Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 54 seconden

Dat de woningen in Nederland all electric worden, lijkt inmiddels wel duidelijk. Maar hoe snel gaat de transitie zich voltrekken? Hoewel er al een aantal all electric woningen is gerealiseerd – met name de Stroomversnelling heeft het proces naar gasloos enigszins versneld – van echt grote aantallen kun je nog niet spreken.

Tijdens het seminar ‘All Electric Woningen 2015 / Naar een gezonde businesscase: de hobbels en de keuzes’, dat op 18 november 2015 in Ede plaatsvindt, zullen diverse deskundigen hun visie geven op vragen als:

  • Hoe verhoudt een all electric woning zich energetisch, qua duurzaamheid en qua exploitatie tot een woning met een gasgestookte HR ketel of een warmtepomp?
  • Hoe zijn de eerste ervaringen van de bewoners en hoe waarderen zij hun all electric woning?
  • En wordt het ook niet hoog tijd voor gelijkspanning in woningen?
  • Wanneer kunnen we lokaal opgewekte elektriciteit ook lokaal opslaan?
  • En vooral: hoe komen we tot een gezonde businesscase voor all electric woningen?

Het seminar ‘All Electric Woningen 2015’ wordt georganiseerd door het institute voor business research, IBR.

Voor meer informatie en inschrijven: http://www.i-br.nl/index.php?eId=139