Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 104 seconden

nwsbrf-luchtfiltersDe ISO 16890 standard gaat de huidige EN779:2012 standaard vervangen en wordt de nieuwe wereldwijde richtlijn voor het testen en classificeren van luchtfilters. De nieuwe richtlijn verandert de manier waarop luchtfilters zullen worden beoordeeld. Nog deze maand wordt de richtlijn gepubliceerd. Vervolgens zal de EN779:2012 standaard in 18 maanden tijd geleidelijk worden afgeschaft. Bij de nieuwe ISO 16890 testmethode wordt er niet meer gekeken naar de filtratieprestaties, maar naar de onderverdeling op basis van de afmetingen van het fijnstof (PM). Het filterrendement wordt bepaald aan de hand van de klassen PM1, PM2.5 en PM10, die meestal ook door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere autoriteiten worden gebruikt als evaluatiecriteria.

Bij de nieuwe ISO16890 standaard worden de luchtfilters in vier groepen ingedeeld. Een eerste vereiste voor iedere groep is dat een filter ten minste 50% van de deeltjes uit die groep opvangt. Wanneer een filter bijvoorbeeld meer dan 50% PM1 deeltjes opvangt, dan valt deze onder de ISO ePM1 filter. Het aanvangsrendement wordt vervolgens bepaald en afgerond op 5%.

Naast filters voor fijnstof beoordeelt de nieuwe ISO standaard ook filters voor grof stof met de ISO Coarse. Hieronder vallen filters die minder dan 50% PM10 opvangen.

De nieuwe standaard houdt er meer rekening mee hoe een filter daadwerkelijk in de praktijk presteert. In plaats van dat er alleen gekeken wordt naar de deeltjes met een afmeting van 0,4 micron (EN779:2012), worden nu deeltjes in het gebied van 0,3 tot 10 micron gebruikt om het scheidingsrendement te bepalen voor de groepen PM10, PM2,5 en PM1 (ISO16890). Een luchtfilter krijgt de beoordeling ePM1 of een van de andere beoordelingen als het minimale rendement 50% is en dit wordt stapsgewijs geregistreerd en op 5% afgerond – een luchtfilter dat een rendement van 66% op PM1 deeltjes heeft zal dus de beoordeling ePM1 65% krijgen. (de .’e’ voor ePM1 staat voor efficiency)

In het geval van filters voor grof stof zal de nieuwe richtlijn ook filters opnemen die minder dan 50% van de deeltjes in de PM10 groep opvangt – deze zullen de beoordeling ISO Coarse krijgen en er zal worden gekeken naar hun PM10 prestaties, oftewel hun PM Coarse 45%.

(Bron en meer informatie: klik hier)

[related_post themes=”text”]