Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 120 seconden

Ondernemers in de technologische industrie verwachten dat de omzet de komende jaren verder aantrekt, van 3½% afgelopen jaar naar 5% in 2018. In tegenstelling tot eerdere jaren groeit de export minder hard dan de binnenlandse omzet. In 2016 rekenen bedrijven in de technologische industrie op een omzetgroei van 4%. Volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming is de verbetering van de Nederlandse economie terug te zien in de positievere verwachtingen van de technologische industrie. Wel waarschuwt zij dat een sterke industrie geen vanzelfsprekendheid is. “In de verkiezingsprogramma’s moet worden ingezet op versterking van de industriële basis”.
“De verbetering van de Nederlandse economie is terug te zien in de cijfers van onze bedrijven. Deze bedrijven uit de technologische industrie hebben de afgelopen jaren als exportkampioen een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van ons economie. En nog steeds is deze sector de drijvende kracht van de Nederlandse economie.” Dat zegt Ineke Dezentjé Hamming bij de presentatie van de FME Conjunctuurenquête voorjaar 2016.
Maar een sterke technologische industrie in Nederland is volgens haar geen vanzelfsprekendheid. “De omgeving waarin de industrie opereert verandert razendsnel. Doorbraakinnovaties kennen steeds langere aanlooptijden en een steeds kortere terugverdientijd. De internationale concurrentie is fel en vraagt van bedrijven om snel op marktontwikkelingen in te spelen. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de druk op de verkoopprijzen, dit wordt als grootste groeibelemmeraar ervaren. Uiteraard grijpen ondernemers iedere kans aan om hun marktpositie te verbeteren. De overheid moet ondernemers daarin ondersteunen en belemmeringen in wet- en regelgeving wegnemen en goede randvoorwaarden scheppen.”
FME roept de politiek op om in de volgende kabinetsperiode maatregelen te nemen om de industriële basis van ons land te versterken. Dezentjé: “In het volgende kabinet moet digitalisering de hoogste prioriteit hebben, daarom moet er een Ministerieel Topteam voor Digitalisering worden ingesteld onder leiding van de minister-president. Dit topteam moet optreden als aanjager van de digitale toekomst.” Daarnaast vindt de ondernemersorganisatie dat het volgende kabinet 200 miljoen per jaar moet uittrekken voor de verdere uitwerking van de versnellingsagenda Smart Industry. Dezentjé: “Verregaande digitalisering en vernetwerking van producten, machines en mensen en inzet van nieuwe productietechnologie biedt veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren. Het versterken en verbinden van R&D en business ontwikkeling, het inzetten op leren zonder onderbreking, het bevorderen van sociale innovatie en het realiseren van een excellente industrieel vestigingsklimaat brengen ons land naar het next level van een modern industrieland.”

[related_post themes=”text”]