Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 219 seconden

Hoofdkantoor Unica - HoevelakenUnica heeft over het jaar 2015 een sterke groei geboekt. De omzet steeg met 11% naar € 292 miljoen (2014: € 262 miljoen) en er werd een nettowinst gerealiseerd van € 5,2 miljoen (2014: € 2,4 miljoen). Dankzij autonome groei en twee overnames in 2015 kende Unica een sterk jaar. Unica voorziet voor 2016 een verdere groei in omzet en rendement en blijft daarnaast mogelijkheden onderzoeken om haar marktpositie te versterken via kleinschalige overnames op het gebied van industrie en het intelligenter maken van gebouwen.

Groei in Technisch Beheer

Het grootste onderdeel van Unica, het technisch beheer van gebouwen en installaties, groeide in 2015 wederom aanzienlijk, ditmaal met 15% tot een omzetniveau van bijna € 130 miljoen. Dit was mede te danken aan een aantal nieuwe landelijke contracten en meer langjarige contracten met afnemers. Het commerciële succes in combinatie met een efficiencyverbetering zorgde in 2015 voor een sterke verbetering van het resultaat. De overname van een deel van de activiteiten van Imtech Building Services in het derde kwartaal van 2015 droeg eveneens bij aan de groei van de contractenportefeuille. De eerste effecten hiervan zijn zichtbaar in 2015 en deze zullen sterker zijn in 2016. Unica wil in de toekomst bij Technisch Beheer meer profiteren van haar onderscheidende positionering in duurzame en intelligente installaties waarbij de toepassing van ICT steeds belangrijker zal worden.

Gespecialiseerde Bedrijven

Ook de Gespecialiseerde Bedrijven van Unica lieten groei zien. Deze bedrijven opereren onder eigen naam in de markt: Unica Schutte ICT, Regel Partners, Security , Automatic Sprinkler, Fastcom, Ecopower, Regeltechniek, Industrial Projects, Networks & Services en Hellemans Consultancy. De omzet van dit op een na grootste onderdeel groeide met 34% tot € 98 miljoen.

Alle Gespecialiseerde Bedrijven lieten goede prestaties zien en deze pijler levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de positie van Unica als geïntegreerd dienstverlener. Ze zijn een onmisbare schakel in de missie van Unica om een topspeler te zijn op het bieden van integrale oplossingen voor veiligheid, comfort & gezondheid, communicatie en energie & duurzaamheid. Met de overname van Hellemans Consultancy, de grootste speler in Nederland op het gebied van zakelijke energie-inkoop en energiemanagement, kan Unica haar klanten een integrale oplossing bieden op het gebied van energie. De overname werd in september 2015 aangekondigd.

 Lager volume in Unica Projecten 

Unica Projecten, actief in nieuwbouw en grote renovatie, opereerde in een markt waar de prijsniveau’s onder druk stonden. Vooral in de aanbestedingsmarkt zijn de marges klein en de risico’s groot, reden voor Unica om nog steeds zeer zorgvuldig te zijn bij het aannemen van dergelijke projecten. De marktontwikkelingen en de voorzichtige houding van Unica in deze markt resulteerde in een lager omzetniveau van dit onderdeel. De omzet daalde naar € 64 miljoen (2014: € 76 miljoen), maar  met een beter resultaat dan in 2014.

In een toelichting op de financiële resultaten stelt John Quist, CEO: ‘Het afgelopen jaar was een jaar van sterke groei en we zijn ervan overtuigd dat de resultaten in 2016 nog verder zullen verbeteren. Unica kan als krachtige en onafhankelijke speler in de technische dienstverlening in de komende jaren steeds meer profiteren van haar brede positionering. In de gebouwde omgeving blijft er vraag naar meer duurzaamheid, veiligheid, comfort en communicatie. De competenties van Unica sluiten aan bij deze ontwikkelingen en we denken daar de komende jaren van te kunnen profiteren.’

 Vooruitzichten 2016

Unica verwacht dat de omzet in 2016 een verdere groei zal laten zien. In het afgelopen jaar is hiervoor de basis gelegd door het voorbereiden en realiseren van enkele grote opdrachten. Bovendien sluiten veel kennisgebieden binnen Unica aan bij wet- en regelgeving en maatschappelijk relevante thema’s zoals veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Ook de sterke Technisch Beheer pijler van Unica zorgt voor een betere basis om in 2016 structurele groei te realiseren.

De ondertekening van het Klimaatakkoord in Parijs in 2015 betekent dat er in de komende decennia een sterke focus komt op het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De doelstellingen uit dit akkoord leiden tot veel kansen. Op dit terrein is Unica perfect toegerust om een belangrijke rol in de duurzamere technische installaties van bestaande en nieuwe gebouwen te spelen. Dit zelfde geldt voor de invloed van ICT, die een steeds grotere rol gaat spelen in de installatiemarkt.

De verbetering van het rendement zal in 2016 naar verwachting de groei in omzet ver overstijgen. Het aantal werknemers zal naar verwachting van 1.850 in 2015 groeien naar meer dan 2.000. Voorts kijkt Unica ook in 2016 naar mogelijkheden om via kleinschalige overnames haar positie te versterken in de industrie en op het gebied van het steeds intelligenter worden van gebouwen.

[related_post themes=”text”]