Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 62 seconden

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelt NEN een nieuwe methode om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. Deze moet voldoen aan Europese normen, waarbij gekeken wordt naar eenvoud, eenduidigheid, transparantie en toepasbaarheid binnen de voorwaarden in de EPBD-richtlijn. Deze richtlijn stuurt EU-lidstaten o.a. aan op het verminderen van het energiegebruik in gebouwen. Uiterlijk medio 2018 moet de methode operationeel zijn voor het overgrote deel van de nieuwbouw. Vanaf 2021 wordt de bepalingsmethode wettelijk van kracht. Overheidsgebouwen moeten vanaf 2019 en alle andere gebouwen vanaf begin 2021 bijna-energieneutraal (BENG) zijn.

De nieuwe methode moet het mogelijk maken om op verschillende nauwkeurigheidsniveaus aan te tonen wat de feitelijke energieprestatie van een gebouw is. Voor de wetgever moet de methode bruikbaar zijn voor het toetsen aan bijvoorbeeld minimale eisen uit de Omgevingsvergunning of de relatie met huurpunten in het Woning Waarderingsstelsel (WWS) voor de sociale huursector. Ook moet de methode gekoppeld kunnen worden aan een vorm van energielabel. Het is essentieel dat het voor de gebruiker/eigenaar van een gebouw helder is hoe het energielabel in elkaar zit en waar eventuele verbetermogelijkheden liggen. Daarnaast moet de methode voor marktpartijen de mogelijkheid bieden om het werkelijke energiegebruik van een gebouw op individueel niveau te kunnen voorspellen.

[related_post themes=”text”]