Tag Archives: brl

Stabu en KOMO combineren krachten voor bouw- en installatiesector

Gepubliceerd op

Stichting Stabu en Stichting KOMO bundelen hun krachten met het oog op de stelselwijziging in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb). Beide instanties willen zo meerwaarde bieden aan de sector. De BRL-en van KOMO worden zo snel mogelijk gelinkt aan de Stabu-specificatiesystematiek Bouwbreed. KOMO en Stabu hebben hun gecombineerde kracht nader vorm en inhoud gegeven middels een intentieverklaring.
Nu minister Blok de WkB naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en het wetsontwerp naar verwachting zal worden aangenomen, is een overgang naar particuliere in plaats van publieke kwaliteitsborging aanstaande. KOMO en Stabu verwachten daarbij een toonaangevende rol te spelen door bestek voorbereiders, architecten, bouwers en particuliere kwaliteitsborgers te faciliteren met een specificatiesystematiek en kwaliteitsborgings­instrumentarium dat op brede marktacceptatie kan rekenen.

KOMO stelt een catalogus met bestekspecificaties gratis beschikbaar aan voorschrijvers. Deze KOMO- bestekcatalogus is onderdeel van het Open Specificatie Formaat (OSF) waaruit de bestekprogramma’s van de softwareleveranciers Kubus, Ibis, Duncan en De Twee Snoeken de specificaties ophalen. Met deze stap speelt KOMO in op de behoeften van zowel de bestekschrijvers als de bouw- en installatiemarkt, waar de vraag naar objectieve, onafhankelijk getoetste (product)informatie onveranderlijk hoog blijft.

Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) heeft nieuwe wijzigingsbladen gepubliceerd voor de BRL 9500 Energieprestatieadvisering. Nieuwe certificaathouders behoren aantoonbaar volgens deze wijzigingsbladen te kunnen werken. Bestaande certificaten blijven geldig tot uiterlijk 1 augustus 2016.

De BRL-delen 6000-00 t/m 6000-08, beter bekend als de BRL 6000-serie KOMO-Instal, hebben aanpassingen gekregen. De vernieuwde serie is per 1 mei 2015 bindend verklaard.
De BRL 6000-serie gaat over het ontwerpen en installeren van elektriciteits-, gas- en leidingwaterinstallaties. Op hoofdlijnen is de serie onder meer aangepast aan eisen uit het Bouwbesluit en aan eisen van de Raad voor Accreditatie.