Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 120 seconden

Morgen wordt het startsein gegeven voor de energieprestatiekeuring (EPK). De EPK is een vrijwillig te hanteren instrument waarmee het bedrijfsleven kan aantonen dat er invulling is gegeven aan energiebesparing. Koninklijke Metaalunie is vanaf het prille begin betrokken bij de totstandkoming van de EPK en heeft vanaf vandaag een digitale EPK-tool voor ondernemers in het MKB-metaal beschikbaar. De EPK is één van de afspraken binnen het SER-Energieakkoord waarmee het bedrijfsleven invulling kan geven aan de energiebesparingsopgave. De bij het Energieakkoord betrokken partijen, waaronder het ministerie van Infrastructuur & Milieu, hebben afgesproken dat een ondernemer kan kiezen uit drie EPK-varianten om aan zijn bevoegd gezag duidelijk te maken dat het thema energiebesparing voldoende is ingevuld.

Metaalunie heeft, samen met collega organisaties FME en Focwa, een EPK-tool ontwikkeld die gebaseerd is op de meest praktische EPK-variant en gericht is op de implementatie van rendabele energiebesparende maatregelen met minimale administratieve lasten. Deze ‘doe het zelf tool’ is getest binnen het werkgebied van DCMR Milieudienst Rijnmond en ontwikkeld door Stichting Adviescentrum Metaal. “Daarbij is aansluiting gezocht bij de erkende maatregelen voor energiebesparing zoals die sinds begin dit jaar gelden op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer”, aldus Gerard Wyfker, beleidssecretaris Koninklijke Metaalunie.

Wyfker: “Met deze tool kan de ondernemer zelf eenvoudig toetsen of en hoe aan de erkende maatregelen voor energiebesparing en aan het daaraan verbonden doelmatig beheer en onderhoud wordt voldaan of kan worden voldaan.” De EPK-tool bestaat uit een doorlichting met energiebenchmark en een scan van alle voor het specifieke bedrijf relevante maatregelen. Na afloop heeft de ondernemer zicht op de maatregelen die voor zijn bedrijf van toepassing zijn, in hoeverre hier al invulling aan gegeven is en de nog te treffen maatregelen. De tool is gratis beschikbaar en kan zonder externe adviseur worden toegepast. Iedere ondernemer kan periodiek zelf vaststellen of zijn bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen voor energiebesparing en dit transparant laten zien aan het bevoegd gezag.

Aanvullend op de EPK-tool heeft Metaalunie voor haar leden een breed aanbod aan instrumenten en bijbehorende projecten op het gebied van energie en duurzaamheid, waarmee praktische ondersteuning wordt geboden bij het identificeren en implementeren van maatregelen en duurzame innovaties.

Momenteel werkt Metaalunie met partners aan de eerste brede industriële Energie Service Coöperatie (ESCo) om ook de financiering van deze maatregelen en innovaties te ontzorgen.

De EPK-tool is vanaf vandaag beschikbaar voor alle MKB-metaalbedrijven op http://epk.energiecentrum.nl

[related_post themes=”text”]