Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 50 seconden

594012126

594012126

Ontwerp NEN 7200:2016 is gepubliceerd. Dit normontwerp bevat eisen voor kwalitatief goede stuiklasverbindingen tussen PE-buizen en hulpstukken en criteria voor de beoordeling ervan. De norm is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het ontwerp en de aanleg van PE-leidingen voor gas, drink- en afvalwater.

De huidige versie van NEN 7200 dateert uit 2004. Intussen zijn er allerlei technische ontwikkelingen geweest, waaronder de introductie van nieuwe type polyethyleen (PE). De nieuwe uitgave is ook bedoeld voor computergestuurde en/of onder geconditioneerde omstandigheden gefabriceerde stuiklasverbindingen. De norm beperkt zich tot stuiklassen volgens de spiegellasmethode. Commentaar kan worden geleverd tot 1 februari 2017. Dit normontwerp is kosteloos in te zien via www.normontwerpen.nen.nl.

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Kunststofleidingsystemen‘ houdt zich bezig met kunststofleidingsystemen voor distributie van o.a. drinkwater, afvalwater en gas. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

[related_post themes=”text”]