Tag Archives: tvvl

De TVVL Innovatiegroep Sanitaire Technieken organiseert op 25 september a.s. een openbare discussiebijeenkomst over de nieuwste voorstellen voor de uitvoering van persproeven en visuele controles van verbindingen in waterleidingen. Deze voorstellen maken deel uit van de herziening van Waterwerkblad WB 2.3.

TVVL is verheugd haar nieuwe website www.tvvl.nl aan het publiek te presenteren. Een nieuwe site met een moderne vormgeving, verbeterde navigatie en veel nieuwe mogelijkheden, zoals een online community voor het uitgebreide netwerk van TVVL. Kortom, een site met meer ambitie.

Waterzuinige closets aansluiten op een traditioneel ontworpen en aangelegde riolering kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor bewoners. Indien de riolering niet goed functioneert, is er verhoogd risico op verspreiding van ziektes en rioolvliegjes kunnen indirect ziektes overbrengen. Dat blijkt uit een studie van de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken waarover op het Nationaal Congres Sanitaire Technieken op 10 juni a.s. in Theater de Flint in Amersfoort verslag wordt gedaan.

In de aanloop naar het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken van 10 juni a.s., hekelt dagvoorzitter Eric van der Blom de kritische uitlatingen van het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding en Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, over de regelgeving voor legionellapreventie. De uitingen van het RIVM en Actal hebben bij veel partijen tot grote zorgen en verontwaardiging geleid, weet Van der Blom. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in de Beleidsnota Drinkwater aangekondigd dit jaar te starten met een beleidsevaluatie naar legionellapreventie in leidingwaterinstallaties. Het ministerie moet zeer behoedzaam omgaan met het betrekken van de uitingen bij de beleidsevaluatie.

‘In 2015 verandert de wereld om ons heen veel sneller dan 30 jaar geleden. Nog nooit zijn wij zo met elkaar verbonden geweest als nu. Nieuwsgierige en onderzoekende mensen in garageboxen en op zolderkamers hebben toegang tot dezelfde kennis en gereedschappen als professionals.’ Dit citaat vindt u terug in één van de artikelen in deze digitale uitgave van het TVVL Jaarverslag: Toekomst & Trends 2015. Niet voor niets heeft deze uitgave het thema ‘De nieuwe generatie’ meegekregen. We leven daadwerkelijk in een tijd waarin veel verandert en een nieuwe generatie opstaat. TVVL gaat daarin mee, zo valt in deze uitgave te lezen. Wat er zoal verandert komt naar voren in de twaalf artikelen die deze uitgave telt. Een bijzondere uitgave, want Toekomst & Trends wordt dit jaar niet meer als drukwerk uitgebracht. De uitgave kunt u nu direct digitaal doorbladeren door hier te klikken.