Tag Archives: evenementen

Op donderdag 19 november vindt van 9.00 uur tot 17.00 uur bij Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein de jaarlijkse studiedag van vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) plaats. De dagvoorzitter is Wico Ankersmit, directeur van Vereniging Bouw en Woningtoezicht. Het thema is ‘recht op eigen brand’.

Waterzuinige closets aansluiten op een traditioneel ontworpen en aangelegde riolering kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor bewoners. Indien de riolering niet goed functioneert, is er verhoogd risico op verspreiding van ziektes en rioolvliegjes kunnen indirect ziektes overbrengen. Dat blijkt uit een studie van de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken waarover op het Nationaal Congres Sanitaire Technieken op 10 juni a.s. in Theater de Flint in Amersfoort verslag wordt gedaan.

In de aanloop naar het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken van 10 juni a.s., hekelt dagvoorzitter Eric van der Blom de kritische uitlatingen van het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding en Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, over de regelgeving voor legionellapreventie. De uitingen van het RIVM en Actal hebben bij veel partijen tot grote zorgen en verontwaardiging geleid, weet Van der Blom. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in de Beleidsnota Drinkwater aangekondigd dit jaar te starten met een beleidsevaluatie naar legionellapreventie in leidingwaterinstallaties. Het ministerie moet zeer behoedzaam omgaan met het betrekken van de uitingen bij de beleidsevaluatie.

EIKpunt, een nieuw samenwerkingsverband tussen Eteck, Itho Daalderop en Klimaatgarant, staat van 2 tot en met 4 juni op Provada 2015. EIKpunt presenteert tijdens de vastgoedbeurs haar nul-op-de-meter- en EPC 0-oplossingen met energieprestatiegarantie voor appartementen.

Installatie Vakbeurs en Klimaatvak wordt op 27, 28 en 29 januari 2015 georganiseerd in Evenementenhal Gorinchem. Het is een exclusief platform speciaal voor ondernemers uit de gehele installatiebranche, airconditioning, luchtbehandeling en koudetechniek. Installatie Vakbeurs en Klimaatvak Gorinchem besteden veel aandacht aan een kennisprogramma om het bezoek aan de vakbeurs nog aantrekkelijker te maken. In samenwerking met de strategische- en samenwerkingspartner worden bijeenkomsten georganiseerd.

Vanaf de uitgave december 2014 is TVVL Magazine ook digitaal beschikbaar. De digitale bladeredities van TVVL Magazine zijn voortaan terug te vinden op:  http://www.tvvlmagazine.org/ en bevatten extra informatie die direct opvraagbaar is. Te denken valt daarbij aan doorlinks naar achtergrondinformatie bij artikelen (onderzoeksrapporten en andere (technische) publicaties etc.) maar ook aan extra beeldmateriaal in de vorm van foto’s, figuren en video’s. Grafieken en diagrammen die in de printuitgave minder tot uiting komen zullen digitaal uitvergroot kunnen worden, waardoor zinvolle details beter zichtbaar zijn. Op de site zullen verder de interviews en projectbeschrijvingen nader uitgelicht zijn en worden ook de aanleverspecificaties voor auteurs vermeld. Daarnaast biedt deze webpagina het laatste nieuws van TVVL, Installatienet.nl, Uneto-VNI en Ashrae. Verder uitgebreid vaknieuws van onze partners. Kortom, bezoek regelmatig deze site voor nog meer vakinformatie op het niveau van TVVL Magazine.

Lancering European MEPcontent Standard tijdens succesvol branche-event

Gepubliceerd op

We gaan BIM Live! Dat was de belangrijkste boodschap tijdens BIM LIVE | SUM 2014, hét moment voor installateurs, modelleurs, adviseurs en beheerders om de volgende stap te zetten in BIM. In het Evoluon in Eindhoven waren op 25 november meer dan vijfhonderd belangstellenden bij elkaar.

Gratis opleiding ‘Drinkwaterbeveiliging’

Gepubliceerd op

Gratis opleiding ‘Drinkwaterbeveiliging’
Sinds 2012 moet de controle van Europese leidingwaterinstallaties aan de Europese norm voldoen (EN 806-5). Het beheer van de Nederlandse installaties volgens de NEN 1006 (in werkbladen 1.4G en 3.8) wordt momenteel herbekeken en aangescherpt, vooral met betrekking tot de controles van de leidingwaterinstallaties. Tijd om de materie nog eens onder de loep te nemen!