Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 63 seconden

Per 1 januari 2015 is de systematiek van het Energielabel voor woningen gewijzigd. De systematiek is gesplitst in een Energie-Index voor professionele woningbezitters en een energielabel voor particuliere woningeigenaren. De Energie-Index bepaalt onder andere de huurwaarde van een bepaalde woning en is daarmee van belang voor professionele woningbezitters. Wordt de EI geregistreerd in de database van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), dan wordt er automatisch een energielabel gegenereerd.

De methode voor het opstellen van het Energielabel voor woningen is geen onderdeel meer van ISSO-publicatie 82.1. De publicatie is aangepast in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De vernieuwde ISSO-publicatie 82.1 bevat het opnameprotocol voor het opstellen van de Energie-Index.

Voor het vaststellen van de Energie-Index is een Nader Voorschrift opgesteld. Dit Nader Voorschrift, dat per 1 januari 2015 van kracht is, is afgestemd op NEN 7120 ‘Energieprestatie van gebouwen, bepalingsmethode’. Op basis van het Nader Voorschrift is door ISSO, in opdracht van RVO.nl, een opnameprotocol ontwikkeld. Dit protocol vormt een belangrijk onderdeel van de vernieuwde ISSO-publicatie 82.1.

Een inzage exemplaar van ISSO-publicatie 82.1 ‘Energieprestatie woningen Energie-Index-Rapport’ is te raadplegen op isso.nl. Het opnameprotocol (hoofdstuk 6) is te downloaden van www.isso.nl. De papieren ISSO-publicatie is te bestellen via de winkel op isso.nl. De digitale versie is met een licentie te raadplegen op www.isso-digitaal.nl.