Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 137 seconden

toiletWaterzuinige closets aansluiten op een traditioneel ontworpen en aangelegde riolering kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor bewoners. Indien de riolering niet goed functioneert, is er verhoogd risico op verspreiding van ziektes en rioolvliegjes kunnen indirect ziektes overbrengen. Dat blijkt uit een studie van de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken waarover op het Nationaal Congres Sanitaire Technieken op 10 juni a.s. in Theater de Flint in Amersfoort verslag wordt gedaan.

Aanleiding voor die studie is een door de Europese Commissie gepresenteerd voorstel waarin maximale limieten zijn opgenomen voor de waterspoeling van closets. Van meer dan 95% van de waterclosets die in de EU worden verkocht, bedraagt het maximale spoelvolume 6 liter per spoeling. Dat spoelvolume moet minder, vindt de  Europese Commissie. Een rapport van de EU erkent dat er in Europa sprake is van een complexe situatie ten aanzien van rioleringssystemen in gebouwen. De rioleringssystemen in de EU zijn zeer heterogeen, en dat betekent dat op sommige systemen zonder aanvullende maatregelen, closets met spoelvolumes lager dan 6 liter niet kunnen worden aangesloten. In  Nederland staat het Bouwbesluit een kleinere spoeling voor de fecale stoffen dan ook niet toe. De Europese Commissie wil bevorderen dat closets met een geringere maximale spoeling  worden toegepast.

In de TVVL-studie is onderzocht onder welke omstandigheden dat in Nederland mogelijk is. Kortweg komt het er op neer dat korte afvoerleidingen onder een groter afschot van cruciaal belang zijn voor het goed functioneren van de riolering. Dit betekent dat closets met een maximale spoeling van 4 liter, die al op de markt zijn, niet kunnen worden aangesloten op bestaande riolering. Voor nieuwbouw zijn in het studierapport twee voorstellen opgenomen voor een aangepast ontwerp. Deze worden op het congres gepresenteerd. Beide voorstellen bevatten afschotten voor liggende afvoerleidingen die in de huidige Nederlandse bouwpraktijk niet of nauwelijks zijn te realiseren. Zonder aanpassing van vloerdikten en plafondhoogten zijn die afschotten niet mogelijk. In de bouwpraktijk blijkt nu al vaak dat niet voldaan wordt aan het voorgeschreven afschot van afvoerleidingen. De robuustheid van het rioleringssysteem volgens de huidige Bouwbesluitnorm NEN 3215 compenseert nu nog gedeeltelijk dat probleem. Bij toepassing van 4-literspoelingen is het afschot toch echt cruciaal, meent TVVL. Indien men 4-literspoeling wil toepassen kan dat niet zonder bouwkundige aanpassingen en/of concessies. Wanneer de Nederlandse bouwpraktijk niet in staat is om meer ‘ruimte’ te geven voor het afschot van riolering en aanpassingen door te voeren in de ruimtelijke indeling voor toiletruimten ten opzichte van leidingschachten, dit in verband met de beperkte leidinglengten, dan lijken de toepassingsmogelijkheden van 4-literclosets nog ver weg.

Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het Nationaal Congres Sanitaire Technieken: www.tvvl.nl

Het symposium vindt plaats op 10 juni a.s. in Stadshal Theater de Flint, Coninckstraat 60, 3811 WK, Amersfoort. Ontvangst om 12.30 uur en aanvang om 13.15 uur.