Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 68 seconden

Soms is het efficiënter om binnen een gebied energie te besparen in plaats van voor elk gebouw apart. Met de EMG kan de invloed van zo’n collectieve actie worden verrekend in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen. Hiervoor bestond sinds 2011 een ‘voornorm’. Deze is nu herzien en krijgt de status van een NEN-norm. Belanghebbenden kunnen tot 15 november 2015 commentaar indienen op het normontwerp. Daarna wordt NEN 7125 gepubliceerd.

NEN 7125 geeft termen, definities en de bepalingsmethode van de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau, zoals: warmte- en koudenetten, biogasnetten, duurzaam gas via het landelijke gastransportnetwerk of duurzame elektriciteit via het landelijke elektriciteitstransport netwerk. NEN 7125 is een aanvulling op NEN 7120 waarin de bepalingsmethode voor de energieprestatie van een gebouw wordt omschreven.

De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van NVN 7125 zijn:
– aangepaste bepaling van de distributieverliezen voor warmte- en koudenetten;
– aangepaste waardering van warmtekrachtkoppeling zonder en met derving;
– toevoeging van de waardering van biobrandstoffen voor alle soorten warmte- of koude-opwekkers; – toevoeging van de waardering van biogasnetten;
– koppeling tussen specifieke gebruikers en nieuwe opwekkers in warmte- of koudenetten;
– toevoeging van de bepaling van de CO2-emissie

Deze norm is met name interessant voor partijen die zich bezighouden met energieprestatie. Belanghebbenden kunnen het normontwerp kosteloos inzien op www.normontwerpen.nen.nl en commentaar indienen tot 15 november 2015. Het ingediende commentaar wordt daarna door de normcommissie behandeld. Naar verwachting wordt de definitieve versie eind 2015 gepubliceerd.