Tag Archives: energieprestatie

Digitale energieprestatiekeuring beschikbaar

Gepubliceerd op

Morgen wordt het startsein gegeven voor de energieprestatiekeuring (EPK). De EPK is een vrijwillig te hanteren instrument waarmee het bedrijfsleven kan aantonen dat er invulling is gegeven aan energiebesparing. Koninklijke Metaalunie is vanaf het prille begin betrokken bij de totstandkoming van de EPK en heeft vanaf vandaag een digitale EPK-tool voor ondernemers in het MKB-metaal beschikbaar. De EPK is één van de afspraken binnen het SER-Energieakkoord waarmee het bedrijfsleven invulling kan geven aan de energiebesparingsopgave. De bij het Energieakkoord betrokken partijen, waaronder het ministerie van Infrastructuur & Milieu, hebben afgesproken dat een ondernemer kan kiezen uit drie EPK-varianten om aan zijn bevoegd gezag duidelijk te maken dat het thema energiebesparing voldoende is ingevuld.

Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) heeft nieuwe wijzigingsbladen gepubliceerd voor de BRL 9500 Energieprestatieadvisering. Nieuwe certificaathouders behoren aantoonbaar volgens deze wijzigingsbladen te kunnen werken. Bestaande certificaten blijven geldig tot uiterlijk 1 augustus 2016.

Per 1 januari 2015 is de systematiek van het Energielabel voor woningen gewijzigd. De systematiek is gesplitst in een Energie-Index voor professionele woningbezitters en een energielabel voor particuliere woningeigenaren. De Energie-Index bepaalt onder andere de huurwaarde van een bepaalde woning en is daarmee van belang voor professionele woningbezitters. Wordt de EI geregistreerd in de database van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), dan wordt er automatisch een energielabel gegenereerd.

Soms is het efficiënter om binnen een gebied energie te besparen in plaats van voor elk gebouw apart. Met de EMG kan de invloed van zo’n collectieve actie worden verrekend in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen. Hiervoor bestond sinds 2011 een ‘voornorm’. Deze is nu herzien en krijgt de status van een NEN-norm. Belanghebbenden kunnen tot 15 november 2015 commentaar indienen op het normontwerp. Daarna wordt NEN 7125 gepubliceerd.