Author Archives: Wietse Buma

Nieuwe BIM-software

Gepubliceerd op

Met DDS-CAD 15 biedt Data Design System nu de volgende ontwikkelingsfase van haar BIM-oplossing voor gebouwgebonden installaties. Verschillende innovaties en verdere verbeteringen voor meer precisie en efficiëntie bij het ontwerpen kenmerken de nieuwe versie van de multidisciplinaire softwareapplicatie.

DDS-CAD 15 biedt bijvoorbeeld een koellast-simulatie en een warmteverliesberekening conform de nieuwe NEN-EN 12831 norm. Binnen de elektrotechnische discipline zorgen een nieuwe verdeler-manager en een verbeterde leidingfunctie voor een sneller ontwerpproces en meer flexibiliteit. Verdere optimalisaties zijn te vinden in het algemene gebruik van de software. Nieuw is het technisch spiegelen, waarmee structureel identieke systemen snel en professioneel gespiegeld kunnen worden. Tegelijkertijd worden correcte posities van aansluitpunten voor sanitaire objecten en normconforme weergave van elektrotechnische symbolen behouden.

Sneller werken
Om het werken verder te versnellen, biedt de nieuwste versie van DDS-CAD een direct toegankelijk eigenschappenvenster. Hier vind je de belangrijkste kenmerken van geselecteerde objecten, die je direct kan bewerken. Via een visueel aantrekkelijke startpagina met projectpreviews en zoekfunctie bereiken gebruikers ook het gewenste project met een enkele muisklik.

Koellastberekening
De module voor de berekening van de koellast is gebaseerd op een softwareoplossing van de gerenommeerde simulatiespecialist EQUA. De berekening kan worden uitgevoerd volgens de standaard of op basis van een ruimte- of gebouwsimulatie. De functie voldoet evenzeer aan de internationale ASHRAE-norm als aan de meer complexe VDI 2078. De volledig herziende warmteverliesberekening houdt niet alleen rekening met wijzigingen in de norm, maar biedt ook de mogelijkheid om alle vereiste instellingen in een enkel compact dialoog te bewerken.

Cloudplatform
Naast de functies voor de afzonderlijke technische disciplines zijn ook de BIM-functies van de software verrijkt. DDS-CAD-gebruikers hebben nu rechtstreeks toegang tot het cloudplatform BIMobject om de hoogwaardige BIM-objecten van verschillende fabrikanten in hun ontwerp te integreren. Bovendien heeft de Noorse softwareontwikkelaar zijn positie als een van de innovatieve leiders in Open BIM verder versterkt met een geoptimaliseerde gegevensuitwisseling via IFC.

 

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Corrosiepreventie

Gepubliceerd op

In moderne verwarmings- en koelinstallaties worden zeer diverse materialen gebruikt; zowel metalen als kunststoffen, rubbers en gemengde samenstellingen. In combinatie met vaak kleine diameters zijn de systemen hierdoor gevoelig voor vervuiling. Deze vervuiling ontstaat door corrosieprocessen in de installatie. De nieuwe ISSO-publicatie 13 geeft richtlijnen voor de programma-, ontwerp- en uitwerkingsfase om corrosie en samenhangende vervuiling te voorkomen.

Schade door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, vastzittende regelkleppen en comfortklachten; een greep uit de problemen die corrosie en ketelsteenvorming in watervoerende installaties kunnen veroorzaken. Andere problemen zijn bijvoorbeeld het ontzinken van messing componenten.

Lagere watertemperaturen
De ISSO-publicatie ‘Aanbevelingen ter voorkoming van corrosie en ketelsteenvorming in watervoerende installaties’ bestaat al sinds 1983. Maar 40 jaar geleden werden cv-installaties aangelegd in staal en werd er op hoge temperaturen gestookt. Tegenwoordig bestaan installaties uit veel meer materialen en stoken we op lagere watertemperaturen (LTV). Daardoor was ISSO-publicatie 13 niet langer volledig en actueel. De nieuwe uitgave sluit weer aan bij de hedendaagse installatiepraktijk.

Storingen voorkomen door juiste waterkwaliteit
De nieuwe ISSO-publicatie 13 bevat richtlijnen voor het ontwerp, de realisatie, en het onderhoud en beheer van een storingsvrije installatie. Het voorkomen van zuurstoftoetreding in de installatie is een essentiële factor om corrosie te voorkomen. Afhankelijk van de robuustheid van het systeem en de gebruikte materialen kan de gewenste waterkwaliteit worden bepaald. Verder zijn er aandachtspunten in opgenomen en stappenplannen die helpen bij het maken van keuzes.

Doelgroep
Deze ISSO-publicatie is voornamelijk bedoeld voor vakmensen die gesloten gekoeld- en warmwatersystemen ontwerpen en realiseren, zoals installatieadviseurs, ontwerpers en werkvoorbereiders. Aangezien het handboek ook gaat over de beheerfase, is Publicatie 13 zeer zeker ook van belang voor servicetechnici, waterbehandelaars en gebouwbeheerders.

Input van professionals
Deze herziene uitgave is tot stand gekomen mede dankzij professionals. Zij zijn vertegenwoordigd in een groep crowdfunders, een ISSO-Kontaktgroep en een werkgroep. In de kontaktgroep zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd, van installateur, adviseur tot fabrikant en eindgebruiker. De kleinere werkgroep heeft het schrijfwerk en de redactie voor rekening genomen. De publicatie is beschikbaar via de ISSO-KennisBank.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Onderwijs en bedrijfsleven weten elkaar beter te vinden

Gepubliceerd op

Scholen in het mbo en hbo en bedrijven weten elkaar steeds vaker en beter te vinden in publiek-private samenwerking (pps) om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren. Dit blijkt uit een impactmeting van Katapult, een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid.

 

Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is in sinds 2016 gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Van deze groeiende samenwerking profiteren nu zo’n 84.000 studenten. Ook de bij ondernemersorganisatie Techniek Nederland aangesloten bedrijven participeren in dit netwerk.

Blij
Doekle Terpstra, voorzitter van ondernemersorganisatie Techniek Nederland: ‘Mooi dat het netwerk van Katapult zo’n sterke groei doormaakt. De samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven is van groot belang om te zorgen dat er meer vakmensen met de juiste skills instromen in de technische sector. Juist in de techniek is de vraag naar vakmanschap groot is. We zien dat veel van de installatiebedrijven meewerken in pps-en om bijvoorbeeld huidige werknemers op te leiden in de nieuwe technologieën in verband met de energietransitie. Gezamenlijk zetten zo onderwijs en bedrijfsleven zich in voor de leerling en werknemer van de toekomst. Ik roep dan ook alle bedrijven in de installatiebranche en de technische detailhandel, met name de mkb-bedrijven, op om ook deel te nemen aan dit netwerk.’

Goed gekwalificeerde mensen reden voor meer deelname bedrijven
Uit de impactmeting blijkt dat de behoefte aan goed gekwalificeerd toekomstig personeel voor bedrijven en partners de belangrijkste motivatie is om deel te nemen in een pps. Bedrijven zien ook samenwerking met het onderwijs als een manier om de fundamentele veranderingen in beroepen en het vakgebied vorm te geven. Bedrijven voelen zich, meer dan voorheen, actief en intensief betrokken bij curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie. In het mbo geldt een leven lang ontwikkelen als belangrijke reden voor deelname, terwijl binnen het hbo de toegang tot praktijkgericht onderzoek zwaar weegt. Uit de impactmeting blijkt verder dat maar liefst 42% van de pps-en zich nadrukkelijk richt op de door het kabinet geformuleerde maatschappelijke uitdagingen – zoals energietransitie en veiligheid.

Branche pps-en vormen fundament beweging
Naast de groei van het netwerk zijn in de impactmeting ook de partners van fieldlabs en publiek- private samenwerkingsverbanden in de technische branches in kaart gebracht. In totaal 5.575 partners vanuit onder andere fieldlabs Smart Industry, technische branches en de SBB zijn verbonden aan een van de 300 pps-en in het mbo en hbo. Het landelijk en regionaal verbinden van initiatieven voor verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt komt dus steeds beter tot stand. De historie van publiek-private samenwerking ligt met name bij de opleidingsbedrijven, ook wel branche pps-en genoemd. Zij vormen hiermee het fundament van de beweging die Katapult nu is. Met de groei van het netwerk is de pps gericht op scholing van beroepsgroepen uitgebreid naar het initieel onderwijs alsmede het verbinden van innovatie en scholing.

Ook samenwerken met het onderwijs?
De samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs is de manier om te zorgen voor voldoende jongeren die kiezen voor een technische opleiding. Wilt u ook meedoen? Kijk voor meer informatie op www.wijzijnkatapult.nl

Kabinet moet stikstofimpasse doorbreken

Gepubliceerd op

Het kabinet moet snel met een noodmaatregel komen die een tijdelijke stikstofpiek bij de realisatie van bouw- en infraprojecten toestaat. Dat stelt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland in een reactie op het advies van de commissie Remkes. Terpstra: ‘Projecten stilleggen levert nauwelijks directe milieuwinst op en uiteindelijk snijden we onszelf in de vingers. Het levert vertraging op bij het bouwen van duurzame woningen en gebouwen. Bovendien komen installatiebedrijven en technisch dienstverleners in de problemen. Dat zijn nu juist de klimaataanpakkers die de energietransitie technisch mogelijk maken!’

Duurzame nieuwbouw
Volgens Terpstra biedt juist de nieuwbouw mogelijkheden om ons land snel te verduurzamen. ‘Die kans laten we nu liggen. We lopen onnodige achterstand op in het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord. Duurzame nieuwbouwprojecten mogen geen vertraging oplopen.’ Niet alleen nieuwbouwprojecten, ook renovatie en vervanging van de bestaande infrastructuur komt deels tot stilstand. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee en levert een toename van de filedruk op.

18.000 projecten liggen stil
De bouw-, installatie- en infrasector levert een zeer beperkte bijdrage aan de totale stikstofuitstoot in ons land, maar wordt nu wel het hardst geraakt. Terpstra vindt daarom dat de overheid zich moet richten op de sectoren met de grootste stikstofuitstoot en de impasse in de bouw- en infraprojecten moet doorbreken. ‘Er liggen momenteel 18.000 bouw- en infraprojecten stil. Dat leidt uiteindelijk tot faillissementen en banenverlies in de installatiebranche. Dat moeten we hoe dan ook voorkomen.’

Economische groei op het spel
Techniek Nederland onderschrijft het standpunt van VNO-NCW en MKB-Nederland. De centrale werkgeversorganisaties pleiten ervoor om kleine projecten die nauwelijks stikstof uitstoten te laten doorgaan. Terpstra: ‘Het tienpuntenplan van de koepels biedt aanknopingspunten om snel uit de impasse te komen. Het kabinet moet nu knopen doorhakken, de economische groei staat op het spel.’

Op onze nieuwsbrief abonneren

Configurator luchtbehandeling

Gepubliceerd op

Systemair presenteert een nieuwe selectiesoftware voor de Topvex luchtbehandelingsunits. De software beschikt over een gebruiksvriendelijke interface voor een snelle en eenvoudige selectie.

Alle technische specificaties zijn direct beschikbaar en het is bijvoorbeeld mogelijk om de luchtbehandelingsunit in 3D weergave te bekijken inclusief gemonteerde accessoires.

Andere inbegrepen functionaliteiten zijn:

 • Eenvoudige selectie via snelle filtratie om het juiste model te vinden
 • Pas uw keuze aan met de intuïtieve configurator
 • Alle technische informatie over de producten is direct beschikbaar
 • Toegang tot details via 3D-weergave van de luchtbehandelingsunit en gemonteerde accessoires
 • CAD-export in .dxf-formaat
 • Eenvoudige creatie van technische rapporten

Nieuwe voorzitter voor de LUKA

Gepubliceerd op

Afgelopen woensdag is Erik Barth met algemene stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter van de Luka. Tot het nieuwe bestuur behoren ook Leo ’t Jong (voorzitter PR-commissie), Roel de Haan (bestuurslid commissie VLA/luchtdistributie), Marcel Pullens (voorzitter Commissie Milieu en Techniek) en Eddy Vink (penningmeester).

De komende drie jaar is Erik Barth voorzitter van de Luka. Hij heeft deze taak overgenomen van Dick Visch, die in totaal zes jaar voorzitter van de Luka geweest is. Dick Visch en zijn medebestuursleden kunnen terugkijken op een succesvolle periode, waarin veel zaken gerealiseerd zijn.

Verdiensten
De doelstellingen van het Strategisch Beleidsplan van 2013 zijn merendeels behaald. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van luchtdichtheidsklasse C in 2014. Maar ook de samenwerking met branchevereniging VLA is geconcretiseerd. Ook is het aantal Luka-leden gestaag gegroeid in de afgelopen periode. Tevens is er een nieuwe E-learning cursus voor Luka-monteursopleidingen opgezet. Deze voldoet uitstekend. Verder is er een Luka BIM-bibliotheek opgezet en in 2017 het Luka Kwaliteitshandboek in digitale versie verschenen. Allemaal zaken die branchevereniging Luka en haar leden steeds hoger op de kwaliteitsladder brengen.

Evaluatie
De afgelopen drie jaar was Erik Barth voorzitter van de Luka PR-commissie en nu heeft hij de voorzittershamer onder zijn hoede gekregen. Hij wil in eerste instantie niet zoveel veranderen. “We gaan nu eerst evalueren hoe de huidige status van alle acties is en of er nog verbeterpunten zijn aan te brengen”, aldus Erik Barth.

Imago oppoetsen
Eén van de aandachtspunten van Erik Barth is wel om in de komende jaren het imago van de kanaalbedrijven op te poetsen. In dat kader is het nieuwe lidmaatschap van de Luka van de VNO-NCW een prima vehikel om de belangen van de Luka-leden in de markt een nieuwe impuls te geven. Daarnaast blijft het streven om meer en meer samenwerking te zoeken met andere organisaties en instituties in de markt. Met als doel om het draagvlak voor de Luka belangenbehartiging verder te verbreden. Met betrekking tot de ledenvergadering van de Luka wil Erik Barth in de toekomst wat meer dynamiek en reuring toevoegen. Door met een iets andere insteek, gecombineerd met nieuwe dynamiek en thema’s weer nieuw enthousiasme te genereren, hoopt hij de deelname aan de vergaderingen aantrekkelijker te maken.

Energiezuinige woningen voor lagere prijzen

Gepubliceerd op

Bij de bouw van zeer energiezuinige woningen vormt de kostenpost nog vaak een belangrijke drempel. Het systeem van House Energy Optimum (HEO) stelt corporaties, ontwikkelaars en bouwers in staat energiezuinige nieuwbouwwoningen tegen lagere kosten te ontwerpen en te bouwen. HEO is het resultaat van een strategische samenwerking van ATAG Verwarming, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Ubbink.

Met een praktijkberekening kunt u exact zien wat u kunt besparen. Op basis van uw schets- of voorlopig ontwerp worden nieuw te bouwen woningen met HEO geengineerd. Uitgangspunt is het bereiken van het optimum tussen bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Daardoor worden energieprestatie, comfort en een gezond binnenklimaat geborgd. De energieprestatie is bovendien verzekerbaar en dat is uniek in Nederland.

Isolatie en installatie
Meestal wordt de verplichting om aardgasloos te bouwen als boosdoener van de hoge bouwkosten aangewezen. Dit is slechts ten dele waar. Hoe energiezuiniger de woning, des te meer technieken er aan te pas komen. Daarmee wordt het proces complexer voor ontwikkelaars, architecten, adviseurs en bouwers. Energiezuinige installaties komen echter alleen optimaal tot hun recht in een goed ontworpen en gebouwde woning met een hoogwaardige buitenschil. Dit ontwerpproces moet integraal worden benaderd. In de praktijk zien we dat dit vaak gesegmenteerd plaatsvindt. Woningen worden meermaals herontworpen. Hierdoor nemen de kosten toe en zijn de prestaties vaak slechter dan beoogd.

Substantiële kostenreductie
Om de kosten te beheersen en de kwaliteit te waarborgen werkt HEO volgens het principe van pre-engineering. Hiermee is 85 procent van het technische voorwerk al verricht. De resterende 15 procent wordt projectspecifiek ingevuld op basis van de eisen en wensen van de opdrachtgever en de architect. Deze integrale benadering zorgt voor een betere ontwerp- en bouwkwaliteit en een proces dat sneller verloopt dan normaal. Het resultaat is een betere woning met verzekerbare prestatiegarantie en lagere ontwerp- en bouwkosten. De besparing kan oplopen tot meer dan 10 procent van de stichtingskosten.

Ontwerpvrijheid en verzekerbaarheid
HEO richt zich op grondgebonden nieuwbouwwoningen. Het systeem kan worden ingepast in volledige systeembouw, maar ook in stapelbouw of gietbouw. Bij de pre-engineering is uitgegaan van een voorbeeldwoning, zoals die vandaag de dag gebouwd wordt. De architect heeft zelf de vrijheid om een ontwerp te maken. HEO helpt de architect vervolgens om het HEO-concept in te passen en de prestaties te borgen. Er zijn in drie energieambities om uit te kiezen:  EPC 0,4, BENG en Nul op de Meter. Corporaties die op dit moment met een bescheiden portemonnee ontwikkelen, kunnen op een later moment woningen upgraden zonder kostbare aanpassingen te verrichten. De energieprestatie van de woningen in alle drie de energieambities zijn verzekerbaar.

Het HEO-rekenvoorbeeld kunt u downloaden op www.bouwheo.nl

Warmtenetten kunnen sleutelrol krijgen bij energietransitie

Gepubliceerd op

De warmtesector in Nederland staat door de energietransitie in het middelpunt van de belangstelling. Een warmtenet kan immers een uitstekend alternatief zijn in een toekomst zonder aardgas. Dat betekent wel dat de sector méér moet doen. Openheid verschaffen. Naar buiten treden. Werken aan klantgerichtheid. Dat was de rode draad tijdens de Jaarbijeenkomst van de Stichting Warmtenetwerk, recentelijk in Utrecht. De sector pakt die handschoen op.

Warmtebedrijven stonden tot voor kort in een relatief onopvallende hoek van het energiespeelveld. Ze zorgden voor betrouwbare levering van bijvoorbeeld stadsverwarming, en werden vooral gekend als technische experts. Hoogstens kwamen ze ongemakkelijk in het nieuws als via de media vragen werden gesteld over al of niet vermeende monopolieposities, onduidelijke kosten en hoge tarieven. Dat er argwaan is, is niet te ontkennen. Het imago van de sector kan soms nog wel enige verbetering gebruiken.

Belangrijke rol
Door de energietransitie kan alles anders worden. In het Klimaatakkoord is een belangrijke rol voor warmtenetten weggelegd. Gemeenten ontwikkelen nu warmtevisies, waarin warmtenetwerken vaak een belangrijke rol spelen. Veelzeggend is dat veel mensen tegenwoordig hun energiebedrijf bellen met vragen als: “Heeft het wel zin om een nieuwe cv-ketel te nemen als ik straks een aansluiting krijg op een warmtenet? En wanneer gaan ze in mijn gemeente eigenlijk met de aanleg van zo’n net beginnen?”

Verduurzaming warmtebronnen
Deelnemers aan de Jaarbijeenkomst in Utrecht vonden elkaar in de wens om te werken aan de verbetering van het maatschappelijk draagvlak, aan duidelijkheid over de kosten en tarieven, aan verduurzaming van de warmtebronnen en aan haalbare verdienmodellen. De steun van een invloedrijke club als Natuur & Milieu is er al: namens Wilma Berends schaarde deze organisatie zich achter de sector, onder de vlag ‘Geef warmte de leiding’. Natuur & Milieu heeft een warmtepact opgesteld waarbij de grote warmtebedrijven Nuon/Vattenfall, Eneco en Ennatuurlijk zich al hebben aangesloten. De ondertekening is half juli.

Draagvlak warmtenetten
Erik Stronk (CEO warmtebedrijf Ennatuurlijk, dagvoorzitter) doet een oproep om de vaart erin te houden. “Laten we als sector beter samenwerken. Laten we voortbouwen op wat er is en vooral werken aan goed draagvlak.” Positieve ervaringen met warmtenetwerken in Scandinavië laten volgens hem zien dat het maatschappelijk draagvlak voor warmtenetten sterk kan zijn – ook in Nederland.

Stijgende werkdruk remt vermindering aantal opleveringsgebreken

Gepubliceerd op

Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat er evenals in 2017 ook afgelopen jaar gemiddeld 21 opleveringsgebreken per woning waren. Pleidooien en initiatieven om een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen hebben dus tot op heden weinig uitgericht. Volgens woordvoerder Hans André de la Porte is onder meer de stijgende werkdruk daar debet aan. Zowel de bouw- als installatiebranche kampt met een schreeuwend tekort aan mensen.

De VEH geeft in haar persbericht enkele voorbeelden van veel voorkomende cosmetische  opleverfouten, zoals krassen in ramen, beschadigde deuren of ondeugdelijk schilderwerk. Maar niet alleen de aannemers of schilders laten steken vallen, ook de installatiebranche maakt fouten blijkt uit het perscommuniqué.

Van ventilatie tot sanitair
Zo wordt er gerept over ventilatie die niet voldoet aan de regelgeving, barsten in het sanitair en minder contactdozen dan afgesproken, die dan bovendien  ook nog eens op de verkeerde plek zitten. André de la Porte licht toe: “Bij ventilatie gaat het meestal om balansventilatiesystemen, waarvan bijvoorbeeld de in – en uitlaatopeningen op de verkeerde plek zitten. In het geval van de wandcontactdozen horen we regelmatig dat ze niet laag bij de grond zijn gemonteerd, wat was afgesproken, maar nog op ouderwetse wijze hoog tegen de wand.”

Zorgen om domotica-installaties
Niet genoemd in het persbericht, maar ook een bron van zorgen zijn domotica-installaties. “De meeste nieuwbouwwoningen zijn uit beton opgetrokken. Uit ervaring weten we dat een goede wifi-verbinding dan moeilijk is.” Als er dan een aanbod op tafel ligt om als meerwerk kabelgoten en kabels aan te leggen, gaat het daar regelmatig mis.

Stijgende werkdruk
Zo op het oog is de oorzaak van het hoge aantal opleveringsgebreken makkelijk te benoemen. De bouwkolom levert vaak slordig werk af. Maar dit is slechts een symptoom van een onderliggend probleem, licht André de la Porte toe. “De werkdruk blijft maar stijgen en dat terwijl de instroom in de sector achter blijft. Het gevolg is dat er veel buitenlanders op de bouwplaats rondlopen om de tekorten op te vangen. Die blijken echter niet altijd over dezelfde kennis en kunde te beschikken als hun Nederlandse collega’s, bovendien loopt de communicatie vaak spaak op de taalbarrière.”

Renovatiesector ook de sigaar
Diezelfde werkdruk heeft ook vervelende consequenties voor particulieren die hun woning willen laten renoveren.  “Tijdens de crisisjaren pakten bouwers en installateurs iedere klus aan. Nu ligt er zoveel op hun bordje, dat de verleiding groot is om alleen de financieel meest aantrekkelijke opdrachten aan te nemen. De woningbezitter die zijn huis wil laten opknappen krijgt daardoor sneller ‘nee, geen tijd’ te horen of loopt het risico op slordig haastwerk, waarna hij met de brokken blijft zitten.”

Rol VEH
De VEH heeft geen regisserende rol, “als belangenorganisatie van woningbezitters meet en rapporteert zij hoe de situatie ervoor staat”, legt André de la Porte uit. Volgens hem kan de opleverkwaliteit alleen structureel verbeteren door grondige ingrepen.

Ingrepen nodig
Een eerste stap is de Wet Kwaliteitsborging Bouw, die in 2021 van kracht wordt. In die wet is geregeld dat bouwers ook alle gebreken moeten verhelpen die bij de oplevering over het hoofd zijn gezien. “Daarnaast moet het bouwproces en de controle daarop verbeteren. Daarvoor is het hard nodig dat de instroom van de bouw- en installatiesector weer op gang komt.” Tot slot denkt André de la Porte dat nieuwe technologieën, zoals robotisering, 3D-printing en prefabricage ook kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering.

 

Groothandel bouwt nieuw NOM-bedrijfspand

Gepubliceerd op

Technische Unie bouwt een nieuw ‘Nul-op-de-Meter’-bedrijfspand van 8.000 vierkante meter in Utrecht. Het op bedrijvenpark Westraven geplande gebouw combineert kantoorruimte, een servicecentrum (winkel), een experience centre, een opleidingscentrum en een logistiek overslagpunt. Op maandag 17 juni werd aan de Griffioenlaan de eerste paal geslagen door Steef Hallegraeff en Bas Schröder, verkoopdirecteuren van Technische Unie. De oplevering van het nieuwe pand staat gepland voor eind 2019.

Steef Hallegraeff, Directeur Verkoop Technische Unie: “De consolidatie van verschillende Technische Unie-locaties in regio Utrecht is ingegeven vanuit de behoefte om onze klanten in midden-Nederland nog beter te bedienen. Bestaande verkoopkantoren worden op de nieuwe locatie samengevoegd, waarmee we specialistische kennis bundelen.”

Bereikbaarheid
Hallegraeff vervolgt: “Verder is bereikbaarheid natuurlijk een belangrijk pluspunt van het nieuwe pand. Voor het overslagpunt met 24 loading docs is de nieuwe locatie aan de A12 ideaal en ons opleidingscentrum – van waaruit steeds vaker klanttrainingen worden verzorgd onder de vlag van TU Campus – wordt nu nog zichtbaarder. De verbeterde bereikbaarheid betekent ook tijdwinst voor klanten die in ons servicecentrum artikelen willen aanschaffen of bestellingen willen afhalen.”

Experience centre
“In het geheel nieuwe experience centre laten we verder zien wat er mogelijk is op het gebied van verlichting, smart building en duurzaamheid; thema’s waarover installateurs momenteel veel vragen hebben en waar de ontwikkeling op het installatievakgebied zit. Vanzelfsprekend kiezen we er zelf ook voor dit pand Nul-op-de-Meter uit te voeren,” aldus de Directeur Verkoop Technische Unie.

 

Roadshow sanitairfabrikant

Gepubliceerd op

Deze zomer komt de GROHE Truck naar een Fletcher Hotel bij jou in de buurt. Wij nodigen je graag uit om met je partner of collega naar één van de locaties te komen. Doe kennis op, laat je inspireren en profiteer van de acties.

Kennis

 • Stel al je (technische) vragen aan de aanwezige GROHE experts
 • Ontvang een korte training over de nieuwste, veel toegepaste GROHE producten

Inspiratie

 • Ervaar de nieuwste GROHE producten voor badkamer, keuken en toilet zelf
 • Maak kennis met de complete badkameroplossingen van GROHE, inclusief keramiek

Acties

 • Profiteer van de aantrekkelijke GROHE Roadshow acties
 • Meld je aan voor de GROHE SMART cashcard (voor installateurs) en ontvang € 25,- aan SMART punten
 • Doe mee aan de ‘Rapid SL installatiewedstijd’ en win één van de mooie prijzen. De hoofdprijs is een weekend Center Parcs voor 4 personen

Data en locaties

Iedere dag van 16:00 tot 20:00 uur. Uitgebreid gratis buffet vanaf 17:30 uur.

Maandag 24 juni Fletcher Hotel Nieuwegein

Dinsdag 25 juni Fletcher Hotel Roermond

Woensdag 26 juni Fletcher Hotel Rosmalen

Maandag 1 juli Fletcher Hotel Arnemuiden

Dinsdag 2 juli Fletcher Hotel Lekkerkerk

Woensdag 3 juli Fletcher Hotel Noordwijk

Donderdag 4 juli Fletcher Hotel Wageningen

Maandag 8 juli Fletcher Hotel Heiloo

Dinsdag 9 juli Fletcher Hotel Rijssen

Woensdag 10 juli Fletcher Hotel Paterswolde

Inschrijven via roadshow.grohe.nl

Geen CAO overeenkomst FNV metaal

Gepubliceerd op

De werkgevers uit de metaal en techniek zijn niet ingegaan op de eisen uit het ultimatum van FNV Metaal voor een goede cao. Op 28 juni zal daarom voor 24 uur gestaakt worden door het hele land door leden van FNV Metaal en CNV Vakmensen. Stakers kunnen zich op negen plaatsen inschrijven. In Rotterdam, Eindhoven en Leeuwarden worden de meeste stakers verwacht.

Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal: "Hogere lonen komen er niet vanzelf. Opnieuw moeten we staken voor fatsoenlijke loonsverhogingen in de metaal. De werkgevers in de metaal en techniek hebben een grote kans laten lopen door niet op het ultimatum in te gaan. Daarom moeten de metaalwerkers helaas toch weer de straat op. Voor een goed loon, een generatiepact om het werk vol te houden en voor een aantrekkelijke sector."

Waarschuwing
FNV Metaal vindt het ongelofelijk dat er een waarschuwingsstaking nodig is in een sector met een schreeuwend tekort aan vakkrachten. Maandag 17 juni verliep een FNV-ultimatum aan de werkgevers. De eisen: 5% loonsverhoging, het generatiepact als recht, zodat werknemers niet afhankelijk zijn van de welwillendheid van hun werkgever om minder te werken om gezond hun pensioen te halen.

Pensioen
Andere onderwerpen voor de cao zijn een betere balans tussen werk en privé, afschaffing van jeugdschalen en concrete maatregelen voor duurzame inzetbaarheid. Ook moet de VPL-premie (premie voor vroegpensioen en levensloop) beschikbaar blijven voor de pensioenregelingen. Ook daar is tijdens de onderhandelingen geen enkele garantie voor gegeven.

Instroom
Voor jongeren wil FNV Metaal dat jonge instromers perspectief hebben op zeker werk, met ontwikkelmogelijkheden, goede begeleiding en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Ondanks het schreeuwende tekort aan goed gekwalificeerd technisch personeel, krijgen jonge werknemers flexcontracten en verlaten daardoor voortijdig de sector. Oudere werknemers moeten door concrete en harde afspraken gezond, gemotiveerd en productief hun pensioenleeftijd kunnen halen.

300.000 medewerkers
De cao Metaal & Techniek geldt voor ruim 300.000 medewerkers uit de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid.

 

‘Vol gas naar gasloos’

Gepubliceerd op

De themadag ‘Vol gas voor gasloos: FEIT of FICTIE?’ van ventilatiefabrikant Duco is vorige week woensdag uitgedraaid op een recordeditie. Niet minder dan 250 professionals kwamen tijdens de themadag met elkaar in contact om de vastgoedwereld van morgen te vormen. De complete Nederlandse woningvoorraad moet van het gas af. Een forse opgave waarvoor samenwerking en kennisdeling essentieel zijn.

Helga van Leur gaf de aftrap van de themadag. Aan de hand van praktische tips bracht Helga het publiek bij hoe je duurzaamheid in gebouwen bewerkstelligt. Vooruitdenken is belangrijk. We willen allemaal veilig zijn en overleven. Dus moeten we zorgen dat de aarde voor toekomstige generaties behouden blijft. Geen “ja maar” meer, maar “oké, hoe dan?” Helga vertelde het publiek ook over omdenken: het denken in termen van kansen en niet van problemen.

Duurzaam verwarmen
Warmte adviseur Rob Verbrugge had het over het comfort van laagtemperatuur-vloerverwarming. Volgens Rob gaat de sector er gemakshalve vanuit dat we weten wat consumenten comfortabel vinden. Met de verbeterde isolatie is de warmtelast van de woningen lager en zou dus eigenlijk ook met een kleiner vermogen verwarmd kunnen worden. LT-vloerverwarming zal een nieuwe dimensie moeten gaan realiseren. Wellicht moet vloerverwarming kantelen naar wandverwarming, moet de traagheid die de vloermassa veroorzaakt worden weggenomen of zullen er combinaties van deels vloer en deels andere afgiftesystemen moeten ontstaan.

Warmtepompen
Als laatste nam Joy den Hartog, technisch-commercieel adviseur bij Duco, het woord. Den Hartog stelde dat de woningbouw gaat en moet veranderen. Op korte termijn gaan de BENG-eisen gelden; op langere termijn ligt er de eis van energieneutraal bouwen. Ondertussen spelen nog discussies als #VanGasLos en de kwaliteit van de binnenlucht. Al die ontwikkelingen gaan onherroepelijk leiden tot veranderingen in de woningbouw, waarbij zwaar wordt ingezet op nieuwe technieken zoals duurzame warmtepompen.

Nieuwe voorzitter Holland Solar

Gepubliceerd op

Vanaf 1 juli treedt Peter Molengraaf toe als voorzitter van Holland Solar. Hij neemt daarmee het stokje over van Jaap Baarsma, die 3 jaar het voorzitterschap op zich heeft genomen.

Molengraaf: “Ik verwacht dat Holland Solar heel belangrijk gaat worden als vertegenwoordiger van deze snel groeiende sector. Met haar toenemende omvang zal de solar sector ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor haar impact op het grotere energiesysteem. Ik hoop dat nog meer partijen in de branche lid worden en dat we zodoende met meer mensen en partijen aan de oplossingen voor de snelle groene groei kunnen werken zodat deze ook de komende jaren door kan gaan.”

Nevenfuncties
Naast zijn voorzitterschap bij Holland Solar is Peter onder meer voorzitter van de RvC van Greenflux en Ecovat, voorzitter van de Raad van Toezicht van Natuur en Milieu, en investeerder groene energie start-ups and scale-ups. De afgelopen jaren was Peter CEO van Alliander, en voorzitter van branchevereniging Netbeheer Nederland. Daarvoor werkte hij in directiefuncties bij Nuon en Shell.

Nieuwe kamerthermostaat

Gepubliceerd op

Als uitbreiding op het WATTS Vision® smart home thermostaatsysteem ontwikkelde WATTS een nieuwe digitale kamerthermostaat: BT-D03 RF. Dit eenvoudige, niet-programmeerbare en draadloze toestel (868 MHz) is voorzien van een volledig nieuw design met moderne look, groot display en volledig capacitieve aanraaktoetsen.

De BT-D03 RF is erg gemakkelijk te configureren dankzij de draadloze koppeling met het WATTS Vision® systeem. Ook als individuele standaard kamerthermostaat is dit toestel geschikt.

Eenvoudig
De bediening is uiterst eenvoudig: de gewenste kamertemperatuur kan via de thermostaat zelf of via de WATTS Vision® mobiele app vanop eender welke locatie ingesteld worden. Het toestel is voorzien van een muurbevestiging en kan ook vrij geplaatst worden dankzij de meegeleverde voet. Voor gebruik in openbare ruimtes is er schroefvergrendeling en kan een pincode ingesteld worden. Verder is de BT-D03 RF voorzien van een instelbare hysteresis of PWM regeling, 2 AAA batterijen 1,5V en een optionele externe sensor.

Voor koelen en verwarmen
Dankzij WATTS Vision®, geschikt voor zowel verwarming als koeling en uitbreidbaar tot 50 zones, geniet u van een maximum aan comfort bij een optimale kamertemperatuur en bespaart u tegelijk energie.

Norm aansluitleidingen voor gas gepubliceerd

Gepubliceerd op

De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld.

NEN 7244-7 geeft specifieke functionele eisen voor sterkte- en dichtheidsbeproeving en voor het in bedrijf en buiten bedrijf stellen van gasdistributieleidingen. De norm dient in onderlinge samenhang te worden gezien met de overige delen uit de NEN 7244-reeks.

Wijzigingen
NEN 7244-7:2019 vervangt NEN 7244-7:2005 en NEN 7244-7/A1:2009. In de nieuwe versie zijn zowel inhoudelijke wijzigingen opgenomen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen.

Mogelijk risico op verspreiding legionella bij 81 afvalwater zuiveringsinstallaties

Gepubliceerd op

In Nederland is bij 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties mogelijk een verhoogd risico op verspreiding van legionella naar de omgeving. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  adviseert installaties met een verhoogd risico om, in afwachting van verder onderzoek, alvast (tijdelijke) maatregelen te nemen om verspreiding van Legionella te voorkomen. Bijvoorbeeld door het afdekken van risicovolle beluchtingsbassins en beschermingsmaatregelen voor medewerkers.

Sinds 2012 neemt het aantal patiënten met legionella in Nederland toe. De legionellabacterie kan onder andere veteranenziekte (ernstige longontsteking) veroorzaken. In 2018 waren er 584 patiënten met longontsteking door legionella in Nederland. Meestal kan niet achterhaald worden waar de ziekteverwekkers vandaan komen. Maar de afgelopen jaren zijn een aantal patiënten ziek geworden door het inademen van legionellabacteriën die waarschijnlijk uit een afvalwaterzuiveringsinstallatie komen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en Omgevingsdiensten onderzoeken daarom bij hoeveel afvalwaterzuiveringsinstallaties legionella vrij zou kunnen komen.

Risicovolle installaties
De omgevingsdiensten hebben het aantal industriële afvalwaterzuiveringen geïnventariseerd en Stowa Foundation for Applied Water Research  (kenniscentrum voor de waterschappen) het aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties. Er zijn in totaal 709 installaties in kaart gebracht, waarvan 382 industriële afvalwaterzuiveringen en 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het RIVM heeft een literatuurstudie gedaan. Op basis daarvan is bepaald wanneer groei van legionella in de installatie en verspreiding naar de omgeving het meest aannemelijk is. Het gaat om:

 • een biologisch zuiveringsproces;
 • het verwerken van (voor bacteriën) voedselrijk afvalwater;
 • een temperatuur van het afvalwater tussen de 30 en 38 graden Celsius;
 • beluchting van het afvalwater.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties die deze eigenschappen hebben, vormen daarmee een verhoogd risico op groei en verspreiding van legionella. Bij 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties kunnen deze eigenschappen aanwezig zijn.

Tijdelijke maatregelen
Op basis van voorlopige resultaten heeft het RIVM een deskundigenberaad georganiseerd. Het deskundigenberaad adviseert om waar nodig, tijdelijke maatregelen te nemen die verspreiding van legionella tegen gaan. De belangrijkste is zorgen dat open waterbassins met beluchting afgedekt zijn, zodat legionella niet naar de omgeving verspreidt. In het water dat uit de zuivering komt, kunnen nog legionellabacteriën zitten. Daarom is het belangrijk om gezuiverd afvalwater niet te gebruiken voor werkzaamheden of processen waarbij dit water verneveld wordt. Bijvoorbeeld bij schoonmaakwerkzaamheden op het bedrijf.

Bescherming noodzakelijk
Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor goede bescherming van medewerkers. Hiervoor is het noodzakelijk medewerkers voor te lichten over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mond-neusmaskers) en hen informatie te geven wat zij kunnen doen bij klachten. Verder onderzoek is nodig om te bepalen welke permanente aanpassingen in afvalwaterzuiveringsinstallaties mogelijke verspreiding van legionella kunnen tegen gaan.

Dag van de Bouw trekt 77.000 bezoekers

Gepubliceerd op

Gelukkig wordt er weer volop gebouwd en verbouwd. Het publiek kon dit afgelopen zaterdag op 140 bouwlocaties met eigen ogen zien. Projecten varieerden van de aanleg van tunnels, vernieuwen van sluizen, verduurzamen van schoolgebouwen tot aanleg van woontorens, en dat van de Eemshaven tot Maastricht. De 14e editie van de Dag van de Bouw trok dankzij de inspanningen van leden van Bouwend Nederland, Techniek Nederland, VNconstructeurs en Aannemersfederatie Nederland 77.000 bezoekers. 

"Ook na zoveel jaren vind ik het nog steeds bijzonder dat zo veel bedrijven hun bouwplaatsen openen en het publiek de kans geven de geheimen van de bouw, infrastructuur en alle bijbehorende techniek te ontdekken. Zo’n open dag vraagt veel voorbereidingstijd en inzet op een vrije dag. Zonder dat het project vertraging mag oplopen!", aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. "Publiek is voor onze sector belangrijk. Bezoekers zijn niet alleen de toekomstige gebruikers van alle gebouwen en infrastructuur die we maken. Maar ze zijn mogelijk ook nieuwe collega’s. Juist op deze dag grijpen wij de kans om te laten zien waarom werken in de bouw en techniek zo leuk is. Hopelijk hebben we vandaag velen geïnspireerd om voor een opleiding in de bouw te kiezen of om via een zij-instroomtraject de loopbaan in de bouw, infra of techniek te vervolgen.”

Techniek onmisbaar
Algemeen directeur Erik van Engelen van Techniek Nederland: "Op deze dag laten we Nederland zien tot welke technische hoogstandjes wij als sector in staat zijn. Innovatieve en duurzame techniek speelt een steeds belangrijkere rol. In woningen en gebouwen, maar óók in infrastructurele projecten is techniek onmisbaar. Een keuze voor de techniek betekent een keuze voor de banen van de toekomst!"

Landelijke opening van de dag
Maxime Verhagen opende de Dag van de Bouw samen met Michèle Blom, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat bij de Rotterdamsebaan in Den Haag. De gemeente werkt hier aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Met de komst van de Rotterdamsebaan wordt onder meer de Utrechtsebaan ontlast.

Duurzame infrastructuur
De Rotterdamsebaan wordt hét voorbeeld voor duurzame infrastructuur in Nederland. In de aanbesteding nam het criterium ‘duurzaamheid’ daarom een belangrijke plek in. Hieronder vielen onder andere vormgeving, luchtkwaliteit en energie. De tunnel kent tal van duurzame toepassingen. Zo voorzien zonnepanelen deels in de energiebehoefte. Fijnstof wordt afgevangen bij de tunnelmonden door middel van een ‘Fine Dust Reduction System’ (FDRS).

80.000 mensen nodig
Veel bedrijven grepen deze dag aan om nieuwe talenten te werven. De bouw-, infra- en technieksectoren hebben de komende jaren 80.000 mensen nodig om ook in de toekomst alle wegen te kunnen onderhouden, woningen te kunnen bouwen en de energietransitie op tijd te realiseren. Wie nu kiest voor een opleiding in de bouw, infra of techniek, is straks verzekerd van werk. Van metselaar, uitvoerder, constructeur en installateur tot BIM modelleur.

Regionale openingen
In vier andere regio’s is ook een bijzonder bouwproject uitverkoren om de Dag officieel te openen. In Hoogeveen bij nieuwbouw van het Alpha-College, in Doetinchem bij de nieuwbouw van VMBO Zone.college. In Maastricht was dat bij de Tapijnkazerne en in Zaandam vond de openingshandeling plaats bij de Dag van de Bouw Experience. Deze projecten zijn slechts enkele voorbeelden van alle uitzonderlijke, indrukwekkende en bijzondere bouwprojecten die nu gerealiseerd worden. De sector maakt zorg, wonen, werken, reizen, recreëren, vervoer en cultuur in heel Nederland mogelijk.

Top vijf locaties in bezoekersaantallen

 1. Rotterdamsebaan, Den Haag - 8500 bezoekers
 2. Schutterwei, Alkmaar - 4500 bezoekers
 3. nhow, Amsterdam RAI - 4000 bezoekers
 4. Aquarena zwembad, Emmen - 2250 bezoekers
 5. Sluis, Eefde - 2150 bezoekers

BIM online gebouwdossier vernieuwd

Gepubliceerd op

BIMlink lanceert deze week de geheel vernieuwde versie van zijn online gebouwdossier. Na de ingrijpende update van het cloudplatform van BIMlink sluit de complexe werkelijkheid van BIM nog beter aan bij de behoefte van bedrijven aan informatie over hun gebouwen. BIMlink is een tool voor alle betrokkenen bij het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen.

BIMlink stroomlijnt de samenwerking en communicatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen. Al deze projectpartners kunnen via het platform van BIMlink optimaal samenwerken in het gemeenschappelijke gebouwdossier. Ze kunnen documenten en informatie over het gebouw vanuit hun eigen rol bekijken, bewerken en controleren. BIMlink is modulair opgebouwd en dus gebruiken teamleden alleen de modules met de informatie die voor hen relevant is en die hen ondersteunen bij hun taken in het bouwproces.

Het online platform BIMlink is een initiatief van directeur Roy van der Velden en wordt al sinds december 2015 intensief gebruikt door uiteenlopende grote klanten. BIMlink is ontwikkeld op basis van vele jaren ervaring met de dagelijkse praktijk in de bouwsector. Met de ervaringen en terugkoppeling van klanten en partners is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een ingrijpende upgrade van het platform. “De hoeveelheid en complexiteit van informatie over gebouwen groeit razendsnel en dat maakt het opbouwen en structureren van één centrale bron van informatie over het gebouw onontbeerlijk”, zegt Van der Velden. “BIMlink is dit centrale informatiepunt waarmee alle betrokkenen gedurende de hele levensduur van het gebouw snel, makkelijk en laagdrempelig toegang tot de juiste informatie over een gebouw.”

BIMlink verbindt alle projectpartners die betrokken zijn in de keten van het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen. De belangrijkste gebruikersgroepen van BIMlink zijn:

Projectontwikkeling: opdrachtgevers, projectontwikkelaars en overheden

Ontwerp: architecten, constructeurs en adviseurs

Bouw: bouwbedrijven en installatiebureaus

Gebouwbeheer: overheden, woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen

Medewerkers en teamleden van BIMlink-klanten krijgen uitsluitend toegang tot de informatie die voor hen relevant is en waar ze direct op moeten kunnen acteren. Dit houdt de kosten overzichtelijk en garandeert gestroomlijnde processen.

BIMlink is opgebouwd uit modules. De functionaliteit in elke module is afgestemd op een deel van de levenscyclus van een gebouw: vanaf ontwikkeling en ontwerp tot het gebruik en beheer. Klanten kiezen per gebruikersgroep of teamlid voor de modules met de functionaliteit die deze gebruikers nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken in het project. Door de modulaire opbouw van BIMlink betalen klanten dus alleen voor de specifieke functies die deze teamleden nodig hebben. Bij omvangrijke projecten kunnen klanten een persoonlijke prijsindicatie krijgen op basis van specifieke wensen, modules en functies.

BIMlink werkt samen met diverse partijen in de bouwsector en aangrenzende disciplines. Die samenwerking maakt het platform een veelzijdig instrument voor alle partijen die betrokken zijn bij een gebouw, stelt Van der Velden. “Een voorbeeld is de API die we hebben ontwikkeld zodat de FMIS-software van gebouwbeheerders makkelijk informatie uit ons platform kan ophalen en delen.”

 

Nieuwe regiodirecteur Unica

Gepubliceerd op

Unica Building Projects heeft Cees Haakman (57) per 1 juni benoemd tot directeur in de regio West. Deze regio heeft de afgelopen jaren een forse toename van grote projecten gekend, met name in en rond Amsterdam. Unica voorziet ook voor de komende jaren een groeiende portefeuille van projecten in dit werkgebied. Unica Building Projects ontwerpt, realiseert en beheert alle technische installaties en systemen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Projecten
In de regio Amsterdam was Unica Building Projects onder meer betrokken bij de realisatie van het Hilton Hotel op Schiphol en het verbouwing van het kantoor van UniQure in Amsterdam. Momenteel wordt onder meer gewerkt aan de uitbreiding van het World Trade Center (WTC) Amsterdam en aan de herontwikkeling van twee verouderde kantoorkolossen op de Zuidas. In zijn functie gaat Cees Haakman nauw samenwerken met Fons Muskiet, die al meer dan vijftien jaar aan Unica is verbonden en eveneens regiodirecteur is in de Randstad. Met de uitbreiding van het directieteam krijgt Fons Muskiet de gelegenheid om zich te focussen op de regio Rotterdam en Den Haag, waar Unica Building Projects ook een aantal prominente projecten in uitvoering heeft.

Achtergrond
Cees Haakman was tot voor kort algemeen directeur bij Schot Groep, actief in verticaal transport, geconditioneerde logistiek en civiele techniek. Daarvoor bekleedde hij gedurende 15 jaar diverse directiefuncties bij BAM Bouw en Techniek. Hij heeft uitgebreide ervaring met projectenorganisaties en multidisciplinaire projecten en is goed bekend met de utiliteitsmarkt, in het bijzonder in de Amsterdamse regio.

Kansen
Als nieuwe regiodirecteur van Unica Building Projects ziet hij veel kansen in de steeds grotere dynamiek in de gebouwde omgeving in ons land. “Met name waar het gaat om de verduurzaming en het intelligenter maken van de gebouwde omgeving is het onze ambitie om de positie van Unica op dit terrein nog sterker te maken. Het leveren van toegevoegde waarde aan onze klanten, in goede harmonie en met aandacht voor de ontwikkeling van onze medewerkers, zijn belangrijke onderdelen in onze strategie”, licht Cees Haakman zijn aanstelling toe.

Taken
De drie regionale projectenbedrijven van Unica Building Projects zijn verantwoordelijk voor de technische installaties en het projectmanagement van nieuwbouw- en renovatieprojecten en opereren vanuit de regio’s West, Zuid en Noordoost.

 

Aanscherping BENG-eisen

Gepubliceerd op

Aanscherping BENG-eisen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen. “De installateur krijgt eindelijk grip op het verhaal.”

Gebouwen spelen een belangrijke rol in het Europese energiebeleid vanwege hun grote bijdrage aan het energiegebruik en de daarmee gepaard gaande CO₂ emissies. In Nederland worden nog 1 miljoen woningen bijgebouwd. Met de nieuwe BENG-eisen wordt in Nederland een belangrijke stap gezet om het energiegebruik van woningen en gebouwen te beperken.

Internetconsultatie
De strengere eisen hebben grote consequenties voor ontwikkelaars, architecten en bouwers en vragen om een zorgvuldige invoering. De minister heeft dan ook goed naar de adviezen geluisterd die kwamen uit de internetconsultatie. De reacties op de nieuwe BENG-eisen waren divers. Duidelijk was wel dat de BENG 1 eis, de maximale energiebehoefte van een gebouw, scherper mocht. Ollongren: ‘Ik heb deze eis aangescherpt. De BENG 1 eis voor de meeste tussenwoningen gaat hiermee van 70 kWh/m².jr naar 55kWh/m².jr. Van belang is dat de nieuwe gebouwen zo energiezuinig mogelijk zijn, zodat er niet onnodig energie wordt gebruikt.’

Correctie
Deze differentiatie – waar de Tweede Kamer ook op heeft aangedrongen - leidt verder tot een aanscherping van de eis voor de meeste woongebouwen, voor een deel van hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen en voor een beperkt deel van de vrijstaande woningen. In de internetconsultatie was verder aangegeven dat lichte bouwwijzen (zoals hout- en skeletbouwwoningen) onnodig worden benadeeld, terwijl op bouwmaterialenniveau de daarbij gebruikte materialen juist goed her te gebruiken zijn. Hieraan is tegemoetgekomen doordat de BENG 1 eis voor lichte bouwmaterialen wordt gecorrigeerd met 5 kWh/m².jr.

De BENG-eisen nu per 1 juli 2020
Partijen hebben via de internetconsultatie aangegeven dat de inwerkingtreding de BENG-eisen minimaal zes maanden na het beschikbaar komen van de noodzakelijke uitgeteste rekensoftware zijn ingang moet vinden, op zijn vroegst per 1 juli 2020. Het is van belang dat de markt zich goed kan voorbereiden op deze nieuwe bouweisen, daarom is de inwerkingtreding zes maanden later.

Gezond binnenklimaat
De minister ziet ook het belang van extra aandacht voor wooncomfort en een gezond binnenklimaat.  In zeer goed geïsoleerde woningen is een gezond binnenklimaat in grote mate afhankelijk van de voorzieningen voor luchtverversing in gebouwen. Veel bewoners hebben de neiging om bij tocht de ventilatieopeningen af te sluiten, waardoor er voor de gezondheid nadelige situatie kan ontstaan. Om dit te voorkomen is er een maximum gesteld aan luchtsnelheid van verse (koude) ventilatielucht in gebouwen, zodat er geen tochtoverlast wordt ervaren.

Wat verandert er?
De nieuwe BENG eisen vervangen de EPC, de huidige eis voor nieuwbouw. De BENG eisen geven meer waarborgen dat een gebouw energiezuinig wordt ontworpen dan de EPC. Bij de EPC zou bijvoorbeeld een matige isolatie van de gebouwschil in een gebouw kunnen worden gezet, waarbij de EPC-eis kan worden gehaald door de energieverliezen te compenseren met zonnepanelen. De EPC-eis houdt namelijk geen rekening met het energieverlies van de woning door de gebouwnorm. Door de invoering van BENG-eisen kan dit niet meer, omdat BENG wel zelfstandige eisen stelt aan de schil van een gebouw en aan het aandeel hernieuwbare energie.

Blij
Carl-peter Goossen is mededirecteur van adviseur BouwNext. Daarnaast zat hij in een werkgroep die de NTA 8800 opstelde, een rekenmethode om de energieprestatie van gebouwen vast te stellen. Goossen is in zijn nopjes met de nieuwe invulling van de BENG-eisen. “Met deze eisen worden bouwers en installateurs gestimuleerd om integrale oplossingen te zoeken. De bouwer levert als het ware het framework voor een energiezuinig gebouw, bijvoorbeeld door goede isolatie aan te brengen en de juiste beglazing en kozijnen toe te passen. En de installateur zorgt vervolgens voor de verdere invulling met bijvoorbeeld warmtepompen, balansventilatie en andere duurzame installatietechnische oplossingen.”

Rekenen
Bovendien krijgt de installateur meer grip op het hele verhaal, aldus Goossen. “Als de concepteisen waren goedgekeurd, zou een installateur met een kanon op een mug gaan schieten. Met de vernieuwde eisen kan hij echter wel heel gericht berekenen hoe groot hij bijvoorbeeld de warmtepomp moet dimensioneren. Dat zal resulteren in lagere faalkosten voor de installateur en meer comfort plus een energiezuinigere woning voor de consument.”

 

 

Instelling van regelafsluiters real time op afstand

Gepubliceerd op

Instelling van regelafsluiters real time op afstand

Dankzij de integratie van Modbus in de MD15- en MD50-actuatoren voor regelafsluiters, brengt Kieback&Peter intelligentie van het automatiseringsniveau naar het veldniveau. Zo kan in combinatie met de Kieback&Peter drukonafhankelijke regelventielen, het debiet bij verwarmings- en airco-installaties real time worden ingesteld. Zodat de hydraulische balans van een installatie eenvoudig vanachter een bureau kan worden ingeregeld. Ook temperatuurbeheer is mogelijk door de aansluiting van een temperatuursensor. De thermische output en energiemeting kunnen gemakkelijk worden geregistreerd.

De MD15- en MD50-actuatoren kunnen voor de regelafsluiters van Kieback&Peter worden toegepast, maar ook voor andere merken. Zij dragen bij aan een hogere betrouwbaarheid en veiligheid dankzij de detectie van lekkage, rapportage van storingen en het opslaan van operationele gegevens. Door de compacte constructie nemen zij weinig ruimte in.

 

Kwaliteit systeemwater meten

Gepubliceerd op

Kwaliteit systeemwater meten

Bij een cv-installatie speelt het water dat wordt rondgepompt in het systeem een belangrijke rol. De kwaliteit van dit systeemwater is van grote invloed op de levensduur, het rendement en het functioneren van de installatie. Een belangrijke factor is de zuurgraad of pH-waarde. Een te lage pH-waarde tast de stalen onderdelen en leidingen van de installatie aan, terwijl een te hoge waarde juist de aluminium delen beschadigt.

Een andere factor zijn roest- en metaaldeeltjes die in het water terecht komen door corrosie en slijtage. De deeltjes kunnen storingen en verstoppingen veroorzaken. De laatste factor betreft de hardheid van het water. Zelfs als er relatief zacht water wordt gebruikt zal er kalk worden afgezet op diverse onderdelen, zoals de warmtewisselaar. Slechts 1 mm kalkafzetting heeft al een verhoging van 10% in energieverbruik tot gevolg.

De Blauwe Lijn CAPBs WQ10 biedt de oplossing voor het vaststellen van de waterkwaliteit. U tapt een sample van het systeemwater af en test deze door de meetsonde erin te dompelen. Het instrument meet de pH-waarde, de geleidbaarheid en de temperatuur. Uit deze waarden worden het zoutgehalte, het totaal van opgeloste vaste stoffen en de hardheid van het water berekend. De meetwaarden leest u zoals bij alle CAPBs af op een Blauwe Lijn meetinstrument of via uw smartphone of tablet via de gratis EuroSoft live app.

Als er waarden worden gemeten die wijzen op een te grote afwijking van de zuurgraad of te veel verontreiniging, dan kunnen er corrigerende maatregelen worden getroffen. Volg hierbij de richtlijnen van de fabrikant of VDI2035. Controle van het systeemwater hoort bij het periodieke onderhoud van een cv-installatie. Met de opgeslagen meetrapporten kunt u de kwaliteit monitoren en tijdig maatregelen treffen. De sensoren van de CAPBs sens WQ10 dienen regelmatig te worden gekalibreerd. Hiervoor wordt het toestel geleverd als set in een handige draagkoffer met kalibratievloeistoffen en bijbehorende maatbekers.

Bedieningsplaten voor iedere badkamer

Gepubliceerd op

Bedieningsplaten voor iedere badkamer

Trends zijn er in alle soorten en smaken. De kunst is om daarin de juiste combinatie van techniek en design te vinden. Als het daarbij om de badkamer gaat, heeft Viega veel te bieden met het omvangrijke programma Visign-bedieningsplaten. Vorm en functie komen hierin harmonieus samen.

Badkamers zijn - net als bedieningsplaten - zo veelzijdig als hun gebruikers. Met de Visign for More en Visign for Style series is er voor iedere gebruiker wel een bedieningsplaat die aansluit bij de eigen smaak of stijl. Voor de techniek achter de wand kan worden vertrouwd op het Viega Prevista-programma voorwandelementen. Alle bedieningsplaten uit de Visign-series laten zich combineren met de spoelreservoirs van deze voorwandelementen.

In de meer dan 50 verschillende designvarianten zijn alle mogelijke materialen terug te vinden en de eigen omgeving kan dan ook volledig individueel worden vormgegeven. Daarbij maakt het niet uit of het nu gaat om ‘ton-sur-ton’-composities, een natuurlijk design met warme kleuren en pure materialen of een glamourachtige stijl die met heldere contrasten werkt.

Net als het onderwerp design heeft ook het thema ‘licht’ vele facetten. Beide komen samen in de Visign for More 202 en Visign for More 205 sensitive die zijn uitgevoerd met moderne LED-techniek. Deze kan als achtergrond-verlichting of oriëntatieverlichting worden toegepast. Bij de varianten Visign for More 201 en Visign for More 204 kan zelfs het deel waar de bedieningsplaat mee wordt ingebouwd in een uitvoering met verlichting worden geleverd. Deze onderstreept nog eens het design en vormt letterlijk en figuurlijk een ‘highlight’ in het badkamerinterieur. Voor strakke designs kan worden gekozen voor tegelvlakke inbouw. Hiermee gaat de bedieningsplaat visueel op in de wand.

Bij alle Visign bedieningsplaten hecht Viega veel waarde aan de materialen, zoals glas of roestvast staal. Deze moeten vooral eenvoudig te reinigen zijn. Voor een maximale hygiëne biedt de producent ook contactloze varianten, zoals de Visign for More 205 sensitive en Visign for Style 25 sensitive. Deze starten hun spoeling op het moment dat de hand op enige afstand langs de bedieningsplaat wordt bewogen. Zo worden bacteriën en kiemen op veilige afstand gehouden. Een speciale inworpschacht voor reinigingstabs draagt verder bij aan de hygiëne. Zo worden spoelblokken overbodig en is een schone en frisse omgeving bij iedere spoeling gegarandeerd.

Betaalbare douche-wc

Gepubliceerd op

Betaalbare douche-wc

De hygiënische luxe van een douche-wc kan ook betaalbaar zijn. Kijk eens naar de nieuwe douche-wc TECEone. Wat meteen opvalt is het elegante en tijdloze design van zowel de pot als de geïntegreerde bril. De toiletpot komt in een moderne randloze (rimfree) uitvoering waarin zich door de effectieve wijze van spoelen, nauwelijks vuil en bacteriën kunnen ophopen. Bij de vormgeving van de wc-bril, die is voorzien van een soft-close functie, stond naast ergonomie ook hygiëne centraal. Immers, een glad oppervlak zonder smalle openingen en randen, is schoner en gemakkelijker te reinigen.

De technologie achter de TECEone is minimaal. Dit is bewust gedaan voor een betrouwbare werking en een eenvoudige installatie. De douche-wc werkt intuïtief zonder een complexe afstandsbediening. De temperatuur van het water kan je via een draaiknop met een geïntegreerde thermostaat instellen. Met een tweede knop stel je de hoeveelheid water in. De TECEone functioneert zonder elektra, pomp of elektronica en is daardoor zeer betrouwbaar en minder storingsgevoelig. Doordat men geen stroom nodig heeft, betaalt men ook geen stroomkosten.

 

CAO-onderhandelingen van start

Gepubliceerd op

Morgen beginnen de cao-onderhandelingen voor de sector Metaal en Techniek. Na een aantal moeizame jaren zijn de vooruitzichten weer wat gunstiger en dat geldt ook voor de installatiebranche, die deel uitmaakt van deze cao. Maar naast kansen zijn er ook onzekerheden. Bij deze cao-onderhandelingen gaat het wat ons betreft dan ook om duurzame groei voor de hele sector; dát is het resultaat waar werkgevers en werknemers samen naar streven, aldus Erik van Engelen, Algemeen Directeur Techniek Nederland.

“De technische sector heeft uitstekende perspectieven. De energietransitie, digitalisering, vernieuwing van onze infrastructuur en de ontwikkeling naar smart buildings kunnen van de sector een banenmotor maken. Voor technici op alle niveaus en op alle vakgebieden liggen er volop carrièrekansen. En dat in een branche waar vaste contracten nog altijd de norm zijn! Willen we die ontwikkeling vasthouden, dan is het essentieel dat we verstandig omgaan met de arbeidsvoorwaarden.

De markt verandert snel en ondernemers spelen daarop in. Omdat kennis in de sector steeds belangrijker wordt, ligt het accent op investeren in de scholing van werknemers. Daarbij gaat het om kennis van nieuwe duurzame technieken, een leven lang ontwikkelen en certificering. Die inspanning zal de komende jaren alleen maar toenemen. Tegelijkertijd maken wij werk van sociale innovatie; een goede afstemming tussen werk en privé staat hoog op de agenda.

Hoe gunstig de vooruitzichten ook zijn, nog altijd staan de marges flink onder druk. De werkgeverslasten, de kosten van materialen en de tarieven van onderaannemers stijgen en het is voor bedrijven niet makkelijk om die kosten volledig door te berekenen aan hun klanten. Bovendien blijkt uit de meest recente conjunctuurenquête van Techniek Nederland dat de orderportefeuilles weliswaar goed gevuld zijn, maar dat de rek er zo langzamerhand uit is. Veel bedrijven beschikken  bovendien nog niet over de reserves die nodig zijn als buffer om werknemers ook in mindere tijden vast te houden. Met andere woorden: de financiële ruimte zal ook de komende jaren bepaald niet

Het werknemersbestand in de technische sector vergrijst. Werkgevers zien oudere werknemers graag fit de eindstreep halen. Maar duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over oudere werknemers. Werkgevers willen de fysieke en psychische belasting van hun werknemers juist vanaf het begin van hun loopbaan verminderen. De vitaliteit van werknemers is een gezamenlijk belang.

Techniek Nederland wil met de nieuwe cao een stevig fundament leggen onder een toekomst die aantrekkelijker wordt voor werkgevers, werknemers en opdrachtgevers. Samen met de vakbonden gaan we voor een sterke en duurzame technische sector.”

Nieuwe BENG-software

Gepubliceerd op

DGMR Software en Earth Energie Advies bundelen hun kennis, kunde en ontwikkelcapaciteit om nieuwe BENG-rekensoftware te ontwikkelen. Ze komen voor januari 2020 gezamenlijk op de markt met het nieuwe product Uniec 3.

De NTA 8800 is een complexe norm om software voor te ontwikkelen. Tel hierbij op de ingangsdatum van 1 januari 2020 die de overheid hanteert. Deze twee factoren zorgen voor een grote tijdsdruk op de ontwikkeling van software. DGMR Software focuste zich sinds de zomer op BENGcalc als opvolger van ENORM. Vanaf nu steken beide partijen hun energie in de ontwikkeling van Uniec 3.

DGMR Software en Earth Energie Advies integreren hun ideeën in Uniec 3, zodat ze optimaal gebruiksgemak kunnen realiseren. Ook richten ze een deskundige helpdesk in om gebruikers te assisteren. Om bij de overgang naar NTA 8800 te leren werken met Uniec 3 presenteren de partners een praktisch cursusaanbod.

In het najaar van 2019 lanceren de twee softwareontwikkelaars de eerste versie van Uniec 3. De voortgang in de ontwikkeling is te volgen op de Uniec 3-site.

Extreem compacte dakventilatoren

Gepubliceerd op

Om voor iedere toepassing een oplossing te kunnen bieden produceert Soler & Palau meer dan 400 verschillende modellen dakventilatoren.  Ter uitbreiding van het programma heeft S&P extreem compacte dakventilatoren aan haar pakket toegevoegd.

De nieuwe TPSB Ecowatt gelijkstroom ventilatoren zijn beschikbaar voor capaciteiten van 400 tot 1.400 m3/h. De beschikbare voetmaten zijn 300x300 en 435x435 mm, waardoor deze ventilatoren in veel gevallen op bestaande dakopstanden passen.

De aansluitdoos is voorzien van een ingebouwde werkschakelaar, en inwendig is een potmeter voorzien waarmee het toerental kan worden ingesteld. Een afstandsbediening is dus niet nodig. Ook kan, indien gewenst, eenvoudig met een extern 0-10V signaal het toerental worden bepaald. Vanzelfsprekend zijn alle gebruikelijke toebehoren beschikbaar, zoals (geluiddempende) dakopstand, dakopstand voor schuine daken en een terugslagklep. Uit voorraad leverbaar.

“Soms krijg ik het idee dat het bouwvolume bewust niet hoog wordt opgeschroefd”

Gepubliceerd op

Wie nu in de installatiebranche aan de slag gaat, kan goud verdienen. Zo vertelden recruiters eerder dit jaar aan Installatienet dat een beginnend installateur al snel hetzelfde loon krijgt als een beginnend advocaat. Van alle kanten in de branche worden initiatieven op poten gezet om het probleem de wereld uit te helpen. Tegelijkertijd moet er ook meer gebouwd worden. Maar op dat gebied valt er soms een zekere dubbelzinnigheid te bespeuren, zegt Chris Heerius, directeur van Jaga Konvektco. “Soms krijg ik het idee dat het bouwvolume bewust niet wordt opgeschroefd.”

Chris Heerius staat bekend als een eigenzinnige directeur. Samen met mede directeur Bert Kriekels liet hij Jaga Konvecto uitgroeien tot een internationaal opererend bedrijf, dat onder andere betrokken is bij projecten in de VS, China en Canada. Waar Jaga vroeger vooral bekendheid genoot als specialist op het gebied van verwarmingstechniek, is het palet aan diensten de afgelopen jaren danig uitgebreid. Tegenwoordig levert Jaga ook oplossingen voor koeling en ventilatie. Zo werd recentelijk nog de Strada Hybrid gelanceerd (zie links), een radiator die zowel energiezuinig kan verwarmen, koelen als ventileren.

Oplossingen van Jaga zijn zowel in de woningbouw als utiliteit terug te vinden. Zo is onder andere het duurzaamste kantoor ter wereld, The Edge in Amsterdam, voorzien van hun radiatoren. Door zijn betrokkenheid bij de meest uiteenlopende projecten, heeft Heerius door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd in de installatiebranche. De laatste tijd hoort hij keer op keer dezelfde geluiden: ‘We willen Nederland in rap tempo verduurzamen, maar waar halen we de vakmensen vandaan?’.

“Je hoort het van alle kanten; er is een schreeuwend gebrek aan goed opgeleid personeel. Ouders zijn terughoudend om hun kinderen naar het technisch onderwijs te sturen. Ik denk dat er meer grootscheepse campagnes nodig zijn om te laten zien dat er volop mogelijkheden zijn in de installatiebranche. Daarnaast moet het beroep beter gewaardeerd worden. Er zijn al initiatieven opgestart om de instroom weer op peil te krijgen, zoals het opleiden van vluchtelingen, prima idee, maar er is meer nodig.”

“En dan het bouwvolume, misschien is de markt ook wel gebaat bij een zekere schaarste, want dan gaan de prijzen omhoog. Ik ben ervan overtuigd dat als we het echt willen, we het bouwvolume wel kunnen opschroeven. Bijvoorbeeld door meer te gaan prefabben, Plug & Play oplossingen te leveren en uiteraard door robotisering.”  

Jaga zelf probeert in ieder geval al haar steentje bij te dragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen en het opvangen van het tekort aan vakmensen. Onder andere door duurzame systemen op de markt te brengen en continu aandacht te besteden aan installatiegemak. “We zetten vol in op Plug & Play oplossingen om de montagetijd te verkorten. Daarnaast laten we altijd een eigen specialist meegaan als een installateur voor de eerste keer een Jaga-systeem installeert. Zo voorkom je fouten en kostbaar tijdsverlies.”

Woningcorporaties investeren honderden miljoenen in verduurzaming

Gepubliceerd op

Door forse investeringen in woningverbetering zijn woningcorporaties hard op weg om gemiddeld energielabel B in 2021 te bereiken. Dat blijkt uit het benchmarkonderzoek van branchevereniging Aedes. Investeringen specifiek gericht op het verminderen van energieverbruik zijn gestegen met 268 miljoen euro naar 720 miljoen euro in totaal. Daarbovenop verbeterden corporaties ook de duurzaamheid van woningen bij planmatig onderhoud.

Woningcorporaties plaatsten zonnepanelen op 36.000 woningen, vergelijkbaar met het oppervlak van 50 voetbalvelden. En sloten 26.000 huizen aan op warmtenetten. De zogeheten Energie-Index daalde dankzij dit soort maatregelen opnieuw, naar 1,65. De ambitie uit de Aedes-Woonagenda, om in 2021 sectorbreed uit te komen op gemiddeld energielabel B (Energie-Index 1,40), ligt daarmee binnen handbereik.

Het is de vijfde keer dat Aedes dit jaarlijkse benchmarkonderzoek doet. Maar liefst 90 procent van de woningcorporaties (291) deed mee. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle corporatiewoningen.

Nieuwe waaier verbetert aanzuiging pomp

Gepubliceerd op

KSB heeft voor de meertraps-hogedrukpompen van de pompserie Movitec een speciale waaier ontwikkeld. De nieuwe waaier verbetert het aanzuigvermogen (NPSH-waarde) van de pompen aanzienlijk.

Dit geldt vooral voor toepassingen met kritische toeloopcondities zoals bij ketelvoeding-installaties alsmede toepassingen waarbij een pomp water uit lager gelegen reservoirs of met hogere temperaturen moet aanzuigen. Onder die omstandigheden kan door een drukdaling in het aanzuiggebied cavitatie in de eerste pomptrap ontstaan. Dit kan tot overmatige slijtage aan pomponderdelen of motorlagers leiden. Het gevolg is een verkorte levensduur van de pomp door beschadigde onderdelen en een ongebalanceerde hydrauliek.

De nieuwe waaier wordt als alternatief geboden ten opzichte van de standaard uitvoering. Bij het ontwerp van de nieuwe waaier hebben de constructeurs van KSB veel aandacht besteed aan de inbouw in diverse Movitec-varianten; dit kan worden gerealiseerd zonder modificaties aan het pomphuis.

De nieuwe waaier heeft een aangepaste inloopdiameter en schoepbladen met een enigszins diagonale doorstroming. Ook het trappenhuis ervoor is opnieuw vormgegeven. De aanpassingen zorgen ervoor dat de NPSH-grafiek van de pomp aanzienlijk is verbeterd.

Bij de pompserie Movitec gaat het om meertraps-centrifugaalpompen voor het transport van vloeistoffen als water, koelmiddelen, condensaat en minerale oliën. De pomp wordt onder meer toegepast voor industriële ketelvoeding in stoomcircuits, circulatie- en brandblussystemen, koelwatercircuits, wasinstallaties alsook voor drukverhogingsinstallaties in de algemene procestechniek.

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

Gepubliceerd op

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend.

Nederlands Warmtepomp Congres 2018

Gepubliceerd op

Met de recente ontwikkeling zoals het gasloos bouwen (nieuwbouw) en Gemeenten die streven naar energieneutrale (gasloze) wijken, zal de inzet van Warmtepompen de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Langzaam maar zeker gaat de warmtepomp de CV-ketel uit de markt verdringen.

“Succes Klimaatakkoord afhankelijk van installateurs en leenmogelijkheden”

Gepubliceerd op

Vandaag presenteren de twee belangrijkste planbureaus van Nederland een analyse van de plannen voor het klimaatakkoord. In het rapport rekenen de bureaus voor wat de klimaatplannen mogelijk opleveren én wat ze kunnen gaan kosten. IZ sprak met een duurzaamheidsexpert van het eerste uur, die inmiddels zowel zijn sporen bij de energie- als watertransitie heeft verdiend.

De toekomst van koudemiddelen

Gepubliceerd op

De F-gassenverordening, die door de Europese Commissie in 2014 werd aangenomen, zal op de korte termijn de markt voor koudemiddelen ingrijpend veranderen. Nu al zijn de prijsstijgingen enorm. En dat niet alleen voor de chemische koudemiddelen met een hoog GWP, ook de prijs voor koudemiddelen met een lager GWP (zoals R134 A) is het laatste jaar verdubbeld of verdrievoudigd. Is er nog een toekomst weggelegd voor chemische koudemiddelen?

NPR 9090 gepubliceerd

Gepubliceerd op

NPR 9090 (Nederlandse Praktijkrichtlijn) is geschreven om de technicus die nu nog niet dagelijks met DC (gelijkspanningsinstallaties) te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. In de NPR staan die kennis en vaardigheden beschreven. NPR 9090 is nu gepubliceerd.

Nieuwe catalogus sanitairfabrikant

Gepubliceerd op

Badkamermeubels combineren uit een ruim assortiment sanitair artikelen kan bij Luca Sanitair in vier gemakkelijke stappen. Kies de kraan, opzetwastafel, topblad of meubelwastafel en de daarbij behorende onderkast en u heeft uw badkamermeubel. Het perfecte badkamermeubel met een Italiaanse design uitstraling is gemakkelijk te combineren met producten uit de nieuwe Luca meubelcatalogus. Dus combineer en creëer.

Douchegoot met vaste afdichtingsmanchet bespaart tijd

Gepubliceerd op

Als aanvulling op het assortiment douchegoten, levert TECE nu ook goten met een vastgehechte afdichtingsmanchet. De afdichtingsmanchetten hoeven dus niet meer van de rol gesneden en ter plaatse gemonteerd te worden. Dit bespaart per douchegoot ongeveer 15 minuten aan arbeidstijd. Dit lijkt niet veel, echter bij projecten levert dit toch een essentiële tijdbesparing op.

Nieuwe accountmanager voor isolatiespecialist

Gepubliceerd op

Een nieuw gezicht in het Armacell team: Dimi Marjis vertegenwoordigt per september de toonaangevende fabrikant van flexibele isolatiematerialen op de Nederlandse markt. Om de continuïteit in de klantenservice te waarborgen, zal Rudi Beck, Armacell Sales Manager BeNeLux, in eerste instantie de nieuwe collega als contactpersoon blijven ondersteunen.

Gelijkwaardigheidsverklaringen voor lucht-water warmtepompen

Gepubliceerd op

Alklima heeft gelijkwaardigheidsverklaringen van Kiwa ontvangen voor verschillende Mitsubishi Electric warmtepomp-systemen. De verklaringen zijn van belang bij de EPC-berekening van nieuwbouwwoningen en gelden voor de warmtepomp buitenunits uit de Power Inverter-serie PUHZ-SW50 VKA, PUHZ-SW75 YAA en PUHZ-SW100 YAA en voor de warmtepomp buitenunits uit de Zubadan inverter-serie PUHZ-SHW80 YAA en PUHZ-SHW112 YAA.

Wat betekent de Miljoenennota voor de installatiebranche?

Gepubliceerd op

Een flink aantal plannen dat het kabinet Rutte III afgelopen week presenteerde, raken de ondernemers in de technische installatiebranche. De specialisten van Uneto-VNI hebben de Miljoenennota voor u geanalyseerd. Een overzicht op het gebied van arbeidsmarkt, economische en fiscale zaken, onderwijs, klimaat en energie en digitalisering.

“Brand bioketels niet zomaar af”

Gepubliceerd op

Claudia Reiner klinkt heel stellig aan de telefoon. De vicevoorzitter van Uneto-VNI was nauw betrokken bij de onderhandelingen over het klimaatakkoord. Zo lovend als ze praat over warmtepompen, zo sceptisch klinkt ze als het gaat over bioketels. “Bioketels zijn geen duurzame oplossing voor de lange termijn,” vindt Reiner. Maar is haar opmerking wel terecht?

Nieuwe aardingsweerstandmeter

Gepubliceerd op

De nieuwe Megger DET2/3 is een compacte aardingsweerstandmeter met diverse meetmethoden en er kan met verschillende testfrequenties worden gemeten. Zo kunnen fouten, veroorzaakt door ruis, worden geëlimineerd. Dit instrument wordt toegepast voor metingen bij aardingssystemen in onder andere bliksembeveiliging, data- en telecom en metalen geleiders. Op het grote kleurendisplay worden de meetwaarden zowel numeriek als in grafiekvorm weergegeven. Door gebruik te maken van de nieuwste processoren en een intern geheugen met grote capaciteit, zijn directe weerstandsberekeningen mogelijk. De behuizing van het toestel is bijzonder stevig en daarmee geschikt voor industriële toepassingen. Deze aardingsweerstandmeter heeft veiligheidsklasse CAT IV 300 V, hierdoor is de Megger DET2/3 breed inzetbaar.

Trainingscentrum voor ventilatie- en verwarmingstechniek

Gepubliceerd op

Vasco opent in Dilsen-Stokkem (BE), vlak over de grens, een gloednieuw trainingscentrum, specifiek afgestemd op de snelle ontwikkelingen in de sector van verwarming en ventilatie. Installateurs kunnen er kennismaken met de meest vooruitstrevende systemen in klimaattechniek. “We willen niet alleen de topkwaliteit van onze producten garanderen, maar ook die van de installatie. In dit kenniscenter kunnen installateurs alle toestellen gedetailleerd leren kennen”, aldus Product Manager Patrick Van Beeck. Daarnaast behaalde Vasco Group ook de nieuwe ISO-certificaten voor kwaliteits- (9001) en milieumanagement (14001).

Luchtbehandelingskasten met hypermodern warmtewiel

Gepubliceerd op

Ned Air bv, fabrikant van luchtbehandelingssystemen, komt met een nieuwe unit: de RotorLine. De RotorLine is een serie luchtbehandelingskasten die voorzien is van de nieuwste generatie warmtewielen. De serie bestaat uit acht verschillende modellen, met een luchtdebiet van 2.400 tot 44.000 m3/h.

Voor de Nederlander is alleen liefde meer waard dan water

Gepubliceerd op

Nederlanders houden van water. Onder de douche en bij het drinken van een glas koud water genieten we er het meest van. Onderzoek door marktonderzoekbureau Kien, in opdracht van GROHE, specialist op het gebied van wateroplossingen en -innovaties naar de waarde van water toont deze en meer opmerkelijke feiten en weetjes. Zo blijkt dat onze liefde voor water zo groot is dat we liever een week geen TV kijken of social media gebruiken dan een week niet douchen (76%). Ook laten we eerder onze kop koffie of thee staan dan dat we geen water drinken (65%). Een week zonder seks verkiezen we boven één dag geen water kunnen drinken (59%), hoewel dit laatste opvallend genoeg alleen geldt voor vrouwen. Kijkend naar de waarde van water is het alleen de liefde die de waarde van water overstijgt.

Vitaal de eindstreep te halen

Gepubliceerd op

Uneto-VNI Verzekeringen, een dochteronderneming van brancheorganisatie Uneto-VNI, richt stichting Pro-Fonds op. Deze stichting wil de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en ZZP’ers in de installatiebranche en de technische detailhandel bevorderen. Dat gebeurt door werkgevers te ondersteunen bij het bevorderen van vitaliteit, productiviteit, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid en het uitvoeren van onderzoek. Met de oprichting van Pro-Fonds geeft de installatiebranche invulling aan een SER-advies over arbeidsgerelateerde zorg.

Scanners en robots voor installatiebedrijven

Gepubliceerd op

Softwareontwikkelaar Stabiplan breidt haar portfolio uit met scanners en robots: oplossingen die BIM met de bouwplaats verbinden. Al 28 jaar staat Stabiplan bekend om de ontwikkeling en verkoop van ontwerp en -rekensoftware voor de installatiebranche. Sinds de overname door Trimble begin 2018 is het portfolio echter uitgebreid. Stabiplan levert vanaf nu niet meer alleen softwareoplossingen, maar ook scanners en robots voor de bouw. Zo biedt Stabiplan een unieke BIM-totaaloplossing voor zowel de kantooromgeving als de bouwplaats.

Uneto-VNI: Meer nodig dan alleen energieadvies

Gepubliceerd op

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis dat de Telegraaf vandaag citeert, zou blijken dat de installateur tekortschiet bij het verstrekken van energieadviezen. Zonder de legitimiteit van het onderzoek in twijfel te trekken, herkent Uneto-VNI zich niet in het beeld dat wordt geschetst. Sterker nog: de installateur ontwikkelt zich steeds meer tot energieregisseur. Lees onderstaand de reactie van de installateurskoepel.