Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 46 seconden

149157_calculatie_bouwproject_geld_biljetten_150x150Normsubcommissie 351 290 SC 4 Life Cycle Cost heeft de bestaande norm NEN 2699 ‘Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken – Begripsomschrijvingen en indeling’ uit 2013 op een aantal plaatsen verbeterd. De norm sluit wat betreft gebouwinstallaties nu beter aan bij de praktijk. Tot 1 december a.s. kunt u nog uw mening geven op deze verandering.

NEN 2699 geeft de indeling van investeringskosten en exploitatiekosten van ‘onroerende zaken’ en hun onderlinge relatie. Met onroerende zaken worden in dit verband bedoeld: gebieden, bouwwerk(en) met bouwwerkgebonden terreinen. De systematiek van deze norm kan ook worden gebruikt als niet alle kostensoorten van toepassing zijn, bijvoorbeeld in situaties waarbij grondkosten of inrichtingskosten geen rol spelen.

Om deze indeling zo uniform mogelijk te maken is in de voorgestelde herziening rekening gehouden met de bestaande praktijk voor (de bouwkosten van) installaties. Heeft u een mening over deze herziening dan kunt u die via de website van NEN doorgeven: www.normontwerpen.nl.

[related_post themes=”text”]