Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 64 seconden

Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) heeft nieuwe wijzigingsbladen gepubliceerd voor de BRL 9500 Energieprestatieadvisering. Nieuwe certificaathouders behoren aantoonbaar volgens deze wijzigingsbladen te kunnen werken. Bestaande certificaten blijven geldig tot uiterlijk 1 augustus 2016.

BRL 9500 Energieprestatieadvisering (en de bijzondere delen 9500-01 tot en met 9500-04) is ontwikkeld om de kwaliteit van energielabels en maatwerkadviezen te borgen. De energielabels zijn verplicht bij verkoop of verhuur van woningen (energie-index-rapport) en (utiliteits)gebouwen.

Per 1 januari 2015 is de energielabelsystematiek aangepast. Om die reden zijn eveneens de wijzigingsbladen van de BRL op een aantal onderdelen gewijzigd. Ook de aangepaste Regeling Energieprestatie Gebouwen, die naar verwachting uiterlijk 1 januari 2016 ingaat, zal verwijzen naar de nieuwe wijzigingsbladen. Inhoudelijke informatie over de wijzigingen staat op kvinl.nl, de site van Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL).

De Nederlandse Raad voor Accreditatie heeft de wijzigingsbladen van BRL 9500 01 t/m 04 beoordeeld en accreditatiewaardig bevonden per 9 september 2015. Voor die datum is de BRL aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw en goedgekeurd door het College van Deskundigen van KvINL.

De nieuwe wijzigingsbladen zijn te downloaden van de website van KvINL, www.kvinl.nl. De complete BRL 9500-delen (inclusief de wijzigingsbladen) zijn voor € 20,- per stuk (excl. btw en verzendkosten) te bestellen via de site van ISSO, www.isso.nl. De digitale versies zijn met een licentie te raadplegen via www.isso-digitaal.nl.