Category Archives: Regelgeving

Nieuwe methode om energieprestatie gebouwen te bepalen in ontwikkeling

Gepubliceerd op

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelt NEN een nieuwe methode om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. Deze moet voldoen aan Europese normen, waarbij gekeken wordt naar eenvoud, eenduidigheid, transparantie en toepasbaarheid binnen de voorwaarden in de EPBD-richtlijn. Deze richtlijn stuurt EU-lidstaten o.a. aan op het verminderen van het energiegebruik in gebouwen. Uiterlijk medio 2018 moet de methode operationeel zijn voor het overgrote deel van de nieuwbouw. Vanaf 2021 wordt de bepalingsmethode wettelijk van kracht. Overheidsgebouwen moeten vanaf 2019 en alle andere gebouwen vanaf begin 2021 bijna-energieneutraal (BENG) zijn.

Nieuwe wereldwijde richtlijn voor testen en classificeren luchtfilters

Gepubliceerd op

De ISO 16890 standard gaat de huidige EN779:2012 standaard vervangen en wordt de nieuwe wereldwijde richtlijn voor het testen en classificeren van luchtfilters. De nieuwe richtlijn verandert de manier waarop luchtfilters zullen worden beoordeeld. Nog deze maand wordt de richtlijn gepubliceerd. Vervolgens zal de EN779:2012 standaard in 18 maanden tijd geleidelijk worden afgeschaft. Bij de nieuwe ISO 16890 testmethode wordt er niet meer gekeken naar de filtratieprestaties, maar naar de onderverdeling op basis van de afmetingen van het fijnstof (PM). Het filterrendement wordt bepaald aan de hand van de klassen PM1, PM2.5 en PM10, die meestal ook door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere autoriteiten worden gebruikt als evaluatiecriteria.

Per 1 januari a.s. treden wijzigingen F-gassenverordening in werking

Gepubliceerd op

Per 1 januari 2017 verloopt de overgangstermijn van de F-gassenverordening. Er zullen dan een aantal wijzigingen in werking treden. Deze wijzigingen hebben betrekking op het registreren van lekcontroles en het verplicht vermelden van specifieke gegevens op kenplaten van nieuw geplaatste apparatuur en installaties. F-gassen, voluit gefluoreerde broeikasgassen, worden gebruikt als koudemiddel in koelsystemen. Veel gebruikte koudemiddelen zijn R-134A, R-404A en R-410A. Deze middelen dragen relatief veel bij aan de opwarming van de aarde.

Brussel wil eigen energie voor iedere consument en elk bedrijf

Gepubliceerd op

Consumenten en bedrijven in Europa moeten hun eigen energie kunnen opwekken, opslaan, gebruiken, delen of verkopen. De Europese Commissie denkt zo de internationale klimaatafspraken na te kunnen komen. Milieuorganisaties en de Groenen in het Europees Parlement vinden het voorstel niet ambitieus genoeg. De commissie stelt verder voor om bestaande gebouwen zo goed te isoleren dat ze in 2030 minstens 30% minder energie gebruiken. Duurzame energie moet 27% gaan uitmaken van alle bronnen voor warmte en koeling. Er komen strengere verbruikseisen voor apparaten.

Praktijkdag ‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ trekt veel belangstelling

Gepubliceerd op

Als de ‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ begin 2018 in werking treedt, verschuift een groot deel van de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging in de bouw van gemeenten naar marktpartijen. Daardoor kan de controle op de bouwkwaliteit efficiënter plaatsvinden, iets wat zowel voor particulieren als bedrijven voordelig uitpakt. “Vergelijk het met de APK van de auto: de keurmeester keurt uw auto binnen de regels van de wet en de overheid kijkt steekproefsgewijs mee of de keuring ook binnen die regels wordt uitgevoerd”, vertelde dagvoorzitter Hajé van Egmond tijdens de praktijkdag over deze aankomende wetgeving. De praktijkdag was georganiseerd door Nieman Kwaliteitsborging en Balance & Result. Met ruim 250 deelnemers was de belangstelling zo groot, dat er begin 2017 een vervolg komt.

‘Overheid maak haast met maatregelen tegen koolmonoxide’

Gepubliceerd op

Vandaag is het precies een jaar geleden dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid over dit onderwerp een kritisch rapport publiceerde de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. De coalitie Stop de sluipmoordenaar roept de overheid nu op zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Ondanks de urgentie van het rapport is de belangrijkste aanbeveling van de Raad – een wettelijk verplichte erkenningsregeling voor installateurs – nog niet ingevoerd. Juist zo’n verplichte erkenningsregeling kan volgens de coalitie het aantal koolmonoxide-ongevallen terugdringen. Jaarlijks vallen er 5 tot 10 doden en honderden gewonden als gevolg van te hoge concentraties koolmonoxide bij cv-ketels. De coalitie Stop de Sluipmoordenaar bestaat uit Installateurskoepel Uneto-VNI, Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, Brandweer Nederland, Netbeheer Nederland, VeiligheidNL, VACPuntWonen en CoGDEM NL.

Technisch dienstverlener SPIE mag inspecties uitvoeren met een drone

Gepubliceerd op

SPIE Nederland heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de licentie ontvangen om inspecties en metingen met een drone uit te voeren, inclusief de ontheffing om hoger dan de officiële 120 meter te vliegen. De technisch dienstverlener begeleidt klanten in ontwerp, uitvoering, exploitatie en onderhoud van netwerksystemen en energie-, infrastructurele-, industriële- en gebouwinstallaties. Drone piloot Johnny van der Poel over het verkrijgen van de licentie: “De techniek gaat sneller dan de wetgeving voor drones. Er werd in het begin vooral vastgehouden aan de wetgeving van de civiele luchtvaart. Mede door de regelmatige wijzigingen in de regelgeving liet de licentie langer op zich wachten.” 

Nieuwe norm voor stuiklassen ter kritiek gepubliceerd

Gepubliceerd op

Ontwerp NEN 7200:2016 is gepubliceerd. Dit normontwerp bevat eisen voor kwalitatief goede stuiklasverbindingen tussen PE-buizen en hulpstukken en criteria voor de beoordeling ervan. De norm is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het ontwerp en de aanleg van PE-leidingen voor gas, drink- en afvalwater.

Stroomversnelling dreigt overleg met minister Blok op te schorten

Gepubliceerd op

In een brief aan Minister Stef van Blok (Wonen) protesteert het bestuur van Stroomversnelling over zijn voornemen om de regeling Nul-op-de-Meter ook open te stellen voor huizen met een gasaansluiting. Stroomversnelling laat de minister weten dat destijds is afgesproken dat de manier van financieren exclusief zou gelden voor huizen die tot zogeheten Nul-op-de-Meter-woningen (NOM-woningen) worden omgebouwd. Een belangrijk onderdeel bij deze vorm van renovatie is dat de huizen worden afgesloten van gas en geheel overgaan op elektriciteit. Blok heeft onlangs echter laten weten ook andere vormen van verduurzaming belonen. Stroomversnelling dreigt het overleg met de minister voorlopig op te schorten.

NEN 2699 afgestemd op praktijk wat betreft gebouwinstallaties

Gepubliceerd op

Normsubcommissie 351 290 SC 4 Life Cycle Cost heeft de bestaande norm NEN 2699 ‘Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken – Begripsomschrijvingen en indeling’ uit 2013 op een aantal plaatsen verbeterd. De norm sluit wat betreft gebouwinstallaties nu beter aan bij de praktijk. Tot 1 december a.s. kunt u nog uw mening geven op deze verandering.

Nog even terugblikken op reacties koolmonoxide problematiek in Tweede Kamer en daarbuiten

Gepubliceerd op

Gisteren heeft minister Blok in een commissievergadering in de Tweede Kamer laten weten het belang van een wettelijke erkenningsregeling voor cv-installateurs in te zien. Wel wil hij zekerheid dat handhaving goed uitvoerbaar is. “Regulering vanuit de overheid is ingrijpend, maar ik sluit het niet uit”, stelde de VVD-minister, die zich erg teleurgesteld toonde in het feit dat het de installatiebranche niet gelukt is om zélf de kwaliteit van gasinstallaties te kunnen borgen. Blok en zijn ambtenaren nemen tot eind dit jaar om met een uitgewerkt voorstel te komen. Áls er een wettelijke erkenningsregeling komt, dan kan de overheid gebruikmaken van een zwaardere erkenningsregeling die Uneto-VNI de afgelopen maanden in overleg met consumentenorganisaties en andere belanghebbenden heeft uitgewerkt. Wat betreft de brancheorganisatie kunnen de eerste installateurs zich vanaf begin volgend jaar op basis van de nieuwe regeling kwalificeren.

Feenstra juicht wettelijke certificering van cv-installateurs toe

Gepubliceerd op

Installateur Feenstra juicht het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid toe dat installatiebedrijven wettelijk gecertificeerd moeten zijn. In de Tweede Kamer werd vandaag gesproken over het rapport van de Onderzoeksraad naar de gevaren van koolmonoxidevergiftiging. Dit naar aanleiding van het schrikbarend aantal doden en honderden gewonden door slecht geïnstalleerde of defecte cv-ketels. De minister van Wonen en de minister van Volksgezondheid hebben inmiddels maatregelen genomen. Maar tot een wettelijke erkenning van installateurs, die cv-installaties aanleggen, heeft dat nog niet geleid. “Het invoeren van deze wettelijke certificering kan levens redden. Dagelijks maken mijn monteurs levensgevaarlijke situaties mee als slecht opgeleide installateurs of handige buurmannen een ketel hebben geïnstalleerd”, stelt Henjo Groenewegen, algemeen directeur van Feenstra.

Teleurgestelde reacties op commissievergadering koolmonoxideproblematiek Tweede Kamer

Gepubliceerd op

Uneto-VNI Voorzitter Titia Siertsema reageerde op Twitter kort en krachtig op de vanmiddag gehouden commissievergadering van de Tweede Kamer over de koolmonoxideproblematiek. “Kamer wil vaart, minister Blok neemt tijd voor gewogen oordeel voor overheidsingrijpen.” De minister heeft toegezegd eind december met bevindingen te komen over al of niet invoeren van wettelijke kwaliteitsborging. Vanmorgen pleitte Siertsema in het AD nog voor het invoeren van niet vrijblijvende regels. “Wij nemen als branche sowieso maatregelen,” legde ze uit, “maar kunnen dit niet alleen. Als ze niet verplicht zijn, hoeven andere bedrijven die geen lid zijn zich daar niet aan te houden.” Programma-adviseur Risicobeheersing, Brandweer Midden en West Brabant Charles twitterde sarcastisch: “Slechts twee kamerleden aanwezig bij commissiebehandeling van koolmonoxide en brandveiligheid van ouderen. Is er iets belangrijkers te doen?”

FNV is tegen privatiseren bouwtoezicht

Gepubliceerd op

Toezicht op de bouw moet de verantwoordelijkheid blijven van het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht. De rijksoverheid moet daar voldoende geld voor ter beschikking stellen. Dat schrijft FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk in een open brief aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Het gaat de FNV om de veiligheid, niet alleen van de consument en bewoner, maar ook die van bouwvakkers en hulpdiensten zoals de brandweer. De minister heeft vanmorgen een rondetafelgesprek met de Vaste Kamercommissie en een aantal organisaties uit de bouwwereld over zijn plannen om het bouwtoezicht te privatiseren met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

‘Nieuw systeem kwaliteitsborging gaat voorbij aan huidige certificaten en erkenningen’

Gepubliceerd op

Vandaag is er een hoorzitting/rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Uneto-VNI is een van de partijen die gelegenheid krijgt haar visie te geven op dit wetsvoorstel. De brancheorganisatie is in grote lijnen positief, maar zet wel vraagtekens bij de toename van de administratieve lasten en aansprakelijkheid en de samenstelling van de toelatingsorganisatie. Het belangrijkste bezwaar van de brancheorganisatie is dat de wetgever een nieuw systeem opstelt voor kwaliteitsborging, dat voorbijgaat aan de huidige certificaten en erkenningen. Als het aan Uneto-VNI ligt, blijft het bestaande stelsel van Erkende Kwaliteitsverklaringen bestaan.

Gaat minister Blok het koolmonoxide probleem echt aanpakken?

Gepubliceerd op

Vandaag debatteert minister Stef Blok (Wonen) met de Tweede Kamer over een aanpak om het aantal ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels terug te dringen. ‘Volgens Uneto-VNI, de Consumentenbond, Netbeheer Nederland, Veiligheid NL, VACpunt Wonen en Brandweer Nederland is het hoog tijd om de eisen aan monteurs op te schroeven’, zo meldt het AD vanmorgen. Landelijke aandacht dus voor een problematiek die in de branche al langer speelt. Uneto-VNI wil graag een pakket wettelijke maatregelen die in Groot-Brittannië al succesvol blijken. “Denk aan opleidingseisen van monteurs, meetinstrumenten die gebruikt moeten worden, regelmatige bijscholing en steekproefsgewijze controles van installatiebedrijven”, zegt voorzitter Titia Siertsema vanochtend in het AD.

Eindelijk een Nederlandse norm voor grootkeukenventilatie

Gepubliceerd op

Met de lancering van ISSO-publicatie 112 over grootkeukenventilatie zijn Nederlandse adviseurs en installateurs niet langer afhankelijk van Duitse richtlijnen en normen. Deze publicatie is een norm met uitgebreide beschrijving voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van grootkeukenventilatie. De norm richt zich op de ventilatievoorzieningen in de keukens van scholen, horeca maar ook bij industriële voedselbereiders. De ISSO-publicatie behandelt onder meer de interactie tussen de keukenventilatie en het ventilatiesysteem van het gebouw en de drukhiërarchie in dat gebouw om te voldoen aan de hygiëne-eisen uit de HACCP. Ook onderwerpen als gemonteerde verlichtingssystemen in afvoerkappen, brandblussystemen of ontgeuringsinstallaties komen aan bod.