Author Archives: Ruud

Niemand die het ziet

Gepubliceerd op

Wellicht heeft u zich er ook wel eens schuldig aangemaakt. Iets installeren dat achter de wand verdwijnt waar, als het voor de wand zou moeten worden geplaatst, toch het iets netter gedaan zou hebben. Misschien een muurplaat een beetje scheef monteren, of een buis die een bocht heeft die er niet in had hoeven zitten toch te gebruiken.
Gewoon kleine dingen die het gebruik van de feitelijke installatie niet in de weg zitten, maar gewoon niet echt een schoonheidsprijs verdienen. Puur omdat u wist, dit verdwijnt toch achter de wand en de klant heeft hier absoluut geen last meer van later.
Dan heb je Karel, Karel denkt ook soort gelijk. Alleen Karel skipt dat stukje van de goede werkzaamheid van de installatie nogal eens. Bij hem is het meer een kwestie van niemand die het ziet, totdat het water uiteindelijk door de muur heen drenst vanwege een gesprongen leiding, een lekkende fitting of een totaal verkeerde persing.

Relevant nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Veiligheid en BHV

Gepubliceerd op

Er is al veel veiligheid op het werk, dankzij onder andere de VCA en VOL-VCA cursussen, die we allemaal hebben moeten halen. Ondanks dat menigeen daarbij zal hebben gedacht: wat een onzin, dat is toch allemaal wel duidelijk?
Toch zijn er ook veel middelen en maatregelen ingevoerd om echt veilig te kunnen werken. Stofafzuiging is er daar één van. Ik weet nog dat het ingevoerd werd; het was echt een verademing.
Kortom, de veiligheid op de werkplek, waaronder kantoren, is dus enorm verbeterd.
Terugkijkend lijkt het een wonder dat we vroeger - zonder al deze voorzieningen – überhaupt ons werk konden doen. Misschien was die goeie ouwe tijd zo slecht nog niet, maar het is nu toch een stukje aangenamer en bovenal veiliger op onze werkplekken.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het met veel van de ingevoerde veiligheidsregels eigenlijk helemaal niet eens was. Ook zag ik van een hoop dingen de directe noodzaak niet in. Neem nu de BHV-er; waarom was een bedrijfshulpverlener nou eigenlijk nodig? Er kwamen cursussen voor… en dan ook nog eens elk jaar herhaalcursussen. Onzin, toch?
Nee, zeg ik nu! Uit het niets kreeg ik onlangs een hartstilstand. Door adequaat handelen van enkele omstanders heb ik het gehaald. Twee man met BHV-ervaring zijn gaan reanimeren en binnen 6 minuten waren er verschillende vrijwilligers ter plaatse met een AED. Nog een aantal minuten later arriveerden er twee ambulances en kon het ambulancepersoneel mij weer tot leven wekken.
Hulde dus aan al die mensen die BHV of een andere vorm van hulpverlening hebben gevolgd. Ik dank mijn leven aan hen. Verschillende mensen aan wie ik dit verhaal heb verteld, reageerden met: ik ga ook zo’n cursus doen of de herhaalcursus alsnog volgen. Ik kan met grote opluchting alleen maar zeggen: doe dit vooral!

Installateur 'in ruste'

Op onze nieuwsbrief abonneren

Klaar voor morgen

Gepubliceerd op

CATEGORIE 1 PRODUCTKAART VOOR WARMTEPOMPEN

Transparantie in de milieu-impact van technische installaties wordt steeds belangrijker. Dit geldt zeker ook voor verwarmingssystemen in gebouwen. Maar ondanks het feit dat de milieu-impact van warmtepompen sinds 2023 meer aandacht krijgt binnen de sector, zijn categorie 1 productkaarten voor warmtepompen op dit moment nog schaars in Nederland. Terwijl het juist categorie 1 productkaarten zijn die accurate en gedetailleerde inzichten bieden in zowel kwaliteit, herkomst, als locatie van de gebruikte materialen. Hugo Hemel, Marketing Director bij Vaillant, licht namens Vereniging voor Duurzame Warmte de eigenschappen en voordelen toe.

Een productkaart bevat gedetailleerde informatie over de kwaliteit, de herkomst en de locatie van materialen en producten. Het geeft inzicht in de materiële, circulaire en financiële (rest)waarde van een gebouw. Een productkaart uit categorie 1 geeft het meest fijnmazige en accurate beeld van de milieu-impact van een product. De gebruikte data zijn namelijk merkgebonden en daarmee rechtstreeks afkomstig van de fabrikant. In tegenstelling tot categorie 2 of categorie 3 materialenpaspoorten, die respectievelijk een sectorgemiddelde of zelfs generieke data bevatten.

Totstandkoming
Een categorie 1 productkaart wordt opgesteld op basis van een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA). Hiermee wordt de totale milieu-impact gemeten. Een dergelijke LCA wordt opgesteld door een daartoe bevoegde externe instantie, zoals het instituut Kiwa. De fabrikant van het product levert hiervoor de data aan. In uitgebreide EPD (Environmental Product Declaration) rapporten wordt vervolgens het gehele proces van gebruikte grondstoffen tot aan afvalverwerking gedetailleerd in kaart gebracht volgens de EN 15804 normering. Dit is veelal een intensieve en tijdrovende klus omdat zaken als de oorsprong en het transport van alle onderdelen (bijvoorbeeld verf, plastic, printplaatjes, schroeven, koperdraden) achterhaald en getoetst moet worden.
In de vervolgstap wordt de LCA door een onafhankelijke partij gecontroleerd en getoetst volgens de meest actuele methodieken en normen. Tot slot wordt de informatie overhandigd aan de Nationale Milieu Database (NMD). De NMD kent vervolgens een Milieu Kosten Indicator (MKI) toe en publiceert deze in hun database. De MKI-score geeft een indicatie van de preventiekosten die gemaakt zouden moeten worden om eventuele milieuschade op te heffen. Plaatsing in de NMD is nodig om adviseurs, ontwikkelaars en bouwondernemingen in staat te stellen om met de data te rekenen voor hun nieuwbouwprojecten in lijn met het Bouwbesluit.

Gunstige MPG-score
Nieuwe gebouwen in Nederland zijn gebonden aan de MPG: de Milieu Prestatie voor Gebouwen. Deze drukt in een score uit wat de belasting van een gebouw is op het milieu. De MPG voor een gebouw wordt berekend als de MKI-score per m2 bruto vloeroppervlak per jaar op basis van de beoogde levensduur. Materialen en producten die niet in categorie 1 vallen krijgen per definitie een hogere score, waardoor zij in calculaties een zwaardere impact hebben op de MPG. Een warmtepomp met een categorie 1 productkaart draagt vanuit dit principe dus bij aan het bereiken van een gunstige MPG-score. De eisen voor de MPG worden in de toekomst bovendien verder aangescherpt waarmee het belang van klimaatinstallaties met een zo laag mogelijke milieu-impact alleen maar groter wordt.1

Steeds meer handhaving
De overheid wil in 2030 100 procent circulair aanbesteden en uitvragen zijn sinds 2023 reeds circulair. Woningcorporaties die volgens recent gemaakte afspraken met de overheid in de komende jaren fors investeren in nieuwbouwwoningen, worden geacht hier een voortrekkersrol in te spelen. Dit betekent dat ontwikkelaars de milieu-impact van hun projecten inzichtelijk moeten maken, en de verwachting is dat de overheid steeds meer zal handhaven op de daadwerkelijke uitvoering van plannen en berekeningen. Met name voor projectinstallateurs is het daarom essentieel om goed op de hoogte te blijven omtrent de laatste ontwikkelingen.

Subsidie
Ondernemers kunnen door gebruik van een warmtepomp met een categorie 1 productkaart aanspraak maken op een zogenaamde MIA\Vamil subsidie. Dit biedt bedrijven een interessant belastingvoordeel voor investeringen in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zoals circulaire en duurzame gebouwen. Dit kan oplopen tot ruim 30 procent van de investering en kan zo tienduizenden euro’s besparing opleveren. Meer informatie hierover kan worden geraadpleegd op de website van het RVO (www.rvo.nl).

Productkaart voor warmtepompen
Productkaarten voor basisgrondstoffen en bouwmaterialen zijn over het algemeen relatief eenvoudig op te stellen. Zo zijn er inmiddels steeds meer categorie 1 productkaarten beschikbaar voor producten als bakstenen, isolatiematerialen of deuren. Voor technische producten en installaties als warmtepompen is dat nog zeldzaam. Op moment van schrijven is voor één type warmtepomp een categorie 1 productkaart gepubliceerd. Dit betreft een lucht-waterwarmtepomp met R290 koudemiddel die is opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD). Details van de productkaart kunnen bekeken worden in de NMD database viewer op www.milieudatabase.nl.

Verplichting
In veel Europese landen is het overigens reeds verplicht om categorie 1 productkaarten te registreren. In Nederland geldt deze verplichting nog niet, maar stimuleert de overheid fabrikanten en leveranciers van technische installaties om categorie 1 productkaarten te laten opstellen en te laten opnemen in de NMD. Alleen dan ontstaat er een gelijk speelveld waarin de milieuprestaties op een transparante wijze inzichtelijk kunnen worden gemaakt en met elkaar vergeleken kunnen worden. Ondanks recente ontwikkelingen zijn voor warmtepompen nog de nodige stappen te zetten 
Artikel en beeld: Nederlandse VerwarmingsIndustrie

1. De aanscherping van de MPG zou in eerste instantie op 1 januari 2025 effectief worden, maar deze datum lijkt ten tijde van schrijven van dit artikel met een half jaar uitgesteld te worden.

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Het belang van een voorraadvat bij een warmtepomp

Gepubliceerd op

Een warmtepomp heeft een lager vermogen dan een cv-ketel. Dat betekent dat hij water op een lagere snelheid opwarmt. Om voldoende buffer te hebben om een woning ook tijdens momenten van piekbelasting te voorzien van voldoende warm tapwater, is het essentieel om de juiste hoeveelheid verwarmd water op te slaan voordat het getapt wordt. Hiervoor dient een voorraadvat.

Om ervoor te zorgen dat voor elke woning een geschikt RVS voorraadvat met grootse prestaties te vinden is, produceert Itho Daalderop op de eigen productielocatie in Nederland een breed assortiment aan hoogwaardige voorraadvaten met verschillende buitenmaten, volumes en technische kenmerken. Maar wat is eigenlijk de functie van een voorraadvat? Lees verder...

Tapwater verwarmen met een CO2 warmtepomp

Gepubliceerd op

Stulz leverde onlangs een CO2 warmtepomp voor de nieuwe, gasloze jeugdzorgplus-voorziening van Pluryn op Valkenheide in Maarsbergen. Doel was een energie-efficiënte oplossing te bieden voor het verwarmen van tapwater, cruciaal voor de 28 douches en spoelbakken in elk van de twee nieuw gebouwde faciliteiten. De uitdaging was het vinden van een milieuvriendelijke oplossing, zonder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

De keuze viel op de Q-ton warmtepomp van Mitsubishi Heavy Industries, die CO2 gebruikt als natuurlijk koudemiddel. In samenwerking met BINX Smartility, die de installatie verzorgde, heeft Stulz het systeem ontworpen, de nodige berekeningen uitgevoerd en de producten geselecteerd. Vervolgens is de inbedrijfstelling verzorgd, waarbij specifieke aanpassingen zoals piekmomentbepaling en nachtverlaging zijn geïmplementeerd om energieverspilling tegen te gaan.

Het resultaat
Elk van de twee gebouwen is uitgerust met een Q-ton CO2 warmtepomp, verbonden aan twee buffervaten van 750 liter. Deze configuratie levert niet alleen het benodigde warme tapwater maar kan ook de vloerverwarming voeden wanneer er geen directe vraag naar warm water is. Het systeem kan water tot 90 graden Celsius verwarmen - zelfs bij extreem lage buitentemperaturen – en voldoet aan strenge hygiënenormen door wekelijks een legionellaprogramma te draaien, waarbij het water tot 75 graden Celsius wordt verwarmd, ruim boven het wettelijk vereiste.

 

 

Duurzame commitment

Pluryn en BINX Smartility, organisaties in respectievelijk de jeugdzorg en bouwsector, streefden in dit project naar een duurzame en energie-efficiënte oplossing voor de nieuwe faciliteit op Valkenheide in Maarsbergen. Door de krachten te bundelen met Stulz is een stap gezet richting een gasloze toekomst. De keuze voor de CO2 warmtepomp van Stulz onderstreept commitment aan milieuverantwoordelijkheid en het welzijn van de bewoners van Pluryn, door te zorgen voor warm tapwater op een energiezuinige en betrouwbare manier.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zelf installeren

Gepubliceerd op

HEBBEN WE WEL EEN INSTALLATEUR NODIG?

Tijdens de VSK was er een vacaturemuur te zien met openstaande functies in de installatiebranche. Gezien het schreeuwende gebrek aan vakmensen was het er logischerwijze niet erg druk. Dat tekort aan monteurs leidt soms tot originele oplossingen. Zoals een leverancier die een “Doe-het-zelf installatie” aanbiedt, maar is dat werkbaar?

In de vorige editie van IZ namen we onder andere de Compress Hybrid 5800i AW warmtepomp onder de loep, een warmtepomp die Bosch onder de aandacht bracht tijdens de VSK. Toen we op zoek gingen naar aanvullende informatie over dit systeem, stuitten we toevallig hierop: https://www.aircozonderstek.nl/product/nefit-bosch-compress-5800i-aw-7-or-s-buitenunit/.

Zelf installeren
Deze leverancier biedt een “Doe-het-zelf installatie met in bedrijf name door ons (op afstand via videoverbinding of op locatie)”. We waren erg benieuwd hoe Bosch zelf, de branchevereniging, installateurs en andere fabrikanten aankeken tegen deze oplossing. Hieronder de reacties.

Erkend vakman
Allereerst uiteraard de reactie van Bosch zelf, bij monde van Jan Bosch, Marketingmanager. “Ik kende deze partij niet, dus ik heb navraag gedaan bij mijn salescollega’s. Zij waren ook niet bekend met dit fenomeen. We zullen dit verder onderzoeken. Ik zie dat ze deze ‘self service’ voor meerdere merken aanbieden. Hoe dat specifiek in deze case in zijn werk gaat, is (nog) niet bekend, maar in het algemeen is het zo dat we altijd uitgaan van installatie van de warmtepomp door een erkend installateur. Al is het alleen maar met het oog op de garantievoorwaarden en aftersales services.”

Leken
“Ondanks het feit dat het installeren en instellen van de nieuwe generatie warmtepompen eenvoudiger is geworden, zeker bij deze hybride variant, moet je dit niet aan leken willen overlaten. Onze indruk is dat hier te licht wordt gedacht over de implicaties. Uit ervaring weten we dat veruit de meeste problemen met warmtepompinstallaties - denk aan te veel geluid, te hoog gebruik en comfortklachten - voortkomen uit ofwel een verkeerde dimensionering, ofwel het verkeerd plaatsen van de buitenunit, dan wel het niet of onjuist instellen/inregelen van de installatie. Als producent zijn wij aansprakelijk voor ons product, maar de prestaties van een warmtepomp zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop hij wordt toegepast en afgestemd op de (bestaande) cv-installatie. Ik denk dat geen enkele producent voorstander is van een ontwikkeling waarbij dit wordt overgelaten aan niet-deskundige personen (…). Persoonlijk denk ik dat je enerzijds overregulering in de branche moet proberen te voorkomen, maar dat het anderzijds geen overbodige luxe is om installatie door een erkend installatiebedrijf ook voor warmtepompen verplicht te stellen. In die zin lijkt het mij goed dat hier meer aandacht voor komt.”

Geen Jazzmuziek
We vroegen ook concullega Alklima om een reactie. Erwin Tuijtel, Adjunct-directeur zei er het volgende over. “Dit klinkt ons niet als goede Jazzmuziek in de oren. Natuurlijk zien wij ook dat er nog niet voldoende vakmensen in markt zijn om de volledige vraag aan te kunnen en moedigen wij innovatie aan op het gebied van snel en vakkundig installeren. Echter onderstaande oplossing is niet de weg die we moeten bewandelen. Dit gaat op termijn de verduurzaming van Nederland niet ten goede komen. Wij zijn ervan overtuigd dat een vakman/-vrouw een betere, efficiëntere en betrouwbare installatie oplevert, om nog maar te zwijgen over de veiligheid.”

Ter plekke zijn
“Bij het lezen van dit stuk moet ik denken aan de vakmensen achter onze servicetelefoon. Kanjers op hun vakgebied maar ze zijn (helaas) even goed als de informatie die ze van de monteur ter plaatse krijgen. Natuurlijk snappen onze mannen welke informatie nodig is om tot een juiste storingsanalyse te komen en zullen ze grondig doorvragen. Maar tussen de vraag stellen en het juiste volledige antwoord krijgen, daar zit nog een groot verschil. Doorgaans is dit nog een situatie waar een installateur ter plaatse is. Succesvol een warmtepomp plaatsen en gebruiken vraagt een integrale aanpak. Denk aan vragen als welk afgiftesysteem is er aanwezig, welke naregeling wordt er toegepast en welke warmtepomp selecteer ik voor de gegeven verwarmingsvraag? Om nog maar te zwijgen over plaatsingsvraagstukken met betrekking tot het binnen- en buitendeel en advies voor optimaal gebruik. Een particulier in combinatie met een goed telefoongesprek kan geen antwoord geven op dit integrale vraagstuk.”

Geduld hebben
“Ons advies als er op dit moment geen installateur beschikbaar is? Wacht dan tot hij wel beschikbaar is. Voor een vakkundig installateur is dit integrale vraagstuk natuurlijk niet moeilijk. Een tevreden eindgebruiker en een geslaagde energie transitie hebben baat bij deze vakmannen en -vrouwen. Het tekort gaan we uiteindelijk wel oplossen met elkaar. In de gehele markt zijn er veel initiateven om het aantal vakmensen te vergroten.”

Techniek Nederland
Ook Techniek Nederland staat niet te juichen over deze werkwijze, laat voorlichter Dick Reijman weten. “Het installeren van warmtepompen is technisch vakwerk. Kwaliteit en veiligheid zijn daarbij het uitgangspunt. Installeren van warmtepompen moet daarom gebeuren door een erkende installateur, niet door iemand zonder vaktechnische opleiding en ervaring. Ook wanneer iemand zonder vaktechnische achtergrond bij het plaatsen van een systeem ‘op afstand’ wordt begeleid, raadt Techniek Nederland dit ten zeerste af.”

Bijscholen
“Het is begrijpelijk dat er mogelijkheden worden gezocht in verband met het tekort aan technische vakmensen, maar dit is niet de oplossing. Techniek Nederland werkt aan andere oplossingen. Op dit moment worden grote aantallen monteurs bijgeschoold om ook warmtepompen te plaatsen en daar gaan we de komende tijd volop mee door. Tegelijkertijd zetten we in op het halveren van de installatietijd van warmtepompen. Daarnaast stimuleren we innovaties bij fabrikanten om systemen nog meer plug-and-play te maken.”

Adviseur
We vroegen ook onze vaste gastauteur, adviseur en Hogeschool-docent Ron Bosch om zijn mening. “Ik ben benieuwd naar het standpunt van de NVKL hierover. Daarnaast vraag ik me af hoe verzekeringen omgaan met situaties die onder de gaserkenningsregeling (zorgplicht) vallen, vooral met betrekking tot brandgevaar in en rondom woningen als leken dergelijke installaties aanbrengen. Ik maak me in het bijzonder zorgen over mogelijke brandoverslag en lekkages met explosieve gevolgen, vooral bij buitenunits die op afstand van de woning zijn geplaatst en bij een indak oplossing. Het is van groot belang dat installateurs op de hoogte zijn van geldende regelgeving en veiligheidsnormen, zoals NEN 12817, NEN 12819 en de NPR 2578 KVI-plicht, inclusief de daaruit voortvloeiende zorgplicht. Maar ook dat de leveranciers dit naleven en de gevolgen hiervan inzien bij de vrije verkoop aan particulieren van hun producten.”

En de installateur
Ook die is niet te spreken over deze praktijk, zo blijkt uit de reactie van Erik ter Harmsel, directeur van Ter Harmsel Sanitair & Installatietechniek. “Dit is een vervelende kwestie, als installateur sta ik hier niet achter. Ik ben bang, dat als er klachten komen, de lokale installateur dit kan gaan oplossen. Maar ik vrees dat zo lang er online warmtepompen en cv-ketels gekocht kunnen worden, dit probleem blijft bestaan. De leveranciers zouden dit eigenlijk alleen aan gecertificeerde bedrijven mogen kunnen aanbieden.” 

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Bijna alle bezitters van een warmtepomp zijn hierover tevreden

Ruim 95% van de woningeigenaren die in 2022/2023 een warmtepomp hebben laten plaatsen is tevreden en raadt anderen een warmtepomp ...

Groei warmtepompen woningbouw stagneert tweede kwartaal op rij

Vereniging Warmtepompen monitort maandelijks de verkoopcijfers van fabrikanten die voornamelijk leveren aan groothandels en installateurs. In het eerste kwartaal van ...

Verdienen met een warmtepomp

Onlangs installeerde Frank een monoblock lucht/water-warmtepomp bij zijn halfvrijstaande, goed geïsoleerde woning (bouwjaar 2009) in gemeente Lansingerland. Met deze hybride ...

Hoge temperatuur warmtepompen op propaan

Met de Clivet EDGE F monobloc propaan lucht/water-warmtepompen introduceert Airview een nieuwe generatie warmtepompen, speciaal ontwikkeld voor hoge temperatuur verwarming, ...

Mijn KWS is vernieuwd!

Gepubliceerd op

Mijn KWS is nu niet alleen een gratis webportaal, maar ook een app (Android en iOS), die beide inzicht geven in onderhoud en kalibratie van uw meetinstrumenten. U heeft overal en altijd een overzicht van uw meetinstrumenten met bijbehorende kalibratiecertificaten en u krijgt statusupdates tijdens de KWS-behandeling van uw instrument. Kosteloos, papierloos en superhandig!

Meer informatie: www.euro-index.nl/info-mijn-kws

 

Ventilatie en overstroom

Gepubliceerd op

Met het steeds dichter bouwen van woningen door de jaren heen is ook de noodzaak voor steeds betere ventilatie in woningen ontstaan. In de meeste nieuwbouwwoningen wordt de ventilatie tegenwoordig met een warmteterugwinning (WTW) ventilatie unit ingevuld. Hierbij is echter wel een aandachtspunt in het ontwerpen van deze installaties!
Afzuiging van afvoerlucht uit de woning vindt vooral plaats in de natte ruimtes, ofwel de toiletten, keuken en badkamers. Inblaas van toevoerlucht vind meestal plaats in de woonkamer en slaapkamers. Om de balansventilatie goed te laten werken zal de toevoerlucht van de woonkamer en slaapkamers moeten kunnen overstromen naar de ruimtes met afzuiging. Hiervoor wordt vaak onder de deur van deze ruimte een spleethoogte gehouden. Deze afstemming wordt helaas nog wel eens vergeten bij de nieuwbouw van woningen.
Ook bij grotere slaapkamers kan het zomaar voorkomen dat de hoeveelheid toevoerlucht dermate hoog wordt dat er een ongewenste spleethoogte ontstaat van bijvoorbeeld 25-30 mm, waar eerder gedacht kan worden aan een overstroom via akoestische slang door de muur en overstroom via licht armaturen. Dit brengt echter een extra stuk afstemming met zich mee, wat wederom in de praktijk zomaar eens vergeten wordt.
Maar niet alleen in woningen komt dit probleem voor, ook in kantoren is het aan de orde van de dag. Hier vindt inblaas van verse toevoerlucht meestal plaats in de verblijfsruimten, waar ook de lucht, of een deel hiervan, overstroomd richting andere ruimtes. Doordat de ruimtes ook geluidsdicht gemaakt worden zal hier zeker aandacht besteed moeten worden aan hoe de overstroom geregeld wordt.

Tim Visser
Engineer-Adviseur W-installaties, voormalig zelfstandig installateur.
[Twee generaties, vader Dick en zoon Tim Visser, schrijven om beurten een column op persoonlijke titel]

Ander relevant nieuws van onze redactie

Het steeds groter wordende probleem van netcongestie

De groeiende netcongestie voor huishoudens en overige kleine verbruikers is zorgwekkend. De overheid en netbeheerders kondigen maatregelen aan om congestie, ...

All Electric: mission impossible?

Nederland is volop bezig met het ontwikkelen van duurzame energieoplossingen. En met succes. Er wordt steeds meer elektrisch gereden en ...

Luchtverwarming bij de verduurzaming van woningen.

Als bestaande woningen worden verwarmd d.m.v. luchtverwarming, dan is het vervangen daarvan door hybride of all electric oplossingen voor veel ...

Ventileer ook eens je klantenbestand

Om zakelijk succesvol te zijn, is het noodzakelijk om ontwikkelingen in de markt goed in de gaten te houden. En ...

Er vat op krijgen

Gepubliceerd op

Er komt de laatste tijd steeds minder werk binnen bij Karel. Was het eerst nog zo dat hij elke dag van de week lekker aan de slag kon gaan, sinds een week is het opeens een stuk rustiger. Zo wist hij de afgelopen week maar één klusje aan te nemen. En het was ook nog eens een werkje van hooguit een dag.

Een simpele ketelvervanging, dus zeker geen dikke nadenkklus voor Karel. Een ware no-brainer: verstand op nul, ophangen dat ding en klaar.
En daar ging hij de fout in. Meneer had de ketel keurig op de muur gemonteerd, alle afvoeren aangesloten, maar was even vergeten dat een expansievat ook wel zo handig is. Om zijn klant dan maar in de kou te laten zitten, vond zelfs Karel wat te ver gaan. Gelukkig vond hij nog wat ruimte bij het plafond. Fraai afgewerkt met fietsbandfix voor de leiding hangt het complete cv-systeem er nu toch keurig bij.
Tevreden bekeek Karel het resultaat. Nu nog wat beter ‘vat’ krijgen op de wegblijvende klantjes, dacht hij. Geen zorg Karel, ga vooral zo door. Goed vakwerk verkoopt zich uiteraard vanzelf.

Zo aan elkaar geknoopt

Om zeer onduidelijke redenen wordt Karel de laatste tijd nogal eens gevraagd of hij een totaalinstallateur is. Dan gaf hij ...

Kleine wasjes, buiten wasjes

Met de zomer op komst krijgt Karel weer allemaal klanten met verzoeken om een stukje installatietechniek in de buitenomgeving aan ...

Aircokunst

Vorige week werd Karel ingeschakeld door een lokale galerie. De erg exclusieve kunsthal wilde graag dat Karel ervoor zou zorgen ...

Van alle markten thuis

Als goed ingevoerde werktuigbouwkundige weet uw omgeving u vast wel eens te vinden voor een klusje. U kent het wel: ...

Zo aan elkaar geknoopt

Gepubliceerd op

Om zeer onduidelijke redenen wordt Karel de laatste tijd nogal eens gevraagd of hij een totaalinstallateur is. Dan gaf hij maar aan liever op bekend terrein te blijven, dat van de loodgieter. Karel heeft namelijk van huis uit al bijzonder weinig technische kennis, behalve die zijn vader hem heeft bijgebracht. “Jongen, als het water maar stroomt en de vlam in de ketel blijft branden, is de installatie al geslaagd”, aldus de eerste generatie meesterklusser.

Maar na het derde telefoontje met toch weer de vraag of hij complete installaties kan aanleggen, dacht hij bij zichzelf: “Als ik elke keer nee blijf zeggen, leer ik nooit wat nieuws.” Dus antwoordde Karel dat hij volleerd allrounder is en de klus wel zou klaren. Zonder echter te vragen wat de klant nou precies wilde.

Toen bleek dat de klant zijn complete woning volgestopt wilde hebben met domotica, temperde Karels enthousiasme toch enigszins. Maar het hield hem niet tegen om vol goede moed aan de slag te gaan. Al na twee weken kabeltrekken door het complete huis, kwam hij uiteindelijk uit in de ruimte waar hij alles aan elkaar moest ‘knopen’. Enigszins vertwijfeld keek hij een tijdje naar de chaos. Wellicht had hij de kabels toch beter eerst kunnen markeren. Maar ach, dat Karel al snel, het werk was aangenomen op regiebasis dus hij zou een kniesoor zijn om daar een probleem van te maken.

Kleine wasjes, buiten wasjes

Met de zomer op komst krijgt Karel weer allemaal klanten met verzoeken om een stukje installatietechniek in de buitenomgeving aan ...

Aircokunst

Vorige week werd Karel ingeschakeld door een lokale galerie. De erg exclusieve kunsthal wilde graag dat Karel ervoor zou zorgen ...

Van alle markten thuis

Als goed ingevoerde werktuigbouwkundige weet uw omgeving u vast wel eens te vinden voor een klusje. U kent het wel: ...

VSK na-effect

Ook Karel was vorige week present op de VSK-beurs (hij moet tenslotte wel een beetje bij blijven als het gaat ...

Het steeds groter wordende probleem van netcongestie

Gepubliceerd op

De groeiende netcongestie voor huishoudens en overige kleine verbruikers is zorgwekkend. De overheid en netbeheerders kondigen maatregelen aan om congestie, die nu ook op het 230V laagspanningsnet optreedt, te verminderen. Als er niks gedaan wordt, veroorzaakt overbelasting uitval van elektriciteit voor zo’n anderhalf miljoen kleinverbruikers.
Minister Jetten stelt maatregelen voor, waaronder toekomstige normen voor slimme, aanstuurbare warmtepompen om netcongestie tegen te gaan. Hiermee is het de bedoeling op afstand het verbruik reguleren binnen de capaciteitsgrenzen van het net, cruciaal voor het aanpakken van netcongestie.
Een analyse van Netbeheer Nederland geeft een verontrustende situatie tot 2030. Kleinverbruikers lopen risico op onderspanning, knipperende lampen, storingen in apparatuur waaronder warmtepompen en jarenlange overspanning op piekmomenten. Dit kan leiden tot het uitvallen van PV-omvormers, waardoor de opgewekte stroom tijdelijk niet aan het net kan worden geleverd.
De wachttijd voor nieuwe of zwaardere kleinverbruik aansluitingen zal aanzienlijk toenemen. Dit terwijl individuele verzoeken momenteel worden gehonoreerd, dat bijdraagt aan het risico van overbelasting.
Er is een ‘Actieagenda Netcongestie Laagspanningsnetten’ opgesteld waar ingezet wordt op het sneller verzwaren en uitbreiden van laagspanningsnetten en een beter beeld van de belasting ervan waarbij er lokale afstemming moet komen van de vraag en aanbod van elektriciteit.
Een toereikend elektriciteitsnet is essentieel voor onze verduurzamingsdoelen. Flexibele aansturing wordt onderzocht, zodat installaties kunnen doorgaan tijdens netverzwaring. Tot die tijd blijft er echter een risico op capaciteitsgebrek op wijkniveau. Een hybride is daarom een uitstekende oplossing: het grote voordeel is de keuze tussen energiebronnen. Zo ben je minder afhankelijk en blijft warmtevoorziening gegarandeerd.

Susanne de Ruwe, namens Vereniging voor Duurzame Warmte

Op onze nieuwsbrief abonneren

All Electric: mission impossible?

Nederland is volop bezig met het ontwikkelen van duurzame energieoplossingen. En met succes. Er wordt steeds meer elektrisch gereden en ...

Luchtverwarming bij de verduurzaming van woningen.

Als bestaande woningen worden verwarmd d.m.v. luchtverwarming, dan is het vervangen daarvan door hybride of all electric oplossingen voor veel ...

Ventileer ook eens je klantenbestand

Om zakelijk succesvol te zijn, is het noodzakelijk om ontwikkelingen in de markt goed in de gaten te houden. En ...

Technische vooruitgang van mens en materiaal

We ontdekken steeds meer beperkingen in het gebruik van voorheen schijnbaar onuitputtelijke bronnen zoals fossiele energie, grondstoffen en arbeid. Dit ...

Catec BV introduceert innovatieve HVAC-producten

Gepubliceerd op

Catec BV,  toonaangevende leverancier van meetinstrumentatie voor gebouwautomatisering, heeft op de recente VSK Installateurs Beurs enkele baanbrekende producten onthuld. Deze nieuwe oplossingen zijn ontworpen om de efficiëntie en prestaties van HVAC-systemen te verbeteren.

  1. WSC-A Compleet Meteo-Station voor de HVAC-markt: Het WSC-A meteo-station is een compact en kosteneffectief weerstation dat essentiële meteorologische gegevens meet, waaronder windsnelheid, neerslag, lichtsterkte, relatieve vochtigheid, temperatuur en barometrische druk. Dit station is ideaal voor gebouwbeheerinstallaties, landbouw en evenementen1.
  2. E+E HTS201 Relatieve Vochtigheid Opnemers: De HTS201-serie is specifiek ontworpen voor nauwkeurige en betrouwbare metingen van relatieve vochtigheid (RV) en temperatuur (T) in residentiële en commerciële gebouwautomatisering. De sensoren zijn beschikbaar in verschillende formaten en kunnen worden uitgerust met een optioneel display. Ze bieden uitgangsopties zoals analoge signalen of digitale interfaces (Modbus RTU of BACnet MS/TP)2.
  3. CDS201 Serie CO2-transmitters: De CDS201-serie combineert nauwkeurige metingen van CO2, RV en T in één apparaat. Deze moderne transmitters zijn ideaal voor gebouwautomatisering en ventilatiesystemen. Ze zijn verkrijgbaar met analoge uitgangen of digitale interfaces zoals Modbus en Bacnet34.
  4. TES201 Temperatuuropnemers: De TES201-serie bestaat uit stijlvolle temperatuursensoren die geschikt zijn voor integratie in gebouwautomatisering toepassingen. Ze meten nauwkeurig de kamertemperatuur en zijn beschikbaar in verschillende formaten. De TES201 kan worden uitgerust met analoge of digitale uitgangen56.

Catec BV blijft zich inzetten voor innovatie en het leveren van hoogwaardige meetoplossingen voor de HVAC-markt, voor meer informatie bezoek onze website www.catec.nl

 

 

 

Technea viert 25-jarig jubileum

Technea, leverancier van duurzame installatietechnieken, viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum. Eigenaar Luuk Dijkhuis: “De zon levert iedere dag meer ...

Rotterdamse totaalinstallateur viert 100 jarig bestaan

De Rotterdamse installateur Spindler viert woensdag 8 juni 2022 zijn honderdste verjaardag. Het jubilerende familiebedrijf staat bekend als hoogbouwspecialist uit ...

Vakbeurs Light + Building viert 20-jarig jubileum

Vakbeurs Light + Building viert 20-jarig jubileum

Onder het motto ‘Connecting. Pioneering. Fascinating’ viert de Light + Building niet alleen haar 20-jarig jubileum, maar ook dat de ...

Plieger sluit viering 100-jarig bestaan af

Plieger sluit viering 100-jarig bestaan af

Plieger heeft haar honderdjarig jubileum afgesloten met de prijsuitreiking van de loterij die de groothandel speciaal voor dit jaar organiseerde ...

Verdienen met een warmtepomp

Gepubliceerd op

Onlangs installeerde Frank een monoblock lucht/water-warmtepomp bij zijn halfvrijstaande, goed geïsoleerde woning (bouwjaar 2009) in gemeente Lansingerland. Met deze hybride opstelling bespaart hij op zijn gasrekening. Bovendien rekent hij erop minimaal 50% van de benodigde stroom voor zijn warmtepomp met twintig eigen PV-panelen op te kunnen wekken. De verwachte besparing zal in dat geval jaarlijks uitkomen op ruim 900 euro.

Frank kon dankzij zijn technische achtergrond de warmtepomp zelf installeren. Hij plaatste deze bij zijn garage, tegen de erfgrens. Een houten wand tegen de met klimop begroeide erfscheiding zorgt hier voor extra geluidsreductie van de al fluisterstille warmtepomp. Bijkomend effect is dat de warmtepomp hierdoor minder bladeren en vuil aanzuigt. De gedeeltelijke overkapping biedt daarnaast bescherming tegen hevige sneeuwval.

Hoge vloersteunen
Itho Daalderop, leverancier van deze Amber warmtepomp, adviseerde om vloersteunen van 20 cm hoog toe te passen. Gecombineerd met het natuursplit onder de warmtepomp garandeert dit een soepele afvoer van condenswater. Deze steunen beperken bovendien eventuele trillingen tot een absoluut minimum.

Hybride verdeler
De aanwezige vloerverwarmingsverdeler zou door bijmenging de watertemperatuur uit de warmtepomp een aantal graden verlagen. Frank heeft de mengverdeler daarom vervangen door een hybride verdeler van WTH. Hiermee werkt de circulatiepomp alleen wanneer de cv-ketel is bijgeschakeld en wordt het door de warmtepomp verwarmde water niet naar een lagere temperatuur gemengd. Dit levert maximaal rendement op, doordat een lagere temperatuur water verwarmd kan worden.

Flink besparen
De bewoner monitort het gas- en elektraverbruik in de woning in de HomeWizard-app. Met de nieuwe warmtepomp blijft het gemiddelde gasverbruik onder de 180 m3 per jaar, waar dit ongeveer 1.200 m3 per jaar was. Met een gasprijs van €1,35 per m3 levert dit een financiële besparing op tot €1.377,-. Wel kost verwarming met deze warmtepomp ongeveer 2.200 kWh meer à €0,36 per kWh, oftewel bijna €800,-. Omdat Frank erop rekent minimaal 50% hiervan met de eigen PV-panelen op te wekken, komt de verwachte besparing per saldo uit op ruim €900,- per jaar.

Hoge temperatuur warmtepompen op propaan

Met de Clivet EDGE F monobloc propaan lucht/water-warmtepompen introduceert Airview een nieuwe generatie warmtepompen, speciaal ontwikkeld voor hoge temperatuur verwarming, ...

Warmtepomp kan voetbalclubs toekomst-bestendig maken

Voetbalclubs zullen in de komende jaren te maken krijgen met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van energiebeheer, met name wat ...

Nieuwe warmtepompen van Nefit Bosch

Nefit Bosch breidt de reeks warmtepompen  met propaan (R290) als koudemiddel uit. Er komen hybride varianten van de Bosch Compress ...

Toch nog een nieuwe cv-ketel of over op een warmtepomp?

Vanwege de hoge aanschafkosten van een warmtepomp, die vanaf 2026 verplicht is, laten veel huishoudens nog snel een nieuwe cv-ketel ...

Geïntegreerde opslag

Gepubliceerd op

BELANG SLIM ENERGIEMANAGEMENT NEEMT TOE

De belangstelling voor energieopslag neemt toe. Niet alleen vanwege de overstap op duurzame energiebronnen, maar ook uit efficiëntieoverwegingen.
Daarbij komen E & W samen. Met de opgeslagen energie kunnen we immers klimatiseringsinstallaties aansturen. Ron Bosch, adviseur en HBO-hoofddocent Installatietechniek belicht twee systemen: de Home Control Smart Grid Interface en de Control4 NRG.

Hoewel er verschillende geluiden te horen zijn op de markt, lijkt het zeker de moeite waard om te investeren in energieopslag, vooral gezien de stijgende energieprijzen en de groeiende beschikbaarheid van duurzame energiebronnen. Een slimme keuze in dit scenario kan de implementatie van gebouw- of thuisautomatisering zijn. Met de juiste oplossingen kunnen consumenten niet alleen besparen op energiekosten, maar ook bijdragen aan een groenere toekomst.

Oplossingen
Op de markt zijn al verschillende oplossingen beschikbaar waaronder de Control4 NRG en de Home Control Smart Grid Interface. Hiernaast een kort overzicht van de twee energiemanagementsystemen.

Afbouw salderingsregeling
De markt voor energieopslag zal waarschijnlijk groeien door de afbouw van de salderingsregeling. Vanaf 2025 kunnen huishoudens en kleine bedrijven geleidelijk aan minder salderen. In 2031 wordt de regeling volledig stopgezet.

- 2023: 100%
- 2024: 100%
- 2025: 64%
- 2026: 64%
- 2027: 55%
- 2028: 46%
- 2029: 37%
- 2030: 28%
- 2031: 0%
Oplossingen
Er zijn al verschillende oplossingen beschikbaar, waaronder gebouw- of thuisautomatiseringssystemen. Deze systemen optimaliseren het gebruik van zelf opgewekte energie met behulp van algoritmes en dynamisch energiemanagement, waardoor de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet wordt verminderd en de energiekosten worden verlaagd.

Belastingdienst regeling
Huishoudens die voldoen aan onderstaande eisen kunnen de omzetbelasting van de installatie en aanschaf terugvorderen bij de Belastingdienst:
1. Thuisbatterij mét slimme software: De factuur staat op naam van de klant voor de thuisbatterij en slimme regeling inclusief installatie.
2. Dynamisch energiecontract: Het contract van een dynamische energieleverancier staat op naam van de klant.

Voor- en nadelen
Standaard energiemanagement zorgt ervoor dat opgewekte energie zoveel mogelijk intern wordt gebruikt en het overschot wordt opgeslagen. Dynamisch energiemanagement gaat verder door gebruik te maken van voorspellende analyses voor kostenefficiënt energiegebruik, maar vereist wel een dynamisch energiecontract. Zo kunnen PV-panelen aan het systeem worden toegevoegd, met de juiste oriëntatie, het juiste aantal Wattpiek plus de aantallen.

Werking
Het systeem leert het gebruik kennen en slaat dit op in zijn geheugen. Samen met de weersvoorspellingen, de elektra-afnemers in huis, laadpaal en het dynamische tarief wordt bepaald hoe de energie verdeeld wordt, de batterijen opgeladen kunnen worden en of de energie terug het net op moet, omdat het financieel interessanter is. Zie het als een analist die continu in beweging is en handelt in energie.

W-installateurs
Niet elke W-installateur mag zomaar aan de slag met een opslagsysteem. Het vereist specifieke kennis en certificeringen om effectief te kunnen installeren en onderhouden. De montage, aanleg van elektrotechnische installaties en batterijsystemen dient feitelijk overgelaten te worden aan de erkende E-installateur.

Plaatsing batterijen
Batterijen kunnen op verschillende plekken worden neergezet, afhankelijk van de specifieke behoeften en de infrastructuur van het huis. Adviseer de klant om eerst de verzekeraar te raadplegen of de batterijen in huis gemonteerd kunnen worden. Mogelijk stellen zij hier aanvullende voorwaarden aan. Bij het plaatsen van de batterijen in schuurtjes of bergingen dient er rekening mee gehouden te worden dat de opstellingsruimte vorst- en vochtvrij is.

Onderhoud en beheer
Het onderhoud is over het algemeen minimaal, maar regelmatige controles op batterijstatus en software-updates zijn essentieel. Een abonnement voor periodieke controles kan ervoor zorgen dat het systeem optimaal blijft functioneren.

Levensduur
De levensduur van geautomatiseerde energieopslagsystemen varieert, maar met goed onderhoud en zorg kan deze meerdere jaren zijn. Garanties van minimaal 10 jaar en circa 6000 batterijcycli worden vaak verleend bij hoogwaardige producten 

Warmtepomp

Het gebouw- of thuisautomatiseringssysteem stuurt via een interface de warmtepomp ventilatorconvectoren, elektrische watertank en luchtzuiveringssystemen aan, maar hoe gaat dat precies? Moderne warmtepompen kunnen op basis van ontvangen signalen in- en uitschakelen of juist warmte bufferen. Met de afbouw van de salderingsregeling in het vooruitzicht, wordt het wellicht tijd om onze energiehuishouding over te laten aan de data-analist. Een kleine computer die de volledige energiehuishouding in huis kan overnemen. Deze slimme aansturing minimaliseert de belasting van het elektriciteitsnet en maakt efficiënt gebruik van overschotten aan elektrische energie. Voor mensen met een Smart Grid Interface is dit al mogelijk met de plus functie. Heb je een warmtepomp met een groot buffer- of boilervat? Dan kan de klant deze tijdens energieoverschotten laden met meer energie dan strikt noodzakelijk is. Zo creëer je als het ware een thermische accu. De voorraad water wordt tot een acceptabele waarde opgewarmd om extra energie in de boiler of het buffervat op te slaan, zodat deze later kan worden gebruikt. Belangrijk is dat de warmtepomp een elektronische boostfunctie heeft die via een relais of 0-10 volt aangestuurd kan worden. Zo benut je de beschikbare energie op het juiste moment, bespaar je op energiegebruik, ontlast je het energienet en verminder je de netconversie.

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Investeren in een thuisbatterij loont nog niet

Een thuisbatterij voor het opslaan van zonne-energie verdient de investering ervan nog niet terug. Volgens energie-expert Koen Kuijper heeft de ...

Interesse in thuisbatterij met 60% gestegen

Er is een toenemende interesse in de thuisbatterij. Doordat we steeds meer energie op een duurzame manier opwekken, moeten we ...

Batterij voor warm tapwater wint Duurzaam Verwarmd onderscheiding

Batterij voor warm tapwater wint Duurzaam Verwarmd onderscheiding

Flamco heeft de Best Innovation Award 2019 gewonnen voor de FlexTherm Eco, een thermisch laadstation voor warm tapwater. De jury ...

“Verlengen salderingsregeling frustrerend voor doorbraak thuisbatterij”

“Verlengen salderingsregeling frustrerend voor doorbraak thuisbatterij”

“Hoera, we kunnen één jaartje langer het openbare net misbruiken voor teruglevering van PV-stroom tegen 100% vergoeding…. Fijn voor de ...

Balansventilatie met wtw voor de bestaande bouw

Gepubliceerd op

Vraaggestuurd ventileren, met warmteterugwinning per zone, kan met DuoZone Reno gemakkelijk in de bestaande bouw toegepast worden. Het bestaat uit een tweetal kleppen die rechtstreeks op een HRU WTW-unit van Itho Daalderop of in de toevoerkanalen geplaatst kunnen worden. Daarnaast omvat het twee CO2-sensoren, te plaatsen in de woonkamer en de hoofdslaapkamer, die draadloos communiceren met de zonekleppen. Het systeem kan worden toegepast in combinatie met onze HRU ECO 300 en HRU 400, en met de binnenkort te introduceren HRU 300 en HRU 375.

DuoZone Reno kan een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van woningen uit de jaren 70 en jonger. Hierin is vaak al een installatie met mechanische ventilatie (systeem C) aanwezig, dat met DuoZone Reno kan worden omgebouwd tot vraaggestuurde balansventilatie met warmteterugwinning (systeem D). De toepasbaarheid van een WTW-systeem in de bestaande bouw wordt hiermee eenvoudiger en goedkoper. Het systeem maakt gebruik van de aanwezige afvoerkanalen voor afzuiging van de natte ruimten. Dat scheelt niet alleen in overlast voor de bewoners, maar ook in kosten. De toevoerkanalen voor de slaapzone worden eenvoudig via de zolder of het knieschot aangebracht. De luchttoevoer naar de woonkamer wordt centraal ingeblazen via de verkeersruimte (bijvoorbeeld de gang of het trappenhuis), waardoor de aanleg van een extra kanaal naar beneden niet nodig is.

 

 

Kleine wasjes, buiten wasjes

Gepubliceerd op

Met de zomer op komst krijgt Karel weer allemaal klanten met verzoeken om een stukje installatietechniek in de buitenomgeving aan te leggen. Je kunt het zo gek niet bedenken: van de afvoer in een buitenkeuken tot het buitentoilet in de tuin. Karel heeft het allemaal voorbij zien komen en kijkt dan ook nergens meer van op.

Sterker nog, hij handelt tegenwoordig proactief bij opdrachten die iets met het buitenleven te maken hebben. Zo ook deze keer. De klant had eigenlijk een hele simpele vraag: een buitenkraan aansluiten, zodat niet elke keer met een gieter door de woonkamer hoeft te worden gelopen om de planten buiten water te geven.

Karels proactieve brein was vanzelfsprekend niet gestopt bij het tuinkraanverzoek maar dacht direct aan alle andere mogelijkheden die een buitenkraan zou kunnen opleveren. ‘Stel nou dat zijn klant straks ook een buitenkeuken wil en een enorme hekel heeft aan afwassen! Dan is het toch wel fijn dat hij zijn vaat niet steeds naar binnen hoeft te sjouwen, maar ook in zijn (nog niet bestaande) buitenkeuken over een vaatwasser kan beschikken. Dan kan ik toch beter in plaats van een buitenkraan een wasmachinekraan monteren; moet onze handyman gedacht hebben. Gelukkig vriest het niet meer zo vaak in Nederland. Misschien dat deze bewoner er toch nog een paar jaar gebruik van kan maken.

Met dank aan Camiel Hack voor het toezenden van de foto!

Aircokunst

Vorige week werd Karel ingeschakeld door een lokale galerie. De erg exclusieve kunsthal wilde graag dat Karel ervoor zou zorgen ...

Van alle markten thuis

Als goed ingevoerde werktuigbouwkundige weet uw omgeving u vast wel eens te vinden voor een klusje. U kent het wel: ...

VSK na-effect

Ook Karel was vorige week present op de VSK-beurs (hij moet tenslotte wel een beetje bij blijven als het gaat ...

In de knel

Het gebeurt helaas nog steeds met enige regelmaat: gaslekken. Er hoeft maar één persoon zich te melden met “het lijkt ...

All Electric: mission impossible?

Gepubliceerd op

Nederland is volop bezig met het ontwikkelen van duurzame energieoplossingen. En met succes. Er wordt steeds meer elektrisch gereden en steeds meer panden worden voorzien van warmtepompen. Maar met deze snelle transitie komen er ook nieuwe uitdagingen. Eén daarvan is netcongestie. Verduurzamen heeft dus een keerzijde.
De toekomst ziet er elektrisch uit, vooral met de verplichte vervanging van cv-ketels door warmtepompen vanaf 2026. Het aantal geïnstalleerde warmtepompen zal naar verwachting exponentieel toenemen, met alle gevolgen voor het elektriciteitsnetwerk van dien. Dit werd pijnlijk duidelijk in Apeldoorn, waar een appartementencomplex met 124 nieuwe warmtepompen kampte met een gebrek aan aansluitingsmogelijkheden. Ook de groei van elektrische voertuigen brengt uitdagingen met zich mee. Hoewel de toename tot 2030 gematigd wordt verwacht, zal de behoefte aan laadinfrastructuur exponentieel groeien tegen 2044, met een geschatte vraag naar 4,3 miljoen laadpunten
Wat betekent dit? Vertraging van verduurzamingsambities en -projecten? Heroverweging van locatiekeuze op basis van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het elektriciteit? Ik zeg absoluut nee! En ik niet alleen. Het demissionaire kabinet stelde gelukkig in januari 25 miljard euro beschikbaar aan TenneT om aan de slag te gaan. Deze maand besloot netbeheerder Stedin met een investering van 924 miljoen 400 megawatt aan nieuw vermogen te realiseren.
Hoewel de uitdagingen groot zijn, mogen we onze duurzame ambities niet opgeven. Sterker nog, we zagen al veel langer de congestie aankomen Het is nu een kwestie van prioriteiten stellen en slim omgaan met de beschikbare middelen. We investeren niet alleen in een betere toekomst voor onszelf, maar ook voor de generaties die na ons komen. Met de juiste investeringen en een doordachte aanpak kunnen we de elektrische uitdagingen van vandaag omzetten in de duurzame successen van morgen.

Sven Asijee
Directeur Wij Techniek

Sven Asijee, Directeur Wij Techniek

Op onze nieuwsbrief abonneren

Ander relevant nieuws van onze redactie

Luchtverwarming bij de verduurzaming van woningen.

Als bestaande woningen worden verwarmd d.m.v. luchtverwarming, dan is het vervangen daarvan door hybride of all electric oplossingen voor veel ...

Ventileer ook eens je klantenbestand

Om zakelijk succesvol te zijn, is het noodzakelijk om ontwikkelingen in de markt goed in de gaten te houden. En ...

Technische vooruitgang van mens en materiaal

We ontdekken steeds meer beperkingen in het gebruik van voorheen schijnbaar onuitputtelijke bronnen zoals fossiele energie, grondstoffen en arbeid. Dit ...

Marktgerichtheid loont

Om zakelijk succesvol te zijn, is het noodzakelijk om ontwikkelingen in de markt goed in de gaten te houden. En ...

‘All-electric ready’

Gepubliceerd op

ACTUELE TRENDS OP HYBRIDE WARMTEPOMPENMARKT

Wie een warmtepomp overweegt, staat voor de keuze tussen een hybride of een all-electric systeem. Steeds vaker stellen adviseurs echter een derde optie voor, een ‘tussenvariant’: ‘all-electric ready’. Het is een van de voornaamste trends die ISSO-specialist Jos de Leeuw momenteel opmerkt.

Wie nog niet voor all-electric kan of wil gaan, maar deze stap in de (nabije) toekomst wel wil zetten, kan kiezen voor all-electric ready. Een hybride warmtepomp is all-electric ready wanneer deze voldoende vermogen heeft om op termijn – eventueel na (verdere) isolatie – de volledige woning te verwarmen, zonder hulp van een cv-ketel. Volgens De Leeuw, specialist klimaatinstallaties bij ISSO, wordt deze tussenvariant steeds vaker als derde optie voorgelegd. Het was een van de voornaamste ontwikkelingen die zijn meegenomen bij het actualiseren van ISSO-kleintje Hybride Warmtepompen in Woningen.

Plannen voor rendementseis
In 2021 verscheen de eerste versie van het ‘kleintje’, die inspeelde op de toenemende vraag naar dergelijke warmtepompsystemen. Deze werd deels gevoed door de overheidsplannen om vanaf 2026 een rendementseis te stellen die de cv-ketel niet zelfstandig kan behalen. Veel mensen sorteren sindsdien alvast voor op het bijplaatsen van een warmtepomp. Als deze plannen echt doorgaan, dan zal bovendien vrijwel iedere installateur in staat moeten zijn om een hybride warmtepompsysteem te ontwerpen en installeren.

Vijf fasen
ISSO-kleintje Hybride Warmtepompen in Woningen helpt daarbij. Het biedt installateurs en adviseurs alle informatie die ze nodig hebben, deels afkomstig uit de uitgebreide ISSO-publicatie 98 ‘Lucht/water-warmtepompen’. Hoofdzakelijk gaat het dus over warmtepompen met lucht als energiebron.
De informatie in het ‘kleintje’ is verdeeld in vijf fasen:
- Programmafase (vaststellen wensen in PvE);
- Ontwerpfase (dimensionering);
- Uitwerkingsfase (productselectie, bestek);
- Realisatiefase (montage en oplevering);
- Beheerfase (onderhoud en monitoring).

Actualisatie ISSO-kleintje
Door deze verdeling is het ISSO-kleintje een overzichtelijk document, waarin installateurs en adviseurs gemakkelijk informatie kunnen terugvinden. Toch was er in 2023 behoefte aan actualisatie van het document. ISSO ging aan de slag en publiceerde de nieuwe versie begin 2024. “De voornaamste reden voor die actualisatie was om het document duidelijker en gebruiksvriendelijker te maken”, vertelt De Leeuw. “Daarnaast hebben we enkele aanpassingen gedaan op basis van ontwikkelingen op de markt.”

All-electric ready
Een voorbeeld daarvan is dus de aandacht voor all-electric ready als tussenoplossing. De benodigde info hiervoor is te vinden in de checklist aan het begin van de publicatie. “Deze checklist is misschien wel de belangrijkste toevoeging”, stelt De Leeuw. “Hierin staan verschillende aandachtspunten voor het opstellen van een advies of offerte voor een warmtepomp. De vragen hierbij gaan over de bouwkundige aspecten van de woning, de bestaande installaties en het gebruik door de bewoners. De antwoorden op al deze vragen samen helpen de professional om een goed en compleet advies uit te brengen. Naast hybride en all-electric, geeft de checklist dus ook all-electric ready als mogelijke optie.”

Gas- en elektraprijzen
Een andere ontwikkeling die een actualisatie nodig maakte, zijn de gestegen stroom- en vooral gasprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Deze prijzen hebben vanzelfsprekend invloed op de keuze voor een warmtepomp: hoe duurder een kuub aardgas, hoe aantrekkelijker een hybride of all-electric systeem. “In het document stonden nog voorbeeldberekeningen met gas- en elektraprijzen van voor de crisis. Daarom was het nodig om deze aan te passen aan de gemiddelde prijzen in 2023/2024. Daarbij plaatsen we ook de opmerking dat, op basis van een stijgende energiebelasting op aardgas en een dalende energiebelasting op elektriciteit, de businesscase van een warmtepomp ieder jaar gunstiger wordt.”

Vragen uit de markt
Naast de genoemde ontwikkelingen, is de actualisatie ook gebaseerd op vragen uit de markt. “Bijvoorbeeld de vraag of we bepaalde informatie wilden verduidelijken. Zo hebben we de informatie over de regeltechniek en over het schakelpunt van een hybride warmtepomp uitgebreid. Ook voegden we als bijlage een tabel toe met richtwaarden voor het drukverlies in leidingen. Dergelijke wijzigingen gaan niet zozeer over ontwikkelingen in de markt, maar spelen wel in op de behoefte aan een helderder en gebruiksvriendelijker document.” 

Het nieuwe kleintje Hybride Warmtepompen in Woningen is beschikbaar op kennisplatform ISSO Open.

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

All-electric of hybride? Met de Dynamis warmtepompen van Masterwatt is het mogelijk.

Met de Dynamis warmtepompen van Masterwatt plaatst u een All-electric -of hybride oplossing in zowel kleine woonhuizen als grote panden ...

All-electric wonen en ondernemen in beeld

De verduurzaamheidsopgave is groot. De communicatie daarover wordt voor een belangrijk deel op de schouders van de installateurs gelegd. Het ...

Happy met All-electric?

Het lijkt erop dat de introductie van de NTA 8800 (BENG) leidt tot een blikvernauwing op het gebied van warmteafgiftesystemen ...

Aircokunst

Gepubliceerd op

Vorige week werd Karel ingeschakeld door een lokale galerie. De erg exclusieve kunsthal wilde graag dat Karel ervoor zou zorgen dat het binnenklimaat op uitmuntend, stabiel niveau zou worden gebracht. Uiteraard om zo al de dure kunstwerken te beschermen tegen ongewenste temperatuurschommelingen en andere binnenklimaat gerelateerde malaise.

Karel had kosten nog moeite gespaarde en elke aparte ruimte van een state-of-the-art systeem voorzien. De bijbehorende buitenunit zou aan de achterzijde van het pand in de beeldentuin geplaatst worden. Kunstliefhebber Karel vond het vanzelfsprekend niet meer dan logisch dat hij ook zijn eigen artistieke kant zou laten zien in deze galerie. Je weet tenslotte maar nooit. Het zou Karel niet verbazen als zijn werk ooit nog eens als een ‘installateurs Banksy’ wordt verkocht!

VSK na-effect

Ook Karel was vorige week present op de VSK-beurs (hij moet tenslotte wel een beetje bij blijven als het gaat ...

In de knel

Het gebeurt helaas nog steeds met enige regelmaat: gaslekken. Er hoeft maar één persoon zich te melden met “het lijkt ...

Hoog en Droog

De laatste weken was er veel te doen over dijken, hoog water, natte kelders en een door water omringde  stier ...

Van het gas af

De warmtepomp; je kunt er eigenlijk als installateur niet meer omheen. Je kunt je wel vast blijven klampen aan de ...

Nieuwe warmtepompen van Nefit Bosch

Gepubliceerd op

Nefit Bosch breidt de reeks warmtepompen  met propaan (R290) als koudemiddel uit. Er komen hybride varianten van de Bosch Compress 5800i AW die zonder binnenunit op vrijwel alle cv-installaties kunnen worden aangesloten. Ook worden grotere all-electric varianten toegevoegd met vermogens van 10 en 12 kW. Een bijzondere variant is de dakwarmtepomp Compress 5800i AWR, die vanaf nu projectmatig geleverd kan worden. Aanvullend komt Nefit Bosch met een oplossing voor warmwaterbereiding, de Compress 5000 DW warmtepompboiler.

Hybride propaanwarmtepomp zonder binnenunit

De Compress Hybrid 5800i AW is een flexibele hybride oplossing die dit voorjaar op de markt komt. De buitenunit van 4, 5 of 7 kW kan rechtstreeks op de cv-installatie worden aangesloten door middel van twee verschillende aansluitsets. Een binnenunit, buffervat of aanpassingen aan de bestaande installatie binnen zijn niet nodig. Met aanvoertemperaturen tot 75℃ is de Compress Hybrid 5800i AW ook geschikt voor installaties met conventionele radiatoren. Het hybride systeem kan worden bediend via de nieuwe Bosch CH120 thermostaat of via de Bosch EasyControl thermostaat met de bijbehorende app.

Grotere vermogens
Voor de grotere vermogensvraag is de Compress 5800i-lijn verder uitgebreid met twee all-electric varianten van 10 en 12 kW. De complete Compress 5800i-range maakt gebruik van het natuurlijke koudemiddel R290 (propaan). De buitenunits onderscheiden zich door de ongekend stille werking. Op 3 meter afstand is een geluidsdrukniveau van slechts 26 dB(A) mogelijk, afhankelijk van het vermogen en de gekozen modus. Hierdoor kun de buitenunits dichter bij de erfgrens worden geplaatst dan de meeste andere warmtepompen.

Dakvarianten
Voor situaties waarin rondom de woning geen geschikte plek is voor een buitenunit, is er nu ook de dakvariant Compress 5800i AWR. Deze unieke, Nederlandse oplossing, die speciaal is ontwikkeld voor schuine daken, was al te zien op de vorige editie van de vakbeurs VSK. De dakwarmtepomp is nu leverbaar voor woningbouw- en renovatieprojecten, zowel in een all-electric, als in een hybride variant.

Warmtepompboiler
Nefit Bosch komt in het eerste kwartaal van 2024 ook met een warmtepomp voor warmwaterbereiding. De nieuwe Bosch Compress 5000 DW, met een 100 liter- en een 150 liter-uitvoering, gebruikt naar keuze ventilatielucht of buitenlucht als bron. Het toestel levert tot 180 liter warm water van 40°C, met een maximum watertemperatuur van 70°C. De warmtepompboiler bereikt een COP tot 3,9 bij A20/W55. Aangezien er geen buitenunit nodig is, is deze oplossing flexibel toe te passen in all-electric nieuwbouw, maar hij kan ook eenvoudig in bestaande bouw worden toegepast

 

SchoolVent

Gepubliceerd op

ADIABATISCHE KOELING EN FIJNSTOF FILTERING

Klimaatverandering zorgt voor hetere zomers. Vooral op scholen kan dit leiden tot hoge binnentemperaturen, lagere leerprestaties en tijdens hittegolven ook de noodzaak om de school te sluiten. Het invoeren van ventilatiesystemen met (passieve) koeling kan dit voorkomen en heeft tevens als voordeel dat de ramen tijdens de lessen gesloten kunnen blijven.

Gesloten ramen verminderen de geluidsoverlast van buitenaf en kunnen in combinatie met fijnstoffilters de fijnstofconcentratie in de klaslokalen sterk verlagen. Met behulp van verdampingskoeling en elektrostatische filtering hebben we aangetoond dat dit op een energie-efficiënte manier kan worden gedaan, waardoor verdere klimaatverandering tot een minimum wordt beperkt.

PvE frisse scholen
In Nederland zijn de zogenaamde PvE frisse scholen programma-eisen opgesteld voor het binnenklimaat in scholen. Ze bestaan uit drie klassen die vergelijkbaar zijn met het energielabelsysteem. De klasse C-eisen zijn gebaseerd op de minimale wettelijke eisen, klasse B verwijst naar een goed binnenklimaat en klasse A naar een uitstekend klimaat. Aan alle vereisten moet worden voldaan gedurende 95 % van de gebruikstijd.
Project
Het doel van het TKI SchoolVent project was om een schoolventilatiesysteem geschikt voor renovatie van bestaande scholen te ontwikkelen dat voldoet aan de klasse A specificaties van de PvE frisse scholen programma-eisen voor CO2, zomertemperatuur, wintertemperatuur en PM2.5.

Pilot test
Na de succesvolle laboratoriumtesten is samen met Virus Free Air (VFA) en Lucam een pilot gestart op het Montessori Lyceum in Zeist. Deze school ligt op nog geen 50 m afstand van de A28, een drukke snelweg. De meeste klaslokalen zijn natuurlijk geventileerd. Vóór de installatie van het SchoolVent-systeem en vóór COVID-19 had dit in januari 2019 geleid tot CO2-piekconcentraties van bijna 4000 ppm in de winter. In de zomer zorgde hoge temperaturen ervoor dat de school doorgaans 3 dagen per jaar gesloten was. De SchoolVent Air Handling Unit is op het dak geplaatst en verbonden met 5 klaslokalen. De geconditioneerde lucht wordt in de klaslokalen geblazen met een T-vormige luchtzakken (airsocks).

VAV
In principe werkt het systeem als een Variable Air Volume (VAV) systeem. Op basis van zowel CO2-concentratie als temperatuur in de klas wordt de hoeveelheid lucht per klaslokaal geregeld met kleppen. Om te voorkomen dat verwarming en koeling elkaar gaan tegenwerken, zijn de radiatorknoppen voorzien van servomotoren die eveneens via het SchoolVent-systeem worden aangestuurd. In de 5 proeflokalen (N2 - N6) en een extra referentieklas (N7) zonder het SchoolVent systeem zijn de prestaties gemonitord.

Stookseizoen
Op een typische schooldag voldoen alle klaslokalen die zijn uitgerust met het SchoolVent systeem aan de klasse A-vereiste van maximaal 800 ppm CO2. In het referentielokaal N7 stijgt de CO2 concentratie om 8:45 uur tot ongeveer 500 ppm en blijft constant tot 9:45 uur. Gedurende deze tijd daalt de temperatuur van 19,8 naar 18,7 °C. Hoogstwaarschijnlijk werd ventilatie gerealiseerd door open ramen en om 9.45 uur werden de ramen gesloten, omdat de temperatuur in de klas te laag werd. Dit resulteert in een temperatuurstijging tot 20,6 °C. Dit gaat echter ten koste van een hoge CO2 concentratie van 2339 ppm. Dit voorbeeld toont het dilemma tussen thermisch comfort en binnenluchtkwaliteit in natuurlijk geventileerde klaslokalen. Het thermisch comfort in de referentieklas voldoet niet aan de klasse C-eis.

WTW
Het SchoolVent-systeem is uitgerust met een platenwarmtewisselaar. Het warmteterugwinningsrendement ligt tussen 60 en 75 % en daalt met het luchtdebiet. Deze fluctuatie in het debiet wordt veroorzaakt door de CO2 regeling op basis van de bezetting van de 5 klaslokalen. Naast energiereductie verbetert de warmteterugwinning ook het comfort. Hierdoor kan in combinatie met de airsock ook bij lage buitentemperatuur tochtvrij worden geventileerd.

Zomer
De indirecte adiabatische koeling heeft duidelijk invloed op de aanvoer en kamertemperatuur van klas N6 op een warme dag. Rond 14:00 uur is de aanvoertemperatuur ongeveer 6,5 K lager dan de buitentemperatuur. De luchtstroom richting klas N6 bedraagt dan 2000 m3/h. Hierdoor ontstaat een koelvermogen van 4,4 kW en blijft de binnentemperatuur op klasse A niveau.

Filtering
Een voorbeeld van het effect van het filtersysteem op het fijnstof in de klaslokalen: In klas N6 wordt om 5.45 uur gefilterde verse lucht ingeblazen. Hierdoor wordt de PM2,5 concentratie verlaagd. In referentielokaal N7 gaan rond 8.30 uur de ramen open. Hierdoor stijgt de PM2,5 concentratie binnenshuis naar de buitenconcentratie, zoals gemeten door twee nabijgelegen nationale meetstations voor de buitenluchtkwaliteit.

Fijnstof concentratie
Uit onderzoek blijkt het daggemiddelde PM2,5 concentraties in een week als 49-50 (2020) in klas N6 70 tot 96 % lager ligt dan in de natuurlijk geventileerde referentieklas N7. Gemiddeld is in dit met SchoolVent geconditioneerde klaslokaal de concentratie lager dan de WHO-jaargemiddelde advieswaarde van 5 µg/m3. De daggemiddelde concentratie in N7 is vergelijkbaar met de twee nabijgelegen meetstations voor de buitenluchtkwaliteit.

Gebruikersfeedback
Door installatie van het SchoolVent systeem is het binnenklimaat verbeterd. In de gerenoveerde klaslokalen is de luchtkwaliteit en vooral het thermisch comfort in de winter en zomer verbeterd tot klasse A. De studenten en docenten hebben positieve feedback gegeven op het systeem. De automatische temperatuurregeling en CO2 sturing werd gewaardeerd. Wanneer de temperatuur in de zomer stijgt, is het pilotsysteem erg prettig, omdat de temperatuur een paar graden kan worden gekoeld. Ook de verbetering van het thermisch comfort tijdens de winter was belangrijk, aangezien de monitoringsperiode werd uitgevoerd tijdens de COVID-19-periode waarbij de ramen in de andere klaslokalen werden geopend voor voldoende ventilatie. Dat veroorzaakte veel tocht- en thermisch comfortklachten. Sommige leraren rapporteerden ook gezondheidsverbeteringen in de proeflokalen. Dit kan worden veroorzaakt door de hogere ventilatie en de veel lagere PM-concentratie. De positieve feedback heeft in 2021 geleid tot de installatie van het systeem in nog eens 14 klaslokalen op het Montessori Lyceum.

Financiering
Het project is uitgevoerd met de Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Verder heeft de Provincie Utrecht een bijdrage geleverd door te assisteren bij het vinden van de pilotlocatie en heeft zij financieel bijgedragen aan de installatiekosten. Voor meer informatie: www.schoolvent.nl 

Piet Jacobs, senior onderzoeker binnenmilieu en energiebesparing, TNO

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Circulaire basisschool met duurzame installatietechniek

Basisschool De Verwondering in Almere is een circulair en duurzaam gebouw. Dat betekent dat het gebouw makkelijk is te demonteren ...

Zuivere lucht voor Roosendaalse basisschool

Voor de renovatie van de openbare basisschool De Gezellehoek in Roosendaal is het WTU balansventilatiesysteem van Orcon toegepast. Bijzonder aan ...

Slim klimatiseren: kinderen verwarmen school

In deze tijden van Corona is er volop aandacht voor ventilatie. Ook bij scholen. Volgens Carl-peter Goossen wordt het tijd ...

Platte unit voor schoolventilatie

Aan het leveringsprogramma schoolventilatie van Auerhaan is de Global LP serie voor buitenopstelling toegevoegd. De platte vormgeving van deze serie ...

Luchtverwarming bij de verduurzaming van woningen.

Gepubliceerd op

Als bestaande woningen worden verwarmd d.m.v. luchtverwarming, dan is het vervangen daarvan door hybride of all electric oplossingen voor veel installateurs een uitdaging. Dit hoeft echter helemaal niet het geval te zijn.
Zo zijn direct gasgestookte luchtverwarmers eenvoudig om te zetten naar een hybride warmtepompsysteem. In een dergelijke situatie kunnen bewoners gefaseerd aan de slag met na-isolatie. Zo draai je in de beginsituatie meer op gas. Naar mate je een woning meer en meer isoleert, kun je de installatie steeds langer op de warmtepomp laten draaien.
Bij indirect gestookte luchtverwarmers in goed geïsoleerde woningen is een overstap naar all electric warmtepompen steeds vaker een mogelijkheid. De ontwikkelingen hiervoor zijn volop gaande en binnenkort komen er complete systemen beschikbaar in de markt, waarbij ook direct warm tapwater gecombineerd kan worden. Daarnaast kan een luchtverwarmer ook worden ingezet bij stadsverwarming of systemen die op een andere wijze warmwater maken.
De nieuwste ontwikkeling die we binnenkort gaan zien, is dat luchtverwarming evolueert in een klimatiseringssysteem als het gekoppeld wordt aan een warmtepomp met koelfunctie. Het systeem voorziet dan niet alleen in de warmtevraag, maar kan d.m.v. lucht ook in de koelingsbehoefte voorzien. Het grote voordeel van koelen met lucht is de lage temperatuur en ontvochtiging die gegenereerd kunnen worden. Het koelvermogen is daarmee veel groter dan met een ander afgifte systeem.
Kortom, niet alleen zijn bestaande luchtverwarmers makkelijk te vervangen, de nieuwe hybride of all electric oplossingen hebben een positieve impact op de verduurzaming van woningen en de energietransitie.

Gerrit Veermen, marketing manager Brink climate systems, namens Vereniging voor Duurzame Warmte

Op onze nieuwsbrief abonneren

Ventileer ook eens je klantenbestand

Om zakelijk succesvol te zijn, is het noodzakelijk om ontwikkelingen in de markt goed in de gaten te houden. En ...

Technische vooruitgang van mens en materiaal

We ontdekken steeds meer beperkingen in het gebruik van voorheen schijnbaar onuitputtelijke bronnen zoals fossiele energie, grondstoffen en arbeid. Dit ...

Marktgerichtheid loont

Om zakelijk succesvol te zijn, is het noodzakelijk om ontwikkelingen in de markt goed in de gaten te houden. En ...

Energietransitie van luchtverwarming

In de bestaande woningbouw komt nog regelmatig luchtverwarming voor. In verband met de energietransitie kan dit voor uitdagingen zorgen. Er ...

Duurzame tijdelijke ijsbaan in Rotterdam Ahoy

Gepubliceerd op

In Ahoy Rotterdam komt een tijdelijke ijsbaan te liggen waar tot 85% kan minder energie wordt gebruikt vergeleken met de WK shorttrackbaan in 2017. Het is de ambitie van de KNSB dat de ijsbanen in de toekomst zoveel mogelijk CO2-neutraal zijn. Daikin levert de koudwatermachines om het ijs van de schaatsbaan tijdens het evenement in topconditie te brengen.

Daikin is sinds 2018 hoofdsponsor van de KNSB en heeft als missie ‘de drijvende kracht te zijn achter een steeds beter binnenklimaat’. “Dat doen we door producten van hoge kwaliteit en met een lange levensduur te produceren, die dankzij ingebouwde slimme technologieën zeer zuinig zijn. En omdat we ervoor zorgen dat onze producten veel minder tot geen fossiele brandstoffen gebruiken, realiseren we een significant lagere milieu-impact”, aldus Edwin Hoogerwerf, directeur van Daikin Nederland. De fabrikant maakt dit mogelijk bij mensen thuis met de energiezuinige airco’s en warmtepompen, maar ook met realiseert ook met grote systemen flinke besparingen, zoals op scholen, in kantoren, hotels, ziekenhuizen, productielocaties en sportstadions.

Ambitie
De KNSB heeft de ambitie uitgesproken om de WK Shorttrack 2024 te voorzien van de duurzaamste tijdelijke ijsbaan ooit. Deze ambitie is inmiddels omarmd door meerdere partners, waardoor het project grootschaliger en impactvoller is geworden. “Als hoofdsponsor van de schaatssport zetten we onze expertise natuurlijk graag in om de sport te helpen verduurzamen”, vertelt Hoogerwerf. “In vergelijking met de ijsvloer die bij de WK Shorttrack in 2017 werd gebruikt, levert de aanpak van nu, mede door toepassing van onze techniek, een energiebesparing tot wel 85% op.

Energiezuiniger ijs en dweilwater met restwarmte
Daikin levert koudwatermachines ('chillers') om het ijs van de schaatsbaan in topconditie te brengen en houden. Deze machines gebruiken alleen hun vol vermogen wanneer de baan moet bevriezen. Is hij eenmaal bevroren, dan is er nog relatief weinig vermogen nodig en kunnen de chillers hun vermogen terugschroeven. Daarmee wordt al significant bespaard ten opzichte van andere oplossingen.

''Om te zorgen dat het energiegebruik nog efficiënter is, hebben we hier ook een functie gezocht voor de restwarmte. Door het inzetten van warmteterugwinning op de warmte die de chillers produceren, kunnen we het dweilwater opwarmen'', aldus Alphons Stevens, Strategisch Business Unit Manager Commercial & Industrial bij Daikin. ''Bij een dergelijk toernooi komen de Zamboni's (dweilmachines) voor de ijsvloer om de 15 à 20 minuten op het ijs om de baan in topconditie te brengen. Deze Zamboni’s gebruiken 10.000 liter warm water van 55°C per dag. Met de restwarmte uit onze chillers verwarmen we de voorraadtank, die gewoonlijk bij zo'n event door dieselgeneratoren wordt opgewarmd. Ook dit is een belangrijke efficiëntieslag en past bij onze visie om schaatsbanen energie-efficiënter te maken. Het gaat er namelijk om dat we verschillende functies en toepassingen die energie nodig hebben, met elkaar combineren. De uitwisseling van energiestromen is cruciaal'', aldus Stevens.

De kracht van samenwerking
Jeroen Kraaij, commercieel directeur KNSB, over de kracht van de samenwerking tussen de verschillende partijen: "Het is geweldig dat we het ook daadwerkelijk voor elkaar gaan krijgen. IJsbanen zijn grootverbruikers van energie en het is onze ambitie dat deze in de toekomst zoveel mogelijk CO2-neutraal zijn. Dat is noodzakelijk om onze sport toegankelijk te houden voor schaatsliefhebbers. De manier waarop we nu voor de WK Shorttrack een tijdelijke ijsbaan neerleggen, sluit daar perfect bij aan."

“Bij vrijwel ieder evenement waar we bij betrokken zijn, zijn er - zowel voor als achter de schermen - baanbrekende innovaties en noviteiten te vinden in het duurzaamheidsdomein. Het is prachtig dat het, door een gezamenlijke inspanning van alle technische partijen, nu gelukt is een doorbraak te realiseren in het verduurzamen van tijdelijke ijsbanen”, aldus Willem Overdiep, namens het betrokken TIG Sports. “In de milieuwetgeving en het evenementenbeleid van grote steden zijn strikte normen opgenomen als het gaat om CO2-uitstoot. Met deze innovatieve manier van werken kunnen tijdelijke ijsbanen in binnensteden ook in de toekomst blijven bestaan. Op basis van de oude manier – met dieselaggregaten - was dit niet langer vol te houden.”

Ahoy, de gastheer van het evenement, heeft eveneens grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Arnaud Hordijk, Head of Entertainment & Sports van Ahoy, zegt: ''We zijn trots dat onze evenementenlocatie straks het podium is voor het meest duurzame tijdelijke ijsbaan bij het WK Shorttrack ooit.''

IJskoud wint NVKL Koeltrofee 2024

De NVKL Koeltrofee 2024 is dit jaar uitgereikt aan IJskoud. Het koeltechnische bedrijf ontving de wisseltrofee uit handen van voetbalscheidsrechter ...

Uitdaging: energieneutrale ijsbanen

Kunstijsbanen en energieprijzen, daar is veel over te doen. Hoe zorg je ervoor dat ijsbanen snel verduurzamen, dat ze klimaatneutraal ...

Voormalig ijsmeester Thialf stapt over naar Daikin

De voormalig ijsmeester van Thialf Beert Boomsma treedt per 1 april a.s. aan als Sales Enigineer Applied bij Daikin Nederland ...

Scroll chiller met koelmiddel R-454B als alternatief voor R-410A 

Johnson Controls introduceert de een scroll chiller die leverbaar is met het koelmiddel R-454B. Dit koelmiddel heeft een laag aardopwarmingsvermogen ...

Duurzaam met gebruikte WKK

Gepubliceerd op

Warmte/krachtkoppelingen (WKK) wekken tegelijkertijd stroom en warmte op en zijn geschikt voor allerlei toepassingen – van woongebouwen tot bedrijven. De duurzaamheid van de WKK komt voort uit de grote efficiëntie en de mogelijkheid voor het gebruik van hernieuwbare energie. Daarom worden zowel investeringen in de aanschaf als de levering van de opgewekte energie gesubsidieerd. De aankoop van gebruikte installaties kan bovendien de afschrijvingsperiode verkorten en door gebruikte installaties te gebruiken wordt de levensduur daarvan aanmerkelijk verlengd.

WKK is er in de vorm van modulaire, flexibele units voor het opwekken van energie, die tegelijkertijd stroom en warmte produceren. Ze kunnen worden ingezet in allerlei verschillende omgevingen: van woongebouwen tot kleine en middelgrote bedrijven. Het concept is erop gericht dat ze in de directe buurt van de verbruiker worden geplaatst, om temperatuurverlies door transport te minimaliseren en zo een hoge efficiëntiegraad te bereiken.

Duurzaamheid door warmte/krachtkoppeling
Door de toegepaste technologie kunnen warmte/krachtkoppelingen de geproduceerde energie vrijwel volledig gebruiken. Want de warmte die ontstaat bij het opwekken van de stroom wordt doelgericht gebruikt voor verwarming of voor warm water.
Meestal wordt een WKK aangedreven door een verbrandingsmotor. De mechanische energie daarvan wordt in een generator omgezet in elektrische stroom. Daarnaast wordt bij een WKK, anders dan bij andere soorten installaties, de overtollige warmte die vrijkomt bij de verbrandingen in een warmtewisselaar gebruikt om water te verwarmen. Daarmee kunnen niet alleen ruimtes worden verwarmd, maar ook warmte worden geproduceerd voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld stoom, hete lucht of thermische olie. Ook kan de vrijgekomen warmte worden gebruik in absorptiewarmtepompen om ermee te koelen.
Bij volledig en lokaal gebruik van de warmte en bij gebruik van efficiënte verbrandingsmotoren, is het mogelijk om met WKK's een efficiëntie tot 90% (met betrekking tot het verwarmingsvermogen) te bereiken.

Duurzaamheid door hernieuwbare energiebronnen
Voor het gebruik van WKK's kunnen allerlei soorten brandstof worden gebruikt. De keuze hangt af van het type motor. Fossiele brandstoffen als aardolie en gas zijn evenzeer mogelijk als hernieuwbare energiebronnen. Tot deze laatste energiebronnen behoren vooral plantaardige oliën (en binnen die groep met name palm- en koolzaadolie) en biodiesel, die met name in dieselmotoren wordt gebruikt. Voor mengselmotoren zijn bio- en brongas of gas dat gewonnen wordt uit afval milieuvriendelijkere alternatieven. Ook hernieuwbare energiebronnen als houtsnippers en -pellets kunnen in speciaal daarvoor aangepaste motoren en stoomkrachtinstallaties worden gebruikt. Bij diesel en Stirlingmotoren bestaat de mogelijkheid om een WKK met lichte stookolie te laten draaien.

Kosteneffectiviteit van gebruikte machines
Om een volledige inschatting te kunnen maken van de kosteneffectiviteit van warmte/krachtkoppelingen mogen niet alleen de directe investerings- en bedrijfskosten (incl. afschrijving, brandstof en onderhoud) tellen. Ook de opbrengsten uit de verkoop van stroom en warmte en de daaruit voortkomende besparingen moeten worden meegewogen. Daarnaast bieden subsidieprogramma's extra prikkels om te investeren.
Een wezenlijke factor voor kosteneffectief gebruik van WKK's is een voldoende hoog aantal gebruiksuren op hoog vermogen per jaar, omdat zo duidelijk meer stroom wordt opgewekt dan zelf wordt verbruikt en er dus meer stroom in het stroomnet vloeit. Zeker bij WKK's die op hernieuwbare energie werken, wordt voor de aangeleverde stroom vaak een hoger (gesubsidieerd) tarief vergoed. Bij grotere installaties is er bovendien de mogelijkheid om de opgewekte warmte winstgevend terug te verkopen aan het openbare net.
Om de investeringskosten voor een WKK duidelijk te verlagen, kan de aankoop van gebruikte installaties worden overwogen. Een voorbeeld hiervan is de op Surplex.com ter veiling aangeboden warmte/krachtkoppeling (940 kW) in Vallemare (Pescara), Italië, bouwjaar 2012. Deze WKK is speciaal gemaakt voor het gebruik met plantaardige oliën zoals koolzaad- of zonnebloemolie en soja-olie. Door het complexe verwarmde invoersysteem kan hij echter ook dierlijke vetten en palmolie verbranden. De aankoop van een dergelijke gebruikte installatie van Surplex is niet alleen voordelige investering in duurzame energie, maar helpt door het opnieuw gebruiken van de machine ook voor meer duurzaamheid doordat geen nieuwe machine gebouwd hoeft te worden.

 

 

 

 

 

Fotobron Surplex

Unica neemt specialist in balancering energie en WKK’s over

Technisch dienstverlener Unica neemt Tenergy over. Met deze toevoeging krijgt Unica meer technologische kennis in huis om posities op de ...

Zelf elektriciteit opwekken

Het verduurzamen van woningcorporaties en VvE’s brengt uitdagingen met zich mee, zeker voor de bestaande bouw. Een van deze uitdagingen ...

Wkk-installatie verwarmt kassen maar levert vooral aan het net

Het Belgische glastuinbouwbedrijf Adriplant heeft warmte/krachtkoppeling (wkk) laten installeren. De warmte die de installatie opwekt dient voor verwarming van de ...

“Brandstofcel micro-WKK heeft toekomst”

Tijdens de Hannover Messe deze week en de recente ISH beurs, nam de brandstofcel micro-warmtekrachtkoppelingssector (brandstofcel micro-WKK) van de gelegenheid ...

Via de plantenbak

Gepubliceerd op

EÉN KLIMAATSYSTEEM VOOR EEN GEZONDE WERKOMGEVING

Vorig jaar opende het nieuwe innovatiecentrum van AAK in Zaandijk. Hier komen nieuwbouw en renovatie samen. Ingebouwd in plantenbakken aan de wand zorgt een combinatie van fan coils en ventilatie-units voor een comfortabel binnenklimaat én een gezonde werkomgeving.

AAK, de Zweedse producent van plantaardige oliën en vetten, liet een oud pakhuis renoveren en breidde het pand uit door een glazen kas aan het pakhuis te plaatsen. Een goed moment om het pand flink te verduurzamen. Bloemendal Bouw uit Leusden adviseerde hiervoor de duurzame afgiftesystemen van Jaga Climate Designers.

Volop groen
Het drie verdiepingen tellende Innovation Center of Excellence in Plant Based Foods, zoals het nieuwe innovatiecentrum is genoemd, staat tegenover het fabrieksterrein van AAK aan de Zaan. Vanaf de straat kijk je via de nieuwe, transparante gevel – vormgegeven als kas – bij het innovatiecentrum naar binnen. Naast de vele glaspartijen en het gebruik van hout, valt het aanwezige groen op. Het nieuwe pand is volledig voorzien van subtropische planten. Dat maakt de ruimtes niet alleen aangenamer, maar verwijst ook naar de plantaardige producten die AAK maakt.

Gezonde werkomgeving
Bij de renovatie en uitbreiding van het pand stond niet alleen verduurzaming centraal, maar was het creëren van een gezonde en fijne werkomgeving met een comfortabel binnenklimaat een belangrijk uitgangspunt. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. In de nieuwbouw komen veel disciplines bij elkaar: het laboratorium is ondergebracht op de begane grond, op de eerste verdieping bevinden zich kantoren en op de bovenste verdieping zijn er proeflokalen en een kookstudio. Hierdoor zijn er verschillende ruimtes met diverse behoeftes qua temperatuur én ventilatie. En dit alles met een totale vloeroppervlakte van maar 700 m2. Zo moet het laboratorium op een constante temperatuur van 18 graden gehouden worden, terwijl deze temperatuur te laag is voor de kantoorruimtes. Bovendien moest er rekening gehouden worden met de vele glaspartijen van de nieuwbouw én is het hele pand voorzien van subtropische planten en bomen die voor een bepaalde luchtvochtigheid zorgen. Een interessante uitdaging om dit allemaal in één pand naast elkaar te laten functioneren.

Gebrek aan ruimte
Rekening houdend met de verschillende werkruimtes was een decentrale oplossing voor koeling, verwarming en ventilatie voor AAK de beste keuze. Maar dit loste nog niet alles op. De ruimte voor het kanaalwerk in het plafond was zeer beperkt, waardoor het niet mogelijk was om een grote koelinstallatie te plaatsen voor het laboratorium. Er werd gezocht naar een alternatief en die werd uiteindelijk gevonden in de plantenbakken. Johan van Putten, verkoopadviseur bij Jaga: “De architect had in het ontwerp ingebouwde plantenbakken aan de wanden ingetekend voor onder andere de open kantoorruimte. Hierdoor ontstond het idee om onze afgiftesystemen in de plantenbakken te verwerken. Dit zou het gebrek aan ruimte oplossen en zorgde tegelijkertijd voor een mooie, strakke uitstraling.”

Eén krachtig systeem
Voor AAK adviseerden wij de krachtige fan coil Briza wandinbouw. Gezien de vele glaspartijen was het voor AAK een voorwaarde om in de zomermaanden ook te kunnen koelen. De Briza heeft dankzij een dynamische warmtewisselaar een groot vermogen voor zowel lage temperatuurverwarming als krachtige koeling, maar is toch een smal toestel. De compacte afmeting van de Briza gaat niet ten koste van comfort en kwaliteit. Hierdoor is de Briza geschikt om weg te werken in een ombouw, zoals de plantenbakken bij AAK. Bovendien is de Briza geluidsarm waardoor medewerkers geen overlast ervaren”, vertelt Van Putten.

Goede ventilatie een vereiste
Om een gezonde werkomgeving te creëren was ventilatie ook een belangrijk aandachtspunt voor AAK. Van Putten: “Zeker wanneer er goede isolatiemaatregelen getroffen zijn, is ventilatie een vereiste voor de constante toevoer van verse lucht. Om een optimaal én gezond binnenklimaat te creëren is het essentieel om ventilatie en verwarming goed op elkaar aan te laten sluiten. Dit zorgt niet alleen voor meer comfort, maar ook voor minder onnodige stookkosten en nog meer energiebesparing”.

Intelligent gestuurd ventilatiesysteem
Jaga adviseerde aan AAK om het Oxygen2 ventilatiesysteem te installeren. Oxygen2 is een intelligent gestuurd ventilatiesysteem en een energiebesparend luchtverversingssysteem. Het vraaggestuurde ventilatiesysteem zorgt op een energie-efficiënte manier voor zuivere lucht. Door de intelligente besturing met ingebouwde CO2-sensor meet de Oxygen2 automatisch CO2 en/of vocht en ventileert op plaatsen en tijden waar en wanneer dat nodig is. Zo wordt elke ruimte afzonderlijk van elkaar automatisch goed geventileerd. Ideaal voor panden voorzien van meerdere ruimtes met zeer verschillende behoeftes, zoals bij AAK. Bij de Oxygen2 komt aangevoerde lucht rechtstreeks van buiten via een muurdoorvoer en een efficiënt filtersysteem. Lange luchttoevoerkanalen of een verlaagd plafond zijn hierdoor niet nodig”, licht Van Putten.

Alles in één
De Briza radiatoren zijn bij AAK geplaatst in combinatie met de ventilatie-unit Oxygen2. Van Putten: “Door deze mogelijkheid zorgt één krachtig klimaatsysteem voor energiezuinig verwarmen, koelen én ventileren. Ideaal om in te bouwen in de wand of in een ombouw. De Briza en Oxygen2 ventilatie-unit zijn bij AAK volledig in de plantenbakken weggewerkt. Bij de Oxygen2 komt de lucht rechtstreeks van buiten, waardoor alleen de muurdoorvoerroosters subtiel aanwezig zijn. We hebben de roosters in dezelfde kleur als de gevel gespoten, waardoor ze volledig integreren met het pand en amper in het zicht zijn. Zonder dat het opvalt, heeft AAK in het nieuwe innovatiecentrum één krachtig systeem voor een gezonde werkomgeving en fijn binnenklimaat. Het resultaat mag er zeker zijn.” 

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Ventilatietoestel voor de renovatiemarkt

DUCO lanceert de DucoBox Reno. Het toestel komt als antwoord op een verouderde woningmarkt. Het ventilatietoestel is zodanig ontworpen dat ...

Installateurs- én bewonerscomfort komen samen in nieuwe ventilatie oplossing

Ons land kampt met een enorme woningnood, die zich met name concentreert in onze grote steden. Niet verwonderlijk, want bijna ...

ISSO Kleintje Ventilatie legt focus op woningbouw

Na een periode waarin ventilatie en binnenklimaat door de coronapandemie dagelijks in het nieuws waren, is het nu een stuk ...

Zonale ventilatie

DUCO ziet in zonale ventilatie hét concept voor woningen van de toekomst. Bij zonale ventilatie wordt de woning niet gezien ...

Van alle markten thuis

Gepubliceerd op

Als goed ingevoerde werktuigbouwkundige weet uw omgeving u vast wel eens te vinden voor een klusje. U kent het wel: de schoonzus die opbelt om te vragen of je een nieuwe handdoekradiator kan ophangen, omdat je broertje twee linkerhanden heeft. Of de buurman van twee huizen verderop die vraagt of u even een leiding kan komen omleggen. Zeg maar het zaterdagwerkcircuit.

Zelfs Karel wordt voor dat soort hand en spandiensten gevraagd vanuit zijn omgeving. Zo belde een aantal weken geleden een neefje op of hij ervaring had met het plaatsen van een nieuwe keuken. Het neefje had samen met zijn vriendin goedkoop een gloednieuwe keuken op de kop weten te tikken bij een veiling, maar uiteraard zat daar geen installatie bij. Zelf voelde hij zichzelf niet geroepen om de keuken in elkaar te zetten met de kieskeurige blik van zijn vriendin in zijn rug gepriemd.

Karel, die wel eens een keukentje gedaan had, wilde hem best wel uit de brand helpen en was afgelopen zaterdag met gereedschapskoffer richting het huis gereden. De keuken stond keurig in dozen te wachten op zijn handige klus skills. Alleen zonder technische tekening. Dus moest hij wel een beetje op gevoel te werk aan.

Nou past gevoel niet echt bij Karel en dat werd wel duidelijk toen de keuken volledig afgemonteerd stond te pronken, met een vaatwasser die net ver genoeg open kon om er drie glazen in te kunnen zetten. Karel was er echter van overtuigd dat het gezamenlijk afwassen neef en vriendin alleen maar dichter bij elkaar zou brengen. Die vaatwasser zou pas interessant worden als ze op elkaar uitgekeken zouden zijn. Dan zou hij wel terugkomen om de radiator te verplaatsen.

VSK na-effect

Ook Karel was vorige week present op de VSK-beurs (hij moet tenslotte wel een beetje bij blijven als het gaat ...

In de knel

Het gebeurt helaas nog steeds met enige regelmaat: gaslekken. Er hoeft maar één persoon zich te melden met “het lijkt ...

Hoog en Droog

De laatste weken was er veel te doen over dijken, hoog water, natte kelders en een door water omringde  stier ...

Van het gas af

De warmtepomp; je kunt er eigenlijk als installateur niet meer omheen. Je kunt je wel vast blijven klampen aan de ...

De perfecte duo deal

Gepubliceerd op

Eind vorig jaar was tijdelijk een nieuw ventilatiepakket van Itho Daalderop beschikbaar, met daarin de mechanische ventilatie-unit CVE-S inclusief RFT-N Auto bediening. Gezien de populariteit van dit ventilatiepakket, met daarin alles om een ruimte optimaal te ventileren, is besloten het pakket standaard in het assortiment op te nemen.

Het nieuwe pakket is verkrijgbaar in twee versies, namelijk de CVE-S PAK SE RFT-N en de CVE-S PAK SP RFT-N, respectievelijk geleverd met Eurostekker of Perilex stekker. De gunstige prijs maakt het pakket extra aantrekkelijk.

Slimme mechanische ventilatie

Het belang van gezonde, verse binnenlucht wordt vaak onderschat. En dat terwijl woningventilatie kan zorgen voor een gezond binnenklimaat en dus gezonde bewoners. De invloed van verse lucht op de gezondheid is namelijk groot. Ventileren zorgt voor de aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht. Denk daarbij aan het afvoeren van CO2 en vocht, om een te hoge concentratie CO2 en schimmel te voorkomen.

Itho Daalderop heeft hiervoor een uitgebreid aanbod aan ventilatie-oplossingen. Slimme, vraaggestuurde ventilatiesystemen zorgen voor een optimale regie, zodat de bewoner nauwelijks actie hoeft te ondernemen. Onze mechanische, centrale ventilatie-eenheid CVE-S heeft standaard een geïntegreerde vochtsensor. Deze sensor meet automatisch de luchtvochtigheid in de woning en bepaalt aan de hand hiervan de hoeveelheid ventilatie. De mechanische ventilatie-unit kan verder uitgebreid worden met slimme sensoren, zoals bijvoorbeeld een of meerdere CO2-sensoren.

Alles-in-een

Ventileren moet zo gemakkelijk mogelijk en het liefst zo automatisch mogelijk gaan. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door RFT-bedieningen, naast sensoren nog een handige oplossing in het assortiment van Itho Daalderop. De RFT-N Auto bediening is een draadloze bediening voor het aansturen van het ventilatiesysteem. Via de RFT-N Auto bediening kan de ventilatie-unit van Itho Daalderop in meerdere standen worden gezet. In de Auto-stand reageert de ventilatie-unit op de meetwaarden van de aangesloten sensoren, zoals de ingebouwde vochtsensor of een CO2-sensor. Daarnaast heeft de bediening een laagstand, hoogstand en timer. De RFT-N Auto bediening is nu dus samen met de CVE-S te verkrijgen in één pakket, met daarin alles om een ventilatiesysteem te updaten naar een energiezuinig en comfortabel ventilatiesysteem.

Productvoordelen

  • Bewezen, betrouwbaar en stil
  • Toepasbaar in elke situatie
  • Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
  • Ventilatiepakket inclusief 1 RFT-N Auto
  • Standaard geïntegreerde vochtsensor

Ventileer ook eens je klantenbestand

Gepubliceerd op

Om zakelijk succesvol te zijn, is het noodzakelijk om ontwikkelingen in de markt goed in de gaten te houden. En dat is meer dan een beetje volgen van technologische ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Ook geopolitieke ontwikkelingen of een pandemie zoals corona kunnen invloed hebben op jouw bedrijf. Kijk maar eens naar de ontwikkeling van de gasprijs na de inval van Rusland in Oekraïne, waardoor de vraag naar warmtepompen is gestegen. Deze oorlog heeft bovendien invloed op de prijs van grondstoffen, de levering daarvan en leverproblemen van materialen. Het conflict drijft prijzen op en zet marges onder druk.
En nu de economie weer wat trager gaat, merken heel wat bedrijven dat afnemers eerst hun opgebouwde voorraden opmaken, voordat ze opnieuw gaan bestellen. En dat doen ze dan ook nog in lagere hoeveelheden. Want de voorraad mag niet meer zo snel oplopen. En zelfs ontwikkelingen in de bevolkingsgroei en -samenstelling hebben invloed op jouw bedrijf. Kijk maar eens naar de krapte op de arbeidsmarkt en de moeite die veel bedrijven hebben om aan gekwalificeerde medewerkers te komen.
Deze en andere ontwikkelingen hebben dus ook invloed op jouw bedrijf. Je kunt er je kop voor in het zand steken of er juist iets mee gaan doen. En dat laatste is verstandiger dan wegkijken. Want als je de ontwikkelingen op de markt goed kent, kun je daar met jouw bedrijf beter op inspelen. De mate van marktgerichtheid is daarom naast vakkennis en kunde een belangrijke factor voor het succes van jouw bedrijf. Dat blijkt ook uit onderzoek. Wil je weten hoe marktgericht jouw bedrijf is? Doe hier de quickscan: https://bit.ly/installateurszaken.

Willem de Vries is Managing Partner van STEM Industrial Marketing Centre. Het kenniscentrum op het gebied van marketing voor technische B2B bedrijven. Neem gerust eens de proef op de som en kom naar een proefcollege over de inzet van marketingtools voor jouw technische bedrijf: https://bit.ly/stem-proefcollege

Op onze nieuwsbrief abonneren

Technische vooruitgang van mens en materiaal

We ontdekken steeds meer beperkingen in het gebruik van voorheen schijnbaar onuitputtelijke bronnen zoals fossiele energie, grondstoffen en arbeid. Dit ...

Marktgerichtheid loont

Om zakelijk succesvol te zijn, is het noodzakelijk om ontwikkelingen in de markt goed in de gaten te houden. En ...

Energietransitie van luchtverwarming

In de bestaande woningbouw komt nog regelmatig luchtverwarming voor. In verband met de energietransitie kan dit voor uitdagingen zorgen. Er ...

Hoe computers helpen bij duurzame energie

De robot in de installatietechniek? Je hebt gelijk beelden in je hoofd. Star Wars in de meterkast maar dan anders ...

De Milieuprestatieberekening Gebouwen (MPG) kan voor dilemma’s zorgen

Gepubliceerd op

Voor installateurs en andere bedrijven in de bouw- en installatieketen wordt het steeds moeilijker om aan alle duurzaamheidsnormen te voldoen. Techniek Nederland heeft dat laten weten aan demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken, in antwoord op een internetconsultatie over het voorstel voor uitbreiding van de Milieuprestatieberekening gebouwen (MPG). Laurens de Vrijer (Hoofd Werkgever- en Ondernemerschap bij Techniek Nederland): ‘De duurzaamheidsnormen werken niet altijd dezelfde kant op. Het zou goed zijn om tot één integrale duurzaamheidsnorm te komen.’

 BENG, MPG en de warmtepomp
In principe is Techniek Nederland voorstander van de voorgestelde uitbreiding van de MPG. Die zorgt ervoor dat nieuwe gebouwen duurzamer worden. Maar de brancheorganisatie heeft zorgen over de uitvoerbaarheid. De Vrijer geeft de warmtepomp als voorbeeld. De Vrijer: ‘Volgens de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) is het logisch om voor een warmtepomp te kiezen. Maar op basis van de aangescherpte MPG-norm is de milieubelasting van materialen in de warmtepomp te hoog. De MPG houdt geen rekening met de klimaatwinst van de warmtepomp tijdens de gehele levensduur. Met een warmtepomp verbruikt een nieuwbouwwoning geen aardgas meer en daalt de CO2-uitstoot met de helft. De warmtepomp levert dus een onmisbare bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Welke norm krijgt straks voorrang en wie bepaalt dat?’ Om dit soort dilemma’s te voorkomen vindt Techniek Nederland dat er een integrale duurzaamheidsnorm moet komen.

Te weinig beschikbare data
Voor een goede MPG zijn data nodig. Die zijn er van de meeste bouwmaterialen wel, maar van veel technische installaties en componenten ontbreken ze nog. Als het aan Techniek Nederland ligt, blijft de overheid de uitbreiding van beschikbare data stimuleren en fabrikanten daarvoor een financiële tegemoetkoming geven. Een tweede oplossing is om het systeem van de milieuverklaringen te wijzigen. Gedacht kan worden aan een ‘light-versie’ van een milieuverklaring, waardoor er sneller betrouwbare data beschikbaar komen. De Vrijer: ‘Nederland is geen eiland. We kunnen kosten besparen door voor het vaststellen van de MPG zoveel mogelijk aan te sluiten op de Europese standaarden.’

Handhaving
De MPG-norm geldt landelijk, maar de handhaving moet op lokaal niveau gebeuren. Handhaving kost tijd en geld. Techniek Nederland vindt daarom dat gemeenten middelen moeten krijgen én het commitment moeten hebben om de handhaving serieus op te pakken.

VSK na-effect

Gepubliceerd op

Ook Karel was vorige week present op de VSK-beurs (hij moet tenslotte wel een beetje bij blijven als het gaat om de laatste technieken). Mevrouw Karel had hem alleen de vrijdagochtend gegund om naar Utrecht af te reizen. Wel met het nadrukkelijke verzoek om niet te lang te blijven rondhangen bij de verschillende standhouders (lees: van het bier af te blijven). ’s Middags lag er namelijk nog een klus op hem te wachten.

Uiteraard beloofde Karel plechtig zijn afspraak na te zullen komen en zijn klant met een perfect werkende installatie het weekend in te sturen. Maar de klok had nog geen 12 uur geslagen of hij zag een aantal exposanten al de eerste fusten aanbreken. Eén daarvan nodigde hem van harte uit zich bij hem op de stand te voegen - zich er blijkbaar niet van bewust met wie hij van doen had - en nog geen 10 minuten later was Karel zijn klant van die middag al vergeten.

Twee biertjes en een half uur slap ouwehoeren later zag hij een appje van zijn vrouw: of hij al onderweg was naar zijn klus? Dat bracht hem direct terug in de realiteit. Karel bedankte de standhouder voor zijn gastvrijheid en spoedde zich naar de uitgang, onderweg nog een dubbele espresso-to-go mee graaiend van een andere stand. Daarmee moest hij het korte ritje naar zijn klant veilig kunnen volbrengen, vond hij. Maar mede omdat hij maar drie borrelnootjes en een stukje kaas had gegeten, was zijn arbeidsethos nog verder te zoeken dan normaal en wilde hij het liefste direct terug naar huis om op de bank in een gelukzalige slaap sukkelen.

In die staat gaat niemand een perfecte klus realiseren en Karel al zeker niet. Nadat hij de aanvoer en retour van een radiator had aangesloten, kwam hij erachter dat hij nog een radiator moest aansluiten. Met het vooruitzicht van zijn bank in gedachten, rommelde hij die er snel met wat persen en knellen achteraan. De klus was in ieder geval geklaard. Nu Karel nog.

In de knel

Het gebeurt helaas nog steeds met enige regelmaat: gaslekken. Er hoeft maar één persoon zich te melden met “het lijkt ...

Hoog en Droog

De laatste weken was er veel te doen over dijken, hoog water, natte kelders en een door water omringde  stier ...

Van het gas af

De warmtepomp; je kunt er eigenlijk als installateur niet meer omheen. Je kunt je wel vast blijven klampen aan de ...

Klimaatgenius

Er zijn van die Kareltjes, waarvan onze mond werkelijk wagenwijd openvalt. We snappen best wel dat er wereldwijd een hoop ...

Technische vooruitgang van mens en materiaal

Gepubliceerd op

We ontdekken steeds meer beperkingen in het gebruik van voorheen schijnbaar onuitputtelijke bronnen zoals fossiele energie, grondstoffen en arbeid. Dit dwingt ons afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en te investeren in hernieuwbare alternatieven zoals windmolens, zonnepanelen, warmtepompen en batterijtechnologie.
Opmerkelijk genoeg komt het erop neer dat we het ene schaarse goed, fossiele energie, inruilen voor een ander schaars goed: materialen. Om niet in een nieuw dilemma te belanden, moeten we niet alleen streven naar hergebruik, maar ook naar efficiëntie, waarbij we met zo min mogelijk materiaal zoveel mogelijk kunnen bereiken.
De basis van alle technische vooruitgang is dat de mensheid materialen tot op steeds kleinere afmetingen kan beheersen. Met de elektronenbuis en later de transistor konden de radio en tv gerealiseerd worden maar de PC, internet en mobiele telefonie werden pas mogelijk door de chip, die de integratie van steeds meer transistoren op een plakje silicium bevat.
De wet van Moore onderkende deze technologische vooruitgang voor het eerst. Deze stelt dat elke twee jaar de rekenkracht van computerchips verdubbelt voor dezelfde prijs. Dit vooruitgangsprincipe geldt nog steeds voor de chiptechnologie en, zij het veel langzamer, op andere technologieën zoals zonnecellen en Li-ion batterijen.
De overgang naar duurzaamheid vereist een slim en zuinig gebruik van materialen en arbeid, met oog voor het praktische aspect dat vooruitgang tijd vergt. Het is effectiever en eerlijker om iedereen eerst 80% te laten bereiken, omdat dit niet alleen een groter totaalresultaat oplevert, maar ook de lasten gelijkmatiger verdeelt over de hele samenleving. Dit zien we terug op de huidige markt, waar zonnepanelen en hybride warmtepompen steeds prominenter worden.

Peter Cool, CTO-COO Intergas Verwarming namens Vereniging voor Duurzame Warmte

Op onze nieuwsbrief abonneren

Marktgerichtheid loont

Om zakelijk succesvol te zijn, is het noodzakelijk om ontwikkelingen in de markt goed in de gaten te houden. En ...

Energietransitie van luchtverwarming

In de bestaande woningbouw komt nog regelmatig luchtverwarming voor. In verband met de energietransitie kan dit voor uitdagingen zorgen. Er ...

Hoe computers helpen bij duurzame energie

De robot in de installatietechniek? Je hebt gelijk beelden in je hoofd. Star Wars in de meterkast maar dan anders ...

Slim installeren: leuk of noodzaak?

Met slim installeren laat je niet alleen je klanten zien dat je nadenkt om met zo weinig mogelijk tijd een ...

Sillicon Valley in Brabant

Gepubliceerd op

‘TESLA ONDER DE WARMTEPOMPEN’

Slimme jonge techneuten die supersnel ideeën naar producten willen omzetten. Je vindt ze terug in het Brabantse Duizel. Onder de naam Wefabricate opereren ze hier als zowel engineer, toeleverancier als producent. Eén van die nieuwe producten van het bedrijf is een ‘cradle to cradle’ warmtepomp, werkend met propaan als koudemiddel. De warmtepomp is horizontaal uitgevoerd, zodat hij, geplaatst op een plat dak, nauwelijks opvalt.

Tot een aantal jaar geleden zat de Nederlandse sigarenfabrikant Agio in de riante, destijds gloednieuwe behuizing, waar Wefabricate nu gevestigd is. Martijn van de Ven, oprichter en CEO van het bedrijf, twijfelde geen moment toen hij in 2021 de kans kreeg om dit pand in het Brabantse Duizel – winnaar Breeam award 2017 – over te nemen en samen met zo’n vijftig medewerkers te betrekken.

Uitgesteld pensioen
Inmiddels is het aantal werknemers uitgegroeid tot 180 medewerkers, verdeeld over elf BV’s, die alle onder de Wefabricate paraplu vallen. Een aantal daarvan focust zich op de maakindustrie of, zoals ze het zelf noemen, manufacturing as a service, waarbij wordt geproduceerd in opdracht van andere partijen. Andere BV’s specialiseren zich juist weer in het ontwikkelen en fabriceren van producten.
Zo ook Weheat, dat onder andere een hybride/all-electric platdak warmtepomp op de markt brengt. IZ ging hierover in gesprek met Toon van Engelen, die sinds kort als consulent bij deze BV betrokken is.
Voor velen in het vakgebied is Van Engelen geen onbekende. Na een lange beroepscarrière bij onder andere NIBE, OSH en Stiebel Eltron, genoot de 69-jarige eigenlijk net van zijn pensioen. Maar na een gesprek met CEO Van de Ven werd hij zo gegrepen door deze missie, dat hij besloot zijn plannen om te gooien.

Onbekende markt
In 2021 bedachten de voormalig automotive engineers Dave van Swam en Niek Faassen het concept van de Weheat warmtepomp. Het verschil met andere op de markt verschenen warmtepompen: “Die zijn allemaal ontwikkeld op basis van bestaande kennis over cv-systemen”, vertelt Van Engelen. “Omdat Van Swam en Faassen geen kennis hadden van deze markt, konden zij zonder enige vooroordelen een compleet nieuw concept ontwikkelen. Reden voor CEO Van de Ven om de Weheat de ‘Tesla onder de warmtepompen’ te noemen.”

Andere kijk
De onbekendheid met de markt was overigens voor Weheat wel een reden om Van Engelen te vragen eens langs te komen voor een gesprek met Van de Ven. Dat begon met een telefoontje van een oud-collega die inmiddels al werkzaam was bij het Brabantse bedrijf maar leidde er uiteindelijk toe dat hij Van Engelen het aanbod accepteerde om bij Weheat aan de slag te gaan als consulent. “Ik wilde best een keer langskomen om te vertellen hoe de warmtepompmarkt in elkaar zit,” blikt Van Engelen op die eerste afspraak terug, “mede omdat ik toch niet al ver uit de buurt woon. Maar na een half uur met Van de Ven gesproken te hebben vroeg hij of ik misschien interesse had om bij Weheat te komen werken. Ik kreeg een rondleiding door de productieplant en was ik eigenlijk gelijk om. Vooral vanwege de totaal andere kijk op de markt en productieprocessen die dit bedrijf er op na houdt.”

Volledig recyclebaar
Van Engelen was met name enthousiast over de ontwikkeling van de monobloc-warmtepomp die hij kreeg voorgeschoteld. “Zo wordt de casing ervan gemaakt van EPP, een 100% recylcebaar plasticmateriaal dat ook nog eens super licht is. Mede hierdoor is het een volledig cradle to cradle product geworden, dat ook nog eens klimaatvriendelijk genoemd kan worden vanwege het gebruik van propaan als koudemiddel. De 8 kW-warmtepomp heeft bovendien een horizontale opstelling met een hoogte van slechts 62 cm, omdat hij in eerste instantie is bedacht als platdak warmtepomp. Dankzij de zwarte kleurstelling en zijn esthetisch verantwoorde vleugels op de bovenkant, lijkt de warmtepomp op een zwarte vogel. Vandaar ook zijn naam Blackbird. Andere opvallende kenmerken zijn het gewicht van slechts 78 kg en de eenvoudige aansluitmogelijkheden, waardoor de warmtepomp binnen één dag operationeel kan zijn. Een watertemperatuur tot 70 graden behoort met deze warmtepomp tot de mogelijkheden.”

Connectiviteit
Om het de installateur makkelijk te maken heeft elke Blackbird standaard een 4G-verbinding. Zo is de warmtepomp eenvoudig op afstand in bedrijf te stellen, te monitoren en te servicen. De online omgeving geeft zowel installateur als gebruiker inzicht in de prestaties, met toegang tot 35 datasets die elke 5 seconden worden bijgewerkt. Zo kunnen eventuele problemen worden opgemerkt en opgelost, zonder dat daar iemand fysiek voor aanwezig hoeft te zijn. Ook biedt de Blackbird een automatische configuratie naar de exacte warmtebehoefte van een huis en mechanische bescherming tegen vorstschade, mocht de elektriciteit uitvallen.

Groot afzetgebied
inmiddels is het duizendste exemplaar van de 8 kW-versie al geproduceerd. Op de vraag wat de verwachting voor het komend jaar is, antwoord van Engelen: “Dan willen we de productie verhogen naar 10.000 exemplaren. Een vertienvoudiging van het huidige aantal dus. Met zo’n 7.2 miljoen woningen in Nederland, waarvan ongeveer 20% een (gedeeltelijk) plat dak heeft, is het afzetgebied immers aanzienlijk.”

Nieuwe modellen
Naast de 8 kW variant verschijnen er in de loop van dit jaar bovendien nog verschillende nieuwe modellen. Zo zal Weheat op de VSK onder andere een 6 kW-versie en een staande variant van de Blackbird lanceren. Ook wordt er hard gewerkt aan een 20 kW-variant die eventueel in cascadeopstelling kan worden geplaatst om de utiliteitskant van de markt te kunnen bedienen 

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Itho Daalderop pauzeert levering warmtepomp Vincent

De productie en verkoop van de in 2022 gelanceerde monobloc warmtepomp van Itho Daalderop, Vincent, wordt omdat Vincent niet voldoet ...

Compacte warmtepomp zonder buitenunit

ATAG heeft een lucht/water-warmtepomp ontwikkeld zonder buitenunit. Met de Interion wil de fabrikant de markt een impuls geven en wordt ...

2023 topjaar voor warmtepompen, maar vierde kwartaal krimp

In heel 2023 werden er volgens de verkoopcijfers van fabrikanten 150 duizend warmtepompen aan groothandels en installateurs geleverd, voor de ...

Relatief weinig problemen met warmtepompen tijdens vorstperiode

Warmtepompen blijken tijdens een vorstperiode zonder problemen te functioneren. Een rondgang langs een aantal installatiebedrijven laat zien dat er in ...

Krachtige wandventilator met een hoogwaardig design

Gepubliceerd op

Meer

De innovatieve AEROPLUS WRG combineert maximale warmteterugwinning met talrijke functies voor meer ruimtelijk comfort. Deze unieke compacte wandventilator regelt gelijktijdig de toe- en afvoerlucht in een systeem. Daarnaast heeft de AEROPLUS WRG een laag geluidsniveau, uitstekende luchtprestaties en een hoge geluidsisolatie.
De drukstabiele ventilatoren bieden ook tastbare voordelen: ze zorgen op betrouwbare wijze voor de gewenste luchtuitwisseling, zelfs bij een hoge winddruk op de gevel.

De AEROPLUS WRG is energiebesparend en heeft een warmteterugwinning tot 93 %. De roterende warmtewisselaar maakt het mogelijk om uitstekende technische waarden te bereiken met een aantrekkelijk, uiterst compact ontwerp van de behuizing.
De optie om de warmteterugwinning uit te schakelen maakt ook passieve koeling tijdens de zomermaanden mogelijk. Met behulp van een temperatuur- en vochtigheidssensor regelt de AEROPLUS WRG automatisch de ventilatie naar behoefte.
In de smart versie wordt de AEROPLUS WRG bediend via de SIEGENIA Comfort app en wordt hij automatisch gestuurd door een CO2-sensor. Beide varianten zijn geschikt voor externe bediening en voor eenvoudige integratie in het gebouwbeheersysteem.

Meer informatie vindt u hier

Van idealen naar daden

Gepubliceerd op

DE VERKIEZINGEN ZIJN VOORBIJ. EN NU?

De verkiezingen liggen achter ons. Al sinds de val van het kabinet in juli wordt er gepraat en beloofd als het gaat om de plannen voor de toekomst. Verkiezingsprogramma’s en debatten in het land. Goede voornemens, beloftes en beter beleid. Maar wat gaat er nu gebeuren? We nemen je mee in de komende maanden!

De verkiezingen zijn voorbij. Er is een nieuwe Tweede Kamer. En we zijn nu op weg naar een nieuw kabinet. Het lijkt misschien wel een ver-van-je-bedshow, maar de nieuwe ministers moeten straks belangrijke beslissingen nemen over de energietransitie en over oplossingen voor de tekorten aan vakmensen in de techniek. En dat zal altijd een mengeling zijn van de verschillende standpunten. Hoe moeten we ernaar kijken?

Onderhandelen
Na de verkiezingen begint voor de Tweede Kamer een nieuwe periode waarin veel nieuwe mensen op de blauwe stoelen zullen zitten. Tegelijkertijd wordt verkend welke partijen met elkaar willen onderhandelen om een nieuw kabinet te vormen. Waarschijnlijk zijn hier minimaal drie partijen voor nodig. Het onderhandelen is niet gemakkelijk. De vorige keer waren er ruim 250 dagen nodig om tot een beleidsagenda te komen op bijvoorbeeld onderwerpen als klimaat, onderwijs en energie. Waarom het zo ingewikkeld is? Alle partijen hebben mooie beloftes gedaan die zij voor hun kiezers ook echt willen waarmaken. Dus elke partij moet iets terug zien van de plannen die ze presenteerden. Het is dus altijd een kwestie van geven en nemen. Om te kijken wat we kunnen verwachten, nemen je mee langs de hoofdlijnen van de verschillende programma’s. We starten bij de instroom van nieuwe mensen in de techniek.

Inzetten op jonge vakmensen
Het mbo is aan het veranderen. Voor het eerst waren er dit jaar mbo’ers welkom tijdens de introductieweken in sommige studentensteden en werd er gewerkt aan de herwaardering van mbo’ers in de samenleving. Maar wat
gaat een nieuw kabinet oppakken? Het zal een combinatie worden van verschillende standpunten. Alle partijen willen in ieder geval dat het beroepsonderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt en willen het beroepsonderwijs sterker make. Soms wordt gepleit voor vakscholen. De SP wil dat iedereen gratis een goede opleiding kan volgen vóór hij of zij aan het werk gaat. Ze willen dat als eerste realiseren voor mbo-studenten. GroenLinks/PvdA wil het mbo meer regelvrijheid geven om opleidingen flexibel vorm te geven zodat studenten niet gevangen zitten in een kwalificatiedossier. Alle partijen pleiten voor voldoende stageplekken voor iedereen. De ChristenUnie en de BBB willen dat in heel Nederland techniekonderwijs beschikbaar is en blijft. Het CDA wil een herwaardering van het vakmanschap en het mbo, met extra aandacht voor de terugloop van studenten in de techniek en de zorg. JA21 wil extra inzetten op techniek en zorg binnen het beroepsonderwijs.

Leven lang leren
Het CDA zet zich in voor het levenslang ontwikkelen en dus voor een Persoonlijk Ontwikkel Budget. GroenLinks/PvdA wil, in samenwerking met andere partijen (zoals O&O-fondsen en arbeidsmarktregio’s), dat het mbo-, het hbo- en het wo-onderwijs een formele rol krijgen in leven lang ontwikkelen. Samen met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven wil Nieuw Sociaal Contract (NSC) afspraken maken voor het doelmatig en kansrijk opleiden en ontwikkelen van meer beroeps- en praktijkgerichte trajecten. Met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) maakt de partij actieplannen voor voldoende stage- en leerwerkplekken. De ChristenUnie wil dat het mbo, na een beoordeling door de opleiding, toegankelijk wordt voor instromers zonder startkwalificatie. Daarbij kun je denken aan statushouders, jonge moeders zonder diploma en voormalige arbeidsmigranten.
Van alle mooie plannen moet nu beleid worden gemaakt. Dat is wat aan de onderhandeltafel gebeurt. Het beroepsonderwijs heeft een breed draagvlak onder de partijen en we mogen van Den Haag dus wat verwachten.

Klimaat
Een ander thema dat onze sector raakt, is het klimaat. Even leek het bijna niet te spelen in de campagne. Met de klimaatmars van 70.000 mensen werd kort voor de verkiezingen echter een belangrijk signaal afgegeven. Maar het klimaat gaat ook bij het vormen van een nieuwe regering werkelijk een rol spelen. De verschillen zijn groot. Een aantal partijen wil niets op het gebied van klimaat en energie (vooral de rechtse partijen); andere partijen besteden er juist wel veel aandacht aan. De meeste grote partijen houden vast aan de nationale klimaatdoelen uit de Klimaatwet, die voorschrijven dat Nederland in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Enkele partijen hebben zelfs nog meer ambitie en willen sneller; denk aan D66 en GroenLinks/PvdA.

Wat plannen op een rij
Verschillende partijen pleiten voor extra windturbines op zee en vinden dat Nederland nieuwe kerncentrales zou moeten overwegen. Verschillende partijen willen de salderingsregeling behouden totdat alle burgers voldoende toegang tot zonnepanelen hebben gehad. Het doel is om woningen duurzaam of zelfs klimaatpositief te bouwen, en wijken snel van het gas te ontkoppelen. Bij de BBB heerst de duidelijke mening dat landbouwgronden niet moeten worden ingezet voor zonnepanelen. Innovaties zijn bij elke partij welkom. Maar niet elke partij reserveert hier geld voor. Het Klimaatfonds staat bij een aantal partijen onder druk (denk aan PVV en NSC).

Energiearmoede
Gemeenten moeten, onder meer volgens de SP en NSC, financiële steun bieden aan huishoudens die worden getroffen door energiearmoede. Slecht geïsoleerde huizen moeten een lagere huurprijs krijgen en meer wijken moeten worden aangesloten op warmtenetten. GroenLinks/PvdA wil flink investeringen in de isolatie van woningen en wil burgers helpen bij het installeren van zonnepanelen. De BBB pleit ook voor meer isolatie van woningen en staat positief tegenover lokale energiecoöperaties van burgers en de uitbreiding van lokale warmtenetten. Bij D66 ontvangen burgers een ‘basisbedrag’ als compensatie voor hogere kosten als gevolg van de energietransitie. Daarnaast krijgen burgers een klimaatticket waarmee ze voor een vast bedrag per maand gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer buiten de spitsuren.

Van woorden naar daden
Plannen genoeg. Maar hoe moeten deze worden omgevormd tot één beleid? De partij met de meeste stemmen krijgt de verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen in de kabinetsformatie. Er komt een informateur die met verschillende politieke partijen praat om te verkennen wie met wie in een nieuw kabinet wil samenwerken. De plannen zijn hierbij wel bepalend. Want je moet tenslotte kunnen samenwerken en dat is moeilijk als je het over alles oneens bent. Alle plannen van de verschillende partijen moeten samen tot beleid worden gemaakt. Na de informateur komt de formateur in beeld. Dit is vaak de te verwachten minister-president (de afgelopen 13 jaar: Mark Rutte) die de taak heeft om het regeerakkoord af te ronden en passende ministers te vinden. Als de nieuwe kabinetsleden er met elkaar uit zijn, gaan ze naar de koning om te worden geïnstalleerd. En dan….dan gaan we van woorden naar daden. We zijn benieuwd wat er voor de techniek uitkomt en houden je hiervan op de hoogte!

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Nominaties VSK Awards 2024 bekend

De tien genomineerden voor de VSK Awards 2024 zijn bekend. De uiteindelijke winnaars ontvangen de tweejaarlijkse installatieprijs op de openingsdag ...

Drie praktijk-begeleiders geëerd voor bijzondere kwaliteiten

Aan Sanjay Bhoendie, Marleen Siebers en Piet Jonker is de titel ‘TopCoach van het Jaar 2023’ toegekend in de respectievelijke ...

“De technieksector is cruciaal voor Nederland”

Volgende week zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Landelijk wordt hier uiteraard volop aandacht aan besteed met onder andere ...

Kandidaten Tweede Kamer doen mee aan het Grote Techniek Debat

Brancheorganisatie Techniek Nederland organiseert op 8 november in Woerden het Grote Techniek Debat. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen ...

In de knel

Gepubliceerd op

Het gebeurt helaas nog steeds met enige regelmaat: gaslekken. Er hoeft maar één persoon zich te melden met “het lijkt wel of ik gas ruik” en brandweer, gasbeheerder en politie rukken massaal uit om straten af te zetten, gasverdeelstations af te sluiten en mensen op afstand te houden van het mogelijke gevaar. En dat is natuurlijk niet onterecht.
Ook dit jaar was het al weer raak in Nederland. Vorige week was er nog een forse gasexplosie in een serviceflat in Vucht. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar werken met gas is echt alleen voor vakmensen bedoeld en moet zeker niet aan iedereen worden overgelaten.
Zo’n iemand, jazeker, is Karel. Hij is er eentje van het type: “ik ruik niks, dus het zal wel goed zijn.” Waar elke vakman weet dat gas met knel toch wel doodzonde numero uno is, ziet Karel geen enkel gevaar in zijn gepruts. Gelukkig werd dit snel opgemerkt door een opmerkzame collega. We hopen dat Karel dit werk voortaan over laat aan de echte vakman.

Hoog en Droog

De laatste weken was er veel te doen over dijken, hoog water, natte kelders en een door water omringde  stier ...

Van het gas af

De warmtepomp; je kunt er eigenlijk als installateur niet meer omheen. Je kunt je wel vast blijven klampen aan de ...

Klimaatgenius

Er zijn van die Kareltjes, waarvan onze mond werkelijk wagenwijd openvalt. We snappen best wel dat er wereldwijd een hoop ...

Gootsteenvermaler

Je hebt het vast wel eens in een Amerikaanse film voorbij zien komen. Zo’n scene waar de huisvrouw de tafel ...

Horizontale voorraadvaten Itho Daalderop zijn nu beschikbaar

Gepubliceerd op

Itho Daalderop heeft horizontale voorraadvaten aan het assortiment direct verwarmde voorraadvaten toegevoegd. De horizontale voorraadvaten (WPV-H) zijn beschikbaar in de formaten 200L, 240L en 270L.

Een liggend voorraadvat is bijvoorbeeld ideaal om weg te werken achter een knieschot, waardoor zoveel mogelijk vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor andere doeleinden. Ook mogelijke constructieve breedte-/hoogtebeperkingen kunnen hiermee sneller worden opgelost.

De horizontale vaten zijn te combineren met verschillende warmtepompen

Lees meer 

Itho Daalderop pauzeert levering warmtepomp Vincent

Gepubliceerd op

De productie en verkoop van de in 2022 gelanceerde monobloc warmtepomp van Itho Daalderop, Vincent, wordt omdat Vincent niet voldoet aan de kwaliteitsstandaard die Itho Daalderop hanteert tijdelijk gepauzeerd. Installatienet.nl sprak met communicatiemanager Henriette Davids over de beweegredenen en gevolgen.

Davids legt uit dat de Vincent – die inmiddels in een groot aantal coöperatie woningprojecten is toegepast  –  sinds enkele maanden in toenemende mate storingen vertoonde, waarmee de warmtepomp niet meer voldeed aan de eigen kwaliteitsnorm.

Tijdelijke leverpauze
Een heldere oorzaak van de problemen werd niet direct gevonden, waarop werd besloten om de productie en verkoop tijdelijk te pauzeren om de Vincent eerst volledig te kunnen doorontwikkelen en opnieuw in een veldtestcyclus te laten meegegaan. Hoe lang deze tijdelijke stop zal duren, is nog niet bekend.

Problemen met inverter
“We constateerden problemen met onze inverter”, vertelt Davids over de ontstane situatie. “Nadat softwarematig enkele veranderingen waren doorgevoerd, ontstonden er helaas weer andere problemen. In sommige gevallen resulteerde de storingen in het volledig moeten afkoppelen van de unit in een hybride setting. Hierdoor moesten bewoners weer volledig op gas worden aangesloten. In het geval van een volledig all-electric opgestelde Vincent zorgt nu een elektrisch verwarmingselement alsnog voor een werkzaam systeem. Itho Daalderop compenseert de gedupeerde bewoners voor de extra energiekosten die hiervoor worden gemaakt. De storingen zijn overigens installatie afhankelijk en ontstaan niet bij alle Vincent installaties”

Snel herstel
Het serviceteam van Itho Daalderop probeert nu, in nauwe samenwerking met de installateurs, alle betrokken bewoners zo snel mogelijk te voorzien van een storingsvrij werkende installatie. Het ‘zusje’ van Vincent, de vorig jaar gelanceerde Amber, en de water/water-warmtepomp WPU maken gebruik van andere techniek en hebben niets met deze problemen te maken.

Compacte warmtepomp zonder buitenunit

ATAG heeft een lucht/water-warmtepomp ontwikkeld zonder buitenunit. Met de Interion wil de fabrikant de markt een impuls geven en wordt ...

2023 topjaar voor warmtepompen, maar vierde kwartaal krimp

In heel 2023 werden er volgens de verkoopcijfers van fabrikanten 150 duizend warmtepompen aan groothandels en installateurs geleverd, voor de ...

Relatief weinig problemen met warmtepompen tijdens vorstperiode

Warmtepompen blijken tijdens een vorstperiode zonder problemen te functioneren. Een rondgang langs een aantal installatiebedrijven laat zien dat er in ...

Warmtepomp twee jaar eerder terugverdiend

Per 1 januari 2024 stijgt de energiebelasting op gas met elf eurocent per kuub, terwijl het tarief voor elektriciteit juist ...

Marktgerichtheid loont

Gepubliceerd op

Om zakelijk succesvol te zijn, is het noodzakelijk om ontwikkelingen in de markt goed in de gaten te houden. En dat is meer dan een beetje volgen van technologische ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Ook geopolitieke ontwikkelingen of een pandemie zoals corona kunnen invloed hebben op jouw bedrijf. Kijk maar eens naar de ontwikkeling van de gasprijs na de inval van Rusland in Oekraïne, waardoor de vraag naar warmtepompen is gestegen. Deze oorlog heeft bovendien invloed op de prijs van grondstoffen, de levering daarvan en leverproblemen van materialen. Het conflict drijft prijzen op en zet marges onder druk.
En nu de economie weer wat trager gaat, merken heel wat bedrijven dat afnemers eerst hun opgebouwde voorraden opmaken, voordat ze opnieuw gaan bestellen. En dat doen ze dan ook nog in lagere hoeveelheden. Want de voorraad mag niet meer zo snel oplopen. En zelfs ontwikkelingen in de bevolkingsgroei en -samenstelling hebben invloed op jouw bedrijf. Kijk maar eens naar de krapte op de arbeidsmarkt en de moeite die veel bedrijven hebben om aan gekwalificeerde medewerkers te komen.
Deze en andere ontwikkelingen hebben dus ook invloed op jouw bedrijf. Je kunt er je kop voor in het zand steken of er juist iets mee gaan doen. En dat laatste is verstandiger dan wegkijken. Want als je de ontwikkelingen op de markt goed kent, kun je daar met jouw bedrijf beter op inspelen. De mate van marktgerichtheid is daarom naast vakkennis en kunde een belangrijke factor voor het succes van jouw bedrijf. Dat blijkt ook uit onderzoek. Wil je weten hoe marktgericht jouw bedrijf is? Doe hier de quickscan: https://bit.ly/installateurszaken.

Willem de Vries is Managing Partner van STEM Industrial Marketing Centre. Het kenniscentrum op het gebied van marketing voor technische B2B bedrijven. Neem gerust eens de proef op de som en kom naar een proefcollege over de inzet van marketingtools voor jouw technische bedrijf: https://bit.ly/stem-proefcollege

Op onze nieuwsbrief abonneren

Energietransitie van luchtverwarming

In de bestaande woningbouw komt nog regelmatig luchtverwarming voor. In verband met de energietransitie kan dit voor uitdagingen zorgen. Er ...

Slim installeren: leuk of noodzaak?

Met slim installeren laat je niet alleen je klanten zien dat je nadenkt om met zo weinig mogelijk tijd een ...

Van toen naar morgen

Enkele weken geleden kreeg ik een uitnodiging van inkoopvereniging SALO voor haar 75-jarig jubileumfeest. Op de uitnodiging stond de tekst: ...

Kom naar VSK 2024, de grootste installatiebeurs van Nederland

Gepubliceerd op

 Tijdens VSK ontdek je alle innovaties en oplossingen op het gebied van W- en E-installatie in één dag! 330+ exposanten delen hun kennis en tonen hun nieuwste ontwikkelingen en technieken. Met een kennisprogramma vol activiteiten en sessies van experts en branchegenoten, keer je terug naar de werkvloer met een berg extra kennis.

Registreer je hier

 

Hoe verwarm ik een bedrijfshal

Gepubliceerd op

Veel ondernemers vragen zich af hoe zij hun bedrijfshal zo duurzaam mogelijk kunnen verwarmen. Masterwatt heeft hier diverse oplossingen voor.
Van grote bedrijfshallen en productieloodsen tot maneges en winkelpanden. Met elektrische oplossingen zoals een warmtepomp heater, luchtgordijn
of industriële infraroodverwarming is het voor bijna iedere industriële ruimte mogelijk om duurzaam te verwarmen.

Lees verder...

VSK: De beurs voor de totale E + W installatiebranche

Gepubliceerd op

VSK is dé beurs voor de volledige installatiebranche. Of het nu gaat om W-installatie of E-installatie, VSK brengt je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Meer dan 330 exposanten delen met jou hun expertise en presenteren innovatieve oplossingen en diensten.

Registreer je hier

Living Lab 040

Gepubliceerd op

BROEDPLAATS VOOR INNOVATIES

In Eindhoven verrijzen de komen­de jaren 119 experimentele wo­ningen. Ze zijn onderdeel van Living Lab 040, een broedplaats voor technische en sociale innovatie. IZ sprak met professor Jos Lichtenberg, die nauw betrokken is bij het initiatief.

Er was al een gigantisch woningtekort, maar door de aanhoudende migratie wordt het probleem nog nijpender. Waar moeten al die mensen wonen? Met name de grote steden zien zich ge­steld voor een moeilijke opgave. Een van de opties die veel weerklank vindt, is om steden te ‘verdichten’, dat betekent in de praktijk efficiënter gebruik maken van de urbane ruimte die voorhanden is.

Oorsprong
In dat kader had de stad Eindhoven wel oren naar een locatie waar volop geexperimenteerd kon worden met nieuwe woningen en de sociale context. Des te meer omdat het om een langdurig project gaat. “In de bouw zien we vaak dat leereffecten nauwelijks blijven hangen, omdat er bij iedere opgave nieuwe bouwteams worden samengesteld en door budgettaire overwegingen regelmatig onderdelen van het ontwerp sneuvelen. Met een initiatief als Living Lab 040 waarbij tijdsdruk achterwege is, geen winstoogmerk speelt en waar je fouten mag maken en daardoor sneller leert, voorkomen we dit probleem,” vertelt Lichtenberg.

119 woningen
Living Lab 040 huurt de grond voor een periode van 15 jaar van de gemeente Eindhoven. De komende jaren verschijnen er 119 experimentele woningen. Het gaat om verschillende woningtypen. Er worden zowel bouwkundige als installatietechnische innovaties getest, van biobased materialen tot geïntegreerde installatieconcepten.

Leidingen
In één project (Ferlem) worden woningen opgetrokken met panelen waarin het leidingwerk al is opgenomen. Door het extreem dikke isolatiepakket is een vloerverwarming overbodig en volstaan convectoren van Jaga. Een interessant concept, omdat er nieuwe inzichten aan het ontstaan zijn over welbevinden en constante temperaturen. Tevens wordt getest welk effect het heeft als woningen overschotten aan energie met elkaar uitwisselen.

Integratie
Bouwkunde en installatietechniek schuiven naar elkaar toe. Dat is ook te merken in het Living Lab. Zo wil een buitenlandse glasfabrikant ramen testen die warmte leveren. Een goede oplossing als er lokale verwarming nodig is bij koudeval. En Velux beweegt als ramenleverancier steeds meer in de richting van de ventilatietechniek, bijvoorbeeld door nieuwe besturingstechniek toe te voegen aan ramen.

Scheiden
Dergelijke experimenten geven al deels aan welke kant de bouwkolom waarschijnlijk gaat op bewegen. Lichtenberg zelf maakt zich hier onder de noemer ‘Slimbouwen’ al jarenlang hard voor: het scheidbaar maken van de bouwkundige constructie en de installatietechniek, zodat tussentijdse vervanging, onderhoudswerkzaamheden en demontage aan het einde van de levensduur van de woning steeds eenvoudiger worden. Dit heeft verregaande consequenties voor het werk van de installateur en biedt hem grote kansen, want zijn rol wordt belangrijker. Hij doet al vroeg in het proces mee bij het ontwerpen en de engineering en later in de gebruiksfase zal de installateur de beheerder langdurig blijven ondersteunen bij mutaties en dergelijke.

Hergebruik
Op die manier wordt veel tijd en geld bespaard en hoogwaardig hergebruik van bouwkundige componenten en installatietechnische onderdelen gefaciliteerd. Denk aan het inzamelen van elektra, warmtepompen, PV-panelen, leiding- en kanalen werk, omdat ontkoppeling simpel is.

Input gebruikers
Naast technische innovatie is er ook oog voor sociale innovatie. Onder andere in de vorm van Burgerdenktanks. Dergelijke initiatieven slaan helaas vaak de plank mis, omdat er zich voornamelijk hoogopgeleide mensen met een links-liberale signatuur aanmelden. Dat zorgt voor een eenzijdige visie en uitkomsten en ondermijnt op termijn ook het draagvlak voor verduurzaming. Bovendien creëer je zo een blinde vlek, we komen als branche in een echokamer terecht en missen wellicht belangrijke informatie. Lichtenberg onderkent het probleem. Helaas is er nog te weinig aandacht voor, beaamt hij, daarom kan hij nog geen oplossingen geven. “Meer onderzoek is broodnodig. En dat gaan we in het LAB doen.”

Participeren
Living Lab 040 is een leerzame omge­ving voor onze branche. Ook voor in­-
stallateurs. Mocht je als lezer ook aan conceptontwikkeling doen, dan kun je je gerust aanmelden, zegt Lichtenberg 

Ripple

Ripple is een bouwsysteem bedoeld voor het creëren van woonruimte op daken. Het is ontwikkeld door een studententeam (Team VIRTUe). Doel is om de woningen ook daadwerkelijk te gaan bewonen om daarmee data met betrekking tot woonervaringen te verzamelen. Het betreft een ver ontwikkelde bio-based woning die op veel fronten een kijkje in de toekomst geeft. Zo gaat het om een co-living concept, waarbij twee kleine huishoudens de ingang en een collectieve ruimte delen. Een warmtepomp verwarmt de woning via een afgiftesysteem in de vloer. Daarmee kan ook worden gekoeld. In hoeverre dat nodig is, moet blijken. Ripple is in verband met de plaatsing op daken een lichtgewicht systeem, maar de interne opwarming in de zomer wordt voor een belangrijk deel gereduceerd door wateropslag op het dak. Een EPDM-dak tegen opstanden omhoog ingewerkt, levert een waterreservoir op, dat oververhitting in de zomer sterk reduceert. Dat buitenhouden van warmte geldt ook voor een geautomatiseerde buitenzonwering met louvre-panelen. Op het dak tref je een groendak aan, dat ook bijdraagt aan de binnenklimaatbeheersing. Het dak is ingericht als een terras met tuin, waarmee het dakvlak dubbel wordt gebruikt. Het waterbassin bevindt zich direct onder dit terras. Opmerkelijk zijn verder de esthetisch aantrekkelijke PV-gevelpanelen die het gebruik van het dak als verblijfsgebied mogelijk maken. En zo is de gevel, grotendeels onzichtbaar, opeens een interessante energieopwekker geworden. Een bijzonder element is het Equi Librium. Dit product is in feite een besturingseenheid en maakt Ripple tot een active smart home. Het regelt niet alles automatisch, maar zoekt juist de interactie met de bewoner, die dan bewust kan beslissen om de afwasser een uurtje later aan te zetten, omdat dan de zon zal schijnen en er dan energieopbrengst is. Op die wijze worden bewoners bewuster gemaakt van energiestromen wat tot gedragsverandering en besparingen zal leiden. Door het direct gebruik van energie en het uitsmeren van piekbelastingen, worden congestieproblemen in het energienet gereduceerd. Het circulaire karakter wordt mede bepaald door het scheiden van de constructie en de invulling met niet dragende geveldelen. En, heel belangrijk, door het ontkoppelen van leidingen, waardoor ook de installatie volledig demonteerbaar is. De installaties komen bij bestaande gebouwen meestal geconcentreerd via een schacht naar boven. Ripple heeft een robuuste kern die als een hoed over zo’n leidingconcentratie kan worden geplaatst. Een plug and play systeem dat daarop aansluit, zorgt voor efficiëntie bij de montage en flexibiliteit ten aanzien van wijzigend gebruik. Ook badkamer en keuken kunnen daarbij een nieuwe plek krijgen. Via de kern kan tevens het onderliggende gebouw profiteren van overtollige duurzaam opgewekte energie.

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Installaties slimmer aansturen met ‘simpel kastje’

Het Groningse bedrijf ACS reist begin volgend jaar als één van de twintig veelbelovende scale-ups af naar de Consumer Electronics ...

Slimme gebouwen

Digitalisering maakt gebouwen steeds comfortabeler, efficiënter en veiliger. Moderne cloud-oplossingen ondersteunen het beheer op afstand en vormen een krachtige tool ...

Slim inspelen op energieneutraal bouwen

Wie in de technische bouw- of installatiebranche werkt, krijgt te maken met de nieuwe Europese energiedoelstellingen voor 2020, 2030 en ...

Nieuw kennisevent over slimme gebouwen

15 november vindt het nieuwe kennisevent Smart Homes & Intelligent Buildings plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. De dag staat ...

Hoog en Droog

Gepubliceerd op

De laatste weken was er veel te doen over dijken, hoog water, natte kelders en een door water omringde  stier. Oftewel het klimaat liet zich weer eens van zijn weerbarstige Nederlandse kant zien.

Karel die van uit zijn huis nagenoeg de IJssel over kijkt, zag het allemaal met lede ogen aan. Zijn telefoon stond vanwege al dat water roodgloeiend. Klanten met onder water gelopen keldertjes belden hem massaal op om te informeren of hij wellicht een pomp had.

Helaas voor deze mensen zat Karel weer eens ramvol met werk. Hij kwam zelfs al tijd tekort voor zijn regulier ingeplande werkzaamheden, waaronder een keteltje dat hij moest vervangen voor een klant. Die woonde vlakbij hem in de het dorp, nog net wat dichter naar het kolkende water toe.

De klant in kwestie had zijn meest kostbare spulletjes al naar de bovenverdieping gebracht en was juist bezig om zijn bankstel op klossen te zetten voor als het water de drempel over zou stromen. Karel, uiteraard nooit beroerd om zijn klanten te helpen, dacht direct aan het keteltje dat hij ging plaatsen: ‘Stel nou dat het hier overstroomt, dan kan die ketel best wel eens onder water komen te staan. Ik kan dat ding dus maar beter zo hoog mogelijk monteren. Staat de boel hier onder water dan zitten ze er in ieder geval altijd nog warmpjes bij.’

Van het gas af

De warmtepomp; je kunt er eigenlijk als installateur niet meer omheen. Je kunt je wel vast blijven klampen aan de ...

Klimaatgenius

Er zijn van die Kareltjes, waarvan onze mond werkelijk wagenwijd openvalt. We snappen best wel dat er wereldwijd een hoop ...

Gootsteenvermaler

Je hebt het vast wel eens in een Amerikaanse film voorbij zien komen. Zo’n scene waar de huisvrouw de tafel ...

Ruziënde rookgassen

In de herfstvakantie had Karel een paar dagen de kinderen van zijn zwager te logeren. Mevrouw Karel, dol op de ...

Energietransitie van luchtverwarming

Gepubliceerd op

In de bestaande woningbouw komt nog regelmatig luchtverwarming voor. In verband met de energietransitie kan dit voor uitdagingen zorgen. Er kan een lucht/water-warmtepomp geplaatst worden, maar vaak zijn de warmtewisselaars in de bestaande luchtverwarming niet geschikt voor lagetemperatuurverwarming. De gok kan genomen worden om te kijken of de warmtepomp het nog warm krijgt, ook door wellicht aanvullende isolatiemaatregelen. Wanneer dit echter niet werkt, zal er niet alleen een nieuwe warmtepomp geplaatst moeten worden, maar zal ook de luchtverwarmer vervangen moeten worden voor een nieuw product dat wel geschikt is voor lage temperaturen. Dit zorgt wel voor een extra investering naast de warmtepomp.
Of is het wellicht beter om toch van luchtverwarming afstappen? Ook dit zorgt voor een stevige extra investering. Er is namelijk nog geen distributiesysteem met water in de woning aanwezig. Deze zal dus geheel nieuw aangelegd dienen te worden.
Een andere oplossing is om de luchtverwarming te vervangen door een lucht/lucht-ventilatorconvectorwarmtepomp (fancoil-unit). Hiermee kan de luchtverwarmer één op één uitgewisseld worden voor een elektrische oplossing; er zal wel voor het tapwater nog een aanvullende installatie benodigd zijn. Deze lucht/lucht-warmtepomp heeft als voordeel dat de investering relatief gezien meestal lager is. Nadeel is dat er geen subsidie op verleend wordt. Bovendien hebben deze ventilatorconvectoren een hoger luchtdebiet dan de gemiddelde luchtverwarmer om hetzelfde verwarmingsvermogen te kunnen leveren, wat geluidsklachten in kanalen of bij roosters op kan leveren.
Er zijn dus diverse mogelijkheden voor dit soort woningen qua verduurzamen. Uiteindelijk zal de oplossing altijd afhangen van de woning en de investeringsruimte.

Tim Visser
Engineer-Adviseur W-installaties, voormalig zelfstandig installateur.
[Twee generaties, vader Dick en zoon Tim Visser, schrijven om beurten een column op persoonlijke titel]

Ander relevant nieuws van onze redactie

Hoe computers helpen bij duurzame energie

De robot in de installatietechniek? Je hebt gelijk beelden in je hoofd. Star Wars in de meterkast maar dan anders ...

Slim installeren: leuk of noodzaak?

Met slim installeren laat je niet alleen je klanten zien dat je nadenkt om met zo weinig mogelijk tijd een ...

Van toen naar morgen

Enkele weken geleden kreeg ik een uitnodiging van inkoopvereniging SALO voor haar 75-jarig jubileumfeest. Op de uitnodiging stond de tekst: ...

Wie het dichtst bij het vuur zit….

De buurtbarbecue duurt altijd tot in de late uurtjes. En al is het zomer, aan het eind van de avond ...

Warmtepomp twee jaar eerder terugverdiend

Gepubliceerd op

Per 1 januari 2024 stijgt de energiebelasting op gas met elf eurocent per kuub, terwijl het tarief voor elektriciteit juist met twee cent afneemt. Dat maakt elektrisch verwarmen als alternatief voor de gasgestookte ketel ineens aanzienlijk aantrekkelijker, zo stelt Slimster.nl. De vergelijkingssite berekende dat de terugverdientijd met gemiddeld twee jaar afneemt.

Of het nu gaat om een lucht-lucht-, een lucht-water- of een hybride warmtepomp: de terugverdientijd daalt in alle gevallen met iets meer dan twee jaar. Waar je bij de goedkoopste optie - de lucht-luchtwarmtepomp - dit jaar nog op een terugverdientijd van ruim zeven jaar moet rekenen, gaat het vanaf 2024 nog maar om vijf jaar. Voor de lucht-waterwarmtepomp becijfert Slimster een afname van 9,6 naar 7,6 jaar. Bij de hybride warmtepomp - zonder aanschaf van een nieuwe cv-ketel - zijn de getallen nagenoeg hetzelfde.

Grote toename in vraag naar warmtepompen
Nu het stookseizoen begonnen is lijken meer huishoudens zich bewust van de impact van gasverbruik op hun energierekening. De vraag naar warmtepompen neemt namelijk sterk toe, zo concludeert Slimster op basis van eigen gegevens. Op slimster.nl kunnen consumenten offertes van warmtepompinstallateurs aanvragen. Vergeleken met januari van dit jaar (en december 2022) gebeurt dit momenteel ruim drie keer vaker. De eerste stijging werd in oktober, de eerste maand waarin de verwarming weer aangaat, ingezet.
Naast het feit dat mensen schrikken van hun oplopende gasverbruik deze maanden is er volgens Slimster-eigenaar Marco Schuurman nog een andere reden voor de sterk stijgende vraag naar warmtepompen. “Vanaf 2024 krijg je als consument geen subsidie meer op de aanschaf van een warmtepomp met energielabel A+ of lager. Echter, heb je de warmtepomp in 2023 gekocht, maar wordt deze pas in 2024 geplaatst? Dan ontvang je de subsidie nog wél”, aldus Schuurman.

Berekeningen inclusief subsidie
Slimster rekende met het meest recente gemiddelde gas- en elektriciteitstarief dat het CBS maandelijks publiceert (1,28 euro per kuub gas en 0,35 per kWh elektra) en paste dat voor 2024 aan op basis van de veranderingen in energiebelasting. Ook hield het rekening met een gemiddeld subsidiebedrag per type warmtepomp. Zonder subsidie zou de terugverdientijd van de lucht-waterwarmtepomp en de hybride warmtepomp afnemen met respectievelijk bijna (2,9) en ruim drie (3,3) jaar. Voor een lucht-luchtwarmtepomp is geen subsidie beschikbaar. Op haar website houdt Slimster de gemiddelde prijzen en subsidiebedragen van de verschillende soorten warmtepompen bij.

Terugverdientijd maximaal zeven jaar
De verhoging van de energiebelasting op aardgas en het verlagen van de belasting op elektra komt voort uit het plan van de overheid om te “stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen.” Vanaf 2026 zijn huishoudens die hun cv-ketel willen vervangen dan ook verplicht op zijn minst voor een hybride warmtepomp te kiezen. Voorwaarde daarbij is wel dat deze zich binnen zeven jaar moet terugverdienen. Met de energietarieven van 2024 is dat, zoals blijkt uit de berekeningen van Slimster, nog net niet het geval.

Jaren 60 woningen all electric met warmtepomp zonder buitendeel

In een recent pilotproject is een aantal jaren 60 woningen gasloos gemaakt met een lucht/water-warmtepomp in combinatie met een 200 ...

‘Groei warmtepompen zal spectaculair doorzetten’

In 2023 zullen er naar verwachting 167.000 warmtepompen worden geïnstalleerd in de woningbouw, dat concluderen Dutch New Energy Research (DNE ...

Duizendste ‘liggende’ warmtepomp

Binnenkort rolt het duizendste Blackbird van de productieband. Na het succes van deze ‘liggende’ warmtepomp lanceert Weheat begin 2024 een ...

Kennis warmteverlies voor keuze warmtepomp

De kennis in het ISSO-kleintje warmteverliesberekening voor woningen is geactualiseerd. De kennis biedt methodes en uitgangspunten om het benodigde verwarmingsvermogen ...

CO-certificering vereist sinds 1 april 2023

Gepubliceerd op

Actie noodzakelijk voor installateurs

Sinds 1 april 2023 geldt een verplichte certificering voor bedrijven die zich bezighouden met het installeren en onderhouden van gasverbrandingstoestellen. Zonder het vereiste certificaat bent u dus als installatiebedrijf niet bevoegd om aan ketels te werken. De noodzaak is dan ook onmiskenbaar. Kiwa beschikt over een ruim aantal deskundige auditoren en streeft naar een zo kort mogelijke doorlooptijd van het certificeringstraject.

Certificering verplicht
Het aantal slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging in Nederland heeft geleid tot strengere maatregelen. Na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015 heeft de Nederlandse overheid stappen ondernomen om deze incidenten te verminderen, waaronder het verplicht stellen van certificering voor installatiebedrijven. Daarnaast mogen consumenten werkzaamheden aan gastoestellen alleen laten uitvoeren door gecertificeerde professionals.

Koolmonoxidecertificering in detail
Om een officieel certificaat te verkrijgen, moeten bedrijven voldoen aan strikte voorwaarden, zoals vastgelegd in de InstallQ-norm BRL 6000-25. De overheid promoot diversiteit in certificeringsopties die aan de wettelijke eisen voldoen. Kiwa heeft daarom een eigen certificeringsprogramma ontwikkeld, de BRL K25000. Deze beoordelingsrichtlijn biedt een gestroomlijnd traject voor het verkrijgen van een CO-certificaat. Bedrijven hebben nu de keuze tussen de BRL 6000-25, de Kiwa-regeling of de NHK BRL, specifiek gericht op gasgestookte sfeerhaarden.

Eenvoudiger certificeringsproces en kostenbesparing
Kiwa's BRL K25000 stelt duidelijke minimumvereisten vast en maakt deels op afstand uitgevoerde audits mogelijk via een speciale app. Dit bespaart aanzienlijk tijd en middelen, hetgeen vooral aantrekkelijk is voor kleinere bedrijven en zelfstandige professionals. Bovendien kan een CO-certificaat worden gecombineerd met andere certificaten zoals BRL 6000 of BRL 100, wat de efficiëntie van het auditproces bevordert.

Meer informatie
U vindt uitgebreide informatie over de verschillende CO-certificeringsnormen op de Kiwa-website. Er is ook een specifieke FAQ-sectie voor vragen over CO-certificering. Voor direct contact en specifieke vragen kunt u Kiwa bereiken via NL.CO.Certificering@kiwa.com of +31 88 998 32 20. Zorg ervoor dat u aan de nieuwe certificeringsvereisten voldoet.

Hoe computers helpen bij duurzame energie

Gepubliceerd op

De robot in de installatietechniek? Je hebt gelijk beelden in je hoofd. Star Wars in de meterkast maar dan anders. Beelden genoeg en misschien ook wel wensen. Maar de realiteit is dat de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) in de energiesector daar geen uitzondering op is. Een van de meest veelbelovende toepassingen van AI in de energiesector is robotische energieopslag. Hierbij worden slimme computers ingezet die leren van wat er gebeurt op energiegebruik en wat anders kan. Een groot voordeel van deze slimme aanpak is dat het ons helpt om beter om te gaan met wanneer we energie nodig hebben en wanneer die beschikbaar is.
Een ander voordeel is dat AI kan helpen om batterijen langer te laten meegaan. De slimme computer kan in de gaten houden hoe goed de batterijen werken en op tijd problemen ontdekken. Ook bij zonne- en windenergie, die afhankelijk zijn van het weer, kan AI van pas komen. De slimme computers gebruiken bijvoorbeeld weersvoorspellingen om te bedenken hoeveel energie we kunnen verwachten en sturen dan apparaten en installaties aan om deze energie op dat moment te gebruiken of juist energie op te slaan. Zo kunnen we beter gebruikmaken van de energie die we opwekken uit zon en wind en hoeven we minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.
Hoewel dit allemaal veelbelovend klinkt, zijn er wel uitdagingen, zoals de veiligheid en privacy van data, en de integratie van AI in bestaande infrastructuur. Er moeten kaders en beleid komen om dat te kunnen borgen. Maar één ding staat vast: AI speelt een sleutelrol in de toekomst van duurzame energie. Daar kunnen we niet meer om heen. Onze vakmensen hebben een rol in die verdere digitalisering. Met nieuwe kennis en vaardigheden. Ik zie het als opgave voor Wij Techniek om ervoor te zorgen dat de juiste kennis, opleidingen en trainingen er komen om de vakmensen te ondersteunen in die (nieuwe) sleutelpositie.

Sven Asijee
Directeur Wij Techniek

Sven Asijee, Directeur Wij Techniek

Op onze nieuwsbrief abonneren

Ander relevant nieuws van onze redactie

Slim installeren: leuk of noodzaak?

Met slim installeren laat je niet alleen je klanten zien dat je nadenkt om met zo weinig mogelijk tijd een ...

Van toen naar morgen

Enkele weken geleden kreeg ik een uitnodiging van inkoopvereniging SALO voor haar 75-jarig jubileumfeest. Op de uitnodiging stond de tekst: ...

Wie het dichtst bij het vuur zit….

De buurtbarbecue duurt altijd tot in de late uurtjes. En al is het zomer, aan het eind van de avond ...

Hoe de zon ons energiegebruik verhoogt

Met het verbeteren van woningisolatie en het dichter maken van gebouwen is er door de jaren heen steeds meer aandacht ...

Warmtepompen

Gepubliceerd op

TRENDS EN PROJECTEN

Na een tijd van stormachtige groei, is de warmtepompmarkt in rustiger vaarwater terecht gekomen. Maar de technische ontwikkeling gaat onverwijld verder. Tijdens de European Heat Pump Summit werd de vakpers bijgepraat. In deze editie een korte terugblik met enkele highlights en interessante Nederlandse projecten.

Vorig jaar werden er maar liefst 39 % meer warmtepompen verkocht in Europa dan het jaar ervoor. Ook in Nederland draaiden fabrikanten en installateurs overuren, zie bijvoorbeeld elders in IZ in het artikel over de ComfortHub.

Bijpraten
Koudemiddelen, mechanische innovatie, digitalisering, zo maar een greep uit de onderwerpen die afgelopen oktober werden behandeld tijdens de European Heat Pump Summit in Neurenberg. Tijdens deze tweejaarlijkse conferentie worden de branche en vakpers bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen in de warmtepompmarkt.

Obstakels
Tijdens verschillende presentaties werd ingegaan op technische innovaties, aansprekende projecten en relevante producten. Ook was er aandacht voor de obstakels waar de branche mee te maken heeft. Een groot obstakel blijft de prijs. Vooral de wijze waarop de gasprijs zich verhoudt tot de elektriciteitsprijs blijkt een dealbreaker or –maker te zijn. Daarnaast speelt het chronisch gebrek aan personeel Europa parten. En dan gaat het niet alleen om installateurs, maar ook om bijvoorbeeld fabrieksarbeiders. Een andere factor die werd genoemd was marketing. We weten nog steeds niet goed hoe we warmtepompen aan de man kunnen brengen.

Koudemiddelen
Op het gebied van koudemiddelen lijkt de strijd nu wel beslecht hier in Europa. Natuurlijke koudemiddelen en dan met name R290 oftewel propaan winnen rap aan terrein en dat gaat ten koste van R32 en andere chemische alternatieven. Voor de Honeywells, Chemours’ en andere giganten is dat een bittere pil. Hoewel ze tijdens presentaties nog inzichtelijk probeerden te maken dat HFO’s als R-1234YF en R454c goede scores kunnen behalen, lieten verschillende specialisten zich ontvallen tegen IZ dat het om een achterhoedegevecht gaat. Er is Europese PFAS-wetgeving in de maak om op termijn Fluorpoluymeren in de ban te doen. Dat zou tevens het einde betekenen voor chemische koudemiddelen.

Aandachtspunten
Maar terug naar propaan. Het heeft tal van voordelen, zo is het milieuvriendelijk en presteert het goed als verwarmer. Tegelijkertijd blijft het een ontvlambaar gas. Dat heeft zowel consequenties voor de opslag en het transport als de installatie. Denk aan openingen en het leidingenwerk. Hoewel volgens de meest recente cijfers warmtepompen met propaan nog maar 2 % van de Europese markt uitmaken, verwachten deskundigen dat het koudemiddel op termijn de meest populaire keuze zal worden in de woningbouw en het commerciële segment.

Systeemoptimalisatie
Er is dus volop aandacht voor koudemiddelen. Dat mag echter niet ten koste gaan van systeemoptimalisatie, waarschuwen de experts. Denk aan een betere ventilatoren, compressors, verdampers en de monitoring van de prestaties van warmtepompen. Zo liet Swegon tijdens een presentatie zien dat propaan zeer goed presteert in combinatie met een scroll inverter processor.

Digitalisering
Naast het Internet of Things, begint AI nu belangrijk te worden. IoT blijkt bijzonder nuttig te zijn om de energieprestaties van warmtepompen te verbeteren en voor Predictive Maintenance. Daarnaast gaat het de komende jaren een rol spelen bij Flexibility Provision, zoals het in vaktermen wordt genoemd. Dat betekent heel kort door de bocht: de warmtepomp laten draaien als de energie ruim voorhanden is en goedkoop.

ChatGTP
Het is inmiddels geen hype meer te noemen. ChatGTP verandert de wereld in een rap tempo. Ook de installatiebranche. Sensibo, expert op het gebied van digitalisering, heeft het al geïntegreerd in een Climate Control Tool. Na het invoeren van de randvoorwaarden, zoals het aantal ramen, de oppervlakte van de kamer, de functie van de ruimte en dergelijk, gaat het systeem proefdraaien. Het algoritme leert de omstandigheden kennen en stemt de klimatisering af op de eindgebruiker. De vraag blijft alleen of het wel zo’n duurzame oplossing is. Want, zoals een deelnemer aan de conferentie terecht opmerkte: “AI draait op data en voor het vergaren en verwerken daarvan heb je ook energie nodig” 

 

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Jaren 60 woningen all electric met warmtepomp zonder buitendeel

In een recent pilotproject is een aantal jaren 60 woningen gasloos gemaakt met een lucht/water-warmtepomp in combinatie met een 200 ...

‘Groei warmtepompen zal spectaculair doorzetten’

In 2023 zullen er naar verwachting 167.000 warmtepompen worden geïnstalleerd in de woningbouw, dat concluderen Dutch New Energy Research (DNE ...

Duizendste ‘liggende’ warmtepomp

Binnenkort rolt het duizendste Blackbird van de productieband. Na het succes van deze ‘liggende’ warmtepomp lanceert Weheat begin 2024 een ...

Kennis warmteverlies voor keuze warmtepomp

De kennis in het ISSO-kleintje warmteverliesberekening voor woningen is geactualiseerd. De kennis biedt methodes en uitgangspunten om het benodigde verwarmingsvermogen ...

Op naar een groene toekomst op VSK

Gepubliceerd op

De Jaarbeurs in Utrecht staat van 6 t.e.m. 9 februari opnieuw volledig in teken van VSK. De beurs bij uitstek om up to date te blijven over alle ontwikkelingen in de installatiewereld. Met name duurzame technieken staan dit jaar in de kijker. DUCO is in 2024 opnieuw van de partij en pakt uit met ventilatieoplossingen voor de toekomst. 

Toekomst vol uitdaging en potentieel
De uitdaging om Nederland duurzamer te maken staat voor de deur, vooral omdat er ambitieuze klimaatdoelstellingen op tafel liggen. Het is al langer dan vandaag geweten dat de installatiesector daar een cruciale rol in zal moeten spelen.

Op vlak van ventilatie staat DUCO paraat om mee de schouders te zetten onder die transitie naar een duurzamere toekomst. De focus ligt dan ook op energiezuinige ventilatieoplossingen die klaar zijn om een woning voor een lange periode naar een hoger niveau te tillen, zonder daarbij de oude sterktes over het hoofd te zien. En dat voor nieuwe én bestaande woningen.

Dat beaamt ook Marco van Damme, Country Sales Manager bij DUCO. “Energiezuinigheid is nu al belangrijk en het zal in de toekomst alleen maar aan belang winnen. Het is belangrijk om nu de juiste stappen te zetten zodat bouwend Nederland goed voorbereid is.”

Opwaarderen van woningen door renovatie
Nederland staat voor een grote uitdaging. Er staan vele woningen in Nederland die hun leeftijd beginnen te tonen en dringend aan renovatie toe zijn. Dat bestaande woningbestand nieuw leven inblazen is een van de belangrijke aspecten om de toekomst wat groener te laten kleuren.

De DucoBox Reno is ondertussen een vaste waarde. Een compact ventilatietoestel met stevige ventilatieprestaties die elke bestaande woning een energieboost kan geven.

Naast dit toestel pakt DUCO ook uit met een eigen luchtkanalensysteem: DucoFlex. Deze makkelijk te installeren en monteren kanalen zorgen met hun hoge luchtdichtheid voor een stille en efficiënte installatie. Door hun beperkte diameter vallen ze zeer gemakkelijk weg te werken in reeds bestaande bouw.

Door deze toevoeging aan het reeds bestaande assortiment van ventilatieboxen, dempers, ventielen en muur- en dakdoorvoeren fungeert DUCO nu als de eerste en laatste stop voor alle installatiepartijen die een ventilatie-installatie willen plaatsen.

Nieuwe constructies met oog op duurzaamheid
Nieuwe woningen zijn echter ook broodnodig en die moeten weldegelijk vanaf het eerste ontwerp klaar zijn voor een duurzame toekomst. DUCO draagt het concept zonaal ventileren al een tijd lang hoog in het vaandel. Dit concept combineert comfort met energiezuinigheid.

De DucoBox Energy Comfort Plus kan uitgerust worden met een optionele 2-zoneklep. Deze slimme WTW-unit zorgt zo voor 30% minder geluid én verbruikt ook nog eens tot 40% minder energie.

“Onze campagne rond zonale ventilatie werd eerder jaar gelanceerd, maar de inhoud van die boodschap leeft al jaren”, vertelt Marco van Damme. “Woningen zijn onderworpen aan bepaalde eisen voor ventilatie, maar daar wordt het eindresultaat voor de eindklant soms over het hoofd gezien. Met zonaal ventileren kan de bewoner rekenen op een extra meerwaarde van zijn installatie.”

Ook voor collectieve afvoer is er een duurzame oplossing. De Duco RoofFan is een drukgestuurde dakventilator die kan geconnecteerd worden met slimme iAV regelkleppen (op basis van vocht en/of COsturing). Hierdoor is elk appartement voorzien van een regeling op maat en wordt er enkel geventileerd waar en wanneer dat nodig is.

Ventilatieve cooling als totaaloplossing
Luchtdicht bouwen en een goede isolatie zijn tegenwoordig twee kernbegrippen die in de bouwwereld steeds meer aan belang winnen. Zeker om ongewenste energieverliezen zo veel mogelijk te beperken. Dat betekent echter ook dat de warmtevraag afneemt, maar de nood naar afkoeling van een gebouw wel groter wordt.

Het glasvervangend ventilatieluik DucoGrille NightVent kan hier soelaas bieden door zeer intensief te ventileren, ook 's nachts. De aansturing van dit hufterproof ventilatieluik kan zowel manueel (met hendel) als volautomatisch gebeuren. Bovendien kan de DucoGrille NightVent aan het gebouwbeheersysteem (GBS) worden gekoppeld.

Ook het DucoGrille Close 105 lamellenrooster zorgt voor intensieve (nacht)ventilatie. Dit rooster wordt als toevoerrooster in de muur ingebouwd en langs beide kanten voorzien van een esthetisch rooster. Samen met de roosters uit het DucoGrille Solid gamma, vormt dit kleppenregister dé totaaloplossing voor efficiënte intensieve ventilatie.

Ontdek Green Ventilation
De smaak al te pakken gekregen? Geen probleem! Ervaar deze mogelijkheden en nog vele andere helemaal zelf op VSK 2024. Bezoek de DUCO-stand, waar het team voor jou klaar staat. Naast een goed gesprek en het beantwoorden van vragen worden er ook workshops georganiseerd waar je de producten in actie ziet en zelf mee aan de slag kan.

Vraag er ook naar onze nieuwe Duco Installation App. Deze handige tool werd ontwikkeld met het doel om de installateur te ontzorgen voor elke ventilatie-installatie van DUCO. Regel in een handomdraai een nieuw systeem in én ontvang ook een volledig WKB-proof ventilatieverslag aan het einde van de rit.

Volgens Marco van Damme is de Duco Installation App de kers op de taart. “Het is de laatste stap voor DUCO om de installatiepartijen een volledige DUCO-ervaring aan te bieden. Het vervolledigen van het gamma gebeurde door de toevoeging van de DucoFlex-luchtkanalen. Dat verhaal wordt nu bekroond met deze nieuwe app. Installateurs kunnen vanaf ontwerp tot inregeling van de installatie telkens terecht bij hetzelfde adres.”

Zo onderstreept DUCO nogmaals haar vaste boodschap: The Future is Green

Registreer gratis voor VSK en bezoek de DUCO stand D030!

Van het gas af

Gepubliceerd op

De warmtepomp; je kunt er eigenlijk als installateur niet meer omheen. Je kunt je wel vast blijven klampen aan de keteltjes, maar uiteindelijk zal je toch het duurzame segment moeten gaan. Het is iets wat ook (of zelfs) bij Karel langzaam begint te dagen.

Helaas heeft hij nog geen kaas gegeten van het installeren van deze energielabel-minnende apparatuur en zijn er nog veel klantjes die uit investeringsoogpunt kiezen voor het oude vertrouwde keteltje. En dat komt Karel dan weer goed uit. Kan hij het stukje verdiepen in de warmtepomp wat verder voor zich uitschuiven.
Maar goed, er komt een moment dat hij toch zal moeten. Mt die insteek installeert hij tegenwoordig zijn cv-systemen: levensduur verminderend. Hij zorgt ervoor dat ‘zijn’ installaties er op het oog harstikke mooi uitzien, maar een geoefend oog ziet allang dat Karel flink wat steken laat vallen. Zo’n ontgasser moet bijvoorbeeld niet ondersteboven gemonteerd worden en al helemaal niet op de koudwaterleiding.
Op slinkse wijze zorgt Karel met zo voor dat zijn installatie binnen een aantal jaar aan vervanging toe is. Tegen die tijd heeft hij zich helemaal verdiept in de warmtepomp, waarmee hij de klant alsnog van het gas af kan helpen!

Klimaatgenius

Er zijn van die Kareltjes, waarvan onze mond werkelijk wagenwijd openvalt. We snappen best wel dat er wereldwijd een hoop ...

Gootsteenvermaler

Je hebt het vast wel eens in een Amerikaanse film voorbij zien komen. Zo’n scene waar de huisvrouw de tafel ...

Ruziënde rookgassen

In de herfstvakantie had Karel een paar dagen de kinderen van zijn zwager te logeren. Mevrouw Karel, dol op de ...

Rioleringrookgas

Er zijn vast wel alternatieve oplossingen die net zo goed werken als dat de gasketelwet voorschrijft. Dat ene beugeltje waar ...