa 3.300 m2 dateert uit 1978 en heeft verschillende verdiepingshoogtes. Gedeeltelijk zijn al renovaties uitgevoerd met een diversiteit aan materialen. Het gebouw heeft nu nog een energielabel C.

Kopers denken mee over eigen energieneutrale woning in Arnhemse nieuwbouwwijk

Gepubliceerd op

De gemeente Arnhem wil in de nieuwbouwwijk De Kiem een duurzame buurt realiseren. Daartoe onderzoekt initiator DNA in de Bouw de ruimtelijke en financiële haalbaarheid voor circa 50 woningen. In 3 maanden tijd hebben 10 bouwteams levensvatbare duurzame woningen ontworpen voor ‘het nieuwe Arnhem’ en hebben tientallen potentiële kopers zich aangemeld. In de ecowijk praat de toekomstige bewoner mee over ontwerp en realisatie van zijn eigen energieneutrale woning. Er is een verscheidenheid aan basisontwerpen en bij alle ontwerpen is er ruime keuze in functionaliteit, indeling en technische snufjes om een woning op maat te realiseren. Bewoners en bouwers concretiseren straks samen ook de stedenbouwkundige aanzet van de gemeente Arnhem.

Ook  duurzaamste autobedrijf nu in de maak

Gepubliceerd op

Na alle recente berichtgeving over duurzaamste school, kantoor, logistiekcentrum etc. is er nu ook een duurzaamste autobedrijf op komst. Volvo dealer Harrie Arendsen betrekt april volgend jaar een gloednieuw pand, dat volgens Judith Arendsen, coördinator duurzaamheid bij het bedrijf, meer wordt dan alleen een autobedrijf. “Het wordt een belevingscentrum op het gebied van duurzaamheid.” Van een dak vol zonnepanelen tot straatstenen die CO2 uit de lucht halen. Van één van de duurzaamste wasstraten ter wereld tot een kruidentuin op het dak. Volvo dealer Harrie Arendsen liet geen detail ongemoeid bij het realiseren van het nieuwe pand.

All electric villa wekt zelf energie op voor het klimaatplafond

Gepubliceerd op

Aan de rand van Doetinchem verrijst een all electric villa, die is opgebouwd uit natuurlijke materialen. Zo is het Douglas-hout, dat gebruikt is voor de draagconstructie, afkomstig van bomen uit het nabijgelegen landgoed Slangenburg. “Het voordeel van hout is dat het milieuvriendelijk is en een hernieuwbaar materiaal”, aldus architect Jeroen Helder van JCR Architecten uit Arnhem. “Ook kun je een hoge Rc-waarde van 6,5 tot 7 m2 K/W behalen.” Door middel van 28 PV-panelen wekt de woning zelf energie op. Deze energie wordt onder andere benut voor de warmtepomp van het klimaatplafond. Het plafond is afgewerkt met duurzame gipsvezelplaten. Deze zijn gefabriceerd uit gerecycled bouwafval en 100% recyclebaar. Met lage temperaturen wordt de ruimte gekoeld of verwarmd. De gipsvezelplaten dienen als warmtebuffer: zij houden warmte of koelte langer vast dankzij hun massa. Dit betekent dat de bewoner van de villa weinig hoeft bij te koelen, als de woning eenmaal op temperatuur is.

Rijksuniversiteit Groningen neemt het duurzaamste onderwijsgebouw van ons land in gebruik

Gepubliceerd op

Na een bouwtijd van achttien maanden is het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland verrezen op de Zernike Campus van de Rijksuniversiteit Groningen. Het gebouw van vijftienduizend vierkante meter behoort tot de Breeam Outstanding-klasse en is in staat om meer energie te produceren dan het gebruikt. Het gebouw bestaat grofweg uit twee bouwdelen. Aan de noordzijde komen de onderzoeksruimtes met laboratoria en aanverwante werkruimtes en aan de zuidkant bevinden zich werklandschappen, een wintertuin en onderwijsruimten. De wintertuin is een belangrijke bufferzone waar lucht wordt geacclimatiseerd. De Energy Academy, zoals het gebouw wordt genoemd, is gerealiseerd door Engie Services en Bouwcombinatie Friso-Koopmans.

Lidl opent duurzaam logistiek gebouw zonder gasaansluiting

Gepubliceerd op

Vandaag is het duurzaamste logistieke gebouw van Nederland geopend. Het gaat om het zesde distributiecentrum van supermarktketen Lidl, aan de A12 in Waddinxveen. Lidl heeft 70 miljoen euro in het pand geïnvesteerd, maar een gasaansluiting ontbreekt. LED verlichting, warmte/koudeopslag en ruim 4.000 zonnepanelen zorgen ervoor dat het gebouw én de bijbehorende kantoren functioneren zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Het distributiecentrum is het groenste logistieke gebouw van Nederland. Binnenkort ontvangt Lidl een vijf-sterren ‘Outstanding’ Breeam-certificaat, de hoogste eer op het gebied van duurzame bouw. Tijdens de opening roemde Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit van Utrecht, de visie van Lidl op dit gebied.

Renovatie en verduurzaming Eindhovense gemeentelijke huisvesting van start

Gepubliceerd op

Na drie jaar voorbereidend werk tekenden de gemeente Eindhoven en ‘!mpuls’ woensdagavond de overeenkomst voor een langdurige samenwerking voor de renovatie, het onderhoud én het maximaal verduurzamen van zeven gemeentelijke gebouwen in het Eindhovense stadshart. !mpuls kwam eerder als beste naar voren in een innovatief aanbestedingsproces en doorliep vervolgens succesvol de zogenaamde ‘pre award fase’. !mpuls is een samenwerking tussen Brink Groep, DOOR architecten/Rudy Uytenhaak architectenbureau, DWA, Kuijpers (contracthouder) en Laudy Bouw & Ontwikkeling (Ballast Nedam).

BAM test voor het eerst Microsoft HoloLens op de bouwplaats

Gepubliceerd op

BAM Bouw en Techniek en het BIM Center van BAM Advies & Engineering werken aan de eerste test met de Microsoft HoloLens op de bouwplaats van gebouw Trappenburch in Utrecht. Dit project betreft een duurzame herontwikkeling die BAM realiseert. BAM testte eerder al Google Glass in de bouw. De HoloLens van Microsoft gaat een stap verder. Deze digitale bril stelt gebruikers in staat om hologrammen toe te voegen aan de omgeving die ze werkelijk zien. Met deze tweede generatie ‘wearables’ verwacht het BIM Center van BAM antwoord te kunnen geven op de veranderende informatiebehoefte op de bouwplaats.

Vijfduizend euro te winnen met innovatieve verandering in bouw en vastgoed

Gepubliceerd op

Stichting Lighthouse Fonds daagt professionals, start-ups, scale-ups en grown-ups uit om zich aan te melden voor de Lighthouse Award 2017. Uitgangspunt is dat een persoon, project of organisatie een buitengewone bijdrage levert aan de ontwikkeling van de bouw- en vastgoedsector. Daarbij is de definitie breed; het kan gaan over architectuur, bouwconstructie, installatie, renovatie, transformatie, ruimtelijke ontwikkeling, vastgoedontwikkeling, of bestuurlijke vernieuwing. De inschrijvingstermijn sluit op 17 februari 2017. De Award wordt tijdens de jaardag van de Lighthouse Club op 13 april 2017 in de regio Rotterdam uitgereikt. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 5.000 euro.

Energiebedrijf vraagt klanten in te stemmen met overgang van gas naar warmte

Gepubliceerd op

Energiebedrijf Ennatuurlijk wil groeien met warmtenetten, met als motivatie dat warmte duurzamer is dan gebruik van individuele cv-ketels op aardgas. “Om de overgang van gas naar warmte succesvol te laten zijn, is het erg belangrijk dat klanten tevreden zijn.” aldus directeur Erik Stronk van het bedrijf. In Tilburg is een dergelijke oplossing aan de bewoners voorgelegd. De periodieke aansluitbijdrage zou in drie jaar tijd naar nul euro afgebouwd kunnen worden. Klanten die deze periodieke aansluitbijdrage nu betalen, gaan dan 153,77 euro per jaar minder betalen. Inmiddels heeft ruim 50% van de Tilburgse klanten ingestemd met de oplossing. Als minstens 70% van de klanten in Tilburg op 1 november heeft ingestemd, gaat de oplossing door.

Zwembad in Drachten verwarmd zonder gas

Gepubliceerd op

Zwembad de Welle in Drachten bespaart sinds de inwerkstelling van een duurzaam verwarmingssysteem jaarlijks 60.000 m3 gas. Dit staat gelijk aan het gasverbruik van 40 huishoudens. Koninklijke Damstra Installatietechniek realiseerde een energiezuinige installatie bestaande uit 256 Triple Solar PVT panelen en 1182 zonnepanelen. De panelen genereren ieder jaar 350.000 kWh elektriciteit (= het verbruik van 106 huishoudens). Omdat het zwembad het hele jaar door warmte gebruikt, verdienen de Triple Solar panelen zich – zonder subsidie – in acht jaar terug. Zwembad de Welle wil met dit project laten zien dat besparen en het opwekken van duurzame energie hand in hand kunnen gaan.

Van Wijnen en Unica gaan Hoofdgebouw TU/e duurzaam renoveren

Gepubliceerd op

De renovatie van het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Atlas genaamd, zal worden uitgevoerd door hoofdaannemer Van Wijnen Zuid, installatiepartner Unica en co-makers. De renovatiewerkzaamheden beginnen in november 2016 en het project zal naar verwachting medio 2018 worden afgerond. Het gebouw heeft een oppervlakte van 42.000 vierkante meter en zal onderdak bieden aan ongeveer 4.000 studenten en 1.100 medewerkers. De hoge duurzaamheidsambities van de universiteit moeten ervoor zorgen dat het gebouw als eerste gerenoveerde onderwijsgebouw in de wereld het  Breeam Outstanding certificaat behaalt.

Ziekenhuis vertrouwt consortium nieuwbouw, verbouw en onderhoud toe

Gepubliceerd op

Van Wijnen, Kuijpers en Croonwolter&dros zijn de komende 3,5 jaar de exclusieve partners voor alle nieuwbouw-, verbouw- en onderhoudsprojecten binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ze zijn als consortium ‘WKC vof’ een meerjarige prestatieovereenkomst zijn aangegaan. “Met de prestatieovereenkomst pakken we projecten op een vernieuwende manier op, we benaderen ze als prestaties”, legt Gert Verspuij uit. Hij is integraal vof manager van het WKC. “Het ziekenhuis benoemt een probleem en geeft ons een budget mee. Op basis van deze input gaat het team samen op zoek naar de beste oplossing.” Door het meten van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) wordt de samenwerking nu continu beoordeeld en geëvalueerd. Hierdoor is een zelf verbeterend proces ontstaan.

Anderlechtse woonwijk ondergaat klimaatrenovatie volgens nieuw concept

Gepubliceerd op

In de Anderlechtse wijk Goede Lucht is voor het eerst het RenovActive-concept toegepast. Een twee-onder-een-kapwoning van 80m2 heeft volgens de principes van Active House een klimaatrenovatie ondergaan. Hierbij is een balans gevonden tussen energie-efficiëntie, respect voor het milieu en wooncomfort, door middel van een gezond binnenklimaat met een maximale hoeveelheid daglicht en optimale ventilatie. De twee-onder-een-kapwoning fungeert momenteel als modelwoning en kan tot april 2017 bezocht worden. Daarna zal een gezin met drie kinderen twee jaar lang zijn intrek nemen. Tijdens deze periode zal energie-, warmte- en waterverbruik, evenals de interactie tussen het gezin en het huis, gemonitord en geanalyseerd worden.

‘Overheid moet goede voorbeeld geven in duurzaam bouwen’

Gepubliceerd op

De overheid moet zelf veel meer innovatief gericht inkopen. Teveel wordt nog uitgegaan van de prijs van een product, terwijl de kwaliteit en duurzaamheid te weinig aandacht krijgen. “Hierdoor wordt de belastingbetaler tekort gedaan en worden bedrijven met innovatieve duurzame producten niet beloond”, aldus Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. “Het draait om total cost of ownership en niet om een kort inkoopvoordeel.”

Natuurlijke ventilatie in Amsterdams studentencomplex

Gepubliceerd op

Eén van de opvallendste studentencomplexen van ons land is Ravel Residence met zijn kunststof gevel en modulaire opzet. Het gebruik van gezonde technieken stond centraal in het ontwerp van het aan de Amsterdamse Zuidas gelegen gebouw. Geluidscomfort was een belangrijke aandachtspunt, gezien de ligging van het complex aan zowel een treinstation, snelweg én aanvliegroutes van Schiphol. Met name omdat er natuurlijke ventilatie werd toegepast. In het gebouw zijn 300 stuks geluiddempende susrooster toegepast, voorzien van duurzaam dempingsmateriaal. Daarnaast is het gebouw voorzien van tweezijdig brandwerende ventilatieroosters om aan de brandveiligheidseisen te voldoen.

Techniplan ontwerpt installaties multifunctioneel gebouw Oosterdokseiland

Gepubliceerd op

De ontwikkeling van Oosterdokseiland in Amsterdam, met 225.000 m2 een van de grootste binnenstedelijke projecten in West-Europa, gaat de slotfase in. De laatste twee kavels van het eiland worden nu gerealiseerd. Deze zijn als ‘social hub’ specifiek ontworpen om ontmoetingen te stimuleren. Het gebied omvat in totaal 72.500 m2 waarin publieke voorzieningen, appartementen en kantoorruimte voor Booking.com worden gehuisvest. Techniplan Adviseurs is verantwoordelijk voor alle technische installaties en adviseert bij het duurzaam ontwikkelen van het multifunctionele gebouw. Het gebied wordt naar verwachting eind 2020 in gebruik genomen.